Yalan soyleme hastaligi

Yalan söyleme hastalığı (Mitomani)

Bazı insanlar diğerlerinden daha sık yalan söylese de, bu genellikle bir zihinsel sağlık durumunun belirtisi olmayabilir. Ancak patolojik yalan söyleme durumu, yani yalan söyleme hastalığı, farklı bir şekilde ele alınmalıdır. Yalan söyleme hastalığı, kişilik bozukluğu gibi altta yatan bir zihinsel sağlık durumunun bir göstergesi olabilir.

Patolojik yalan ya da mitomani olarak adlandırılan durum, yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş bireyleri tanımlar. Psikiyatrik açıdan, mitomani terimi Yunanca “muthos” (efsane) ve Latince “mania” (delilik) kelimelerinin birleşiminden gelir. Patolojik yalan, antisosyal, narsisistik, histrionik ve borderline kişilik bozukluğu gibi çeşitli kişilik bozuklukları veya bazı diğer psikolojik durumlarla ilişkilendirilebilir. Bu durum, kişinin yalan söylemeyi kontrol edememesi veya sıkça yalan söylemesi şeklinde ortaya çıkar.

Mitomanlar genellikle yalanlarına inanır ve bu yalanları anlatırken gerçeklikten ayrılırlar. Bu durum genellikle bireyin sosyal ilişkilerini, iş hayatını ve genel yaşamını olumsuz etkiler. Bu tür durumlar profesyonel psikiyatrik yardım gerektirebilir. Patolojik yalan söyleme durumu, altta yatan psikolojik faktörlerin anlaşılması ve uygun tedavi yaklaşımları ile ele alınabilir. Bu kişilerin tedavisi genellikle uzmanlar tarafından bilişsel davranışçı terapi ve psikoterapi gibi yöntemlerle yapılır. Özellikle bu tür durumlar yaşayan bireylerin, uygun profesyonel yardımı alması önemlidir.

Yalan söyleme hastalığı kimlerde görülür?

Yalan söyleme hastalığı yani “Patolojik yalan” genellikle başlı başına bir hastalık olarak kabul edilmez. Bu durum, genellikle başka psikiyatrik rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Bazı kişilik bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, anksiyete bozuklukları veya depresyon gibi psikiyatrik hastalıklarda yalan söyleme davranışı görülebilir.

Patolojik yalancılar, genellikle hikayelerini etkileyici hale getirecek şekilde süsleyen kişilerdir. Bununla birlikte, patolojik bir yalancı, normal bir yalancıdan farklılık gösterebilir. Patolojik bir yalancı, söylediği yalanın -en azından toplum içinde- doğru olduğuna inanabilir ve bu rolü oynamaya devam edebilir. Bu durum, kişinin gerçeklikten kopmuş olabileceğini veya yalanlarını kendi gerçekliği olarak kabul edebileceğini gösterebilir.

Yalan söyleme hastalığının belirtileri

Patolojik olarak yalan söyleyen kişiler, günlük iletişimlerinde sık sık yalana başvurabilirler ve çoğunlukla yalanlara ihtiyaç duyarlar. Normal ve doğru olmayan yalanlar veya abartmalar olmadan konuşmalarını sürdüremezler. Patolojik yalancılık, o kadar baskın hale gelir ki, yalansız veya abartısız bir iletişim onlar için sıkıcı hale gelir ve bu yalanlar hayatlarının merkezinde yer alır. Birey, bu yalanlar etrafında kendine hayali bir dünya oluşturabilir ve zamanla söyledikleri yalanlara inanmaya başlayabilir.

Bu belirtileri gösteren kişiler genellikle dikkat çekmek ve odak noktası olmak isterler. Kendilerini dikkat çekici hale getirebilmek adına olayları abartılı bir şekilde sunabilir, dramatize edebilir ve büyütebilirler. Bunun için yalan söyleme ihtiyacı hissedebilirler.

Patolojik yalancılar genellikle kendilerini doğruları söylediklerine ikna ederler ve bu da yalan makinesi testleri gibi sorgulamaları manipüle etmelerine neden olabilir. Yakalandıklarında, düşmanca davranabilirler veya yalan söylediklerini göz ardı etmeye çalışabilirler. Bu durum, genellikle yalanlarının fark edilmesi veya ortaya çıkarılması durumunda savunmacı bir tutum sergilemelerine yol açabilir.

Yalan söyleme hastasının özellikleri nasıldır?

