pilonidal-sinüs

Genel cerrahi, tıp dalları içerisinde en eski dallarından birisidir. Bununla beraber ilaç ile ya da başka tedavi metotlarıyla iyileştirilemeyen rahatsızlıkların, vücuttaki yapı bozukluğunun, yaralanmaların ameliyat sayesinde onarılması veya hastalıklı organın kesilerek çıkarılmasıyla doğal ve uygun haline dönüştürülmesi esasına dayanmaktadır.

Çok çeşitli rahatsızlıklar üzerine, genel cerrahi ameliyatları prosedürünü gerçekleştiren bir daldır. Karın başta olmak üzere tüm organlar üzerine çalışmaktadırlar. Safra kanalları, karaciğer, dalak, ek, kalın ve ince bağırsak, rektum, mide gibi organlar üzerine detaylı tetkikler düzenlenmekte, hastalıklar teşhis edilerek tedavi sistematiği oluşturulmaktadır. Genel cerrahi tiroid bezleri, torasik bölgeyi ve fıtık üzerine de çalışmaktadır.

Genel Cerrahi Neye Bakar?

Genel cerrahi ameliyatları çeşitleri, çoğu zaman organ ya da bağlı bulunmuş olduğu sistemin ismi ile anılır. Tiroid bezi (Guatr), meme, ince bağırsak, mide, yemek borusu, kalın bağırsak, fıtık, anüs, safra kesesi, karaciğer, rektum, safra yolları, laparoskopik ve endoskopik cerrahi işlemlerinin hepsi genel cerrahi sahasına girmektedir.

Sistemlerine göre ayrıldığı zaman ise; meme ameliyatı, guatr ameliyatı, anüs ve rektum bölgesi ameliyatı, ince ve kalın bağırsak ameliyatı, yemek borusu ameliyatı, mide ameliyatı, on iki parmak bağırsağı ameliyatı, fıtık ve karaciğer ameliyatlarının hepsi bu alana girer.

Genel cerrahi alanı kimi olgularda yalnızca ameliyat ile değil koruyucu doktorluk ile ameliyattan da korunmayı amaçlamaktadır.

Genel cerrahi, ilgi alanının geniş olmasından ötürü pek çok disiplin ile işbirliği içerisinde ve eşgüdümlü şekilde çalışır.

Cerrahi hastalarının önemli bir bölümü her türlü tipte kanser vakalarını oluşturmaktadır. Bu hastalar adına tanı, ameliyat ve sonradan kullanılacak tedavi etaplarının planlanmasında radyoloji, girişimsel radyoloji, gastroenteroloji, medikal, radyasyon onkolojisi ve patoloji ile iş birliği içerisinde çalışılmaktadır.

Genel cerrahi alanının bir başka ilgi alanı ise travmatolojidir. Travmalı olan hastalarda sıklıkla yaşanan çoklu organ sistemi yaralanmasının var olmasından ötürü; nöroşirurji, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi, üroloji bölümleri ile beraber hareket edilmektedir. Bilhassa şiddetli çoklu organ yaralanmasında, bütün bu tıp dallarının sorumluluğunu genel cerrahi bölümü üstlenir.

Halk arasında adı hariciye şeklinde geçen genel cerrahi bölümü, tıp dalları içerisinde en önemli ve en geniş kapsamlı olan alanlardan birisidir. Genel cerrahi tıbbın en eski, en geniş kapsamlı alanı olup, ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleri ile iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların veya yapı bozukluklarının, 

     ameliyatla onarılması ya da kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi kapsamına dayanmaktadır.

 • Karın ve işlevleri

 • Travma,vasküler, endokrin, konjenital ve onkolojik bozukluklar dahil olmak üzere, baş boyun, cilt tümörü, tiroid, tükürük bezleri, ağız boşluğu ve paratiroid

 • Kafa içi damarları ve kalp haricinde vasküler sistem

 • Paratiroid, tiroid, endokrin, adrenal ve endokrin pankreas dahil olmak üzere, endokrin sistemi,

 • Acil servis içerisinde, yoğun bakım ünitelerinde ve travma, yoğun bakım yanık ünitelerinde kritik cerrahi rahatsızlıkları olan hasta bireylerin tam teşekküllü bakımı

 • Kanser hastalarının taraması, cerrahi yardımcı tedaviler, gözetleme, rehabilitasyon ve takiple koordine çok modlu metodu dahil olmak üzere cerrahi onkoloji

 • Sindirim sistemi

 • Kas ve iskelet sistemi, el- kafa yaralanması dahil olmak üzere kapsamlı olan travma yönetimi. Yaralı hastaların bütün bakım etaplarındaki sorumluluk genel cerrahi bölümünün temel bileşeni olarak açıklanabilir.

