Yumurta dondurma islemi nedir Kimlere uygulanabilir

Yumurta dondurma işlemi nedir? Kimlere uygulanabilir?

Yumurta dondurma işlemi nedir? Kimlere uygulanabilir?

Günümüzde, pek çok kadın, kariyer hedefleri, eğitim ve yaşam tarzları nedeniyle doğurganlıdoğum paketik dönemlerini ertelemeyi tercih edebilmektedirler. Ancak bu erteleme, ilerleyen yaşlarda doğurganlık sorunlarıyla karşılaşma riskini artırabilir. Bu sebeple, kadınlar doğurganlıklarını korumak ve ileri yaşlarda anne olma olasılıklarını artırmak amacıyla başvurabilecekleri bir yöntem “yumurta dondurma” veya tıbbi terimiyle “Oosit Kriyoprezervasyon” olarak adlandırılır. Bu işlem, kadınların kendi sağlıklı yumurta hücrelerini donanımlı bir hastane ortamında doktor kontrolünde dondurarak, ileride kullanmayı planladıkları zamana kadar koruma altına almalarını sağlar.

Yumurta dondurma işlemi nedir?

Yumurta dondurma işlemi, kadınların genç yaşlarda ürettikleri sağlıklı yumurtalarını dondurarak ilerleyen yaşlarda kullanmalarına olanak tanıyan bir tıbbi prosedürdür. Bu işlem sırasında, uzman doktorlar tarafından belirlenen ilaçlar kullanılarak yumurtaların sağlıklı büyümesi ve olgunlaşması teşvik edilir. Sağlıklı büyüyen yumurta hücreleri yumurtalıklardan toplanır ve dondurularak uzun süreli saklama için hazırlanır. Kişinin ileride anne olma istediği bir zamanda, dondurulan yumurtalar çözülüp, sperm ile döllenme işlemi gerçekleştirilir. Böylece embriyo oluşturularak, gebelik şansı elde edilir. Bu yöntem, özellikle kanser gibi tedavi yöntemleri nedeniyle doğurganlık riski taşıyan kadınlar için umut verici bir seçenek sunar. Ayrıca son yıllarda, kariyer veya kişisel hedeflerini gerçekleştirmek isteyen genç kadınlar tarafından tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.

Yumurta dondurma işleminin aşamaları

Yumurta dondurma işlemi, kadının üreme hücreleri olan yumurtaları dondurmayı içeren bir tıbbi prosedürdür. İşlemin aşamaları şunlardır:

 • Hormonal uyarım: İlk adım, yumurtaların olgunlaşmasını teşvik etmek amacıyla hormonal ilaçların kullanılmasıdır. Bu ilaçlar, yumurtalıkları uyararak birden fazla yumurta üretimini sağlamak için kullanılır.
 • Yumurta toplama (Oosit aspirasyonu): Yumurtaların uygun olgunluğa ulaşmasının ardından, oosit aspirasyonu adı verilen cerrahi bir işlem gerçekleştirilir. Bu işlemde, ultrason eşliğinde bir iğne yardımıyla yumurtalıklardaki olgun yumurtalar toplanır.
 • Dondurma: Toplanan sağlıklı yumurtalar, vitrifikasyon denilen özel bir yöntemle dondurulur. Bu işlem sırasında yumurtalar, çok düşük sıcaklıklarda saklanabilen özel kaplarda sıvı nitrojen içinde dondurulur.
 • Saklama: Dondurulan yumurtalar, uzun vadeli saklama için uygun koşullarda saklanır. Kadın ilerleyen yaşlarda hamile kalmayı planladığında bu yumurtalar kullanılabilir.
 • Yeniden implantasyon: Kadın, hamile kalmak istediğinde dondurulmuş yumurtaların çözülmesi ve rahim içine yeniden yerleştirilmesi işlemi uzman doktor kontrolünde gerçekleştirilir. Bu aşama, başarılı bir gebelik elde etmek için yumurtanın sperm ile döllenmesini içerebilir.

Bu adımlar, kadınların ilerleyen yaşlarda sağlıklı gebelik şanslarını artırmak ve doğurganlıklarını korumak amacıyla yumurta dondurma işlemine başvurduklarında izlenen tipik prosedürleri temsil etmektedir.

Tüp bebek için yumurta dondurma teknikleri nelerdir?

