Mikrobiyoloji Laboratuarı​

Mikrobiyoloji Laboratuarii

 Mikrobiyoloji Laboratuvarında yapılan çalışmalar hastalığı yapan mikroorganizmanın kendisini veya bazı yapılarını (antijen) doğrudan veya bunlara karşı kan da özel olarak oluşan antikor dediğimiz maddeleri göstermek (seroloji) için yapılan bir birimdir. Bu birimde en sık tercih edilen yöntem tahlillerdir. Yapılan bu tahliller; bakteri test ve tahlilleri, mikoloji mantar hastalıklarının tanısı, parazitoloji ise kan, doku ve barsak boşluklarında yaşayarak hastalık yapan parazitlere tanı konmasına yardımcı olur.

Mikroorganizmalar insanlar, hayvanlar ve bitkilerle birlikte ve bu canlıların bulunduğu çevrede yaygın olarak bulunurlar. Her yerde yoğun olarak bulunabilen mikroorganizmaların özelliklerinden, birbirleriyle ve canlılarla olan ilişkilerinden bahseden, bunları laboratuvar ortamında inceleyen ve çeşitli yöntemlerle izole edilmesini gösteren bilim dalı Mikrobiyoloji bilimidir.

Mikroorganizmaların, doğada her yerde bulunması ve hastalık meydana getirebilme özelliklerinden dolayı mikrobiyoloji bilimi incelediği bölüme göre çeşitli isimler alır. Bunlar; Klinik, Gıda, Veteriner, Endüstriyel Mikrobiyoloji gibidir.

Mikrobiyoloji, içinde hastalık etmenleri incelenirken bakteriler, virüsler, mantarlar birlikte bulunabileceği için her birinin ayrı ayrı düşünülüp incelenmesi gerekir. Mikrobiyoloji, öncelikle bakterileri incelemektedir. Bu incelemede bakterilerin genel özellikleri, tıbbi laboratuvar tanı yöntemleri ve sonuçları, oluşturduğu hastalıklar, epidemiyoloji, korunma, tedavi ve identifikasyon için kullanılan besi yerleri gibi ana başlıklarla bilgi verilmektedir.

Klinik mikrobiyolojide, sıklıkla kan, idrar, gaita, boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler kullanılır. Ayrıca hastalık belirtilerin görüldüğü tüm vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku parçaları veya kullanılan tıbbi materyaller enfeksiyonu yapan bakterinin tespiti için kullanılır.

Klinik mikrobiyoloji; enfeksiyonu oluşturan mikroorganizmanın hasta materyalinden izolasyon ve identifikasyonu, mikroorganizmaya ait antijen veya antikorların serolojik yöntemlerle tespiti sonucunda mikroorganizmanın belirlenmesini, belirlenen mikroorganizmanın antibiyogram testleri yapılarak yok edilmesi, yani tedavinin yapılabilmesi için uygun antibiyotiğin seçilmesini sağlar.

Özel Ankara Magnet Hastanemizde Mikrobiyoloji laboratuvarımızda bakteri, virüs, mantar, parazit ve diğer mikroorganizmalardan kaynaklanan hastalıkların tanısını koymaya yönelik testler uygulanmaktadır. Bu laboratuvarda yapılan işler mikrobiyoloji uzmanları ve laborantlar (laboratuvar teknisyeni) tarafından yürütülmektedir. Genel olarak mikrobiyoloji laboratuvarı  hem teşhis hem de tedavi anlamında tıbbi süreçler önemli rol oynamaktadır. Bu yapıların tıbbi çalışmalar kritik bir role sahip olmaktadır. Bu hastalıkların teşhis edilmesi birçok işlemlerden geçerek çalışmaktadır.  

Mikrobiyoloji laboratuvarı, insan vücudundaki mikroorganizmaları inceler ve hastalıkların teşhisini koyar. Burada gerçekleştirilen testler, çeşitli numunelerden elde edilen veriler üzerinden mikropları tanımlar ve tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olur. Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan başlıca testler ve numuneler aşağıda belirtilmiştir:

Mikroskobik incelemeler:

 • Direkt ve boyalı mikroskobik inceleme
 • Giemsa boyalı mikroskopi
 • Kalın damla yayma
 • Beyin omurilik sıvısı (BOS) boyama ve hücre sayma
 • Periferik yayma

Bakteriyoloji (Kültür, tanımlama ve antibiyogram):

 • Boğaz, burun, kulak, göz, idrar, sinovial sıvı, peritoneal aspirat, sperm, apse, vajinal akıntı, yara, balgam kültürü
 • Kan kültürü
 • Mantar kültürü
 • Antibiyogram ve ilaç duyarlılık testleri

Hematolojik tetkikler:

 • Tam kan sayımı
 • Sedimantasyon hızı
 • C-reaktif protein (CRP)
 • Periferik yayma

TBC ve moleküler testler:

 • Asido-rezistan basil boyama
 • Tüberküloz kültürü ve moleküler testler

Serolojik testler:

 • Gruber Widal, Brucella Wright, Roze-Bengal, Coombs’lu Wright testleri
 • Merkaptoetanol testi
 • VDRL-RPR testi

Diğer serolojik ve virolojik testler:

 • HIV, CMV, HPV, HCV genotip tayini
 • Solunum sekresyonlarında virüs antijenlerinin aranması
 • Kan merkezi testleri: kan grubu, cross-match, Rh subgrupları
 • Parazitoloji testleri: dışkıda parazit aranması, gaitada gizli kan, rota ve adenovirüs antijen aranması

Elisa testleri:

 • Hepatit B, C, HIV, A, Toxoplasma, Rubella, CMV gibi hastalıkların tarama testleri
 • Antikor ve antijen seviyeleriyle ilgili detaylı testler

Bu testler, hastalıkların teşhis ve takibi için önemlidir ve tedavi süreçlerinde hangi mikroorganizmaların var olduğunu belirlemek adına geniş bir yelpazede kullanılır.

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında hayvansal ve bitkisel ürünler ile yem, su ve su ürünlerinde mikrobiyolojik analizleri yanında et türünün tayini için serolojik analizler yapılmaktadır. Hastaların kan ve her türlü vücut ısıları doku örnekleri idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan analiz insan sağlığını direk olarak etkileyecek etmenlerin varlığının tespiti, gıda ve ürün güvenilirliği, gıdanın raf ömrünün belirlenmesi amacıyla kontrol işlemleri yapılmaktadır.

 • Boğaz kültürü örneği
 • Gaita örneği
 • Balgam örneği
 • Kulak kültürü örneği
 • Burun kültürü örneği
 • Diğer vücut sıvıları
 • Hemokültür/kan kültürü örneği
 • Vajen-Meni Örneği

Mikrobiyoloji laboratuvarında infeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılabilmektedir. Hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, teşhisi ve tedavisinde yol gösterici testler uygulanmaktadır. Sizlerde Özel Magnet Hastanemize gelerek mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan tüm işlemlerimiz uzman hekimlerin denetiminde, deneyimli laborantlar tarafından son teknoloji cihazlar ile gerçekleştirilmektedir.

Mikrobiyoloji Branşında Görev Yapan Doktorlarımız

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?