özel-hastane

Kardiyoloji polikliniğini kardiyolojinin her alanında klinik ve tıbbi laboratuvar çalışmaların yürütüldüğü, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bölümdür.

Erişkin kardiyoloji bünyesinde bir koroner yoğun bakım ünitesi, hastaların takip edildiği servis, girişimsel olmayan tetkiklerin (EKG, efor testi, ekokardiyografi, 24 saat ritim holter, ambulatuar kan basıncı) yapıldığı kardiyoloji laboratuvarı bulunmaktadır.

Kardiyoloji Nedir?

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Tıp eğitimi alan bir doktor uzmanlığını kardiyoloji dalında yaparak kardiyolog unvanını alır.

Çabuk yorulma, siyanoz, çarpıntı, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere sahip olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir.

Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Doktoru (Kardiyolog) Kimdir?

Kardiyoloji alanında uzmanlaşan doktorlara kısaca kardiyolog denilmektedir. Kardiyologlar sıklıkla kalp cerrahları ile karşılaştırılırlar fakat kardiyologlarının kalp cerrahlarından en önemli farkı ameliyat yapmazlar. Kardiyologlar kısaca kalp sağlığı ve damarlar üzerinde yoğunlaşırken kalp cerrahı daha çok el becerisi isteyen bir alandır.

Kardiyologların görevleri:

 • Kalp rahatsızlığı bulunan hastalara, hastalığın tedavisi için en uygun tedavi yöntemlerini başarılı bir şekilde uygulamak,
 • Kardiyologlar, kalp hastası olanların ameliyattan sonra gerekli olan ve düzenli olarak ilgilenilmesi gereken sistemli takiplerini gerçekleştirirler,
 • Aynı zamanda kardiyologlar, kalp cerrahları ile sürekli bir doğrudan iletişim kurmak zorundadırlar.

Kardiyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Kardiyoloji genel olarak kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili tüm hastalıklarla ilgilenir.

 • Hipertansiyon
 • Aterosklerotik koroner arter hastalığı
 • Akut koroner sendromu
 • Anjina pektoris
 • İskemik kalp hastalıkları
 • Kalp krizi ve kalp yetmezliği
 • Aort yetmezliği
 • Aort darlığı
 • Triküspit stenozu
 • Mitral kapak yetmezliği
 • Mitral kapak darlığı-
 • Miyokart infarktüsü
 • Endokart hastalıkları
 • Pulmoner yetmezlik
 • Kardiyomiyopati
 • Pulmoner stenoz
 • Perikardiyal efüzyon
 • Şah damarı (karotis) hastalığı
 • Perikard tamponadı
 • Kardiyak tümörler
 • Primer tümörler
 • Periferik arter hastalıkları
 • Kardiyak arrest
 • Wolff Parkinson White Sendromu
 • Kardiyak aritmiler
 • Atriyal miksoma
 • Akut miyokardit

Kardiyoloji tıbbi birimimizde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar;

 • Koroner arter hastalığı
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp ritim ve ileti bozuklukları
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Periferik damar hastalıkları
 • Aort damar hastalıkları
 • Hipertansiyondur.

Kalp Yetmezliği

Vücudun yeterli düzeyden kan pompalayamaması ve işlevini yitirmesi sonucu kalp yetmezliği oluşmaktadır.

Doğum sırasında oluşabileceği gibi, kalp kapakçığı hastalıkları, kalp kasında oluşan hasar, kalp krizi sonucu oluşan hasar; kalp yetmezliği tetikleyicisi olabilmektedir.

Kalp Ritmi Bozuklukları (Aritmi)

Aritmi hastaları ilaçlar, elektroterapi yöntemleri (kateter ablasyonu gibi) veya özellikle aritmi için geliştirilmiş cerrahi tekniklerle tedavi edilebilir.

Kalp atışlarının düzensiz bir şekilde seyretmesi, olması gerekenden yavaş ya da hızlı çalışan kalp, aşırı yorgunluk temel belirtiler arasında gözükmektedir.