 • Gerçeklikle hayal dünyası arasında bulanık sınırlar: Gerçekle hayal arasındaki farkı net olarak göremeyebilirler. Kendi uydurdukları hikayeleri gerçekmiş gibi algılayabilirler.
 • Güçlü hayal gücü ve yaratıcılık: Fantastik ve etkileyici hikayeler uydurabilirler. Bu hikayeler, gerçeklikle bu denli iç içe geçmiş olabilir ki inandırıcı olabilirler.
 • Düşünce tarzı ve büyüsel düşünce: Mitomanlar, gerçek olmayan hikayeleri gerçekmiş gibi kabul edebilirler. Kendi yalanlarını kendileri için gerçek haline getirirler.
 • Yalanlarına inanma: Kendi uydurdukları hikayelere inanabilirler ve gerçekmiş gibi anlatabilirler.
 • Yalanlarına sürekli destek arama: Eski yalanlarını desteklemek için sürekli yeni yalanlar uydurabilirler.
 • Sosyal ve ilişki sorunları: Yalanlarının ortaya çıkmasıyla aile ilişkileri bozulabilir, sosyal izolasyon yaşayabilirler.
 • Bazı durumlarda suçluluk duygusu: Bazı mitomanlar kendilerini suçlayabilir ve zarar verebilirler.
 • Üstün sözel yetenekler: Mitomanlar, yalan söyleme konusunda üstün bir yetenek sergileyebilirler.
 • Kendilik algısı ve güvensizlik: Genellikle kendilerini kabul etmekte zorlanırlar ve kendilerine güvenleri azdır.
 • Tedaviye başvurma eksikliği: Genellikle hastalıklarının farkında değildirler ve bu nedenle tedavi için kendiliklerinden başvurmazlar, yakınları tarafından doktora götürülürler.

Mitomani hastaları genellikle yalanlarını sürdürürler ve yalanlarının gerçek olduğuna inanırlar. Bu durum, sosyal ve kişisel ilişkilerinde ciddi sorunlara yol açabilir ve bazı durumlarda yasal sonuçlara neden olabilir.

Yalan söyleme hastalığı (Mitomani) nasıl gelişir?

Mitomani, yani patolojik yalan söyleme, genellikle altta yatan farklı psikiyatrik durumlar veya belirli kişilik özellikleriyle ilişkilendirilir. Bu durum, belirli psikiyatrik veya kişilik bozukluklarının bir belirtisi olabilir veya başka zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilebilir.

Mitomani gelişiminde rol oynayabilecek bazı faktörler şunlar olabilir:

 • Kişilik bozuklukları: Narsistik, borderline veya antisosyal kişilik bozukluğu gibi durumlar mitomanide görülebilir.
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB): DEHB’nin belirtileri olan dürtüsellik ve dikkat dağınıklığı, mitomani ile ilişkilendirilebilir.
 • Mental sağlık sorunları: Bipolar bozukluk, anksiyete bozukluğu, depresyon gibi zihinsel sağlık sorunları, mitomani belirtileriyle ilişkilendirilebilir.
 • Aile ve çevresel faktörler: Çocuklukta yaşanan travmatik deneyimler, aile içindeki çatışmalar, ihmal veya istismar gibi faktörler mitomani gelişimine katkıda bulunabilir.
 • Zihinsel veya nörolojik durumlar: Epilepsi, EEG bozuklukları, kafa travmaları gibi nörolojik veya zihinsel durumlar mitomani belirtileriyle ilişkilendirilmiştir.
 • Ergenlik ve gençlik dönemi: Mitomani genellikle ergenlik döneminde veya genç yetişkinlikte başlar ve genellikle bu dönemde tanı konur. Bu dönem, kişilik gelişiminin hızlı olduğu, kendilik algısının ve özdeğerin şekillendiği bir evredir.

Mitomani, bir kişinin zorlu durumlardan kaçınmak veya kendini korumak için yalan söyleme alışkanlığı geliştirmesiyle ilişkilendirilebilir. Bunun yanı sıra, altta yatan psikolojik veya psikiyatrik durumların varlığı mitomani gelişiminde önemli bir rol oynayabilir.

Yalan söyleme hastalığının tedavisi

Mitomani tedavisinde, yalan söyleme davranışının altında yatan başka psikiyatrik durumlar değerlendirilmelidir. Eğer mitomanik bir kişide eşlik eden başka ruhsal sorunlar varsa, bu rahatsızlıklar için uygun tedaviler, antidepresanlar, antipsikotikler veya sakinleştiriciler gibi ilaçlar kullanılabilir.

Psikoterapi, mitomani tedavisinde önemli bir rol oynar. Mitomanik davranışları ele almak, kişinin yalanlarına kötü niyetli bir amacın değil, psikolojik bir dürtünün yol açtığını anlamak önemlidir. Terapistler, mitomanik kişilere yalan söyleme konusunda kızgınlık veya suçlama yerine destekleyici bir yaklaşım benimserler. Yalan söylediklerinde, onlarla konuşmaya devam etmek yerine konuyu sonlandırmak, yalanın devam edilmesi durumunda iletişimi kesmek olası bir yaklaşımdır. Bu, doğruyu söyleme konusunda bir teşviktir.

Mitomani hastalarıyla konuşurken onlara destek olunmalıdır. Yalan söylemenin başkalarını etkilemeye gerek olmadığını hatırlatmak önemlidir. Kişilere suçlayıcı bir yaklaşımdan kaçınılarak, profesyonel yardım alarak bu durumu çözmelerine destek olunabilir. Terapi sürecinde, hasta yakınlarına da psikolojik destek sağlanması gerekebilir.