 • Bu tür şikayetleriniz bulunuyorsa, müracaat etmeniz gereken bölüm; hastanemizin genel cerrahi bölümüdür.

  Bölümünün ilgi alanına giren organların ve hastalıkların çeşitliliği; bu çeşitliliğe bağlı gelişen genel cerrahi ameliyatları teknolojisi; cerrahi bölümünün kendi içerisinde ayrışmasına sebep olmuştur.

  Böylece genel cerrahi eğitimi almış bir hekim, ilerlemek istediği konuya yoğunlaşarak (meme, bağırsak gibi) o konuda uzmanlaşabilmektedir. Konularına hakim uzman hekim kadrosu ile daha hızlı ve etkili hizmet verilmektedir.

  Hastanın detaylı muayenesi sonucunda, tedavi sürecini başlatmakta ve gerekli durumlarda diğer branş hekimleri ile bir disiplin içerisinde değerlendirmeler yaparak tedaviyi gerçekleştirmektedirler.

  Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistem adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi) , meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri genel cerrahi alanına girmektedir.

  Ameliyathanemizde klasik ve laparoskopik cerrahi başarıyla uygulanmaktadır.

  Genel Cerrahi Bölümümüzde Yapılan Ameliyatlar;

  • Safra kesesi taşı ve hastalıkları nedeniyle laparoskopik (kapalı) safra kesesi ameliyatları

  • Kasık fıtığı (inguinal herni)

  • Göbek fıtığı (umblikal herni)

  • Mide fıtığı laparoskopik (hiatal herni) operasyonları

  • Tiroid hastalıkları ve guatr hastalıkları ve ameliyatları

  • Pilonidal sinüs (kıl dönmesi) ameliyatları

  • Anal fistül ve operasyonları

  • Memede kitle operasyonları

  • Kalın bağırsak(kolon) ve ince bağırsak hastalıkları ve operasyonları

  • Mide hastalıkları,mide fıtığı (hiatal herni), reflü operasyonları

  • Kc Hastalıkları, karaciğer kisti hastalıkları ve operasyonları

  • Hemoroid (basur), fissür (çatlak) lazer ile tedavileri

  • Sünnet

  • Apandisit

  • Anal apse

  • Beyin ve Sinir Cerrahisi

   Kafa ve omuriliğin hasar görmesi, bel ve boyun fıtığı, beyin kanamaları, beyne bağlı damarların tıkanması ve tümörlerin baskı yapması, beyinden omuriliğe besleyen damarlarda anevrizma oluşumu gibi vakalara teşhis ve tanı incelemesi yapan bilim dalıdır.

   Yeni doğan bebeklerde sinir sistemi oluşurken karşılaşılan aksaklıklar, ilaç ile tedavi edilemeyen epilepsi, beyin damarlarında oluşan daralmalar, bazı seçilmiş parkinson hastaları gibi hayatı derinden etkileyen vakalar da beyin cerrahi alanına girer.

   Diğer adıyla nöroşirurji, ileri teknoloji genel cerrahi ameliyatları ve doğru teşhis, tedavi ile hasta kısa sürede normal hayatına devam eder.

   Beyin ve sinir hastalıklarında yaşanan durumlar genellikle;

  • Damar tıkanıklığı sebebiyle oluşan inme ve felç
  • Beyin damarlarında oluşan baloncuk ve bunu takip eden yüksek riskli anevrizmalar
  • Omurilik ve beyinde baskı yapan tümörler
  • Bel ve boyun fıtığı
  • Riskli kaza ve yaralanmaların sebep olduğu travmatik vakalar
  • Çocuklarda görülen beyin tümörleri

  • Parkinson gibi hastalıklarda gereken beyin pili tedavisi

  • Şahdamarda yaşanan tıkanma ve iyi çalışmama durumu (karotis stenozu)
  • Beyin kanaması
  • görülmekte olup, beyin cerrahi alanında tetkik edilmektedir.

