Ureaplasma

Üreaplasma, mikroskopla bile görülemeyecek kadar küçük olan mikroorganizmalardan biridir. Genellikle ürogenital (idrar ve üreme) sistemde bulunurlar ve vücutta herhangi bir rahatsızlığa neden olmadıkları sürece spesifik bir tedavi gerektirmezler. Ancak bazı durumlarda aşırı çoğalabilirler ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilirler.

Bu bakteriler genellikle cinsel yolla bulaşabilir ve cinsel olarak aktif olan kadınlar ve erkekler arasında yaygındır. Çocuklar ve cinsel olarak aktif olmayan yetişkinlerde daha nadir görülür. HIV pozitif olanlar veya organ nakli geçmişi olan kişiler, üreaplasma enfeksiyonu riski taşıyabilirler.

Üreaplasma bakterileri, hücre duvarı olmayan ve tek hücreli mikroorganizmalardır. Bu özellikleri, penisilin gibi bazı antibiyotiklere karşı direnç gösterebilmelerine neden olur. Antibiyotik tedavisi başlamadan önce, uygun antibiyotiğin belirlenmesi için kültür testleri yapılmalıdır. Bu testler, hangi antibiyotiğin etkili olduğunu ve hangisine dirençli olduklarını belirlemek için kullanılır.

Üreaplasma, Ureaplasma urealyticum ve Ureaplasma parvum gibi farklı türlerden oluşur. Bu türler genetik testler ve laboratuvar özellikleri kullanılarak birbirinden ayrılabilir. Ureaplasma urealyticum, cinsel yolla bulaşma olasılığı ve hastalık oluşturma potansiyeli daha yüksek olan bir türdür.

Genellikle, üreaplasma vücuttaki normal bakteri florasının bir parçası olarak kabul edilir ve çoğu zaman herhangi bir semptoma neden olmaz. Ancak, bazı durumlarda enfeksiyona bağlı olarak genital enfeksiyonlara sebep olabilir. Bu durumda semptomlar arasında idrar yaparken yanma, vajinal akıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı gibi belirtiler görülebilir.

Tedaviye ihtiyaç duyulup duyulmadığına karar vermek için bir sağlık uzmanıyla görüşmek önemlidir. Bu bakterilerin tedavisi, uygun antibiyotiklerin kullanılmasını içerir ve tedavi yaklaşımı hastanın semptomlarına ve enfeksiyonun yaygınlığına bağlı olarak belirlenir.

Ureaplasma nasıl bulaşır?

Ureaplasma, genellikle sağlıklı erkek ve kadınların ağız ve genital bölgelerinde bulunan ve genellikle belirtiye yol açmayan zararsız bakterilerdir. Bu bakteriler, kişiler arasında doğrudan temasla bulaşabilir. Bununla birlikte, en yaygın bulaşma yolu cinsel yolla temas etmektir.

En önemli bulaşma yolu, korunmasız cinsel temasla direkt olarak temas etmektir. Cinsel ilişki sırasında üretral, vajinal veya servikal bölgelerdeki bakterilerin teması sonucunda bulaşabilirler. Bu nedenle, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yayılmasını önlemek için korunmalı (örneğin, prezervatif kullanımı gibi) ve düzenli olarak sağlık kontrolü yapılmalıdır.

Diğer bir bulaşma yolu ise hamilelik ve doğum sırasında anneden bebeğe geçiş olabilir. Bu durumda, anne doğum sırasında enfekte olmuş ise, bebek doğum kanalından geçerken enfekte olabilir. Bununla birlikte, anne sütü yoluyla bulaşma riski oldukça düşüktür.

Üreaplasma, genellikle belirti göstermeyen bir mikroorganizma olduğu için birçok insan taşıyabilir ve bunun farkında olmayabilir. Ancak, bazı durumlarda enfeksiyona bağlı olarak genital enfeksiyonlara neden olabilir ve bu durumda idrar yaparken yanma, vajinal akıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı gibi semptomlar görülebilir.

Ureaplasma’nın bulaşmasını önlemek için cinsel ilişkide prezervatif kullanımı gibi koruyucu önlemler almak önemlidir. Ayrıca, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili düzenli sağlık kontrolleri yapılması ve enfeksiyon durumunda uygun tedaviyi almak önemlidir.