Tüp bebek yumurta dondurma işleminde iki temel yumurta dondurma tekniği bulunmaktadır:

 • Kontrollü yavaş dondurma (Slow Freezing): Bu teknikte, yumurtaların dondurulma süreci yavaş ve kontrollü bir şekilde gerçekleşir. Yumurtalar özel bir soğutma protokolüne tabi tutularak zamanla dondurulurlar. Bu yöntem geleneksel bir dondurma prosedürüdür ve daha önce kullanılan ana yöntemlerden biriydi.
 • Ultra hızlı soğutma (Vitrifikasyon): Bu yöntem ise nitrojen tankları kullanılarak hızlı bir şekilde dondurma işlemi yapar. Yumurtalar, anında ve neredeyse cam benzeri bir yapıya sahip olan bir donma çözeltisi içine yerleştirilir. Bu yöntem, yumurtaların hücresel yapısının daha iyi korunmasına ve daha yüksek hayatta kalma oranlarına sahip olmasına olanak tanır. Vitrifikasyon, günümüzde en yaygın olarak kullanılan yumurta dondurma tekniğidir ve daha etkili sonuçlar verir.

Bu teknikler, kadınların doğurganlıklarını korumak veya ilerleyen yaşlarda anne olma olasılıklarını artırmak amacıyla yumurta dondurma işlemine başvurduklarında kullanılan temel yaklaşımlardır.

Kimler yumurta dondurma işlemine uygundur?

Yumurta dondurma işlemi, çeşitli durumlarda düşünülebilecek bir seçenektir:

 • Tıbbi nedenler: Kanser tedavisi gibi tıbbi nedenlerle doğurganlık riski altında olan kadınlar için yumurta dondurma önemli bir seçenektir. Tedavi sırasında kullanılan radyasyon veya kemoterapi, yumurtalıklara zarar verebilir. Bu nedenle, tedavi öncesinde yumurtalar dondurularak ileride anne olma şansı korunabilir.
 • İleri yaş gebelik istemi: İleri yaşlarda anne olma isteği olan kadınlar, doğurganlık yaşlarını geçiren yumurtalarını dondurarak ileride anne olma olasılıklarını artırabilirler. Genellikle 35 yaşın üzerindeki kadınlar için yumurta dondurma işlemi düşünülebilir.
 • Kariyer ve eğitim hedefleri: Kariyerlerini veya eğitimlerini tamamlamak isteyen kadınlar, doğurganlık dönemlerini ileri bir tarihe ertelemek istediklerinde yumurta dondurma işlemine başvurabilirler. Bu, kişisel ve profesyonel hedeflere ulaşmayı planlayan kadınlar için bir seçenek olabilir.
 • Yumurta rezervi düşük olanlar: Yumurta rezervi düşük olan veya erken menopoz riski taşıyan kadınlar, yumurta dondurma işlemi ile doğurganlık şanslarını artırabilirler.

Ülkeler arası yasal düzenlemeler değişebilir, bu nedenle tıbbi gereklilikler ve izinler ülkeye göre farklılık gösterebilir. Sağlık Bakanlığı veya ilgili sağlık otoritelerinin yönergelerine uygun olarak, bir doktorun önerisi ve danışmanlığında yumurta dondurma işlemi düşünülmelidir. Bu işlem, kadınlara doğurganlık seçenekleri konusunda daha fazla kontrol ve esneklik sağlayabilir.

Kadınlarda yumurta dondurma için tıbbi gereksinimler nelerdir?

Kadınlarda yumurta dondurma işlemi için tıbbi zorunluluk halleri şunlar olabilir:

 • Kemoterapi, radyoterapi ve diğer tedaviler: Kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavileri, yumurtalıklara zarar verebileceği için bu tür tedaviler öncesinde yumurta dondurma işlemi düşünülebilir. Tedavi sonrasında doğurganlık kaybını önlemek amacıyla yumurtalar dondurulabilir.
 • Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesi tehlikesi: Üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilecek cerrahi müdahaleler (örneğin, yumurtalık ameliyatları) öncesinde hastanın isteğiyle yumurta dondurma yapılabilir. Bu, ameliyat sonucu doğurganlık kaybını önlemeyi amaçlayabilir.
 • Düşük over rezervi: Yumurtalık rezervinin düşük olduğu tespit edilen kadınlar, özellikle aile geçmişinde erken menopoz öyküsü bulunanlar, yumurta dondurma işlemi için değerlendirilebilirler. Bazı durumlarda, yaş faktörü göz önüne alınmaksızın üç uzman tabibin sağladığı sağlık kurulu raporu ile bu işlem gerçekleştirilebilir.

