Trizomi 13 (Patau sendromu)

Trizomi 13, genetik bir durum olup Patau Sendromu olarak da bilinir. Bu durum, vücut hücrelerinde bulunan 13. kromozomun normalde iki yerine üç kopyasının bulunduğu bir durumu ifade eder. Normalde her hücre, ebeveynlerden alınan genlerle 23 çift kromozom içerir, ancak Trizomi 13’te 13. kromozom çifti üç kopya halindedir. Bu durum, genellikle doğuştan gelir ve yaşamı tehdit eden bir durum olabilir.

Trizomi 13’ün belirtileri, hastalığın şiddetine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle yüzde, beyinde ve kalbin yanı sıra iç organların gelişim sürecini etkileyen anormallikler gözlemlenir. Trizomi 13, bebeklerde fiziksel büyüme sorunlarına, zihinsel engelliklere, yüzde belirgin özelliklere ve iç organlarda ciddi anormalliklere yol açabilir.

Bu sendromun etkileri genellikle yaşamı tehdit edici düzeydedir ve bu nedenle çoğu durumda bebekler 1 yaşına gelmeden önce ölüm riski taşırlar. Bu tür genetik durumlar prenatal testlerle tespit edilebilir ve gebelik sürecinde bu tür bir durum tespit edildiğinde, tıbbi profesyoneller genellikle aileleri uygun şekilde bilgilendirir ve yönlendirir.

Trizomi 13 (Patau sendromu) belirtileri

Trizomi 13 (Patau Sendromu), sindirim sistemi bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Belirtiler genellikle vücudun farklı bölgelerini etkileyerek şiddet dereceleri kişiden kişiye değişebilir. Trizomi 13 belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

 • Fiziksel gelişimde düzensizlikler: Trizomi 13’ü olan bireylerde genellikle fiziksel gelişimde belirgin düzensizlikler görülebilir.
 • Az gelişmiş iç organlar: İç organlarda gelişimde eksiklik veya anormallikler olabilir.
 • Kalp anormallikleri: Kalp problemleri Trizomi 13’ün sık rastlanan belirtilerindendir.
 • Bilişsel gelişimde sorunlar: Zihinsel engellik ve bilişsel gelişimde ciddi sorunlar yaşanabilir.
 • Yarık damak veya dudak: Yarık damak veya dudak, Trizomi 13’ün fiziksel belirtilerinden biri olabilir.
 • Kilo alma güçlüğü: Beslenme sorunları nedeniyle kilo almakta zorluk çekme durumu görülebilir.
 • Polidaktili: Fazla sayıda parmağa sahip olma durumu (polidaktili) gözlemlenebilir.
 • Hipotoni: Düşük kas tonusu (hipotoni) yaygın bir belirtidir.
 • Küçük kafa veya alt çene: Kafa veya alt çene boyutlarında küçüklük gözlemlenebilir.

Bu belirtiler genellikle yaşamı tehdit edici olabilir ve Trizomi 13’ü olan bebeklerin yaşam süresi genellikle kısa olabilir. Ancak, belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve tedaviye yanıt da bireyden bireye farklılık gösterebilir.

Trizomi 13 (Patau sendromu) nedenleri

Trizomi 13 (Patau Sendromu) genellikle 13. kromozomda meydana gelen genetik bir bozukluk sonucunda ortaya çıkar. Normalde, insan hücreleri 23 çift kromozom içerir, ancak trizomi durumunda belirli bir kromozomun üç kopyası bulunur.

Patau sendromu özellikle gebeliğin erken aşamalarında meydana gelir. Bu genetik hatanın neden olduğu kesin bir sebep bilinmemekle birlikte, anne ya da babanın davranışlarından kaynaklanmaz. Genetik bir rastlantı sonucu oluşan bir durumdur.

Trizomi 13, genellikle yumurta ya da sperm hücresi oluşurken ya da döllenme sırasında meydana gelir. Genetik materyal normal bir hücre bölünmesi sırasında normalden farklı bir şekilde bölünür ve bu durum trizomiye neden olabilir.

Bu genetik hatanın kesin nedenleri tam olarak bilinmese de, anne ya da babanın kontrolü dışındadır ve genellikle rastlantısal bir olaydır. Herhangi bir yaş, ırk veya sosyoekonomik grupta görülebilir.

Trizomi 13 (Patau sendromu) nasıl teşhis edilir?

Trizomi 13 (Patau Sendromu) teşhisi genellikle hamilelik döneminin ilk üç ayında yapılır. Bu dönemde kullanılan bazı yöntemler:

İlk üç aylık tarama testleri:

 • Kan testleri: Anne kanındaki belirli protein ve hormon düzeyleri incelenerek, trizomi 13 riski değerlendirilebilir.
 • Ultrason (NT tarama): Bebeğin boyun bölgesindeki kalınlığın ölçülmesiyle yapılan ultrason, Down sendromu ve trizomi 13 riskini değerlendirebilir.

