Tomografi

tomografi

Tomografi, insan sağlığı konusunda oldukça kritik bir rol üstlenmiş olan tomografi, teşhis noktasında pek çok farklı amaç için değerlendirilir.

Röntgen de X ışını kullanılarak ayrıntılı vücut görüntülerinin oluşturulduğu radyolojik görüntüleme sistemidir.Farklı açılardan çekilen ön arka,sağ sol,yukarı aşağı gibi kemik,damar,yumuşak doku görüntülerinin kesitler şeklinde birleştirilerek bilgisayara aktarılmasıyla organ ve dokular görüntülenir.Bu radyolojik işleme Tomografi denir.

 

 

 

-Kemik yapısal bozukluklar

-Kemik tümörrleri

-Kemik direncinin ölçülmesi

-Kanserlerin evrelerinin belirlenmesi

-Kanser ve metastaz takibi

-Kanser tedavisi ve etkinliğinin takibi

-Mesane ve böbrek taşı tano ve tedavi planlanması

-Sinüs enfeksiyon ve kanserleri

-Orbital enfeksiyon ve kanserleri

-Yapısal bozuklukların tespiti

-Hipertansiyon

-İnme, felç

-Kitle tespit edilmiş bölgeden biopsi alarak tanı koymak

-Kanser tedavisi ve radyasyon dozu ayarlamak

-Ameliyat kararı netleştirmek

-Beyin içi yapı ve tümör tespiti

-Beyin kan damarları kanama,pıhtılaşma takibi

-İç organ yaralanmalarının kanamalarının tespiti

-Kan pıhtısının vücuttaki yerinin tespiti

-Görsel yardımla girişimsel işlem yapılması

-Kanser evrelerinin belirlenmesi

-Bağırsak enfeksiyonu, kanserleri teşhisi

Bağırsak tıkanıklığı

-Bağırsak delinmeleri

-Akciğer, Karaciğer, pankreas gibi iç organlarda enfeksiyon ve kanser taramaları

-Kalp anjiografisi

Ankara Magnet Hastanesinde hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır.

Her ikiside teşhis amaçlı kullanılan görüntüleme yöntemidir.Ancak arasında farklar vardır.

Bilgisayarlı Tomografi(BT) görüntüyü X ışınlarıyla radyasyonla oluşturur. Manyetik Rezonans(MR) ise görüntüyü manyetik alanla oluşturur.

Bilgisayarlı Tomografi(BT) üç boyutludur. Doku ayrıntıları, damarsal yapılar, organlar, kanser dokuları teşhis edilir. Manyetik Rezonans(MR) de ise beyin omurilik, iskelet sistemi, kas ve iskelet sistemi yaralanmaları, nörolojik hastalıklar teşhis edilir.

-Tomografide üç boyutlu görüntü ile bütün organ ve dokular kısa sürede görüntülenir. Manyetik Rezonansta ise çekim daha uzundur ve görüntülenen organlar sınırlıdır.

-Tomografi çekimi radyasyon içerdiğinden yan etki ve zarar bakımından Manyetik Rezonans(MR) den daha zararlıdır.

Ankara Magnet Hastane sinde teşhis amaçlı hastanın durumuna ve tanısına özel Bilgisayarlı Tomografi(BT) ve Manyetik Rezonans(MR) çekimleri yapılmaktadır.

Tomografi, tıbbi bir görüntüleme yöntemidir ve genellikle hastaların sağlık durumlarını değerlendirmek veya teşhis etmek için kullanılır. Temel olarak röntgen ışınlarının kullanıldığı bir yöntemdir. Bu nedenle, her tıbbi işlem gibi, potansiyel riskleri ve faydaları vardır.

Modern tıbbi ekipmanlar ve güvenlik protokolleri sayesinde, bilgisayarlı tomografi (BT) genellikle düşük seviyede radyasyon kullanır. Ancak, yüksek dozda radyasyonun uzun süreli maruziyeti kanser riskini artırabilir. Bu nedenle, sağlık profesyonelleri, tomografi gibi radyasyon içeren testlerin yararlarını hastanın sağlık durumunu değerlendirerek riskleriyle dengelerler. Bu sayede, potansiyel riskler minimize edilirken teşhis veya tedavi amaçlı önemli bilgiler elde edilebilir.

