Psikoloji

psikiyatrist

Psikolog, kelime anlamı ruh bilimci demektir.

Psikoloji, insan davranışlarını gözlem, deney gibi bilimsel yöntemlerle inceler ve bu davranışların nedenlerini ortaya çıkarılmasını sağlar. Psikoloji bölümümüzde, kişilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde psikolojik destek verilmektedir.

Psikolog, bir grup ya da bireyin davranışlarını ya da hareket etme biçimlerini inceler; öğrendiği bilgi ve beceriler ile nedenleri açıklayıp, çözüm üretme odaklı çalışırlar. Psikologlar; cezaevi, klinik, hastane, adliye, adli tıp, okul ya da fabrika gibi farklı birçok alanda çalışabilir.

Bölümümüzde psikolojik destek verdiğimiz konular;

 • Bireysel psikolojik danışmanlık
 • Aile Danışmanlığı
 • Ergen Danışmanlığı
 • Çocuk psikolojisi
 • Okul Sorunları
 • Kişilik bozuklukları
 • Takıntı ve fobiler

Bireysel psikolojik danışma, kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerine ulaşabilmesi ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, bireysel kapasitesini geliştirmesi, çevresiyle uyum ve sağlıklı bir iletişim halinde olabilmesi ve kişinin kendisini geliştirebilmesi için, uzman psikolog yardımı almasına denir. Başlıca, bireysel psikolojik danışma konularına örnek verecek olursak;

 • Panik atak,
 • Depresyon,
 • Anksiyete bozuklukları,
 • Obsesif-kompulsif bozukluk,
 • Romantik ilişkide yaşanan çatışmalar,
 • İlişkilerde yaşanan problemler,
 • Mükemmelliyetçilik,
 • Anne- baba-çocuk arasındaki çatışmalar,
 • Eşle İlişkide yaşanan problemler (Aldatma, boşanma vs.),
 • Kardeşle İlişkilerinde yaşanan problemler (kardeş kıskançlığı vs),
 • Meslek seçimi,
 • Yas (bir yakının kaybı) veya ayrılık,
 • Öfke kontrolü,
 • Yaşam evresi problemleri (meslek seçimi, eş seçimi, emekliliğe alışma vs),
 • Ergenlik dönemi problemleri,
 • Özgüven eksikliği,
 • Karar vermede güçlük,
 • Yalnızlık,
 • Uyum problemleri,
 • Kaygı,
 • İletişim problemleri,
 • Zamanı etkili kullanma,
 • Erteleme davranışı,
 • Cinsel kimlik problemleri,
 • Karşı cinsle ilgili problemler,
 • Zorlu yaşam olayları,
 • Kendini tanıma,
 • Kendini gerçekleştirme,
 • Olumsuz beden imajı,
 • Olumsuz benlik algılamaları,
 • Topluluk önünde konuşamama,
 • Etkili ders çalışma yollarını,
 • Uyku problemi,
 • Mutsuzluk ve çöküntülük

Bu ve bunun gibi birçok bireysel psikolojik danışma konularında uzman psikolog desteği almak önemlidir.</p”>

Aile Danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin, birbirleri arasında yaşanan ilişki sorunlarını, aile arası sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan, uzman psikolog kişilerin sunduğu bir danışmanlık hizmetidir. Aile danışmanlığı, ilişkilerin temelini oluşturan, duygu kontrolü ve yönetimi ile ilgili, iletişime dayalı sorunlarla ilgilenerek çözüm için yol göstermeyi hedeflemektedir.

Ergen danışmanlığı, fizyolojik, psikolojik ve sosyal bakımdan, bir geçiş süreci olarak tanımlanan ergenlik döneminin, aile tarafından en doğru şekilde takibinin sağlanmasını, bireyin kendi kimliğinin inşasını da destekleyecek, psikolog uzmanlar tarafından verilen danışmanlık hizmetidir.

Ayrıca ergen danışmanlığı ile ergenlik çağında yaşanabilecek depresyon, madde kullanımı ve anti sosyal davranışlar gibi durumların önüne geçmesi, ailesel ve sosyal açıdan sağlıklı iletişimler kurabilen bireyler oluşturmak amacıyla bu hizmet verilmektedir. Bu bakımdan örnek olarak, ergen danışmanlığından alabileceğimiz destekleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Yaşanan bedensel değişikliklere adaptasyon sağlanması,
 • Sınav kaygısı yaşanan süreç,
 • Ergen kişide davranış problemleri gözlenmesi,
 • Ergenlik döneminde değişkenlik gösteren duygusal tepkiler bulunması,
 • Ergenlik döneminde sıkça rastlanan öfke ve saldırganlık davranışları,
 • Kişinin arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorlandığının gözlemlenmesi,
 • Ergenlikte aile desteğinin bulunması,
 • Ergen ve aile arasında çatışmalar veya iletişim problemleri yaşanması,
 • Ergenlik çağında madde kullanımına yönelme,
 • Ergen kişinin özgüven problemleri yaşaması,
 • Doğru arkadaş seçimi sağlanması amacıyla yönlendirme ve destek,
 • Sosyal fobi veya sosyal kaygıların ortaya çıkması,
 • Ergenlik dönemi depresyonu,
 • Ergenlik döneminde kimlik oluşumuna gereken desteğin sağlanması,
 • Ergenlik döneminde gözlemlenen dikkat dağınıklığı,
 • Ergen kişide ortaya çıkabilecek kaygı bozukluğu/anksiyete hali,
 • Ergenlik döneminde, çalma, suç işleme gibi durumların fark edilmesi,
 • Anti-sosyal davranışlar oluşması,
 • Sosyal anlamda dışlanma
 • Ergen kişide obsesif -takıntılı davranışların ortaya çıkması