Gelişmiş tarama testleri:

 • Noninvaziv prenatal test (NIPT): Anne kanındaki fetal DNA’yı analiz ederek, bebeğin genetik durumu hakkında daha kesin bilgiler sağlar.
 • Amniyosentez veya koryon villus örneklemesi (CVS): Anne karnındaki sıvı veya plasentadan alınan örneklerle bebeğin genetik yapısı incelenir.

Trizomi 13 şüphesi durumunda, yapılan tarama testleri sonuç verirse, genellikle daha kesin teşhis için invaziv prenatal testler (amniyosentez veya CVS gibi) önerilir. Ancak, bu invaziv testler daha yüksek risk içerdiğinden, doktorlar genellikle bu testlere karar vermeden önce anne adayını detaylı bir şekilde bilgilendirir ve riskleri değerlendirir. Teşhisin doğrulanması durumunda, aileler genetik danışmanlık ve destek alabilirler.

Trizomi 13 (Patau sendromu) tedavisi nasıl yapılır?

Trizomi 13 (Patau Sendromu) için özel bir tedavi bulunmamaktadır, çünkü bu durum genetik bir bozukluktan kaynaklanmaktadır. Ancak, semptomların yönetilmesi ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik destekleyici tedaviler uygulanabilir. Bu tedaviler genellikle bebek doğduktan sonra başlar ve aşağıdaki alanları içerebilir:

 • Tıbbi destek: Bebeğin solunum, beslenme ve diğer temel sağlık ihtiyaçları için tıbbi destek sağlanır. Kalp anomalileri gibi ciddi durumlar için cerrahi müdahale düşünülebilir.
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon: Fiziksel ve bilişsel gelişimdeki gecikmeleri ele almak için özel eğitim ve rehabilitasyon programları uygulanabilir. Konuşma terapisi ve fizik tedavi gibi hizmetlerle bebeğin yaşam kalitesi artırılabilir.
 • Hastanede bakım: Bebeğin özel ihtiyaçlarına uygun bakım ve destek sağlayan uzman bir sağlık ekibiyle hastanede bakım düzenlenebilir.

Tedavi süreci genellikle ailelerin ve sağlık profesyonellerinin birlikte çalışmasını gerektirir. Bu durumda, genetik danışmanlık ve psikososyal destek, ailelerin bu zorlu süreçle baş etmelerine yardımcı olabilir. Her durum özeldir ve tedavi planı bireysel ihtiyaçlara göre düzenlenir.

Trizomi 13 önlenebilir mi?

Trizomi 13 gibi genetik durumlar genellikle genetik materyalin doğal bir parçası olarak ortaya çıkar ve genellikle anne yaştan bağımsızdır. Ancak, yaş ilerledikçe trizomi 13, 18 ve 21 gibi genetik sendromlarla ilişkili risk artar. Özellikle 35 yaşın üzerindeki anne adaylarında bu risk daha yüksektir.

Trizomi durumları genellikle hamilelik sırasında yapılan genetik testlerle tespit edilebilir. Amniyosentez veya koryon villus örneklemesi gibi prosedürlerle anne karnındaki fetüsün genetik materyali incelenerek trizomi varlığı belirlenebilir. Ancak bu testlerin kendileri de hamilelik sırasında bir miktar risk taşıdığı için doktorlar genellikle yüksek risk taşıyan annelerde bu testlere yönlendirirler.

Önleyici tedbirlerden biri, özellikle ileri yaş gebelik durumlarında, anne adayının hamilelik öncesi genetik danışmanlık almasıdır. Bu danışmanlık, aile geçmişi ve diğer risk faktörleri değerlendirilerek genetik riskin belirlenmesine yardımcı olabilir. Ancak, genetik danışmanlık veya testler, genetik sorunları tamamen önlemek yerine, riskleri belirlemeye ve yönetmeye odaklanır.

Patau sendromu ne kadar yaşar?

Patau sendromu genellikle hayatın ilk aylarında veya yıllarında ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu için yaşam beklentisi oldukça kısıtlıdır. Patau sendromu ile doğan bebeklerin birçoğu, yaşamlarının ilk aylarında hayatlarını kaybeder. Yapılan araştırmalar, bu bebeklerin büyük bir kısmının doğumdan sonraki ilk birkaç ay içinde öldüğünü göstermektedir.

Patau sendromu genetik bir durum olduğundan, bu sendromla doğan bebeklerin yaşama süresi genellikle ciddi sağlık sorunlarına, organ anomalilerine ve gelişimsel bozukluklara bağlı olarak etkilenir. Sağlık sorunları genellikle çok ciddi olduğu için, Patau sendromu ile doğan bebeklerin uzun vadeli sağlık ve yaşam beklentisi oldukça sınırlıdır.

Ancak, her durum benzersizdir ve bazı bebekler daha uzun süre yaşayabilirken, diğerleri daha kısa bir sürede kaybedilebilir. Bu tür durumlar genellikle ailelere duygusal ve fiziksel zorluklar yaşatır ve tıbbi profesyonellerin rehberliği ve destek sağlanması önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?