Tomografi genellikle ihtiyaç duyulan durumlarda kullanılır ve tıbbi ekibiniz, testin sizin için ne kadar gerekli olduğunu değerlendirecektir.

Tomografide alınan radyasyonun vücuttan atılma süresi, kullanılan radyasyon türüne ve dozuna, taramanın yapıldığı bölgeye ve bireysel fizyolojik faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle kesin bir zaman çerçevesi vermek zordur. Ancak genel olarak, radyasyonun vücuttan atılma süresi kısa vadeli etkiler için daha hızlı olabilirken, uzun vadeli etkiler için daha uzun süreler gerekebilir.

Radyasyonun vücuttan atılma hızını etkileyen faktörler arasında radyonüklidin yarı ömrü, vücuttan atılım yolları (idrar, ter, solunum, dışkı gibi), vücuttaki dağılımı ve radyasyonun etkilediği dokuların özellikleri yer alır. Yarı ömür, bir radyoaktif maddenin yarıya düşmesi için geçen süreyi ifade eder. Farklı radyonüklidlerin farklı yarı ömürleri vardır ve bu da atılma hızını belirler.

Birçok tıbbi radyasyon maruziyeti, kısa yarı ömre sahip radyonüklidler kullanılarak yapılır. Bu tür radyonüklidler vücuttan daha hızlı atılır. Örneğin, bazı kontrast maddelerin içinde bulunan iyot, vücuttan birkaç gün içinde atılabilir. Ancak daha uzun yarı ömre sahip radyonüklidler, vücuttan daha uzun süreler boyunca atılabilir. Bu nedenle, tarama sonrası olası radyasyon etkilerini azaltmak için önerilen önlemleri takip etmek önemlidir.

Yılda kaç kez tomografi çekileceği, bir kişinin sağlık durumuna, ihtiyaçlarına ve tıbbi gereksinimlere bağlı olarak değişebilir. Tomografi gibi tıbbi görüntüleme yöntemleri genellikle ihtiyaca dayalı olarak kullanılır ve gerektiğinde doktorlar tarafından önerilir. Aşağıda bazı senaryolarda yılda kaç kez tomografi çekilebileceğine dair örnekler verilmiştir:

 • Rutin kontroller: Sağlıklı bireyler için düzenli olarak yapılan taramalar nadir durumlarda önerilir. Eğer herhangi bir belirti veya risk faktörü yoksa, yılda bir veya daha seyrek aralıklarla tarama gerekebilir.
 • Teşhis veya takip amaçlı taramalar: Bir hastalığın teşhis edilmesi veya mevcut bir durumun takip edilmesi gerektiğinde, doktorlar gerekli gördükleri sıklıkta tomografi taramalarını önerirler. Bu sıklık hastalığın tipine ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir.
 • Acil durumlar: Acil durumlarda, hastanın sağlık durumuna hızlı bir şekilde teşhis koymak veya durumu değerlendirmek için tomografi taramaları gerekebilir. Bu tür durumlar dışında, acil olmayan durumlarda taramalar daha dikkatli bir şekilde planlanır.
 • Tedavi takipleri: Tedavi süreçlerinin etkinliğini izlemek için zaman zaman tomografi taramaları gerekebilir. Bu, kanser tedavileri veya cerrahi müdahalelerin sonuçlarını değerlendirmek gibi durumlar için geçerli olabilir.

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, radyasyon maruziyetinin potansiyel riskleri ve faydalarıdır. Taramaların gerekliliği ve sıklığı, bu riskler ve faydalar göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) farklı tıbbi görüntüleme yöntemleridir ve her birinin kendine özgü avantajları ve riskleri vardır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG):

Avantajları:

 • Radyasyon kullanılmaz: MRG, radyasyon içermez. Bu nedenle radyasyon maruziyeti riski daha düşüktür ve çocuklar, hamile kadınlar ve tekrarlayan taramalar gerektiren durumlar için daha güvenli bir seçenektir.
 • Yüksek detay: MRG, dokuların detaylı görüntülerini üretebilir ve farklı dokuları ayırt etmek için kontrast maddeleri kullanabilir.
 • Çeşitli uygulamalar: Beyin, omurga, iç organlar, eklem ve yumuşak dokular gibi birçok farklı alanın görüntülemesi için kullanılabilir.

