Yeme bozukluğu

Yeme bozuklukları yalnızca bir beslenme sorunu değil, aynı zamanda yiyeceklere bakış açısıyla ve kişinin kendi bedeniyle olan ilişkisiyle ilgili bir konudur. Etkilenen kişiler, yeme davranışlarını aşırı kısıtlama, sıkı kontrol veya tamamen kontrol kaybı şeklinde gösterebilirler. Yeme bozuklukları farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve duygusal problemlerle ve düşük benlik saygısıyla ilişkilidirler. Birçok hasta, içsel çatışmalarını bilinçsizce yeme davranışlarıyla çözmeye çalışır.

Yeme bozuklukları, sağlık açısından zararlı seviyede yetersiz veya aşırı beslenme davranışlarını içerebilir. Bu bozukluklar, kişinin bedeni, duygusal durumu ve sosyal ilişkileri yeme davranışlarındaki anormal davranışlar nedeniyle zarar görebilir. Bu durum, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir; yaşam tarzı, yeme biçiminden etkilenebilir ve yeme biçimi de günlük yaşamını belirleyebilir.

Beslenme ve yeme bozuklukları arasında çeşitli türler bulunur:

 • Pika
 • Geviş getirme bozukluğu
 • Kaçıngan/kısıtlı yeme alımı bozukluğu
 • Anoreksiya nervoza
 • Bulimiya nervoza
 • Tıkınırcasına yeme bozukluğu
 • Tanımlanmış diğer beslenme ve yeme bozuklukları
 • Tanımlanmamış beslenme ve yeme bozuklukları

Bu bozukluklar, genellikle davranış değişikliklerini gizlemeye ve ihmal etmeye yönelik bir eğilim gösterirler. Önemli olan, bu durumların insanların sağlığını, sosyal ilişkilerini ve genel refahlarını nasıl etkilediğini anlamaktır.

Yeme bozukluğuna neden olan risk faktörleri

Yeme bozukluklarına yol açabilen risk faktörleri çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlar bireysel, ailesel ve sosyokültürel faktörler olabilir. Ancak, her birey için bu faktörlerin etkisi farklılık gösterebilir ve tek bir nedenin yeme bozukluğuna yol açtığı söylenemez. Yeme bozuklukları genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar.

Bazı risk faktörleri şunları içerebilir:

Bireysel risk faktörleri:

 • Düşük benlik saygısı
 • Mükemmeliyetçilik ve aşırı öz eleştiri
 • Depresyon veya diğer ruh sağlığı sorunları
 • Beden imajı veya kilo endişesi
 • Erken olgunlaşma ve ergenlik dönemiyle ilişkili zorluklar

Ailesel risk faktörleri:

 • Aile içinde fiziksel veya duygusal istismar
 • Ailede psikolojik rahatsızlıkların varlığı
 • Aşırı koruyucu veya aşırı baskın ebeveynler
 • Ailede obezite veya beslenme sorunlarına yönelik baskı

Sosyokültürel risk faktörleri:

 • Medyanın ve toplumun güzellik idealleriyle sürekli olarak karşılaşma
 • Akranlar arasında kilo veya beden endişesi yaşama
 • Zayıf olmanın veya belli bir beden tipinin başarı ve kabul kriteri olarak algılandığı grup baskısı
 • Toplumsal baskılar ve güzellik standartlarının dayatılması
 • Alay konusu olma veya dışlanma korkusu

Bu faktörler, bir bireyin yeme bozukluğu geliştirme riskini artırabilir. Ancak, yeme bozuklukları karmaşık ve çok yönlü olduğundan, her bireyde farklı kombinasyonlarda etkili olabilirler. Yeme bozukluklarının tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve sadece bu risk faktörlerinin varlığı değil, aynı zamanda bireyin genel sağlık durumu ve psikososyal bağlamı da dikkate alınmalıdır.

Yeme bozukluklarının nedenleri

Yeme bozukluklarının nedenleri çok katmanlı ve karmaşıktır. Bu bozukluklar, genellikle çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar ve genellikle bir tek bir nedene bağlanamazlar. Yeme bozuklukları, fizyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerin bir kombinasyonu olarak kabul edilir. Bazı yeme bozukluklarının nedenleri ve belirtileri:

 • Pika: Pika, bir kişinin besleyici olmayan maddeleri (kağıt, saç, boya, sabun, kül, kil vb.) en az bir ay sürekli olarak tüketmesidir. Bu davranış, genellikle gelişimsel düzeyle uyumsuzdur ve çocuklarda daha sık görülebilir.
 • Geri çıkarma (geviş getirme) bozukluğu: Bu durum, kişinin sık sık en az bir ay boyunca yediklerini geri çıkarmasıyla karakterizedir. Geri çıkarılan yiyecekler, çiğnenmiş olabilir veya yeniden yutulabilir. Bu durum, mide-bağırsak hastalıklarına bağlı gelişmeyebilir.
 • Kaçıngan / Kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu: Bu durum, belirgin kilo kaybı veya kilo eksikliğiyle birlikte enteral beslenmeye bağımlılığı ifade eder. Kişinin sosyal ve ruhsal işlevselliği belirgin şekilde düşebilir.
 • Bulimiya nervoza: Bulimiya, tekrarlayıcı tıkınırcasına yeme dönemleriyle karakterizedir. Bu dönemlerde kişi normalden daha fazla yiyecek tüketir ve yeme kontrolünü kaybettiğini hisseder. Kilo alma korkusuyla ödünleyici davranışlar sergileyebilir.
 • Anoreksiya nervoza: Anoreksiya, kişinin kilo alma korkusu veya düşük vücut ağırlığına sahip olmasına rağmen kilo almaktan kaçındığı bir durumdur. Kişinin vücut algısında bozukluk vardır ve kendini değerlendirirken vücut ağırlığına gereğinden fazla önem verir.
 • Tıkınırcasına yeme bozukluğu: Bu bozukluk tekrarlayıcı tıkınırcasına yeme dönemleriyle karakterizedir. Kişi normalden daha fazla yemek yer, aşırı hızlı yemek yer, çok fazla yemek yediğine utanır ve suçluluk duyar.

Yeme bozukluklarının nedenleri genellikle çok çeşitli olabilir. Psikolojik, genetik, çevresel ve sosyal faktörler bu durumların gelişiminde rol oynayabilir. Özgüven eksikliği, vücut imajı endişesi, aile ve çevresel etkiler gibi faktörler, yeme bozukluklarının ortaya çıkmasında etkili olabilir. Her bireyin deneyimi farklı olabilir ve yeme bozukluklarının nedenleri bireysel olarak değişebilir. Bu nedenle, tedavi ve yardım süreci kişiye özeldir ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir.

Tanımlanmış diğer beslenme ve yeme bozuklukları

Gece yemek yeme bozukluğu

Gece yemek yeme bozukluğu, bireyin uykudan uyanarak veya gece boyunca aşırı miktarda yeme isteğiyle karakterize olan bir durumdur. Bu durum, kişinin gece boyunca tekrarlayan yeme atakları geçirmesiyle belirginleşir. Gece yemek yeme bozukluğu, geceleyin uyku sırasında veya uyandıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yemek yeme davranışını içerir. Bu durum genellikle kişinin bilinci kapalıyken veya uyku durumundayken gerçekleşir.

Bu bozukluk, kişinin normal yeme düzeninden farklı olarak, gece yeme alışkanlığı oluşturmasına ve gece boyunca büyük miktarlarda yiyecek tüketmesine neden olabilir. Birey, bu durumla ilişkili olarak yoğun bir istek veya açlık hissi yaşayabilir. Gece yemek yeme bozukluğu, genellikle kişinin uyku düzenini bozar, dinlenme ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Bu durum, genellikle başka yeme bozukluklarıyla birlikte görülebilir veya bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Gece yemek yeme bozukluğu, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir, psikolojik ve fiziksel sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, bu tür bir bozuklukla karşılaşan kişilerin profesyonel yardım alması ve uygun tedavi yöntemleriyle desteklenmesi önemlidir.

Tanımlanmamış beslenme ve yeme bozukluğu
Tanımlanmamış beslenme ve yeme bozukluğu, klinik açıdan belirgin sıkıntılara veya işlevsellikte düşüşlere neden olan ancak beslenme ve yeme bozuklukları tanı ölçütlerini tam olarak karşılamayan bir kategoriyi ifade eder. Bu durum, belirli bir yeme bozukluğu tanısına tam olarak uymayan, ancak bireyin sağlığı, psikolojisi veya işlevselliği üzerinde önemli etkilere sahip olan bir durumu ifade eder.

Bu kategori altında, beslenme ve yeme ile ilgili belirtiler görülebilir, ancak bu semptomlar diğer belirgin yeme bozukluğu tanılarını tam olarak karşılamayabilir. Kişi belirli bir yeme bozukluğu tanısı alamasa da, beslenme alışkanlıkları veya yeme davranışları önemli sorunlara veya sıkıntılara yol açabilir. Bu durumda, bireyin yaşam kalitesini, sağlığını veya işlevselliğini olumsuz etkileyebilir.

