yutkunma

Yutkunma zorluğu (Disfaji)

Yutma güçlüğü, tıbbi terimle disfaji olarak adlandırılır. Yutkunma zorluğu, yemek yeme veya içme sırasında boğulma, nefes darlığı veya yutulan maddelerin boğaza takılması gibi zorluklarla karakterize edilen bir durumdur. Bu durum, yiyecekleri ve sıvıları yemek borusundan mideye doğru taşıyan yutma işlemi sırasında ortaya çıkan bir fonksiyonel bozukluktur.

Disfaji tipleri nelerdir? 

Disfaji (yutma güçlüğü), çeşitli alt tiplere sahip olabilir. Yutma güçlüğünün türü, temel olarak yutma sürecinde hangi aşamada sorun olduğuna bağlı olarak belirlenir. Genellikle, disfaji üç ana tipe ayrılır:

 • Oral disfaji: Oral (ağız) disfaji, yiyecekleri ağızda çiğneme ve hazırlama aşamasında yaşanan yutma güçlüğüdür. Bu tür disfaji, çeşitli nedenlerle dil ve çene kaslarında zayıflık veya koordinasyon eksikliği nedeniyle oluşabilir. Ağız içinde düzgün bir şekilde çiğneme yapılamadığında, yiyeceklerin yutma işlemi zorlaşabilir.
 • Farengeal disfaji: Farengeal (yutak) disfaji, yutak bölgesindeki sorunlardan kaynaklanan yutma güçlüğüdür. Yutak, yiyecek ve sıvıların ağızdan mideye geçtiği geçiş bölgesidir. Bu bölgedeki kasların zayıflığı, koordinasyon eksikliği veya duyusal algılamada bozukluklar, farengeal disfajiye neden olabilir.
 • Özofageal disfaji: Özofageal (yemek borusu) disfaji, yiyeceklerin yutaktan mideye geçişini sağlayan yemek borusunda meydana gelen problemlerden kaynaklanan yutma güçlüğüdür. Yemek borusunda darlık, tıkanıklık veya kas hareketlerinin zayıflığı, özofageal disfajiye neden olabilir.

Bunların yanı sıra, disfaji çeşitli alt türler ve kombinasyonlar şeklinde de görülebilir. Disfajinin altında yatan temel nedenin belirlenmesi için bir sağlık uzmanının doğru bir değerlendirme yapması gereklidir. Bu nedenle, yutma güçlüğü yaşayan bireylerin bir kulak burun boğaz uzmanı, gastroenterolog veya nörolog gibi uygun bir uzmana başvurması önerilir. Doğru tanı ve tedavi, hastalığın tipine bağlı olarak uygulanır.

Yutkunma zorluğu (Disfalji) nedenleri

Disfaji, yutma sürecindeki herhangi bir aşamada meydana gelen sorunlar nedeniyle ortaya çıkar. Yutma, oldukça karmaşık bir süreçtir ve dil, yutak, yemek borusu ve mide gibi çeşitli kas ve organların koordinasyonunu gerektirir. Disfajiye neden olan temel faktörler şunlardır:

 • Nörolojik sorunlar: Beyin veya sinir sistemi ile ilgili problemler, yutma sürecini etkileyebilir. Felç, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, beyin hasarı, omurilik yaralanmaları gibi nörolojik durumlar yutma güçlüğüne neden olabilir.
 • Kas zayıflığı veya koordinasyon eksikliği: Yutma işlemi için gerekli olan kaslar (örneğin, dil ve çene kasları) zayıflamış veya koordinasyon bozukluğu yaşamış olabilir. Bu durumlar, yiyecekleri doğru bir şekilde çiğneme ve ağızdan geçirme sürecini etkileyebilir.
 • Yutma yolunda darlık veya tıkanıklık: Yutma yolunda (yutak veya yemek borusu) darlık, tıkanıklık veya yutma yolunu etkileyen tümörler, yiyeceklerin düzgün bir şekilde geçmesini engelleyebilir.
 • Reflü hastalığı: Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması, yemek borusunda tahrişe ve iltihaba neden olabilir, bu da yutma güçlüğüne yol açabilir.
 • Yutma refleksinin bozulması: Yutma süreci, kompleks bir refleks mekanizmasıyla yönetilir. Bu refleksin bozulması, yutma işlemini etkileyebilir.
 • Yutma bozuklukları: Bazı kişiler, doğuştan veya sonradan edinilmiş yutma bozukluklarına sahip olabilir.
 • Yutma sırasında solunum bozuklukları: Solunum problemleri, yutma sırasında boğulma veya nefes darlığına neden olabilir.

Disfajinin nedenleri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazen altta yatan neden net bir şekilde tespit edilemeyebilir. Bu nedenle, yutma güçlüğü yaşayan kişilerin bir sağlık uzmanına başvurması ve uygun bir değerlendirme yapılması önemlidir. Doğru tanı, uygun tedavi ve gerektiğinde rehabilitasyon ile disfajinin etkileri azaltılabilir ve yönetilebilir hale getirilebilir.