Yalan söyleme hastalığı olan birine nasıl yaklaşılmalıdır?

Yalan söyleme hastalığı olan birine nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bazı öneriler bulunmaktadır:

 • Anlayışlı olun: Patolojik yalancının davranışı, genellikle kişisel olmaktan ziyade altta yatan bir durumun sonucudur. Bu nedenle, yalan söyleyen kişiyle iletişime geçerken anlayışlı olmaya çalışın.
 • Öfkeyi kontrol edin: Yalan söyleme durumu, karşı tarafı sinirlendirici ve hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak kişinin durumuyla ilgili olarak öfke veya kızgınlık duymak, onların daha fazla izole olmalarına veya yardım aramaktan kaçınmalarına neden olabilir. Öfkelenmek yerine sakin kalmaya çalışın.
 • Destek Olun ve Yardım Sunun: Yalan söyleme hastalığı, kişinin yardıma ihtiyaç duyabileceği bir durumdur. Onlara destek olmaya çalışın, konuşmalarınızda anlayış gösterin ve onların duygularını önemseyin. Ancak onları yargılamadan ve zorlamadan bu konuda yardım almalarını teşvik edin.
 • Tıbbi yardım ve profesyonel destek: Patolojik yalancılık, psikolojik veya psikiyatrik bir durumun belirtisi olabilir. Bu nedenle, yalan söyleme alışkanlığı olan kişiye uygun bir psikolog, psikiyatrist veya terapist aramaları konusunda destek olabilirsiniz. Ancak bu durumu nazikçe ve anlayışla ifade etmek önemlidir.
 • Empati kurun: Yalan söyleme hastalığı yaşayan kişi, genellikle bu durumu kontrol edemeyebilir veya kendilerini bu alışkanlıktan kurtaramayabilir. Empati kurarak, onların durumunu anlamaya ve duygularını önemsemeye çalışın.
 • Sınırları koruyun: Yalan söyleme alışkanlığı olan kişiyle iletişimde bulunurken, sınırları korumak önemlidir. Onların yalanlarına karşı kendinizi korumak ve duygusal olarak etkilenmemek için sınırlarınızı belirleyin.

Unutmayın, bu tür bir durumla başa çıkmak karmaşık olabilir ve profesyonel yardım almak her zaman faydalı olabilir. Bu tür durumlarla ilgili konuşmalar, hassasiyet, anlayış ve sabır gerektirebilir. Bu konuda sizin de destek alabileceğiniz uzmanlardan yardım almak önemlidir.

Yalan söyleme hastalığı olan birine nasıl yaklaşılmalıdır?

Yalan söyleme hastalığı olan birine nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bazı öneriler bulunmaktadır:

 • Anlayışlı olun: Patolojik yalancının davranışı, genellikle kişisel olmaktan ziyade altta yatan bir durumun sonucudur. Bu nedenle, yalan söyleyen kişiyle iletişime geçerken anlayışlı olmaya çalışın.
 • Öfkeyi kontrol edin: Yalan söyleme durumu, karşı tarafı sinirlendirici ve hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak kişinin durumuyla ilgili olarak öfke veya kızgınlık duymak, onların daha fazla izole olmalarına veya yardım aramaktan kaçınmalarına neden olabilir. Öfkelenmek yerine sakin kalmaya çalışın.
 • Destek olun ve yardım sunun: Yalan söyleme hastalığı, kişinin yardıma ihtiyaç duyabileceği bir durumdur. Onlara destek olmaya çalışın, konuşmalarınızda anlayış gösterin ve onların duygularını önemseyin. Ancak onları yargılamadan ve zorlamadan bu konuda yardım almalarını teşvik edin.
 • Tıbbi yardım ve profesyonel destek: Patolojik yalancılık, psikolojik veya psikiyatrik bir durumun belirtisi olabilir. Bu nedenle, yalan söyleme alışkanlığı olan kişiye uygun bir psikolog, psikiyatrist veya terapist aramaları konusunda destek olabilirsiniz. Ancak bu durumu nazikçe ve anlayışla ifade etmek önemlidir.
 • Empati kurun: Yalan söyleme hastalığı yaşayan kişi, genellikle bu durumu kontrol edemeyebilir veya kendilerini bu alışkanlıktan kurtaramayabilir. Empati kurarak, onların durumunu anlamaya ve duygularını önemsemeye çalışın.
 • Sınırları koruyun: Yalan söyleme alışkanlığı olan kişiyle iletişimde bulunurken, sınırları korumak önemlidir. Onların yalanlarına karşı kendinizi korumak ve duygusal olarak etkilenmemek için sınırlarınızı belirleyin.

Unutmayın, bu tür bir durumla başa çıkmak karmaşık olabilir ve profesyonel yardım almak her zaman faydalı olabilir. Bu tür durumlarla ilgili konuşmalar, hassasiyet, anlayış ve sabır gerektirebilir. Bu konuda sizin de destek alabileceğiniz uzmanlardan yardım almak önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?