Bu tıbbi zorunluluklar ve gereksinimler ülke veya sağlık otoritelerine göre değişebilir. Yumurta dondurma işlemi düşünen kadınlar, doktorlarıyla istişare ederek kendi durumlarına uygun olan tedavi seçeneklerini ve gereksinimleri belirlemelidirler.

Düşük yumurta rezervi nasıl belirlenir?

Uzman doktorlar, kişinin yumurta rezervini belirlemek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemler arasında şunlar bulunur:

 • Ultrasonografi (Ultrason): Ultrasonografi, kadınların yumurtalık rezervini değerlendirmek için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bu görüntüleme tekniği, yumurtalıklardaki folikül sayısını ve büyüklüğünü ölçmeye yardımcı olur. Düşük yumurta rezervi, ultrasonda azalmış folikül sayısı veya küçük foliküllerin tespiti ile anlaşılabilir.
 • AMH (Anti-Müllerian Hormon) testi: AMH testi, kadınların yumurta rezervini değerlendirmek için yapılan bir kan testidir. Yüksek AMH seviyeleri, daha fazla yumurta rezervine işaret ederken, düşük seviyeler yumurta rezervinin azaldığını gösterebilir.
 • FSH (Folikül Stimüle Edici Hormon) testi: FSH seviyeleri, yumurtalıkların durumu hakkında bilgi veren bir diğer kan testidir. Yüksek FSH seviyeleri, yumurtalık rezervinin azaldığını gösterebilir.
 • Antral folikül sayımı: Bu yöntem, ultrason ile yapılır ve her iki yumurtalıkta bulunan antral foliküllerin sayısını değerlendirir. Düşük antral folikül sayısı, yumurta rezervinin azaldığına işaret edebilir.
 • Yaş ve öykü değerlendirmesi: Kişinin yaşını ve aile öyküsünü göz önünde bulundurarak doktorlar, yumurta rezervinin durumu hakkında önemli bilgiler elde edebilirler. Özellikle 35 yaşından sonra, yumurta rezervi genellikle azalmaya başlar.

Düşük yumurta rezervi, hamilelik şansını olumsuz etkileyebilir, ancak bu durumda bile tıbbi yardım ve tedavi seçenekleri mevcuttur. Kişinin yumurta rezervinin değerlendirilmesi, hamilelik planlarını yaparken önemli bir adımdır ve uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır.

Yumurta dondurma işleminin avantajları nelerdir?

Yumurta dondurma işleminin bazı önemli avantajları şunlardır:

 • Gelecekte anne olma imkânı: Yumurta dondurma işlemi, kariyer odaklı veya kişisel nedenlerle anne olma planlarını ertelemeyi tercih eden kadınlara, ilerleyen yaşlarda anne olabilme şansı sunar. Bu şekilde, doğru zamanı bekleyerek veya uygun bir partnerle buluşarak anne olma seçeneği korunur.
 • Kanser tedavilerinden önce yumurta koruma: Kanser gibi hastalıklar için gerekli olan kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler, doğurganlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Yumurta dondurma işlemi, bu tedaviler öncesinde sağlıklı yumurtaların korunmasını ve ileride anne olabilme şansının devamını sağlar.
 • Genetik sağlık ve kalite kontrolü: Yumurta dondurma işlemi, yumurtaların dondurulduğu zamandaki genetik ve sağlık durumunu sabitler. Bu, ilerleyen yaşlarda yumurtalık rezervinin düşmesi ve kalite kaybının etkilerini azaltarak daha sağlıklı gebeliklerin olasılığını artırabilir.
 • Kontrol ve bağımsızlık: Kadınlara, anne olma sürecini kendi hayatlarına ve ihtiyaçlarına göre planlama fırsatı sunar. Bu, iş ve kariyer hedeflerini gerçekleştirirken anne olma isteğini ertelemeyi tercih edenler için büyük bir avantajdır.
 • Daha genç yaşta sağlıklı yumurta kullanımı: Yumurta dondurma işlemi, genç yaşlarda sağlıklı yumurtaların dondurularak saklanmasını sağlar. Bu da ilerleyen yaşlarda daha genç yaşlardaki yumurtaların kullanımını mümkün kılarak gebelik şansını artırabilir.