Yutkunma zorluğu (Disfalji) belirtileri

Yutma Güçlüğü (Disfaji) belirtileri, yutma sürecinde yaşanan sorunlara bağlı olarak değişebilir ve şiddeti duruma göre farklılık gösterebilir. Bu belirtiler, yutma güçlüğü yaşayan kişide ortaya çıkan bazı yaygın semptomlardır:

 • Yiyecekleri veya sıvıları yutarken zorlanma: Kişi, yiyecekleri veya sıvıları yutmakta zorlandığını veya takıldığını hissedebilir.
 • Boğazda takılma hissi: Yutulan yiyecek veya sıvının boğaza takıldığı ve orada kalma hissi olabilir.
 • Nefes darlığı: Yutma sırasında, yiyeceklerin yemek borusuna geçişi ile ilgili problemler nedeniyle nefes darlığı yaşanabilir.
 • Yutulan maddelerin geri çıkma hissi: Yutulan yiyecek veya sıvının geri çıkma hissi olabilir.
 • Sık sık öksürme veya boğaz temizleme: Yutma zorluğu yaşayan kişiler, sık sık öksürme veya boğaz temizleme ihtiyacı duyabilir.
 • Ağırlık kaybı: Disfaji nedeniyle yeterli beslenme sağlanamadığında, zamanla ağırlık kaybı yaşanabilir.
 • Yemek yeme veya içmede yavaşlama: Yutma güçlüğü yaşayan kişiler, yeme ve içmeyi yavaşlayabilir veya yutma sırasında çaba harcamak zorunda kalabilir.
 • Sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları: Yutma güçlüğü, yiyecek veya sıvıların soluk borusuna kaçması sonucu tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir.

Bu belirtiler, disfajinin farklı nedenlerine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Yutma güçlüğü belirtileri yaşayan kişilerin bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir. Uygun bir değerlendirme ve tanı ile altta yatan neden belirlenerek uygun tedavi planlanabilir. Disfajinin tedavi edilmesi veya yönetilmesi, beslenme ve yaşam kalitesi açısından önemlidir.

yutkunmak
Yutkunma zorluğu (Disfaji) 4

Disfaji (Yutma güçlüğü) tanısı nasıl konur?

Yutma Güçlüğü (Disfaji) tanısı, çeşitli tıbbi değerlendirmeler ve testlerle konulur. Bir sağlık uzmanı, genellikle bir kulak burun boğaz uzmanı (KBB), gastroenterolog veya nörolog, disfaji şikâyeti olan bir hastayı değerlendirecektir. Tanı için izlenebilecek adımlar şunlardır:

 • Hastane geçmişi ve fizik muayene: Hastanın yutma güçlüğü ile ilgili şikayetlerini, semptomlarını ve sağlık geçmişini belirlemek için detaylı bir hasta anamnezi alınır. Daha sonra bir fizik muayene yapılır.
 • Yutma değerlendirmesi: Yutma güçlüğü yaşayan kişilerde yutma işleminin değerlendirilmesi önemlidir. Bu amaçla, hastaya farklı türde sıvı ve katı yiyeceklerin yutulması istenebilir ve bu süreç gözlemlenir.
 • Videofloroskopi: Videofloroskopi, hastanın yutma işlemi sırasında röntgen altında farklı türde sıvı ve katı yiyecekleri yutarken çekilen video görüntülerin kullanıldığı bir testtir. Bu test, yutma sürecindeki anormallikleri ve yutma yolundaki problemleri görsel olarak incelemeye yardımcı olur.
 • Endoskopi: Endoskopi, bir esnek tüp (endoskop) kullanılarak yemek borusu, mide ve bağırsakların içini inceleme işlemidir. Bu yöntem, yutma yolunda darlık, tıkanıklık veya iltihaplanma gibi problemleri tespit etmeye yardımcı olabilir.
 • Kontrastlı yemek borusu görüntüleme: Kontrastlı yemek borusu görüntülemesi, yemek borusunun X-ray cihazında kontrast madde ile doldurulması ve yemek borusunun görüntülenmesi işlemidir. Bu test, yemek borusunda darlık veya tıkanıklık gibi sorunları tespit etmeye yardımcı olabilir.
 • EMG (Elektromiyografi): EMG, yutma sırasında kullanılan kasların elektriksel aktivitesini değerlendiren bir testtir. Bu test, nörolojik sorunları tespit etmek için kullanılabilir.

Yukarıda belirtilen testler ve değerlendirmeler, disfajinin nedenini belirlemeye yardımcı olur ve uygun tedavi planlanmasına yardımcı olur. Tedavi, disfajinin altında yatan temel nedenlere göre değişiklik gösterebilir ve kişiye özgü olarak planlanmalıdır. Bu nedenle, yutma güçlüğü yaşayan kişilerin bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir.