Riskleri:

 • Metal nesneler: MRG cihazı manyetik alan kullanır, bu nedenle vücutta metal bulunması riskli olabilir. Metal nesneler cihazın manyetik alanına çekilebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT):

Avantajları:

 • Hızlı görüntü alma: BT taramaları, hızlı bir şekilde kesitsel görüntüler üretebilir ve acil durum tıbbi teşhislerinde kullanılabilir.
 • Kontrast madde kullanımı: BT taramalarında kontrast maddeleri kullanarak damarlar ve iç organlar daha iyi görüntülenebilir.
 • Farklı dokuların görüntülenmesi: MRG’den farklı olarak kemik dokuları ve diğer yoğun dokular BT ile daha iyi görüntülenebilir.

Riskleri:

 • Radyasyon maruziyeti: BT taramaları röntgen ışınları kullanır ve bu da radyasyon maruziyetine yol açar. Yüksek dozda veya sık sık tekrarlanan taramalar uzun vadeli sağlık risklerini artırabilir.

Her iki yöntemin de farklı avantajları ve riskleri olduğu için hangi tarama yönteminin kullanılacağı, hastanın durumuna, teşhis veya tedavi gereksinimlerine ve potansiyel risklere göre doktor tarafından belirlenmelidir.

İlaçlı tomografi (kontrastlı tomografi) ile ilaçsız tomografi arasındaki fark, taramada kullanılan kontrast maddesinin varlığı veya yokluğu ile ilişkilidir. Her iki tarama yöntemi de görüntüleme amaçlı kullanılır, ancak belirli durumlarda kontrast maddesi eklenerek daha ayrıntılı ve bilgi verici görüntüler elde edilebilir.

 • İlaçsız tomografi (Kontrastsız tomografi): Bu tür tomografi taramalarında herhangi bir kontrast madde kullanılmaz. Bu tür taramalar genellikle vücut bölgelerinin genel görünümünü elde etmek veya belli bir rahatsızlık veya hasarın genel değerlendirmesini yapmak için kullanılır. Beyin, akciğerler, kemikler gibi belirli dokuların veya yapıların görüntülenmesi amacıyla tercih edilebilir.
 • İlaçlı tomografi (Kontrastlı tomografi): Bu tür tomografi taramalarında bir kontrast madde (bazen “kontrast ajanı” olarak da adlandırılır) damar yoluyla veya bazı durumlarda doğrudan iç organlara enjekte edilir. Bu kontrast madde, damarlar ve iç organlar gibi belirli bölgelerin daha belirgin bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Kontrastlı tomografi, özellikle damar hastalıkları, tümörlerin değerlendirilmesi veya vücut içi kanamalar gibi durumlarda daha ayrıntılı bilgi sağlamak için kullanılır.

Hangi tür tomografi yönteminin kullanılacağı, hastanın durumu, belirtiler, doktorun gereksinimleri ve tıbbi amaçlar gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Genelde bir kez yapılan tomografi taraması ciddi bir sağlık riski oluşturmaz. Ancak, tıbbi görüntüleme yöntemlerinde radyasyon maruziyeti söz konusu olduğu için dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılması önemlidir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi taramalar, röntgen ışınları kullanarak vücudun kesitsel görüntülerini oluşturur. Bu röntgen ışınları, hücrelere zarar verebilir ve uzun vadeli yüksek dozda radyasyon maruziyeti kanser riskini artırabilir. Ancak, günümüzde tıbbi taramalarda kullanılan radyasyon dozları düşük tutulmaya çalışılır ve tıbbi gereklilikler göz önünde bulundurulur.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ise radyasyon içermez ve genellikle daha düşük risk taşır. Ancak, bu yöntemin de bazı sınırlamaları ve kontrendikasyonları bulunabilir, örneğin vücutta metal implantlar veya cihazlar varsa veya hamilelik durumunda ise MRG önerilmeyebilir.