Ureaplasma enfeksiyonları belirtileri

Ureaplasma enfeksiyonları genellikle belirti vermez veya semptomları hafif olabilir. Birçok durumda, bu enfeksiyonlar sessiz kalabilir ve sadece alınan özel kültür testleri ile tespit edilebilir. Ancak, bazı durumlarda ureaplasma enfeksiyonu belirtilere neden olabilir.

Ureaplasma’nın belirtileri şunlar olabilir:

 • Her iki cinsiyette de idrar yolu (üretra) enfeksiyonları
 • İdrar yaparken yanma hissi ve akıntı
 • Penis ucunda nemlenme veya ıslaklık
 • Kötü kokulu akıntı
 • Kasık ağrıları
 • Böbrek ve sırt ağrısı
 • Genital bölgede kaşıntı ve yanma
 • Testislerde ağrı ve hassasiyet
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı

Erkeklerde, ureaplasma enfeksiyonu üretrit ve bazen epididimit gibi üreme sistemi enfeksiyonlarına neden olabilir. Kadınlarda ise, bakteriyel vajinoz, servisit, pelvik inflamatuar hastalık (PID) ve kısırlık gibi durumlara yol açabilir.

Önemli bir not olarak, belirtiler başka bir sağlık sorununun belirtileriyle benzerlik gösterebilir ve ureaplasma enfeksiyonunun belirtileri diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla karışabilir. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Tanı, genellikle özel testlerle (örneğin, üreaplazma kültürü veya DNA testi gibi) konulur ve uygun tedaviyi belirlemek için doktorunuz gerekli adımları atacaktır.

Ureaplasma enfeksiyonlarının tanısı nasıl konulur?

Ureaplasma enfeksiyonlarının tanısı genellikle alınan sürüntü veya biyopsi incelemesiyle konulur. Bu testler, örneklerin üretra, vajina, uterus veya idrardan alınmasıyla gerçekleştirilir.

Ureaplasma bakterilerinin mikroskop altında görülmesi zordur çünkü çok küçük boyutlara sahiptirler. Bu nedenle, ureaplasma tanısının konulması için özel laboratuvar testleri ve ekipmanları gereklidir.

Tanı genellikle üreaplasma kültürü veya DNA testi gibi özel testlerle yapılır. Kültür testleri, alınan örnekteki bakterilerin yetiştirilmesi ve çoğaltılmasıyla ureaplasma varlığını tespit etmeye yöneliktir. DNA testleri ise örneklerdeki genetik materyalin incelenmesi yoluyla ureaplasma bakterilerinin varlığını ve türünü belirlemeye yardımcı olur.

Doktorunuz, semptomlarınıza ve enfeksiyon riskinize göre uygun testleri belirleyecek ve uygun tedaviyi reçete edecektir. Çoğu durumda, tanı konulduktan sonra, uygun antibiyotik tedavisi uygulanır. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda, sağlık uzmanınızla konuşarak uygun testlerin yapılması ve tedavi sürecinin başlatılması önemlidir.

Ureaplasma enfeksiyonunun tedavisi nedir?

Ureaplasma enfeksiyonunun tedavisi genellikle antibiyotiklerle yapılır. Ancak, herhangi bir semptomu olmayan kişilerde tedavi her zaman gerekli olmayabilir, özellikle ureaplasma bakterilerinin vücutta zararsız bir şekilde var olduğu durumlarda. Tedavi gerektiği takdirde, hangi antibiyotiğin kullanılacağı kültür testi sonuçlarına dayalı olarak belirlenmelidir.

Kültür testi sonuçlarına ek olarak, antibiyogram testi ile bakterinin hangi antibiyotiğe duyarlı olduğu veya hangisine dirençli olduğu belirlenir. Bu, uygun antibiyotik seçimi için önemli bir rehberdir.

Ureaplasma enfeksiyonları için genellikle antibiyotik tedavisi kullanılır. Ancak, bazı durumlarda antibiyotik tedavisine rağmen enfeksiyon geçmeyebilir veya direnç gelişebilir. Bu durumda, farklı ilaçlarla tedavi desteklenebilir veya ikinci bir antibiyotik tedavi süreci uygulanabilir.

