hemo

Kanlı balgam (Hemoptizi)

Halk arasında kanlı balgam olarak da bilinen hemoptizi, akciğerlerden veya bronşiyal tüplerden gelen kanın tükürülmesi durumudur. Bu tür kanama, genellikle akciğerlerdeki kan pıhtısı (pulmoner) veya bronşiyal kanama nedeniyle meydana gelir ve kanın ağız yoluyla dışarı çıkmasıyla kendini gösterir.

Hemoptizi, her kanlı balgam veya kan tükürmekle karıştırılmamalıdır, çünkü burun içi kanamaları veya boğazdaki tahrişler gibi farklı sebeplerden dolayı da ağızdan kan gelebilir. Bu nedenle, hemoptizi olarak değerlendirilmeden önce, kanamanın akciğer kaynaklı olup olmadığının tespit edilmesi önemlidir.

Hemoptizi, öksürme eylemiyle birlikte oluşmaktadır. Bu durum, akciğer kanseri, tüberküloz, bronşit, pnömoni gibi enfeksiyon içeren hastalıklardan kaynaklanabilir. Eğer kan, akciğerlerden veya bronşiyal tüplerden geliyorsa, bu durum hemoptizi olarak kabul edilir. Kanamanın sebebini belirlemek ve uygun tedaviyi başlatmak için tıbbi değerlendirme ve doktor gözetimi önemlidir.

Kanlı balgam (Hemoptizi) türleri 

Kanlı balgam (hemoptizi), farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen çeşitli türlerde olabilir. Hemoptizi türleri, altta yatan nedene, kanamanın kaynağına ve kanın miktarına göre farklılık gösterebilir. Yaygın kanlı balgam türleri:

 • Hafif hemoptizi: Bu türde kanlı balgam miktarı genellikle azdır ve çıkan kanın rengi pembe veya hafif kırmızıdır. Genellikle solunum yolu enfeksiyonları veya hafif bronşit gibi durumlarda görülebilir.
 • Orta düzey hemoptizi: Bu türde daha fazla kan çıkabilir ve rengi daha koyu olabilir. Bronşektazi, pnömoni veya ilerlemiş kronik bronşit gibi durumlar bu tür hemoptizin nedenleri arasında yer alabilir.
 • Şiddetli hemoptizi: Ciddi miktarda kanlı balgamın olduğu bu tür, potansiyel olarak hayatı tehdit edebilir. Kan miktarı yoğun olabilir ve parlak kırmızı renkte veya koyu kırmızı-siyah renkte olabilir. Akciğer kanseri, tüberküloz, akciğer embolisi veya akciğer yaralanmaları gibi ciddi durumlar şiddetli hemoptizin nedenleri arasında sayılabilir.
 • Pıhtılı hemoptizi: Kan pıhtıları içeren hemoptizidir. Pıhtılar, kanamanın akciğer veya bronşlarla bağlantılı olduğunu gösterebilir ve ciddi bir durumun işareti olabilir.
 • Tekrarlayan hemoptizi: Kanlı balgamın aralıklı olarak tekrar ettiği bir durumdur. Altta yatan neden tedavi edilmezse, hemoptizi tekrarlayabilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Kanlı balgamın nedenleri ve türleri çeşitli olabilir ve teşhisi koymak için mutlaka bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Hemoptizi, ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir, bu nedenle zaman kaybetmeden tıbbi değerlendirme ve uygun tedavi almak önemlidir.

