Ana Sayfa

Erişkin Yoğun Bakım

Yoğun Bakım

Yüksek hayati tehlikesi olan hastaların, 24 saat boyunca özel eğitim almış doktor ve hemşire gözetiminde bulunduğu, hastanenin diğer bölümlerinden izole, kapalı alanlardır.Bu birimlerde, hastalar 24 saat boyunca sürekli titizlikle izlenir.Yoğun bakım üniteleri ve cihazları özel ve özelliklidir.Yoğun bakımda ilk hedef; hastanın genel durumunu bozan ana hastalığı ve bu hastalık sonucu etkilenen organların takibi ve fonksiyon bozukluklarının tedavi edilmesidir.Bunun içinde gerekirse cihazlarla hastaya ileri yaşam desteği sağlanır.Hastanın yaşam süreci risk altına girdiği durumlarda kalp, solunum, böbrek, karaciğer gibi organları etkilendiğinde ya da enfeksiyon,sepsis gibi durumlarda hasta çeşitli yaşam destek cihazları, ilaçlarla birebir beslenmesi ile desteklenir.Vücut fonksiyonları desteklenerek iyileşmesi beklenir.Yoğun bakım, ciddi hayati tehlikesi olan bireylerin tedavi edilmesinde kullanılan alanlardır. Hayati riskin azaltılması ya da ortadan kaldırılması anlamında değerli olan bu bölüm ekipman, personel ve hijyen konularında hastanenin diğer kısımlarına göre daha kalitelidir. Bu nedenle de bir hastane için yoğun bakım ünitesinin değeri büyüktür.

Özel Ankara Magnet Hastanesi olarak yoğun bakım ünitemize büyük önem veriyor ve hastalığınızın tedavi edilmesinde etkin rol oynuyoruz. Özellikle hastaların kaliteli bakım ile sağlıklarına kavuşmalarını desteklerken, sorumluluk bilinci yüksek sağlık çalışanları ile hastalıklara karşı savaş açıyoruz. Sizde hastalığınızın iyileştirilmesi ve daha sağlıklı olmak adına Özel Ankara Magnet Hastanesi’ni tercih edebilirsiniz.


Yoğun bakım ünitemizde hastaların bütün laboratuvar tetkiklerini, dijital röntgen çekimlerini, doppler ve ultrasonografi tetkiklerini yapıyoruz. Bilgisayarlı tomografi ve MR gibi çözümlerle hastalarımızın sağlıklı olmaları adına büyük çaba sarf ediyoruz. Farklı hastalıklara çözüm üretmek, daha sağlıklı olmanız adına sizlere destek olmak üzere Özel Ankara Magnet Hastanesi farkını hissetmenizi sağlıyoruz.


Genel Yoğun Bakım Nedir?

Genel yoğun bakım hastaya yaşam şansı vermek ve yaşamını desteklemek için takip ve tedavilerinin yürütüldüğü, hastaların sürekli gözetim altında tutulduğu ve müdahale için gerekli cihazların bulundurulduğu ünitelerdir. Bu cihazlar solunum cihazı (ventilatör, Bpap, Cpap vb.), monitörler, hemodiyaliz hemofiltrasyon, balon pompası gibi cihazlardır.Bu cihazlarla hastalar anlık titizlikle takip edilir ve değişimler kaydedilerek anında müdahale edilir. Ayrıca hastalar ilaçlarla ve beslenmeleri ile de desteklenir.Yoğun bakım multidisipliner yaklaşım gerektirir. Hastanın izlenmesinde ilgili branş hekimleri de devreye girer. Fiziksel altyapısı özel tasarlanmış temiz havalandırma filtrasyon sistemine sahip sıcaklığın 21 ila 24 santigrat derecede tutulduğu,%40 nem oranına sahip, gelişmiş teknolojik cihaz donanımına sahip, hastaların yaşamsal fonksiyonlarının sürekli izlendiği ve anında müdahale edildiği alanında uzmanlaşmış, hekim ve hemşirelerin çalıştığı multidisipliner yaklaşımla hizmet veren alanlardır.


Yoğun Bakım Bölümler

Cerrahi Yoğun Bakım

Bir veya birden fazla organ yetmezliklerinde, hastanın yakın takibi, acil müdahalesi, tedavisini sağlamak ve hastayı hayatta tutmak için özellikle solunum cihazı gibi cihazlarla desteklendiği bölümdür.


