bobrek agrisi ceken adam 1 1

Üroloji, kadınların ve erkeklerin üriner sistemi ile erkeklerin genital sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Üroloji bölümü hastanelerde poliklinik ve servis olarak bulunmaktadır. Halk arasında Türkçe tercümesi “bevliye” olarak da adlandırılmaktadır.

Ürolojinin incelediği üriner sistem, böbrekleri, idrar yollarını, mesaneyi ve üretrayı içerir. Üroloji, ayrıca erkeklerin genital sistemi ile ilgili rahatsızlıkları, yani testis, prostat ve cinsel organ hastalıklarını da kapsar.

Özel Ankara Magnet Hastanesi üroloji servisimizde erkek, kadın ve çocukların tüm böbrek, mesane ve idrar yolları ameliyatları ve tıbbi tedaviler yapılmaktadır.

Üroloji Nedir?

Üroloji böbrek hastalıkları, idrar yolu hastalıkları, üreme sorunları gibi hastalıklar ile ilgilenen bölümdür. Üroloji sözcüğü Fransızca bir kelimedir. Türkçesi “bevliye” olan üroloji bölümü halk arasında da bevliye olarak adlandırılmaktadır.

Ürolog Kimdir?

Erkek ve kadınlarda bulunabilmesi boşaltım sistemi organları ile ve erkeklerde üreme sistemi organları ile ilgilenen üroloji alanında uzmanlaşmış doktorlara ürolog denilmektedir. Ürologlar altı yıl boyunca tıp eğitimi aldıktan hemen sonra beş yıl kadar üroloji uzmanlık eğitimi alarak ürolog unvanını elde ederler.

Böbrek, mesane, üreter, üretra, penis, serptim prostat gibi organlara ilişkin hastalıkların tespit edilmesi için çeşitli tanı yöntemlerini ve hastalıkların tedavi edilmesi için gerekli tedaviyi düzenleyen uzman hekimler ürologlardır.

Üroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Toplumda üroloji bölümünün sadece erkeklere baktığı gibi yanlış bir algı bulunmaktadır. Bu algının tam aksine, üroloji bölümü kadınlarla da boşaltım sistemi hastalıkları ile ilgilenmektedir. Kadınlar için üreme organları hastalıklarına ise jinekoloji bölümü bakmaktadır.

Üroloji bölümünde ürologlar boşaltım sisteminin tüm organlarının sağlık durumu ve hastalıklarının tespiti ve tedavisi ile ilgilenir. Aynı zamanda erkeklerde üreme organlarının sağlık durumları ve hastalıkları ile ilgilenmektedir.

Üroloji Bölümü Erkeklerde Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Böbrek, mesane gibi organlara taş bulunması
 • İdrar kaçırma
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • İdrar yollarında meydana gelen tıkanmalar
 • Böbrek, mesane, üreten gibi boşaltım sistemi organları veya üreme ormanlarında bulunan tümöral oluşumlar ve kistler
 • İdrar yolu iltihaplanması
 • Testis torsiyonu
 • Erektil disfonksiyon
 • İktidarsızlık
 • Varikosel
 • Penis fraktürü
 • General siğil
 • Peyronie hastalığı
 • Enüzrezis nokturna
 • Hipospadias hastalığı
 • Hidrosel
 • Addison hastalığı
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Prostat ile ilgili hastalıklar
 • Vezikoüretral reflü varlığı
 • Erken boşalma
 • Priapizm hastalığı
 • Prostat kanseri
 • Boşaltım sistemi ve üreme sitemi organlarının yaralanması
 • Halk arasında kısırlık olarak bilinen infertilite
 • Cinsel yollar ile bulaşan hastalıklar

Üroloji Bölümü Kadınlarda Hangi Hastalıklara Bakar?

 • Börekler, mesane, üretra, üreten gibi organlara kist veya tümör oluşumu
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Böbrekte taş oluşumu
 • İdrar yollarında taş oluşumu
 • Üreten inkontinans
 • Kronik böbrek hastalıkları
 • Akut böbrek yetmezliği
 • İdrar yollarında meydana gelen darlık
 • Addison hastalığı
 • Enürezis nokturna
 • Vezikoüretral reflü
 • Mesane kontrol zorluğu

Üroloji Bölümü Çocuklarda Hangi Hastalıklara Bakar?

 • İdrar yolu yapısı ile ilgili problemler ile tıkanıklıklar
 • Penis hastalıkları
 • Sünnet derisinde şişlik ve/veya kızarıklık
 • İnmemiş testis varlığı
 • Alta idrar kaçırma

Üroloji Bölümünde Yaptığımız Operasyonlar

Özel Ankara Magnet Hastanesi olarak üroloji uzman ekibimizle aşağıdaki ameliyatları yüksek kalitede gerçekleştiriyoruz.

Taş Ameliyatları

Böbrek Taşı Ameliyatları

Boşaltım sistemi organlarından böbrekte oluşan taşlar açık veya perkutan nefrolitotomi yöntemleri ile alınmaktadır.

