distoni

Distoni (Kasılma bozuklukları)

Distoni, kasların istemsiz ve tekrarlayıcı kasılma bozukluğudur. Bu durum, kasların kontrolünü sağlayan beyin bölgeleri ve sinir yollarındaki anormalliklerden kaynaklanır. Distoni genellikle belirli kas gruplarını etkiler ve kasların anormal şekilde sıkılmasına veya istemsiz kasılmasına neden olur.

Distoni belirtileri

Distoni belirtileri, distoninin tipine, etkilenen kas veya kas gruplarına ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişebilir. Distoniye işaret edebilecek yaygın belirtiler:

 • İstemsiz kas kasılmaları: Distoni genellikle kasların anormal ve istemsiz kasılması ile karakterizedir. Bu kas kasılmaları genellikle tekrarlayıcı ve ritmik olabilir. Kaslar anormal şekilde sıkışabilir, titreyebilir veya istemsiz hareketler yapabilir.
 • Anormal postür veya hareketler: Distoni, kasların tutulması veya gerilmesi sonucunda anormal postür veya hareketlerle kendini gösterebilir. Örneğin, boyun distonisinde baş geriye veya yanlara doğru dönük durabilir, yüz distonisinde yüz kasları çarpık bir şekilde kasılabilir veya el distonisinde parmaklar bükük veya sıkı bir şekilde kapanabilir.
 • Sıkıntı veya ağrı: Distonik kas kasılmaları sıkıntı veya ağrıya neden olabilir. Kasların sürekli olarak kasılı kalması veya anormal pozisyonlarda olması, kaslarda gerilme ve rahatsızlık hissi oluşturabilir.
 • Tetikleyici faktörlerle artan semptomlar: Distonik semptomlar, bazı tetikleyici faktörlerle artabilir. Stres, yorgunluk, duygusal gerginlik veya belli aktiviteler (örneğin, belirli bir kas grubunu kullanmak) distonik kas kasılmalarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.
 • Semptomların günlük yaşamı etkilemesi: Distoni semptomları, günlük yaşamı etkileyebilir ve kişinin işlevselliğini kısıtlayabilir. Örneğin, distonik kas kasılmaları nedeniyle yazma, yürüme, konuşma veya diğer günlük aktiviteler zorlaşabilir.

Distoni belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve semptomların şiddeti zaman içinde değişebilir.

Distoni nedenleri

Distoni nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, genellikle beyin ve sinir sistemi arasındaki iletişimdeki anormalliklere bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Distoninin neden olduğu kesin mekanizmalar hala tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı olası faktörler şunları içerebilir:

 • Genetik faktörler: Bazı distoni vakalarının genetik bir temeli olabilir. Ailesel distoni olarak bilinen durumlar, belirli gen mutasyonlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu mutasyonlar, sinir hücrelerinin işlevindeki bozukluklara neden olarak distoni gelişimine katkıda bulunabilir.
 • Çevresel etmenler: Bazı distoni vakaları, çevresel etmenlerin tetikleyici veya başlatıcı rol oynadığı düşünülen durumlarda ortaya çıkabilir. Örneğin, bazı ilaçlar (örneğin, antipsikotikler), travma, enfeksiyonlar veya hormonal değişiklikler distoni semptomlarını tetikleyebilir.
 • Beyin ve sinir sistemi anormallikleri: Distoninin, beyin ve sinir sistemi ile ilgili bazı yapısal veya işlevsel anormalliklerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu anormallikler, kas hareketlerini kontrol eden bölgelerde veya iletişim yollarında meydana gelebilir.
 • Nörotransmitter dengesizlikleri: Distoni gelişiminde nörotransmitterler adı verilen kimyasal maddelerin dengesizliği de etkili olabilir. Dopamin, asetilkolin, gamma-aminobütirik asit (GABA) gibi nörotransmitterlerin dengesizliği distoni semptomlarına katkıda bulunabilir.
 • Diğer nörolojik durumlarla ilişkili distoni: Bazı nörolojik hastalıklar veya durumlar, distoni gelişimine yol açabilir. Örneğin, Parkinson hastalığı, Wilson hastalığı, Huntington hastalığı gibi bazı nörolojik bozukluklar distoni semptomlarına eşlik edebilir.

Distoni, birçok faktörün karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkabilen bir durumdur. Her bir distoni vakası farklı olabilir ve nedenleri tam olarak belirlenemeyebilir. Bununla birlikte, araştırmalar distoninin genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

Distoni tipleri Nelerdir?