Bir kere tomografi çektirmenin riski genellikle düşüktür, ancak birden fazla tarama gerektiğinde veya uzun dönemde sık sık tekrarlanan taramalarda radyasyon maruziyetinin toplam etkisi artabilir. Bu nedenle, tıbbi görüntülemelerin gerekliliği ve sıklığı, potansiyel fayda ve riskler dikkate alınarak doktor tarafından belirlenmelidir.

İlaçlı tomografi (kontrastlı tomografi), kontrast madde kullanılarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Bu kontrast maddesi, damarlar veya iç organlar gibi belirli bölgelerin daha iyi görüntülenmesini sağlamak için kullanılır. Genel olarak, ilaçlı tomografi taramaları güvenli kabul edilir ve ciddi yan etkiler nadir görülür. Ancak bazı kişilerde hafif veya orta düzeyde yan etkiler görülebilir:

 • Alerjik reaksiyonlar: Kontrast maddeye alerjik reaksiyon gösterebilen bireylerde, ciltte döküntü, kaşıntı, şişme veya solunum zorluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak bu tür reaksiyonlar genellikle hafif düzeydedir. Alerjik reaksiyon riski daha önce kontrast maddeye karşı alerjisi olan veya alerjik eğilimleri olan kişilerde daha yüksek olabilir.
 • Kontrast madde ile ilgili reaksiyonlar: Kontrast madde kullanılan taramalarda, nadir durumlarda kontrast maddenin böbrek fonksiyonları üzerinde geçici etkileri olabilir. Bu genellikle böbrek sorunları olan veya kontrast maddesini daha zor atabilen kişilerde görülür.
 • Kontrast madde zehirlenmesi: Çok nadir durumlarda, aşırı miktarda kontrast madde kullanılması sonucu kontrast madde zehirlenmesi adı verilen bir durum ortaya çıkabilir. Bu genellikle yüksek dozda kontrast madde uygulamalarında veya böbrek fonksiyonlarının düşük olduğu durumlarda daha olasıdır.

Tıbbi personel, ilaçlı tomografi taramalarında hastanın sağlık geçmişini ve potansiyel riskleri dikkatlice değerlendirir.

Tomografi çeşitleri çekime ihtiyaç duyulan bölgeye göre ve ilaçlı, ilaçsız olarak isimlendirilir.

Thorax Tomografisi göğüs kafesi ve içindeki bütün organları içeren tomografi çekimidir. Üç boyutlu ayrıntılı görüntüler alınarak göğüs kafesi içindeki organlara ait hastalıkların teşhisleri konur.

 Thorax (Toraks) Tomografisi (BT) Nasıl Çekilir?

Thorax tomografisinde ilaçlı veya ilaçsız çekim istenebilir. Çekim masasına sırt üstü yatırılan hastanın çekimleri bir  kaç dakika içinde tamamlanır.

BT Thorax Neden İstenir?

Nodül, kanser, tümör tespiti lezyondan biopsi yapmak için ve lozyonun yer tespiti içinde istenebilir.

Hastanemizde Thorax Tomografi(BT) si çekilmektedir.

Beyin Tomografisi beyni ilgilendiren travma ve hastalıkların teşhisinde bakılır.Beyin taranarak görüntü bilgisayar ekranına aktarılır.İlaçlı veya ilaçsız çekim yapılabilir.

Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) Hangi Hastalıkları Gösterir?

Beyin Tomografisi beyin tümörü, beyin kanaması, inme, travma ve yaralanmalar, anevrizman ve baş ağrısı sebeplerinin tespitinde teşhis amaçlı kullanılır.

Radyoloji bölümümüzde Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) yapılmaktadır.

Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) Nasıl Çekilir?

Beyin Tomografisi ilaçlı veya ilaçsız olabilir. Eğer ilaçlı çekimse damardan kontrastlı sıvı verilerek çekim yapılır. Hasta ağrı veya acı hissetmez. İşlem için anestezi gerekli değildir.

Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) Ne Kadar Sürer?

Beyin Tomografi süresi ortalama 25-30 dakika arasındadır. Hastalığın durumu ve taranan alan süreyi değiştirebilir.

Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT)de Neler Belli Olur?

Beyin Tomografisi beyinde oluşan hasarlı alanlar ve hastalıklı bölge teşhislerinde kullanılır.

İlaçlı Beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT)nin Yan Etkileri Nelerdir?

Beyin Tomografisi inceleme yapılacak olan bölgenin net görülmesi için şarttır. Ancak hastaya damardan verilen kontrastlı maddenin nadirde olsa yan etkileri görülmektedir. Bu yan etkiler; alerji, cilt döküntüleri, ciltte kaşıntı, kızarıklık, mide bulantısı ve kusmasıdır. Bu yan etkiler geçicidir. Ancak solunum sıkıntısı veya nefes almakta zorluk gibi yan etkilerde görülebilmektedir. Bu nedenle hasta önden bilgilendirilir ve hastadan onay formu alınır.

Beyin Bilgisayarlı Tomografi Zararları

Beyin tomografisinin zararları beyinde oluşan hastalıkların teşhis ve tedavisinin ne kadar önemli ve hayati olduğunu düşünürsek çok dikkate almıyoruz. Hastalığın teşhis ve tedavisine hızla başlanması önemlidir.

Karın(batın) tomografisi kontrollü verilen X ışınlarının karın içinden geçerken organlar tarafından absorbe edilir ve görüntülerin bilgisayar ekranına düşmesiyle yapılan bir incelemedir.

Hastalıkların erken teşhis ve tedavisinde önemli tetkiktir. Hayat kurtarır.

Özellikle trafik kazası ve iç kanamalarda, kanserlerde çok istenir.

Karın(Batın) Bilgisayarlı Tomografi Nasıl Çekilir?

Batın tomografisi çekilecek hasta allerjik reaksion yaşamamak için çekime aç gelmeli, çekim öncesi metal aksesuarlar, diş protezi de dahil küpe, kolye, kemer çıkarılır ve hasta önlüğü giydirilir.

Batın tomografi çekimi 3 şekildedir.

Tüm batın bilgisayarlı tomografi

-Alt batın bilgisayarlı tomografi

-Üst batın bilgisayarlı tomografi

Tüm Batın Bilgisayarlı Tomografi Nedir?

Tüm batın tomografi diaframdan kasık altıseviyeye kadar X ışınları verilir ve kesitsel görüntüler elde edilir. Bu görüntülerin incelenmesidir.

Tüm Batın Tomografisinde Nelere Bakılır?

Tüm batın tomografisinde karın içindeki bütün iç organlar görüntülenir. Bu organlardaki kanama, travmalar, organlara ait hastalıklar, kanser, tümör, kist kolayca tanı konulur. Radyoloji bölümü tomografi biriminde çekilir.

Batın(Karın) Bilgisayarlı Tomografi Zararlımıdır?

Batın tomografisi çok önemli bir tanı yöntemidir. X ışınlarının elbette zararlı yönleri vardır ancak hastanın hayati riskini göz önüne aldığımızda bu zarar göz ardı edilebilir. Hızlı tanı istenen ve tedavinin çok hızlı olması gereken durumlarda hayat kurtarır.

Batın(Karın) Bilgisayarlı Tomografi Ne Kadar Sürer?

Batın tomografi süresi çekilen alanın büyüklüğü üst batın-alt batın veya tüm batın olmasına ve çekimin ilaçlı veya ilaçsız olmasına göre çekim süresi değişir. Ancak ortalama süre 30 dakika ile 45 dakika arasında değişir.

Yüzümüzde sinüsler etmoidal ve frontal sinüsleri ayrıntılı incelemek için çekilir. Paranazal sinüs ise burun yanlarındaki buruna komşu üst çene kemiklerindeki hava boşluğudur. En çok tedaviye rağmen yanıt alınamayan veya tekrar eden sinüzitlerde, sinüzit ameliyatı öncesi inceleme gereken durumlar burun tümörleri, nodüller, burun eğrilik ve solunumun sıkıntıya girdiği durumlarda kullanılır.