Dahiliye Yoğun Bakım

Dahili yoğun bakım, bir veya birden fazla organ yetmezliklerinde hastanın yakın takip, acil müdahale, tedavisini sağlamak ve hastayı hayatta tutmak için özellikle solunum cihazı gibi cihazlarla desteklendiği bölümdür.


Koroner Yoğun Bakım

Hastanın yaşamını tehdit eden ve acil müdahale gereken kalp ve damar hastalığının yakın takibi gereken durumlarda anında müdahale ve tedavisi için yatırıldığı gerekli altyapıya sahip birimlerdir.Genellikle kalp blokları ritim bozukluğu, ani kalp durması, kapak hastalıkları, kalp krizi gibi hastalıklarda hastalar yatırılır.


Kordiyovasküler Yoğun Bakım

Kalp ve damar hastalıklarında, hastaların yatırıldığı bölümdür.


Yeni Doğan Yoğun Bakım

Yeni doğan bebeklerde en sık yoğun bakımda tedavi gerektiren durumlar; erken doğum prematüre akciğer enfeksiyonu,pnömoni,yenidoğan sarılığı,hiperbilirubinemi,respiratuvar,distres sendromu, yenidoğan solunum sıkıntısı takip ve akut bronşit yenidoğan cerrahi sonrası hastalıklarıdır. Bu bölüm, doğum ve sezeryan yapılan bütün hastanelerde ihtiyaç duyulan en önemli birimlerdendir.

Özel Ankara Magnet Hastanesi Cerrahi,dahiliye, koroner ve yeni doğan yoğun bakım üniteleri ile hizmet veren tam donanımlı ve teşekküllü hastanedir. 20 yataklı erişkin genel yoğun bakım ünitesi ve 7 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi vardır.


Yoğun Bakım Cihazları

  • Ventilatör

  • Transport ventilatör

  • Hasta başı monitörler

  • Yeni doğan küvözler

  • Radyan ısıtıcı

  • İnfüzyon enjektör pompaları

  • Ağrı pompası

  • Spo2-etco2 monitörler


Yoğun Bakım Basamakları

Hastaların hayati durumuna göre yoğun bakım 3 basamaktan oluşur.

- Birinci Basamak;

Durumu en hafif olan hastaların yatırıldığı ve tedavi edildiği basamaktır.

- İkinci basamak;

Solunum desteği gereken hastaların yatırıldığı, uzman doktorlar ve alanında tecrübeli sağlık personeli ile hasta tedavilerinin sürdürüldüğü basamaktır.

- Üçüncü Basamak

Durumu en ağır hastalar bu basamaktadır. Çoklu organ yetmezliği, şok, koma gibi hastalıkların bulunduğu ve bunların tedavisi için ünitede bulunması gereken diyaliz balon pompaları solunum cihazları yapay kalp ve akciğer cihazları gerekir. Bu hastalar anlık monitörize edilerek takip edilir. Burada multidisipliner yaklaşımla birden fazla uzman doktor kontrolü yapılır ve hizmet 24 saat boyunca sürekli verilir.

Özel Ankara Magnet Hastanesi1. Basamakta 10 yatak ikinci basamakta 10 yatak olmak üzere toplam 20 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesine sahiptir. Ayrıca Özel Ankara Magnet Hastanesi ’inde7 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi mevcuttur.


Yoğun Bakıma Hangi Hastalar Alınır?

Kafa beyin travmaları, omurilik ve genel beden travmaları,şoktaki hastalar, solunum yetersizliği, akciğer travması, akciğer ödemi, ağır metabolik bozukluklar, asit baz dengesizliği, kronik solunum yetersizliği, riskli ameliyatlar sonrası, zehirlenmeler,sternuminstilasyonu,perikardiyaltamponad, riskli gebelik, gebelik zehirlenmeleri, zehirlenmeler, beyin kanaması, kafa ve kemik kırıkları, ağır vücut travması, ani kalp ve solunum durması, koroner Bypass ameliyatı sonrası takip, kalp ve damar akciğerlerin Kesici delici alet ve silahlı yaralanmaları, ciddi Kült ve delici yaralanma, beyin kanaması, felç, enfeksiyon,sepsis, akut ve kronik böbrek yetmezliği, akut ve kronik organ yetmezliği, sinir sistemi hastalıkları vb. hastalar alınır.