 • Servikal distoni (boyun distonisi): Boyun kaslarını etkileyen distoni tipidir. Başın anormal pozisyonlarda durmasına veya istemsiz hareketler yapmasına neden olabilir. Baş geriye doğru uzanabilir (retrokolis), yanlara doğru eğilebilir (tortikolis) veya ileriye doğru düşebilir (anterokolis).
 • Okülojenik distoni (göz distonisi): Okülojenik distoni, göz kaslarını etkileyen bir distoni tipidir. Göz kaslarının anormal kasılması sonucu gözlerde yanlış yönlendirme, göz kapağı spazmları veya gözlerin istemsiz kapanması (blefarospazm) gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
 • Oromandibular distoni: Oromandibular distoni, çene, dudaklar ve dil gibi ağız ve yüz kaslarını etkileyen bir distoni tipidir. Çiğneme, konuşma ve yutma gibi fonksiyonları etkileyebilir. Ağız açılması veya çene kapanması zorlaşabilir, dudaklar titreyebilir veya çarpık bir şekilde kasılabilir.
 • Fokal distoni: Fokal distoni, belirli bir kas grubunu veya kasları etkileyen distoni tipidir. Örneğin, müzisyenlerde “yaycı distonisi” olarak bilinen durum, çalgı çalanların el ve parmak kaslarını etkiler. Yazarlarda “yazma distonisi” olarak adlandırılan bir durum da yazma sırasında el ve parmak kaslarını etkileyebilir.
 • Hemidistonik spazm: Hemidistonik spazm, yüz, kol ve bacak gibi bir vücut yarısını etkileyen distoni tipidir. Genellikle tek taraflıdır ve istemsiz kasılmaların görüldüğü bir yarıda yanlış yönlendirmeye veya anormal postürlere neden olabilir.
 • Genelleşmiş distoni: Genelleşmiş distoni, vücudun çeşitli bölgelerini etkileyen yaygın bir distoni tipidir. Farklı kas gruplarında istemsiz kasılmalar ve anormal postürler görülebilir. Bu tip distonide, hem üst hem de alt ekstremiteler ve gövde etkilenebilir.

Distoni tipleri farklı semptomlar ve etkilenen kas gruplarına bağlı olarak değişebilir. Bu sadece bazı yaygın distoni tiplerinin örnekleri olup, distoni daha spesifik şekillerde de ortaya çıkabilir. Distoni tanısı ve tipi, bir sağlık uzmanı tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme ve tanı süreci sonucunda belirlenir.

Distoni teşhisi nasıl konur?

 • Tıbbi öykü alımı: Doktor, semptomların başlama zamanı, semptomların özellikleri, tetikleyici faktörler ve semptomların nasıl ilerlediği gibi önemli bilgileri toplar. Ayrıca ailede distoni veya diğer nörolojik hastalıkların olup olmadığına dair bilgiler de değerlendirilir.
 • Fizik muayene: Doktor, kas hareketlerinde anormallikler, istemsiz kas kasılmaları, postür bozuklukları veya diğer belirtileri gözlemleyebilmek için fizik muayene yapar. Farklı kas gruplarının etkilenip etkilenmediğini belirlemek için çeşitli kas gruplarının incelenmesi de yapılabilir.
 • Görüntüleme testleri: Distoni tanısı için genellikle görüntüleme testleri kullanılmaz, ancak bazı durumlarda doktor, nörolojik bozuklukların diğer olası nedenlerini ekarte etmek için beyin görüntüleme testleri (MRI, CT taraması) veya elektrofizyolojik testler (EMG) gibi testler isteyebilir.
 • Genetik testler: Ailesel distoni durumunda veya genetik faktörlerin şüphelenildiği durumlarda genetik testler yapılabilir. Bu testler, belirli gen mutasyonlarını tespit etmek için kullanılabilir.
 • İlaç denemeleri: Distoninin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, tanı sürecinde de kullanılabilir. Doktor, semptomları hafifletebilecek veya kontrol altına alabilecek ilaç tedavisi deneyebilir ve yanıtı değerlendirebilir.

Distoni teşhisi, belirtilerin özellikleri, fizik muayene bulguları, öykü ve bazen ek testlerin birleşimiyle konulur. Teşhisin doğruluğunu sağlamak için bazen başka uzmanlarla danışmanlık yapılabilir. Doğru bir teşhisin konulması, uygun tedavi ve yönetim planının belirlenmesi için önemlidir. Bu nedenle, şüphelenilen distoni durumunda bir uzmana başvurmak önemlidir.

distonia
Distoni (Kasılma bozuklukları) 4

Distoni tedavisi nasıl yapılır?