 Paranazal Sinüs Tomografisi Zararlı Mı?

BT bilgisayarlı tomografideki X ışını röntgendeki X ışınlarından daha yoğundur. Fakat tanı ve teşhisteki avantajları değerlendirildiğinde önemsenmez.

Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografi (Bt) Nasıl Çekilir?

Hasta çekim masasına yüz üstü yatırılır. Hastaya hareket etmemesi söylenir uygun pozisyon verilerek yatırılır ve çekim yapılır. Eğer burunda tümör, nodül gibi şüpheli durum var ise ilaçlı çekim istenebilir. Çekim süresi oldukça kısadır.

Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografi Ne Kadar Sürer?

Çekim öncesi hazırlık gerekmez. Ancak hasta üzerindeki metal eşyalar çekim için çıkarılır. Çekim 2-3 dk.sürer. Tümöral yapılar düşünülüyorsa ilaçlı bilgisayarlı tomografi gerekebilir.

Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografi (Bt) Hangi Durumlar Da Çekilir?

Medikal tedaviye yanıt vermeyen ve sık tekrarlayan sünizitlerde burun tıkanıklığı, yüz baş ağrısı, burun da kanama, çift görme, göz ağrısı, horlama, diş ağrıları, kulak ağrısı, işitme azlığı, dişlerde sallanma gibi şikayetler bir veya bir kaçı varsa sinüste ve burunda tümör nodül gibi oluşumlar düşünülüyorsa ve doğumsal yapısal yüz bozukluklarında ameliyat öncesi değerlendirme amaçlı (BT) bilgisayarlı tomografi istenir.

Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografide (Bt) De Neler Belli Olur?

Paranazal sinüs tomografisinde sinüslerdeki enfeksiyonlar, tümoral oluşumlar, sinüslerin havalanması gibi detaylı incelemeler burun sinüs, çene, doğumsal anamoliler veya travmatik değişimler gibi durumlar belli olur.

Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografisi(Bt)İle Hangi Hastalıklar Teşhis Edilir?

Paranazal sinüs tomografisi ile sinüsler burun çene ve çene üstü yapılar ve burunlardaki hastalıklı yapılar ve hastalıklar dokuların durumu ve anomalikler tespit edilir.

Larinks tomografisi larinx dediğimiz halk arasında da gırtlak denilen bölgenin tomografisidir. Gırtlak solunum borusunun üst kısmını oluşturur. Bu bölgenin tomografik incelemesi çok önemlidir. Buradaki anomalikler tespit edlir.

Larenks Bilgisayarlı Tomografi(Bt) Nasıl Çekilir?

Hasta çekim masasına sırt üstü yatırılır. Hareketsiz kalması söylenir. Çekim 2-3 dk. sürer.

Larenks Bilgisayarlı Tomografi(Bt) Nelere Bakılır

Gırtlak bölgesindeki anormal oluşumlar ve özellikle gırtlak kanserinde çok önemli bir tanı yöntemidir. En sık görülen kanserlerden biridir. Özellikle sigara kullanımı etkilidir. Ses kısıtlığı, ses değişikliği, boğazda takılma hissi, boğazdan kulaklara yayılan ağrı, yutma güçlüğü, kanlı balgam, nefes darlığı, yutarken ağrı şikayetlerinden bir veya bir kaçı varsa doktorunuz şüpheli hastalık durumunuzda larenks tomografisi isteyebilir. Çünkü hastalıkta erken tanı çok önemlidir.

Akciğer çevre organ ve dokulardaki hasar kitle, nodül, kanser dokusu, tümör gibi oluşumların tespitinde kullanılır.

Akciğer Tomografisi (BT) Nasıl Çekilir?

Akciğer Tomografisi Klinisyen doktorun istemine göre ilaçlı veya ilaçsız çekilebilir. Eğer ilaçlı çekim istenir ise hastanın damar yolundan kontrastlı madde içeren sıvı verilir. Hastanın üzerindeki metaller ve tüm metal aksesuarlar çıkarılarak hastaya hastane elbisesi giydirilir ve çekim masasına sırt üstü uzanması söylenir. Kısa süreli nefesini tutması komutları verilir.