Üreter Taşı Ameliyatları

Bir diğer adı idrar borusu olan üreterlerde oluşan taşlara açık veya endoskopik müdahale edilmektedir.

Mesane Taşı Ameliyatları

Mesane böbreklerde üretilen idrarı depolayan kesedir. Mesanede oluşan taşlara açık veya endoskopik şekilde müdahale edilmektedir.

Böbrek Kisti Ameliyatları

Böbreklerde gelişen ve kist adı verilen içi sıvı dolu baloncuklara uzman hekimlerimiz tarafından ameliyat ile müdahale edilmektedir.

Nefrektomi Ameliyatları

Nefrektomi, tıp dilinde böbreğin çıkarılması anlamına gelmektedir. Böbrek alınmasını gerektiren bu ameliyatlar açık veya kapalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Diğer Müdahalelerimiz

Hidroselektomi

Hidrosel, testisleri çevreleyen zarlar içinde normalden fazla sıvı birikmesi ile ortaya çıkan skrotum şişmesidir. Hidroselektomi ameliyatı ile bu fazla sıvı bir kesik yardımı ile boşaltılır.

Epididim Kist Eksizyonu

Epididim kisti, erkeklerde testisin hemen üzerinde yer alan meni kanalında yer alan içi sıvı dolu kistlere verilen addır. Belli bir büyüklüğün üzerindeki kistlerin operasyon ile alınması gerekmektedir.

Orşiektomi

Orşiektomi, testislerden birinin veya her ikisinin de alındığı ameliyata verilen addır. Testis kanseri gibi durumlarda bu ameliyat uygulanabilir.

Tanısal Sistoskopi

Tanısal sistoskopinin amacı erkeklerde mesane ve üretranın incelenerek olası hastalıkların tespit edilmesidir. Sistoskopide idrar kanalından içeri girerek bu organlar görsel olarak incelenmektedir.

Üretral Darlıkta Dilatasyon

Üretra, yani idrar yolu, idrarın mesaneden vücut dışına atılmasını sağlayan boşaltım sistemi organıdır. Üretradaki daralmalar boşaltım sisteminin işleyişini olumsuz etkileyebildiğinden idrar yolunu bir müdahale ile genişletilebilir.

Genital Siğil Koterizasyon

Siğiller, derinin üst tabakasına yerleşen enfeksiyonlardır. Genital bölgede oluşan bu siğillere üroloji birimimiz müdahale etmektedir.

ESWL

Açılımı “Extracorporeal Shock Wave Lithotripsie” olan müdahalenin Türkçe karşılığı “Şok Dalga Litotripsi” olarak tanımlanabilir. Bu müdahalede ses dalgalarıyla böbrek ve üreter taşları kırılmaktadır.

Bol sıvı tüketmeniz böbrek taşı ağrınızı azaltacaktır.Bunun sebebi ufak parçalı taşların idrar yoluyla dışarı çıkmasının sağlanmasıdır.Büyük parçalar hala vücudunuzda durduğundan sorun tam anlamıyla çözülmüş sayılmaz.

İdrar uzun süre tutulmamalıdır. Böbrekler ve idrar yolları soğuktan korunmalıdır. Bilinçsiz olarak ilaç tüketilmemelidir.

Üroloji, kadınların ve erkeklerin üriner sistemi ile erkeklerin genital sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Üroloji bölümü hastanelerde poliklinik ve servis olarak bulunmaktadır. Halk arasında Türkçe tercümesi “bevliye” olarak da adlandırılmaktadır.

Toplumda üroloji bölümünün sadece erkeklere baktığı gibi yanlış bir algı bulunmaktadır. Bu algının tam aksine, üroloji bölümü kadınlarla da boşaltım sistemi hastalıkları ile ilgilenmektedir. Kadınlar için üreme organları hastalıklarına ise jinekoloji bölümü bakmaktadır. Üroloji bölümünde ürologlar boşaltım sisteminin tüm organlarının sağlık durumu ve hastalıklarının tespiti ve tedavisi ile ilgilenir. Aynı zamanda erkeklerde üreme organlarının sağlık durumları ve hastalıkları ile ilgilenmektedir.

Kadınların üroloji muayenesinde böbrekler, idrar boruları, mesane ve üretra kontrolleri yapılır. Öncelikle dışarıdan bakılarak anomaliler olup olmadığı gözlemlenir. Daha sonrasında elle muayenede idrar kaçırma, tümör oluşumu ve ağrı olup olmadığı kontrol edilir. Fiziki muayene sonrası kesin bir teşhisin konulması için gereken tetkikler yapılır.

Çocuk üroloji muayenesi için Ankara Özel Magnet Hastanesine başvurabilirsiniz. Uzman hekim kadrosu ile pek çok alanda hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Üroloji ve diğer bölümlerimiz hakkında bilgi ve randevu için iletişim bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

Hemen Ara