Distoni tedavisi, semptomların şiddeti, tipi ve etkilerine bağlı olarak kişiye özgü olarak planlanır. Tedavi multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir ve aşağıdaki yöntemleri içerebilir:

 • İlaç tedavisi: Distoni semptomlarını hafifletmek veya kontrol altına almak için ilaçlar kullanılabilir. Genellikle, kas kasılmalarını azaltmaya yardımcı olan kas gevşetici ilaçlar (örneğin, botulinum toksini enjeksiyonları, triheksifenidil) tercih edilir. Ayrıca, bazı nörolojik ilaçlar (örneğin, levodopa, antikolinerjikler) veya bazı antipsikotik ilaçlar distoni semptomlarına da etkili olabilir.
 • Botulinum toksini enjeksiyonları: Botulinum toksini, distonik kasların istemsiz kasılmasını engellemek veya azaltmak için kas içine enjekte edilebilir. Bu enjeksiyonlar, belirli kas gruplarını hedef alır ve semptomların kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilir. Enjeksiyonların etkisi genellikle birkaç ay sürer ve ardından tekrarlanması gerekebilir.
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Fizik terapi, distonik kasları rahatlatmak, esnekliği artırmak ve fiziksel işlevselliği iyileştirmek için kullanılabilir. Egzersizler, germe teknikleri, postür eğitimi ve diğer fiziksel terapi yöntemleri, semptomları yönetmeye yardımcı olabilir.
 • Cerrahi müdahale: Şiddetli ve dirençli distoni vakalarında cerrahi seçenekler değerlendirilebilir. Derin beyin stimülasyonu (DBS) adı verilen bir cerrahi prosedür, beyindeki belirli bölgelere elektriksel uyarılar göndererek distonik kas kasılmalarını kontrol altına almaya yardımcı olabilir.
 • Psikososyal destek: Distoni, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve psikolojik etkileri olabilir. Psikososyal destek, bireyin ruh sağlığını ve yaşamla başa çıkma becerilerini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Destek grupları, bireysel terapi veya danışmanlık, stres yönetimi teknikleri gibi yöntemlerle psikolojik destek sağlanabilir.

Distoni tedavisi, genellikle bir uzman ekibin ortak çalışmasıyla yönetilir. Tedavi yaklaşımı, semptomların şiddetine, etkisine ve bireyin özelliklerine göre özelleştirilir. Düzenli takip ve tedavi planına uyum, semptomların kontrolünü sağlamak için önemlidir. Her bireyin tedaviye verdiği yanıt farklı olabilir, bu nedenle tedavi sürecinde sabır ve uzmanlık önemlidir.

Distoni ağrılı bir hastalık mıdır?

Evet, distoni ağrılı bir hastalık olabilir. Distoni, kasların istemsiz ve tekrarlayıcı kasılmasıyla karakterizedir ve bu durum ağrıya neden olabilir. Distonik kas kasılmaları, kasların sürekli olarak kasılı kalması veya anormal pozisyonlarda olması nedeniyle kaslarda gerilme, sıkıntı ve ağrıya yol açabilir.

Ağrı, distoninin şiddetine ve etkilediği kas gruplarına bağlı olarak değişebilir. Bazı distoni vakalarında ağrı hafif olabilirken, diğer vakalarda ağrı yoğun olabilir ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Ağrı genellikle distonik kas kasılmalarının etkilediği bölgede hissedilir. Örneğin, boyun distonisinde baş ve boyun bölgesinde ağrı hissedilebilir, el distonisinde el ve parmaklarda ağrı olabilir.

Distonik ağrı, fiziksel işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Ağrı, uyku bozukluklarına, stres ve duygusal gerginliklere yol açabilir ve genel yaşam memnuniyetini azaltabilir. Bu nedenle, ağrı yönetimi distoni tedavisi sürecinde önemli bir faktördür. İlaçlar, fizik tedavi, kas gevşetici enjeksiyonlar ve ağrı yönetimi teknikleri gibi tedavi seçenekleri ağrıyı hafifletmeye veya kontrol altına almaya yardımcı olabilir.

Distoni zamanla kötüleşir mi?

Distoni, her bireyde farklı seyreden bir hastalıktır ve semptomlarının seyri bireyden bireye değişebilir. Bazı insanlarda distoni semptomları zamanla kötüleşebilirken, diğerlerinde semptomlar sabit kalabilir veya zamanla hafifleyebilir. Genel olarak, distoninin seyri öngörülemezdir ve ilerleme hızı ve şekli kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebilir.

Distoninin seyri, distoninin tipine, etkilenen kas gruplarına, semptomların şiddetine, distoni başlama yaşına ve tedaviye verilen yanıta bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda distoni, zamanla daha yaygın hale gelebilir veya yeni kas gruplarını etkileyebilir. Bununla birlikte, bazı distoni tipleri veya vakaları, yıllar boyunca sabit kalabilir ve ilerlemeyebilir.

Distoni semptomlarının zamanla nasıl değişeceği öngörülemese de, uygun tedavi ve yönetimle semptomların kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin artırılması mümkündür. Distoni ile yaşayan bireylerin düzenli takip ve tedavi planına uymaları, semptomların izlenmesi ve gerektiğinde tedavi planının güncellenmesi önemlidir.

Distoni genellikle kimlerde ortaya çıkar?

Distoni herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir, ancak genellikle orta yaş ve sonrasında başlar. Distoni, herhangi bir cinsiyeti veya etnik kökeni etkileyebilir ve dünya genelinde yaygın olarak görülür. Distoni, genellikle belirli risk faktörleriyle ilişkilidir, ancak herkesi etkileyebilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?