Bu avantajlar, yumurta dondurma işleminin kadınlara sağladığı esneklik, güvence ve gelecek planlamasında yardım sağlayan unsurlardır.

Yumurta dondurma işleminin başarı faktörleri ve sonuçları nelerdir?

Yumurta dondurma işleminin başarı oranı bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir ve bu faktörler arasında kişinin yaşından tutun da kullanılan tekniğe kadar birçok etken rol oynar. Başarı oranını etkileyen bazı önemli faktörler aşağıda verilmiştir:

 • Yumurta sayısı: Dondurulan yumurta sayısı, başarı oranını önemli ölçüde etkiler. Genellikle 8-10 adet yumurta dondurulması önerilir, ancak daha fazlası tercih edilebilir, özellikle yaş ilerledikçe.
 • Yaş: Yaş, yumurta dondurma işleminin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Genç yaşlarda dondurulan yumurtalar, daha yüksek kalitede ve daha sağlıklı olma eğilimindedir. Bu nedenle 35 yaşın altındaki kadınların başarı oranları daha yüksek olabilir.
 • Kullanılan teknik: Vitrifikasyon gibi modern teknikler, yumurtaların daha başarılı bir şekilde dondurulmasını sağlar ve çözüldüğünde daha yüksek sağ kalım oranları sunar.
 • Yumurta kalitesi: Yumurtaların kalitesi, dondurulma ve çözülme işlemlerinin başarısını etkiler. Sağlıklı ve genç yaşta dondurulan yumurtaların kalitesi daha yüksek olma eğilimindedir.
 • Kullanılan fertilizasyon yöntemi: Dondurulan yumurtaların kullanılacağı fertilizasyon yöntemi (tüp bebek veya ICSI gibi) de başarıyı etkileyebilir.

Dondurulmuş yumurtaların çözülmesi işlemi genellikle yüksek başarı oranlarına sahiptir ve yumurtaların % 90-95’i sağlıklı bir şekilde çözülebilir. Ancak, gebelik elde etmek için başarının garantili olmadığını unutmamak önemlidir. Başarı, yumurtaların kalitesi, sayısı ve kullanılan tedaviye bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle yumurta dondurma işlemi yapmayı düşünenler, bir uzman doktordan danışmanlık ve daha fazla bilgi almalıdır.

Yumurta dondurma işlemi sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Yumurta dondurma işlemi sonrasında, hastaların dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar vardır:

 • Hafif kanama: Vajinal yol ile yapılan yumurta toplama işlemi sonrasında hafif kanama veya lekelenme görülebilir. Bu durum genellikle endişe edilecek bir şey değildir, ancak doktorunuzla paylaşmalısınız.
 • Karın ağrısı ve diğer belirtiler: Karın bölgesinden yapılan yumurta toplama işlemi sonrasında karın ağrısı, şişlik, kabızlık gibi belirtiler olabilir. Ayrıca, ateş, karında sertlik veya şiddetli rahatsızlık hissi gibi ciddi belirtiler görülürse, derhal bir doktora başvurmanız önemlidir. Bu belirtiler, potansiyel bir komplikasyonun habercisi olabilir.
 • Bağırsak rahatsızlıkları: Karından yapılan yumurta toplama işleminin ciddi bir komplikasyonu bağırsak yaralanmasıdır. Eğer karın ağrısı veya diğer bağırsak belirtileri yaşarsanız, vakit kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurmalısınız.
 • Kişisel hijyen: Yumurta dondurma işlemi sonrasında kişisel hijyen önemlidir. Banyo veya duş yaparken ayakta yapılması, vajina içine su girmesi ve enfeksiyon riskini azaltabilir.
 • Dinlenme ve iyileşme: İşlem sonrasında dinlenme ve iyileşme sürecine dikkat etmek önemlidir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyarak fiziksel aktiviteleri sınırlayabilirsiniz.
 • İlaçları düzenli kullanma: Doktorunuz tarafından verilen ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız ve herhangi bir sorunuz veya yan etki yaşarsanız hemen doktorunuza başvurmalısınız.

Yumurta dondurma işlemi sonrası dikkatli bir iyileşme süreci, işlemin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olabilir. Herhangi bir sorunuz veya belirtiniz olduğunda, her zaman doktorunuzla iletişim kurmalısınız.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?