Genel Yoğun Bakım Uygulamaları ve Tedavileri

Yoğun bakım, ciddi hastalıkların tedavisi için değerli olurken burada tedavi edilen hastalıkların neler olduğunu aşağıda sıralayabiliriz.

Ağır Vücut Travmaları

Travma, insan vücudunda ciddi hasarlar oluşmasına neden olan durumlara verilen genel bir isimdir. Bu anlamda ciddi vücut travmalarına karşı çözümler geliştirilmesinde en önemli tedavinin yoğun bakımda olacağı unutulmamalıdır. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ciddi hasarları önlemek adına mutlaka yoğun bakım ünitesinde bakım gerçekleştirilmelidir.

Ciddi Delici Yaralanmalar

Yaralanma, başlı başına tedavi edilmesi gereken bir durumken ciddi künt ve delici yaralanmalar yoğun bakım tedavisi gerektiren durumlardır. Vücudun herhangi bir noktasında ortaya çıkan bu yaralanmaların ana artere yakın noktalarda olması kan kaybını da tetikleyen konulardan bir tanesidir. Böylesi durumlarda müdahale ve tedavinin derhal gerçekleşmesi gerekirken enfeksiyon risklerine karşı da yoğun bakımda kontrol gerekir.

Beyin Kanaması

Beyin, insan vücudunu kontrol eden oldukça değerli bir organ olduğundan beyinde ortaya çıkabilecek hasarlara karşı çözümler için yoğun bakım tedavileri gereklidir. Beyin kanaması kan basıncının aşırı yükselmesi sonucunda ortaya çıkan bir durum olup felç gibi etkili sonuçlar doğurabilecek bir problemdir. Gerek hijyen gerekse hayati risk konularına daha titiz yaklaşılması gerektiğinden beyin kanamasına yönelik tedavinin yoğun bakımda gerçekleşmesi oldukça gereklidir.

Felç

Felç oluşumu kılcal damarlarda ya da küçük çaplı toplardamarlarda görülen tıkanmalara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda beyin de kısmi ya da tam felci doğuracak etkiler ortaya çıkar. İnsan yaşamını çok ciddi bir şekilde tehdit eden bu durumdan kurtulmak adına mutlaka yoğun bakım tedavisi gerçekleşmelidir.

Solunum Yetmezlikleri

Solunum, insan yaşamının devamlılığı açısından oldukça değerli olsa da bazen solunumun sürmesi imkansızlaşır. Bu durumda görülen rahatsızlıklardan kaynaklı solunumun desteklenmesi gerekir. Solunum yetmezliği olarak ifade edilen bu durumu ortadan kaldırmak adına hijyenik bir ortamda müdahale değerlidir. Bu kapsamda yoğun bakım uygulamalarından faydalanmak gerekir.

Böbrek Yetmezliği

Böbrek, vücuttaki kanın süzülmesi ve temizlenmesi açısından değerli olsa da bazen böbreğin işlevini yerine getirmesinde ciddi sorunlar ortaya çıkar. Böbreklerde görülen sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması ya da bu sağlık sorunlarının ilerlemesini durdurmak adına yoğun bakım tedavileri şarttır. Böbreklerdeki kötüye gidişi yavaşlatmak ya da durdurmak adına yoğun bakım uygulamaları oldukça önemlidir. Aksi takdirde hijyenik olmayan ortamlarda daha ciddi sağlık problemlerinin baş göstermesi söz konusu olacaktır.

Sinir Sistemi Hastalıkları

Sinir sistemi, insan yaşamında en değerli sistemlerden bir tanesidir. Bu nedenle de sinir sisteminde görülen ciddi sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak adına yoğun bakım tedavilerine başvurmak gerekir. Yoğun bakımda gerekli bütün tedavi süreçleri tamamlanacağı gibi daha başarılı çözümler ortaya koymak mümkün olacaktır.

COVID-19

İnsan vücudunu etkisi altına alan ve yaşamı zorlaştıran konular arasında bulunan COVID-19 da yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu nedenle de COVID-19’a karşı etkin mücadelede durumu kritik olan hastaların yoğun bakım ünitesinde yatmaları gerekir. Solunumun desteklenmesi ve bağışıklığın güçlendirilmesi açısından değerli olan yoğun bakım ünitesi COVID-19 hastaları için bir umut ışığıdır.