Akciğer tomografisi ne kadar sürer?

Akciğer Tomografisi (BT) çekim süresi çekimin ilaçlı mı, ilaçsız mı oluşuna bağlı olarak değişmekle birlikte hastanın cihazda geçirdiği süre birkaç dakikadır.

İlaçlı akciğer bilgisayarlı tomografi nasıl çekilir?

İlaçlı Akciğer Tomografisi çekiminden önce verilecek kontrast madde böbreklerden atılacağı için hastanın böbrek sağlığının normal olup olmadığı mutlaka kontrol edilir. Hastaya kan testi yapılır. Kan testi normal çıkan hastaya ilaçlı Akciğer tomografisi çekilir.

İlaçlı Akciğer Tomografisinin (BT) Yan Etkileri

İlaçlı Akciğer Tomografisinde kontras madde infüzyonu yapıldığı için hastalarda bulantı kusma ve cilt üzerinde döküntüler görülebilir.

Akciğer Bilgisayarlı Tomografi (BT) sonuçları ne kadar zamanda çıkar?

Akciğer tomografi sonuçları acil vakalarda acil tedaviye başlaması gerektiği için hızla değerlendirilirmeye alınarak aynı gün Radyolog tarafından değerlendirilir ve tedavi başlanır. Acil olmayan durumlarda ise sonucunuzun çıkması üç günü bulabilir. Bu süreçte radyolog doktorunuzla bağlantıya geçerek  hastalığınızla ilgili konsültasyon yapabilir.

Radyoloji birimimiz genellikle kısa sürede ertesi gün sonuçlarınızı verir. Belirtiğimiz süreç uzamış süreçtir.

Akciğer Kanseri Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Akciğer Tomografi (BT) çekiminin şüpheli durumlarda hastanın önemli şikayetlerinin başlamasıyla birlikte erken dönemde erken teşhisle hızla müdahele imkanı sağlar. Kanser teşhisi için röntgen yeterli değildir. Mutlaka tomografi çekimi gerekir.

Çekim öncesi hastadan 5 saatlik açlık istenir.Çekim için masaya yatırılan hastadan omuzlarını aşağıya indirmesi söylenir. Çekim işlemi başlatılır. Çekim 15 dakika kadar sürer.İşlem sırasında ağrı acı hissedilmez.

Boyun tomografisi ilaçlı veya ilaçsız istenebilir.

Boyun Bilgisayar Tomografisinde (Bt) De Neler Belli Olur?

Boyundaki organ ve dokuların troid, paratroid, lenf nodu, kemik yapılardaki kitle tümör, nodül, kist görüntüleri tespit edilir.

Boyun Bilgisayarlı Tomografi(Bt) Hangi Hastalıkları Teşhis Eder?

Boyun bölgesindeki hastalıklı yapıların teşhis edilmesinde kullanılır. Bunlar boyun travmaları, fıtık, nodül, kanser yapıları, tümoral yapılar, troid, guatr gibi durumlar teşhis edilir.

Magnet Hastanesi Radyoloji ünitesinde boyun bilgisayarlı tomografi (BT) çekimleri yapılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) fiyatları ne kadar?

Tomografi (BT) fiyatı çekilen bölge için gerekli kesit sayısına ve bölgeye kontrastlı madde kullanılmasına göre değişir. Tomografi çekim ücretleri her yıl artan maliyetlere göre güncellenmektedir. Tomografi ücretleri 2023, bt çekim fiyatları, tomografi çekim fiyatları, bilgisayarlı tomografi çekim fiyatlarını öğrenmek için ister whatsapp mesaj hattımıza Bilgisayarlı Tomografi fiyat yazıp, ister çağrı merkezimizi 7/24 0312 212 80 80 nolu telefondan arayarak fiyatlarımızı öğrenebilirsiniz.

SGK´lı hastalara özel indirimli fiyatlar uygulanmaktadır. Özel sigorta, özel ücretli çekim, yabancı hasta fiyatlarımız farklıdır.