Kanlı balgam (Hemoptizi) nedenleri

Kanlı balgamın (hemoptizi) birçok farklı nedeni olabilir. Altta yatan neden, çıkan kanın miktarı, rengi ve eşlik eden semptomlar gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Kanlı balgamın yaygın nedenlerinden bazıları:

 • Solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, zatürre (pnömoni), grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, hava yollarının iltihaplanmasına ve tahrişine yol açarak kanlı balgama neden olabilir.
 • Bronşektazi: Bronşların kalıcı olarak genişlemesi ve iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durumda kan, genişlemiş bronşlardan dolayı gelir.
 • Tüberküloz: Mycobacterium tuberculosis adlı bakterinin neden olduğu enfeksiyöz bir akciğer hastalığıdır ve kanlı balgama ile kendini gösterebilir.
 • Akciğer kanseri: Akciğer kanseri, akciğer dokusunda anormal hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıdır. Kanserli tümörler kanama eğiliminde olabilir ve kanlı balgama sebep olabilir.
 • Pulmoner emboli: Akciğer arterlerinde bir pıhtının tıkanması sonucu oluşan bir durumdur. Bu pıhtılar kanamanın kaynağı olabilir.
 • Akciğer yaralanmaları: Kazalar, yaralanmalar veya cerrahi işlemler sonucu akciğer dokusunda hasar oluşabilir ve bu da kanlı balgama ile sonuçlanabilir.
 • Vasküler anomaliler: Nadir durumlarda, akciğerlerdeki kan damarlarındaki anormallikler (örneğin arteriovenöz malformasyonlar) kanama ve kanlı balgama neden olabilir.
 • Sistemik hastalıklar: Kan pıhtılaşma bozuklukları, bağ dokusu hastalıkları ve bazı otoimmün hastalıklar, kanamanın nedeni olarak düşünülebilir.
 • İlaçlar: Nadir durumlarda, bazı ilaçlar kanama eğilimini artırabilir ve kanlı balgamın sebebi olabilir.

Kanlı balgam, ciddi bir semptom olabilir ve altta yatan nedenin belirlenmesi için tıbbi değerlendirme gerektirir. Eğer kanlı balgam veya kan tükürme yaşanıyorsa, en kısa sürede bir sağlık uzmanına başvurulması önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, olası komplikasyonları önlemeye ve tedavi edilebilir durumların yönetimine yardımcı olacaktır.

hemop
Kanlı balgam (Hemoptizi) 4

Hemoptizi belirtileri

Hemoptizi, akciğerlerden veya bronşiyal tüplerden gelen kanın tükürülmesi durumudur. Hemoptizin belirtileri, çıkan kanın miktarına, kanamanın sebebini belirleyen altta yatan duruma ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Hemoptizin belirtileri şunlar olabilir:

 • Kanlı balgam: En belirgin belirti, öksürük sırasında veya öksürük sonrasında ağız yoluyla çıkan kanlı balgamdır. Kanın rengi, hafif pembemsi veya kırmızıdan, koyu kırmızı-siyaha kadar değişebilir.
 • Öksürük: Kanlı balgamın eşlik ettiği öksürük, hemoptizin önemli bir belirtisidir. Öksürük sırasında kanlı balgamın gelmesi tipik bir semptomdur.
 • Nefes darlığı: Hemoptizi, altta yatan nedenlere bağlı olarak solunum yollarını etkileyebilir ve nefes darlığına neden olabilir.
 • Göğüs ağrısı: Akciğer veya bronşlardan kaynaklanan kanama, göğüs ağrısına yol açabilir. Ağrı şiddeti ve yerleşimi, temel nedenlere bağlı olarak değişebilir.
 • Halsizlik ve yorgunluk: Kan kaybı sonucu oluşan halsizlik ve yorgunluk hissi, hemoptiziyle ilişkili olabilir.
 • Ateş: Hemoptizi, akciğer enfeksiyonlarından kaynaklanabildiğinden, ateş gibi enfeksiyon belirtileri eşlik edebilir.
 • Solunum sıkıntısı: Yoğun veya tekrarlayan kanlı balgam, solunum yollarında tıkanıklığa neden olarak solunum sıkıntısına yol açabilir.
 • Hırıltı: Hava yollarındaki kanama, hırıltı sesine yol açabilir.