Disfaji (Yutma güçlüğü) tedavisi

Disfaji, yutma güçlüğü olarak da bilinen bir durumdur ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Tedavi, disfajinin altında yatan temel nedenin teşhis edilmesine dayanır. Disfaji, çeşitli tıbbi ve nörolojik durumlarla ilişkili olabilir ve tedavi planı genellikle bireyin durumuna, semptomlarının şiddetine ve altta yatan nedenlere bağlı olarak belirlenir.

Disfaji tedavisinin amacı, yutma işlevini iyileştirmek ve günlük yaşam kalitesini artırmaktır. Disfaji tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

 • Sağlık değerlendirmesi: Tedaviye başlamadan önce, hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi önemlidir. Gerekirse tıbbi testler, radyolojik görüntüleme veya endoskopi gibi yöntemlerle disfajinin altında yatan nedenlerin belirlenmesi gerekebilir.
 • Dil ve yutma terapisi (Sloping/Logopedi): Dil ve yutma terapisi, bir konuşma dil bilimci (logopedist) tarafından yönetilen bir tedavi yaklaşımıdır. Bu terapi, yutma kaslarını güçlendirmek, yutma koordinasyonunu geliştirmek ve yutma refleksini iyileştirmek için özel egzersizler ve teknikler içerir.
 • Diyet değişiklikleri: Bazı durumlarda, yutma güçlüğü yaşayan kişilerin diyetlerinde değişiklik yapmak gerekebilir. Yumuşak veya sıvı gıdalar, püre haline getirilmiş yiyecekler veya yemeklerin küçük porsiyonlara bölünmesi, yutma güçlüğü olan kişilerin beslenme sürecini kolaylaştırabilir.
 • Hasta ve bakıcı eğitimi: Disfaji tedavisi sırasında, hastanın ve bakıcının doğru beslenme tekniklerini ve güvenli yutma alışkanlıklarını öğrenmesi önemlidir. Yutma sırasında riskleri azaltmak ve yemek esnasında oluşabilecek komplikasyonları önlemek için bu eğitim oldukça faydalı olacaktır.
 • Cerrahi müdahale: Bazı disfaji vakalarında, altta yatan nedenlerin cerrahi olarak düzeltilmesi gerekebilir. Bu, özellikle yutma yollarında tıkanıklık gibi fiziksel bir sorun varsa düşünülebilir.

Disfaji tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak hastadan hastaya farklılık gösterebilir ve birçok durumda birden fazla tedavi yöntemi bir arada kullanılır. Tedavi planı, hastanın genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve diğer bireysel faktörlere göre uyarlanmalıdır. Bu nedenle, disfaji şikayetleri olan kişilerin, uzman bir doktordan veya logopedistten uygun tedavi ve destek alması önemlidir.

Disfaji (Yutma güçlüğü) ne zaman tıbbi yardım alınmalıdır?

Disfaji, yutma güçlüğü olarak tanımlanan bir durumdur ve altta yatan nedenlere bağlı olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Dolayısıyla, disfaji belirtileri gösteren kişilerin zamanında tıbbi yardım alması oldukça önemlidir. Disfaji durumunda tıbbi yardım alınması gereken durumlar:

 • Yutma güçlüğü: Besinlerin, içeceklerin veya tükürük gibi sıvıların yutulması zorlaşıyorsa veya yutma işlemi sırasında sık sık boğulma, öksürme veya nefes darlığı yaşanıyorsa, hemen bir sağlık uzmanından yardım alınmalıdır.
 • Yutma sırasında ağrı: Yutma esnasında şiddetli ağrı veya rahatsızlık hissi varsa, bu durumun nedenini belirlemek için bir doktora danışmak önemlidir.
 • İştah kaybı ve kilo kaybı: Disfajisi olan kişilerde iştah kaybı ve kilo kaybı sık görülebilir. Eğer belirgin bir kilo kaybı meydana geliyorsa, bu durumun altında yatan nedenleri araştırmak için bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır.
 • Öksürük veya nefes darlığı: Yutma güçlüğü nedeniyle öksürük, hırıltı veya nefes darlığı şikayetleri varsa, bu durum acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumun işareti olabilir.
 • Sık sık boğazda takılma hissi: Yutma sırasında yiyeceklerin veya içeceklerin boğazda takılma veya kaçırma hissi sık sık yaşanıyorsa, bu durum da tıbbi değerlendirme gerektiren bir işarettir.
 • Ses kısıklığı: Yutma güçlüğü ile ses kısıklığı gibi ses problemleri varsa, ses telleri ve yutma yollarında olabilecek potansiyel sorunlar için bir uzmana danışılmalıdır.
 • Yutma sırasında solunum durdurması: Yutma sırasında nefesin durduğu veya ciddi solunum zorluğu yaşandığı fark ediliyorsa, hemen acil tıbbi yardım alınmalıdır.

Disfaji belirtileri yaşayan kişilerin, bir sağlık uzmanına başvurarak durumlarını değerlendirmesi ve gerekli tedavi ve destekleri alması önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, disfajinin altında yatan nedenleri belirlemenin yanı sıra olası komplikasyonları önlemek açısından da önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?