Tanımlanmamış beslenme ve yeme bozukluğu, belirtileri ve semptomları açısından net bir tanı almayan, ancak yeme ve beslenme ile ilgili ciddi endişeleri veya sorunları olan bireyler için bir kategori oluşturur. Bu durumdaki kişilerin profesyonel yardım alması ve uygun tedavi veya destek programlarıyla desteklenmesi önemlidir, çünkü bu sorunlar genellikle kişinin günlük yaşamını ve genel refahını önemli ölçüde etkileyebilir.

Yeme bozuklukları tedavisi nasıl olur?

Yeme bozukluklarının tedavisi, genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve kişinin spesifik durumuna göre uyarlanmış olmalıdır. Tedavi sürecinde psikiyatristler, uzman psikologlar, iç hastalıkları uzmanları ve diğer sağlık profesyonelleri iş birliği yaparlar. Tedavi, kilo ve boy oranıyla belirlenen vücut kitle indeksi (VKİ) gibi fiziksel ölçütlerin yanı sıra, bireyin genel sağlık durumunu da göz önünde bulundurur.

Yeme bozukluklarının tedavisindeki ana hedeflerden bazıları şunlardır:

 • Fiziksel sağlık stabilizasyonu: Eğer kişi aşırı kilo kaybetmişse, öncelikle fiziksel sağlık durumunun stabilize edilmesi gerekebilir. Bu durumda, tıbbi müdahale ve takip önemlidir.
 • Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi (BDT), yeme bozuklukları için etkili bir terapi yöntemidir. Kişiye duygusal durumlarla başa çıkma stratejileri öğretilir, düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmede yardımcı olunur.
 • Beslenme terapisi: Yeme bozuklukları konusunda uzmanlaşmış beslenme uzmanları, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve porsiyon kontrolü konusunda danışmanlık sağlarlar.
 • Aile terapisi: Özellikle genç hastalarda, ailenin tedaviye dahil edilmesi önemlidir. Aile desteği, tedavi sürecinde etkili olabilir ve hasta için destekleyici bir çevre oluşturabilir.
 • Destek ve takip: Tedavinin sürdürülebilmesi için hastanın düzenli takibi ve desteklenmesi gereklidir. Yeme bozukluğu tedavisi uzun vadeli bir süreç olabilir ve sabır gerektirebilir.

Ne kadar erken başlanırsa, yeme bozukluğu tedavisi o kadar etkili olabilir. Ancak her durum farklıdır ve kişisel tedavi planı bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. Tedaviye isteksizlik veya reddetme durumunda, tedavi süreci daha zorlu olabilir ve kişinin motivasyonunu artırmak için destek ve anlayış önemlidir.

Yeme bozuklukları hangi hastalıklara neden olabilir?

Yeme bozuklukları, fiziksel sağlık üzerinde ciddi etkilere neden olabilir ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bazı yaygın sağlık sorunları şunları içerebilir:

 • Yetersiz beslenme sonucu sağlık sorunları: Anoreksiya nervoza gibi yetersiz beslenmeyle ilişkili yeme bozuklukları, kas kaybı, zayıflık, kırılgan kemikler (osteoporoz), saç dökülmesi, adet döngüsünde düzensizlik ve enerji eksikliği gibi sorunlara yol açabilir. Yetersiz beslenme, vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına da neden olabilir.
 • Kusma ile ilgili sorunlar: Bulimia nervoza gibi kusma davranışı, dişlerde çürümeye, yemek borusu tahrişine ve diğer sindirim sistemine ilişkin sağlık sorunlarına neden olabilir.
 • Aşırı yeme ve aşırı kilolu olmanın etkileri: Tıkınırcasına yeme bozukluğu ve obezite, eklem ağrıları, yüksek tansiyon, diyabet (şeker hastalığı) ve kalp-damar hastalıkları gibi sağlık sorunları riskini artırabilir.
 • Psikolojik etkiler: Yeme bozuklukları sıklıkla psikolojik sorunlarla birlikte görülür. Bu durum, depresyon, anksiyete ve diğer ruh sağlığı sorunlarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.
 • Ölümcül sonuçlar: Özellikle anoreksiya nervoza gibi yeme bozuklukları, ciddi yetersiz beslenme sonucu ölümcül olabilir. Organ yetmezliği, kalp problemleri ve diğer ciddi komplikasyonlar bu durumlarla ilişkilendirilebilir.

Yeme bozuklukları, vücudun sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir ve zamanında tedavi edilmezse yaşamı tehdit edebilir. Dolayısıyla hem fiziksel hem de psikolojik sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek önemli bir sorundur. Bu nedenle, yeme bozuklukları olan bireylerin uzmanlık gerektiren profesyonel destek alması ve tedavi edilmesi önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?