Kalbin çok hızlı çalışması (taşikardi) ve çok yavaş çalışması (bradikardi), ani bayılmalar, çarpıntı hissi; bir süre sonra hastanın günlük hayatını tehdit edecek boyuta gelmeye başlamaktadır.

Periferik Damar Hastalıkları

Aterosklerozun (ateroskleroz) neden olduğu arterlerin tıkanması nedeniyle kollara, bacaklara ve organlara kan akışının engellendiği bir kardiyoloji hastalığıdır.

Bu hastalığın tedavisi baypas, endarterektomi ve stent yerleştirme gibi ilaç ve ameliyatları içerir.Bu hastalıklar yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sigara, şeker hastalığı, obezite veya genetik yatkınlık nedeniyle tedavi edilebilmektedir.

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp kapak hastalığı, kalp kapakçığının daralması veya kan kaçağı ile karakterizedir.Bu hastalıklar doğuştandır veya genetik faktörler, yaşlılık, ciddi enfeksiyonlar ve diğer faktörler nedeniyle art arda gelişir.

Kapak hastalığı olan kişilerde bazen uzun yıllar herhangi bir semptom görülmese de bazı kişilerde hastalık kalıcı yorgunluk, kalp pili, tıkanıklık ve yorgunluk gibi semptomlar gösterebilir. Tedavisinde kapak onarımı veya replasmanı, transkateter aort kapak replasmanı (TAVI) ve transkateter kapak tedavisi gibi klinik ve cerrahi uygulamalar kullanılmaktadır.

Aort Damar Hastalıkları

Aorta (insan vücudundaki en büyük arter) ile ilgili hastalıklar, aort damar hastalığı olarak sınıflandırılır. Aort anevrizması (genişleme), vasküler tabaka yırtılması (anatomi), damar tıkanıklığı veya darlığı en sık görülen kardiyoloji aort hastalıklarıdır.

Aort hastalığının ilk aşamasında sadece ilaçlar ilk seçenek olabilir ancak daha ileri vakalarda anjiyografi, stent yerleştirme ve kalp cerrahi onarım gerekebilir.

Damar Sertliği (Ateroskleroz)

Pek çok ciddi kalp hastalığının gelişiminde damar sertliği (ateroskleroz), damar duvarında kolesterol birikimine bağlı olarak damar sertleşmesi ve kaybı ile gelişen çok yaygın bir tetikleyicidir.

Sertleşmiş kan damarı duvarlarında içe doğru oluşan plaklar sorunlara neden olabilir. Zamanla kan damarları daralabilir ve tıkanabilir, bu da kalp krizi ve organ fonksiyonlarının bozulması gibi ciddi akut hastalıkların gelişmesine yol açabilir.

İlaç kullanımı, yaşam tarzı değişiklikleri ve beslenme tedavisine ek olarak; minimal invaziv cerrahi ve bypass cerrahisi gibi cerrahi müdahaleler.

Hipertansiyon

Dünya üzerinde en yaygın olan kardiyoloji hastalığıdır. Yetişkin bir bireyin sistolik kan basıncı 120 mmHg’den az olmalı ve diyastolik kan basıncı 80 mmHg’den az olmalıdır. Kan basıncı bu değerlerin üzerinde olmaya devam ederse hipertansiyon olarak adlandırılır ve uzun vadede bu durum birçok hastalığın oluşumuna yol açabilir.

Bu nedenle tansiyon normal seviyeye indirilmeli, medikal beslenme tedavisi ve gerekli ilaç tedavisi ile tansiyon kontrol altına alınmalıdır.

Koroner Arter Hastalıkları

Sıklıkla karşılaşılan kardiyoloji hastalıklarından biridir. Kalp ve damar odaklı, kalbe giden koroner arter aterosklerotik damar sertliği oluşması ya da yüksek kolesterolden oluşan bir yağlanmadır. Damarlarda biriken yağlanma sonucunda damarlar tıkanmaktadır. Oksijen kalbe yeterli miktarda gidemeyince, hastalık değişerek kalp yetmezliğine dönüşebiliyor.

Tedavisinde stent operasyonu, ilaçlar, anjiyoplasti, minimal invaziv teknikler sayılabilir.

en-yakin-hastane-fiyatlari
Hemen Ara