Bilgisayarlı tomografi, CT tarama, tomografi cihazı, tomografi ankara, tomografi ne için çekilir, bilgisayarlı tomografi görüntüleme, ct görüntüleme, tomografi teknolojisi, tomografi sonucu, bt tarama, bt görüntüleme, bt cihazı, bilgisayarlı tomografi taraması, bilgisayarlı tomografi işlemi, bilgisayarlı tomografi kesitleri, bilgisayarlı tomografi ışınları, tomografi yaş sınırı, tomografi yanlış sonuç verir mi, kontrastlı bilgisayarlı tomografi, bilgisayarlı tomografi yöntemleri, bilgisayarlı tomografi anjiyografi, tomografi ücreti ne kadar, tomografi ücreti 2023, bilgisayarlı tomografi kardiyak, bilgisayarlı tomografi toraks, tomografi raporu, bilgisayarlı tomografi karın, bilgisayarlı tomografi pelvis, tomografide ct, ilaçlı tomografi neden çekilir, ct tomografi, tomografi yan etkileri, bilgisayarlı tomografi beyin, tomografi kaç dakika sürer, bilgisayarlı tomografi omurga, mr ve tomografi farkı, bilgisayarlı tomografi kafa, bilgisayarlı tomografi yüz, bilgisayarlı tomografi kemik, bilgisayarlı tomografi damarlar, bilgisayarlı tomografi anatomi, tomografi toraks, tomografi tümör, beyin tomografi, bilgisayarlı tomografi morfoloji, tomografi platin, bilgisayarlı tomografi radyasyon, bilgisayarlı tomografi tarama süresi, tomografi e nabız, bilgisayarlı tomografi çalışma prensibi, tomografi ilacı fiyatı, bilgisayarlı tomografi kesit inceleme, bilgisayarlı tomografi inceleme sonuçları, tomografi öncesi hazırlık, tomografi öncesi su, bilgisayarlı tomografi kontrast madde, bilgisayarlı tomografi güvenliği, bilgisayarlı tomografi teknik özellikleri, bilgisayarlı tomografi farklılaştırma, tomografide ne belli olur, bilgisayarlı tomografi karşılaştırmalı, bilgisayarlı tomografi radyasyon maruziyeti, tomografi tehlikeli mi, ilaçlı tomografi ne kadar sürer, tomografi emar farkı, bilgisayarlı tomografi tarayıcı, bilgisayarlı tomografi kontrast madde enjeksiyonu, Memorial tomografi, bilgisayarlı tomografi kontrast madde yan etkileri, bilgisayarlı tomografi kontrast madde dozajı, bilgisayarlı tomografi kontrast madde içeriği, bilgisayarlı tomografi görüntüleme teknikleri, tomografi pozisyonları, bilgisayarlı tomografi görüntüleme programları, bilgisayarlı tomografi görüntüleme süreleri, bilgisayarlı tomografi anjiyografi işlemi, bilgisayarlı tomografi kardiyak işlem, bilgisayarlı tomografi toraks görüntüleme, tomografi ücret, bilgisayarlı tomografi karın görüntüleme, bilgisayarlı tomografi pelvis görüntüleme, tomografi sonucu, bilgisayarlı tomografi beyin görüntüleme, medical park tomografi, bilgisayarlı tomografi omurga görüntüleme, bilgisayarlı tomografi kafa görüntüleme, bilgisayarlı tomografi yüz görüntüleme, bilgisayarlı tomografi kemik görüntüleme, bilgisayarlı tomografi damarlar görüntüleme, bilgisayarlı tomografi anatomi görüntüleme, bilgisayarlı tomografi morfoloji görüntüleme, bilgisayarlı tomografi radyasyon görüntüleme, bilgisayarlı tomografi tarama süresi görüntüleme, bilgisayarlı tomografi çalışma prensibi görüntüleme, bilgisayarlı tomografi kesit inceleme görüntüleme, bilgisayarlı tomografi inceleme sonuçları görüntüleme, bilgisayarlı tomografi radyasyon maruziyeti görüntüleme

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?