   Plastik Cerrahi

   Plastik cerrahi, doğum sırasında oluşan bozukluklar, travmalar, hastalıklar sonucu oluşan rahatsızlığı gidermek amacıyla, kişinin hem dış görünüşünü düzeltirken hem de ciltteki kusurların rekonstrüksiyonunda görevli cerrahi bir daldır.

   Vücuttaki ilgili bölgenin karakteristik yapısını yeniden kazanmasına yardımcı olan plastik cerrahi, kozmetik veya rekonstrüktif çalışma yapmaktadır.

   Rekonstrüktif, organın ya da ciltteki ilgili bölgenin çalışmasıyla ilgili sorunu tedavi etmektedir. Hastanın görünüşünü değiştirmeye de yarasa; öncelikli amaç organın fonksiyonel özelliğini yeniden kazandırmaktır. Örneğin;kopmuş bir parçayı vücuda yeniden bağlamak olabilir.

   Kozmetik plastik cerrahi ise, misyonunu tamamen hastanın görünümünü iyileştirmeye adamıştır. Estetik olarak çekicilik sağlamak, simetri, altın oran gibi konular üzerinde hesaplama yapar. Kafa ve boyun başta olmak üzere vücudun her yerine genel cerrahi işlemlerden birini uygulayabilir.

   Rekonstrüktif Plastik Cerrahi

  • Asimetrik yüz şekli, yüz yanıkları, doğum izleri
  • Yarık dudak, yüz, damak
  • Çene kapanma sorunları
  • Burun tümörleri, kopmaları, deforme olma durumu
  • Tükürük bezi rahatsızlıkları
  • Maksillofasiyal cerrahi (travmatik kaza, tümör gibi sebeplerden doğan yüz ya da vücut kırıkları, şekil ve işlev bozuklukları
  • Meme eksikliği, asimetrisi veya meme fazlalığı
  • Kanser sonrası oluşan meme rekonstrüksiyonu
  • El ve ayaktaki şekil bozuklukları
  • Deri ve yumuşak doku üzerinde üreyen tümörler
  • Radyasyon, enfeksiyon, travmatik olaylar gibi etkenlerin sebep olduğu deri altı yaraları
  • Venöz yaraları, diyabetik ayak yaraları, bası yaraları gibi kronik rahatsızlıklar
  • Kozmetik Plastik Cerrahi

  • Burun şekillendirme
  • Kepçe kulak ve kulaktaki diğer estetik rahatsızlıklar
  • Saç ekimleri
  • Yüz yenileme, germe, göz kapağı kaldırma, kırışık tedavileri
  • Çene daraltma ve uzatma
  • Cilt üzerindeki yara izlerinin giderilmesi
  • Meme operasyonları
  • Karın germe operasyonu (Abdominoplasti)
  • Deri üzerinde ve altında fazla yağın alınması, bacak implantları, yağ alma enjeksiyonları
  • İmplantlar üzerinden kontur şekillendirmeleri
  • Cilt bakımı ve cilt gençleştirme

  Pek çok hastalıkların ameliyatına bakmaktadır. Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistem adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi) , meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri genel cerrahi alanına girmektedir. Fıtık ameliyatı gibi pek çok ameliyat genel cerrahi kapsamına girer.

  Genel cerrahi, tıp dalları içerisinde en eski dallarından birisidir. Bununla beraber ilaç ile ya da başka tedavi metotlarıyla iyileştirilemeyen rahatsızlıkların, vücuttaki yapı bozukluğunun, yaralanmaların ameliyat sayesinde onarılması veya hastalıklı organın kesilerek çıkarılmasıyla doğal ve uygun haline dönüştürülmesi esasına dayanmaktadır.

  Çok çeşitli rahatsızlıklar üzerine, genel cerrahi ameliyatları prosedürünü gerçekleştiren bir daldır. Karın başta olmak üzere tüm organlar üzerine çalışmaktadırlar. Safra kanalları, karaciğer, dalak, ek, kalın ve ince bağırsak, rektum, mide gibi organlar üzerine detaylı tetkikler düzenlenmekte, hastalıklar teşhis edilerek tedavi sistematiği oluşturulmaktadır.Genel cerrahi tiroid bezleri, torasik bölgeyi ve fıtık üzerine de çalışmaktadır.

  Hemen Ara