Hemoptizi, ciddi bir semptom olabilir ve altta yatan nedenin belirlenmesi için bir doktor tarafından değerlendirilmelidir. Eğer kanlı balgam veya kan tükürme yaşanıyorsa, gecikmeden bir sağlık uzmanına başvurulması önemlidir. Hemoptizi, akciğer kanseri, tüberküloz, akciğer enfeksiyonları veya diğer ciddi durumların belirtisi olabilir, bu nedenle erken teşhis ve tedavi önemlidir.

Hemoptizi (Kanlı balgam) nasıl teşhis edilir?

Hemoptizi (kanlı balgam) şikâyeti olan bir hastanın teşhis ve değerlendirmesi, çıkan kanın nedenini belirlemek için çeşitli tıbbi yöntemler kullanılarak yapılır. Hemoptizi teşhisi için uygulanan bazı temel adımlar şunlardır:

Hastanın tıbbi öyküsü: Hastanın semptomları, ne kadar süredir devam ettiği, eşlik eden diğer semptomlar, tıbbi geçmişi, alerjileri ve ilaç kullanımı gibi bilgileri içeren ayrıntılı bir tıbbi öykü alınır.

Fizik muayene: Doktor, hastanın genel sağlık durumunu ve akciğerleri dinleyerek fizik muayene yapar. Akciğerlerde hırıltı, üfürüm, raller veya diğer anormallikler aranır.

Görüntüleme testleri:

 • Akciğer röntgeni: Akciğerlerin yapısal anormalliklerini veya enfeksiyonları değerlendirmek için ilk adım genellikle akciğer röntgeni çektirmektir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT): Akciğerlerin daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğinde BT taraması kullanılabilir.

Bronkoskopi: Bu prosedürde esnek bir boru olan bronkoskop, ağız veya burundan girilerek akciğerlere yönlendirilir. Bu sayede akciğerlerin iç yapısı ve bronşları detaylı olarak görüntülenir. Aynı zamanda bronkoskop ile biyopsi alınabilir veya kanamanın kaynağı araştırılabilir.

Balgam ve kan testleri: Kanlı balgamın nedenini belirlemek için balgam örneği alınabilir ve laboratuvar testleri yapılabilir. Kan testleri de altta yatan hastalığı veya enfeksiyonu tespit etmeye yardımcı olabilir.

Kan pıhtılaşma testleri: Kanama bozukluğu olasılığını değerlendirmek için pıhtılaşma testleri yapılabilir.

Akciğer fonksiyon testleri: Solunum yeteneğini değerlendirmek için akciğer fonksiyon testleri uygulanabilir.

Diğer ileri görüntüleme yöntemleri: Eğer diğer yöntemlerle kesin teşhis elde edilemezse, bazen pozitron emisyon tomografisi (PET) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi daha ileri görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Hemoptizi teşhisi ve altta yatan nedenin belirlenmesi, uzman bir sağlık ekibi tarafından yapılmalıdır. Bu şekilde doğru teşhis ve uygun tedavi planı oluşturulabilir. Erken teşhis, olası ciddi komplikasyonların önlenmesine ve hastalığın etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Hemoptizi (Kanlı balgam) tedavisi

Hemoptizi (kanlı balgam) tedavisi, altta yatan nedenin teşhis edilmesine ve bu nedenin uygun bir şekilde tedavi edilmesine dayanır. Tedavi yöntemleri, kanlı balgamın şiddeti, sıklığı, nedeni, hastanın genel sağlık durumu ve diğer faktörlere göre değişebilir. Hemoptizi tedavisi, doktor tarafından belirlenen özelleştirilmiş bir planla gerçekleştirilir. Hemoptizi tedavisinde yaygın kullanılan yöntemler:

 • Altta yatan nedenin tedavisi: Hemoptizin temel nedeni olan hastalık veya durum tespit edilir ve buna yönelik uygun tedavi planı uygulanır. Örneğin, akciğer enfeksiyonları için antibiyotikler, akciğer kanseri için kemoterapi veya radyoterapi, akciğer embolisi için kan pıhtılaşmasını düzenleyen ilaçlar gibi tedaviler uygulanabilir.
 • İlaç tedavisi: Kanamayı durdurmak veya azaltmak için kan pıhtılaşmasını düzenleyen ilaçlar (antikoagülanlar) kullanılabilir. Aynı zamanda enfeksiyonları tedavi etmek veya inflamasyonu azaltmak için anti-enflamatuar ilaçlar veya kortikosteroidler reçete edilebilir.
 • Bronkoskopi veya diğer girişimsel yöntemler: Eğer kanamanın kaynağı belirlenmişse ve lokal bir sorun varsa, bronkoskopi veya diğer girişimsel işlemlerle kanamanın durdurulması veya kontrol altına alınması sağlanabilir.
 • Kan transfüzyonu: Şiddetli kan kaybı yaşayan hastalarda veya anemi (kansızlık) durumunda, kan transfüzyonu yapılarak kan seviyeleri düzeltilir.
 • Cerrahi müdahale: Nadir durumlarda, kanamanın kontrol altına alınması için cerrahi müdahale gerekebilir. Özellikle büyük kanamalarda veya tümörlerin çıkarılması gereken durumlarda cerrahi seçenekler düşünülebilir.
 • Destekleyici bakım: Hemoptizi sonucu güç kaybı yaşayan hastalar için destekleyici tedaviler uygulanabilir. Bunlar ağrı kontrolü, nefes darlığı yönetimi ve beslenme desteği gibi faktörleri içerir.

Hemoptizi tedavisi, altta yatan nedenin doğru bir şekilde tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesi önemlidir. Kanama durumunda acil tıbbi müdahale gerekebilir, bu nedenle derhal bir sağlık uzmanına başvurmak hayati önem taşır. Tedavi planı, hastanın bireysel durumuna ve hastalığın özelliklerine göre belirlenir ve takip edilir. Erken teşhis ve uygun tedavi, olası ciddi komplikasyonları önlemeye ve hastalığın etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Öksürünce ağızdan kan gelmesi tehlikeli mi?

Öksürünce ağızdan kan gelmesi, tıbbi olarak hemoptizi olarak adlandırılır ve ciddi bir semptomdur. Evet, hemoptizi tehlikeli bir durumdur ve altta yatan ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu nedenle, öksürme sırasında veya sonrasında ağızdan kan gelmesi durumunda, derhal bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

Hemoptizin tehlikeli olmasının nedenleri şunlardır:

 • Altta yatan ciddi hastalıklar: Hemoptizi, akciğer kanseri, tüberküloz, pulmoner emboli (akciğer damarlarında pıhtı), bronşektazi (bronşların genişlemesi ve iltihaplanması), akciğer enfeksiyonları gibi ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.
 • Kan kaybı: Şiddetli hemoptizi, kan kaybına yol açabilir ve anemi (kansızlık) gelişimine neden olabilir.
 • Solunum güçlüğü: Hemoptizi, hava yollarında tıkanıklığa ve nefes darlığına yol açabilir, özellikle kanın akciğer hava yollarını tıkaması durumunda solunum zorluğu yaşanabilir.
 • Hayati organlar ile ilişkisi: Akciğerlerin, kalbin ve diğer hayati organların sağlıklı fonksiyonları hemoptizi ile tehdit altında olabilir.
 • Ciddi komplikasyonlar: Kanama kontrol edilemezse veya altta yatan neden tedavi edilmezse, ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve hayati tehlike oluşabilir.

Öksürme sırasında ağızdan kan gelmesi, birçok farklı nedeni olabilecek ciddi bir semptomdur. Bu nedenle, hemoptizi vakalarında, acil tıbbi müdahale ve uzman bir sağlık ekibinin değerlendirmesi gerekmektedir. Erken teşhis ve uygun tedavi, olası komplikasyonları önlemeye ve hastalığın etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olacaktır.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?