Çocuk psikolojisi, çocuğun gelişimine ve davranışlarına, doğumdan ergenliğe kadar olan süreci inceleyen, psikolojinin bir alt alanıdır. Çocuk psikolojisi, sadece çocuğun fiziksel gelişimini değil, sosyal ve duygusal gelişimi, değişimi ve bilişsel gelişmelerini de ele almaktadır.

Çocuk gelişimi, sadece içsel sebeplerden (genetik, kişisel özellikler vb.) değil, birçok dışsal etkenlerden de (kültür, çevre, sosyal ilişkiler vb.) büyük ölçüde etkilenmektedir.

Çevresel etkenlerde çocuğun gelişiminde büyük bir role sahiptir.

Okul Sorunları

Okul sorunları; kişinin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. “Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer” olarak tanımlanır.

Okul sorunları içerisinde çocuğun, rehberlik öğretmeni veya doktoru ile konuşmak da yüksek oranda fayda sağlar. Çocuğun sorunları; depresyon, madde kullanımı, öğrenme bozukluğu veya dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluğundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için, daha kapsamlı bir değerlendirmeye, uzman psikolog kişiler tarafından danışılması gerekebilir.

Kişilik biyolojik yapı, ruhsal kaynaklar ve sosyal etkileşimlerin sonucu bireyin, duygu, düşünce, algılama ve davranış olarak kendini yaşam içinde ortaya koyma biçimi olup, kişiyi öteki bireylerden ayıran ve süreklilik gösteren davranış özellikleridir.

Kişilik bozukluğu, kişinin çevreye olan uyumunu, günlük işlevselliğini bozan, kendisinde kaygı ya da gerilim hali oluşturup, içinde bulunduğu kültürün beklentilerinden sapma gösteren, süreklilik taşıyan bir hal alması durumunda görülen bedensel, düşünsel ve ruhsal özelliklerdir.

İnsan zaman zaman, çeşitli konularda evham, endişe ve takıntılara kapılabilir. Fakat bu duygular ile baş edebilir ve sorunlarımızı yaşamımızı etkileme noktasına varmadan çözüme ulaştırabiliriz.

Takıntılı düşüncelerin, günlük yaşamımızı etkileyecek ve aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelmesi durumunda, obsesif-kompulsif bozukluk adı ile bilinen ruhsal hastalık akla gelmektedir.

İnsan, zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştıramadığı duygu, düşünce ve fikirleridir. Kişinin isteği dışında gelişirler, kişi tarafından mantıkdışı olarak değerlendirilebilir ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiyeteye yol açabilir.

Kompulsiyon

Obsesyonların, neden olduğu huzursuzluk ve yoğun sıkıntıyı azaltmak veya ortadan kaldırmak üzere yapılan, yenileyici davranış ve zihinsel eylemlerdir.

Yaygın Obsesyon Belirtileri
 • Pislik veya mikrop bulaşmasından korkmak,
 • Başkasına zarar vermekten korkmak,
 • Hata yapmaktan korkmak,
 • Rezil olmaktan veya sosyal bakımdan kabul edilemez bir şekilde davranmaktan korkmak,
 • Şeytanca veya günahkâr düşünmekten korkmak,
 • Düzen, simetri, kusursuzluk ve mükemmeliyetçilik ihtiyacı,
 • Aşırı kuşku ve sürekli güvenme ihtiyac
Yaygın Kompülsiyon Belirtileri
 • Tekrar tekrar yıkanma, duş alma veya ellerini yıkamak,
 • Kilit, ocak gibi şeyleri sürekli kontrol etmek,
 • El sıkışmayı veya kapı tokmağına dokunmayı reddetmek,
 • Rutin işleri yaparken sürekli sayı saymak,
 • Sürekli bir şeyleri belli bir biçimde düzenlemek,
 • Belirli bir sıraya göre yemek yemek,
 • Genellikle rahatsız edici olan, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen kelimelere, görüntülere veya düşüncelere takılıp kalmak,
 • Belirli kelimeleri, cümleleri tekrarlamak,
 • İşleri belirli bir sayıda yapma ihtiyacı duymak,
 • Değeri olmayan şeyleri toplama veya biriktirmek

Psikoloji Branşında Görev Yapan Doktorlarımız

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?