Yoğun bakım ünitesinde farklı hastalık ve sorunlara da çözüm bulunmaya çalışılsa da amaç daima ağır hastalıklarla mücadeledir.


Sıkça Sorulan Sorular

Yoğun bakım hastaları kritik hastalardır, kritik hastalarda oksijen kapasitesi ve takibi çok önemlidir. Hastalığına, hastalığın nedeni ne ve hastalığın sonucuna bağlı olarak kansızlık oluşabilir. Anemi yaşamsal fonksiyonlarını zorlaştırabilir. Bu nedenle endikasyondahili kan ve kan ürünleri transfüzyonu hayat kurtarıcı olabilir.

Yoğun bakım hastasının bilinç düzeyi sürekli kontrol edilir bilinç açık bilinç Bulanık veya bilinç kapalı olabilir bilinç düzeyine göre hastanın kendisine zarar vermemesi ya da beyin fonksiyonlarını dinlendirmek için hasta uyutulabilir veya ventilatöre bağlanması gereken durumlarda da hasta uyutulur.

Hastaların en az günde 2 kez olmak üzere, silerek yüz göz ağız temizlikleri ve bakımları yapılır.İdrar sondası ve alt bezi değişimleri ile tuvalet bakımları yapılır. Saç sakal banyosu ve bakımları da günlük olarak yapılır.

Hastanın eğer hayati organları etkileyen hastalık veya travma gibi etkenlerle kalp, dolaşım, solunum, sindirim sistemi, boşaltım sistemi veya sistemleri etkilenmiş ise yaşamı tehdit altında olan hasta kritik hastadır.

Hastanın durumu aynı, iyileşme veya kötüleşme yok pozisyonunu koruyor anlamı taşır.

Yoğun bakımda yatan hastaların mahremiyeti perdelerle korunur,enfeksiyon riskini en aza indirmek tedavinin en önemli parçasıdır. Hastanın tedavisi her an devam eder hastaların mahremiyetinin korunması ve enfeksiyon riskini en aza indirmek için sadece hastanın 1. derece yakını ziyaretçi olarak alınır.
Ziyaretçinin dikkat etmesi gereken kurallar vardır Bunlar;
- El dezenfektanı ile eller temizlenir.
- Üniteye girerken maske, bone ve özel gömlek giyilir.
- Üst solunum yolu covid19 gibi bulaşıcı hastalığı olanlar veya olma ihtimali olanlar ziyaretçi olarak kabul edilmez.
- Uzman doktor kararı ile ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
- Gün içinde uzun süreli ve sık sık ziyaret kabul edilmez.
- Üniteye giren refakatçı hastasına belirli bir mesafede ve elle temassız olmalıdır.
- Ziyaret saatleri yoğun bakım tedavileri her an aktif olduğundan belirlenen saatlerde ziyarete gelinmesi önemlidir.
Özel Ankara Magnet Hastanesinde yoğun bakım ziyaretçi saatleri 12.00–13.00 olarak uygulanmaktadır.

-Genel durumu düzelen hastalar izlem ve gözlem amaçlı servise alınabilir, iyiliğinden emin olunca servisten taburcu edilir.
-Geçici trakeostomi veya gastrostomi’li hastaların bir kısmı kalıcıya dönebilir, bakım hastası olarak çıkabilir.
-Tedaviye cevap vermeyebilir ve vefat edebilir.

Yoğun bakım hastalarında beslenme çok önemlidir. İyileşmelerin de önemi büyüktür. Tedavinin en önemli parçasıdır. Hatta buna beslenme tedavisi denir.Ağızdan beslenen hastalar özel diyetlerle desteklenir.İştahsızlık gibi nedenlerle hasta yemiyorsa hazır mamalarla desteklenir.Hasta ventilatöre solunum cihazına bağlı ise ağızdan beslenemez, ilk tercihi nazogastrik sonda takmaktır, buradan verilecek mama hastanın hastalığına uygun seçilir ve özel formüldür. Hastanın enerji ihtiyacı, kalorisi, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral değerlerine göre tercih edilir sindirim sistemi yoluyla beslenmesi uygun olmayan hastalar için damardan beslenme sağlanır.

özel hastane ankara

özel hastane ankara iş ilanları

özel hastane fiyatları ankara

özel hastane ankara doğum ücretleri

özel hastane ankara kızılay
özel hastane ankara covid testi