Tedavi sürecinde, eğer kişinin cinsel partneri de enfeksiyona sahipse, eş (cinsel partner) tedavisi de önerilebilir. Bu, enfeksiyonun tekrarlanmasını veya yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Ureaplasma enfeksiyonu kimlerde sık görülür?

Ureaplasma enfeksiyonu, genellikle cinsel yolla bulaşan bir durumdur ve belirli risk faktörleriyle ilişkilendirilebilir. Enfeksiyon riski olan bazı durumlar şunlardır:

 • Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğu için, özellikle çok eşli cinsel ilişkilerde bulunan veya korunmasız cinsel ilişkiye giren kişilerde enfeksiyon riski daha yüksektir.
 • İlişki sırasında genital bölgelerde açık yaraların olması, ureaplasma enfeksiyonu riskini artırabilir.
 • Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyon riski daha yüksektir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kadınlar, erkekler veya bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar (örneğin, HIV pozitif kişiler veya organ nakli alıcıları) daha duyarlı olabilirler.
 • Yenidoğanlarda veya bebeklerde doğum sırasında anneden bebeğe geçişiyle enfeksiyon riski artabilir.

Prezervatif kullanımı, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların riskini azaltabilir; ancak, tam koruma sağlamayabilir. Ureaplasma gibi mikroorganizmaların bazı durumlarda prezervatifin engelleyemediği unutulmamalıdır.

Ureaplasma enfeksiyonunun belirli bir kişide görülme olasılığı, bu risk faktörlerine ve kişinin cinsel geçmişine, bağışıklık durumuna ve yaşam tarzına bağlı olabilir. Tanı ve tedavi için bir sağlık profesyoneliyle görüşmek, risk faktörlerini belirlemek ve gerektiğinde uygun önlemleri almak önemlidir.

Ne zaman ureaplasma enfeksiyonu testi yaptırılmalı?

Ureaplasma enfeksiyonu testi için önerilen zamanlama belirtiler olmadığında şüpheli cinsel temasın ardından 14 gün sonrasıdır. Eğer herhangi bir belirti veya semptom yoksa ve cinsel temas sonrası şüphe varsa, 14 günün ardından test yaptırmak önerilebilir.

Ancak, şikayetleriniz varsa veya endişeleriniz varsa, herhangi bir belirti olmasa bile doktorunuza danışmak ve gerektiğinde test yaptırmak önemlidir. Özellikle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili belirtileriniz varsa (örneğin, idrar yaparken yanma, akıntı, cinsel ilişki sırasında ağrı veya kaşıntı gibi) vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmalısınız.

Tanı testlerinin zamanlaması ve yapılması, semptomlarınız ve şüphelerinize bağlı olarak değişebilir. Doktorunuz en uygun zamanlamayı ve testleri belirlemek için size yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, herhangi bir şüphe durumunda veya belirti görmeniz halinde, doktorunuza danışarak gereken adımları atmak önemlidir.

Ureaplasma enfeksiyonu kısırlık yapar mı?

Ureaplasma enfeksiyonu bazı durumlarda kısırlığa sebep olabilir ancak direkt olarak neden-sonuç ilişkisi net olarak belirlenmemiştir. Kadınlarda, pelvik inflamatuar hastalık (PID) gibi enfeksiyonlar rahim içi dokularını etkileyebilir ve bu da yumurtalıkların ve tüplerin zarar görmesine yol açabilir. Eğer tüplerde veya rahim içinde hasar meydana gelirse, bu durum yumurta hücreleri veya spermlerin geçişini zorlaştırabilir ve hamilelik şansını azaltabilir.

Erkeklerde de ureaplasma gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, üreme sistemi enfeksiyonlarına yol açabilir. Epididimit gibi enfeksiyonlar, sperm taşıyan kanalları etkileyebilir ve bu da spermlerin hareketliliği ve üretimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Ancak, her ureaplasma enfeksiyonu olan kişide kısırlık gelişmeyeceğini belirtmek önemlidir. Kısırlık riski olan bireyler genellikle enfeksiyonun süresi, enfeksiyonun yoğunluğu, enfeksiyonun tedavi edilip edilmediği gibi faktörlere bağlı olabilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?