Beyin ve Sinir Cerrahisi

beyin ve sinir cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi, beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan veya bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damat tıkanıklıkları, beyin kanamaları, baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Aynı zamanda beyin ve sinir cerrahisi insanların boyun damarlarında oluşan daralmalar ve yeni doğanlarda sinir sistemi oluşumu esnasında gelişen hastalıklar, ilaç tedavisine cevap vermeyen epilepsi, seçilmiş Parkinson vakaları gibi pek çok hayati fonksiyonu etkileyen hastalıklara cerrahi yöntemler ile müdahale eden bölümdür. Bu bağlamda beyin ve sinir cerrahisi bölümünün insan sağlığı için son derece önemli bir bölüm olduğunu belirtmek gerekmektedir.

Belirtmek gerekir ki beyin ve sinir  cerrahisi kavramının tıbbi terimi olan ve nöron ve şirürji kelimelerinden türetilen nöroşirurjinin sözlük anlamı; sinir sistemi yaralarını iyi edendir. Beyin ve sinir hastalıkları kliniğinde hem yetişkin hem de çocuk hasta gruplarında görülen hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığını belirtmek gerekmektedir.

Birçok ileri teknoloji cihazın kullanıldığı beyin ve sinir cerrahisi bilim dalında görev alan hekimler 6 yıl tıp fakültesi eğitiminin ardından beş ya da altı yıl uzmanlık eğitimi alır. Nöroloji, nöroradyoloji, nöroanestezi bölümleri ile birlikte çalışılarak gerekli tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı nöroşirurji bilim dalında uzman olan doktorlara nöroşirurjiye ya da beyin cerrahı denmektedir. Beyin cerrahisi ile ilgili detaylı bilgi için hastanemizle iletişime geçebilirsiniz.

Kafa ve omuriliğin hasar görmesi, bel ve boyun fıtığı, beyin kanamaları, beyne bağlı damarların tıkanması ve tümörlerin baskı yapması, beyinden omuriliğe besleyen damarlarda anevrizma oluşumu gibi vakalara teşhis ve tanı incelemesi yapan bilim dalıdır.

Yeni doğan bebeklerde sinir sistemi oluşurken karşılaşılan aksaklıklar, ilaç ile tedavi edilemeyen epilepsi, beyin damarlarında oluşan daralmalar, bazı seçilmiş parkinson hastaları gibi hayatı derinden etkileyen vakalar da beyin cerrahi alanına girer.

Diğer adıyla nöroşirurji, ileri teknoloji genel cerrahi ameliyatları ve doğru teşhis, tedavi ile hasta kısa sürede normal hayatına devam eder.

Beyin ve sinir hastalıklarında yaşanan durumlar genellikle;

  • Damar tıkanıklığı sebebiyle oluşan inme ve felç
  • Beyin damarlarında oluşan baloncuk ve bunu takip eden yüksek riskli anevrizmalar
  • Omurilik ve beyinde baskı yapan tümörler
  • Bel ve boyun fıtığı
  • Riskli kaza ve yaralanmaların sebep olduğu travmatik vakalar
  • Çocuklarda görülen beyin tümörleri
  • Parkinson gibi hastalıklarda gereken beyin pili tedavisi
  • Şahdamarda yaşanan tıkanma ve iyi çalışmama durumu (karotis stenozu)
  • Beyin kanaması görülmekte olup, beyin cerrahi alanında tetkik edilmektedir.

Beyin cerrahisine bağlı olarak analiz edilen birçok rahatsızlık mevcuttur. Dünya üzerinde yaygın olarak görülen beyin damar hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemleri de fazladır. Genellikle beyin cerrahisinde sıklıkla karşılaşılan hastalıklar ve müdahale gerektiren durumlar şöyle sıralanabilir:

 • Beyin damar tıkanıklığına bağlı olarak inme ve felç
 • Beyin damarında baloncuk şeklinde ortaya çıkan hatta bazı durumlarda kanamanın da eşlik ettiği hayati risk taşıyan anevrizmalar
 • Beyin dokusunda ve zarında oluşan beyin kanaması
 • Şah damarı tıkanıklığı ya da daralması Beyin ve omurilikte yer alan tümörler
 • Kaza ve yaralanmaların neden olduğu travmatik durumlar
 • Bel ve boyun fıtığı
 • Çocuk hastalarda bulunan tümör ve damar hastalıkları
 • Parkinson ve beyin pili uygulamaları

Bu tümörler bulunduğu sınırlı alan içinde kontrolsüz bir şekilde hızla büyüyen ve yayılan kitlelerdir. İki adet alt türü bulunmaktadır. Bunlar;

 • Primer
 • Sekonder olarak iki alt türü bulunur.

Primer beyin tümörü: Bu durum genelde hastanın yaşamını tehdit eden tümörlerdir ve beyindeki hücre ve yapılardan köken alırlar.

Sekonder beyin tümörü: Sekonder beyin tümörü ise vücudun herhangi bir bölgesinde başlayarak beyne sıçrama yapan tümör türüdür. Bu bağlamda özellikle kolon, akciğer, böbrek ve pankreas kanserleri kan dolaşımı yoluyla beyin tümörü oluşumuna sebep olur. Temel anlamda beyin tümörü dört evreden oluşur:

 1. İlk evre yavaş büyüyen tümörler olarak bilinmektedir.
 2. İkinci evre ise yavaş büyüyen ancak yakındaki dokuya temas eden tümörlerdir.
 3. Üçüncü evre anormal hücrelerin artış gösterdiği ve böylece sağlam dokulara zarar veren tümörlerdir.
 4. Son evre ise hızla büyüyen ve yakında bulunan dokuya hızla yayılan ve bu yayılma için yeni damarlar oluşturan tipte tümörlerdir.

Beyin kanamaları durumu oldukça önemli bir rahatsızlıktır. Bu bağlamda beyin içinde bulunan atardamar duvarının çeşitli nedenlerden dolayı zayıflaması ile oluşan balonsu yapının yırtılması sonucu oluşan kanamadır. Oluşan kanın beyin dokusu içine sızması ve doku tahribatı yapması ile gelişen bu durum genellikle kendiliğinden ya da travmalara bağlı olarak gelişir.

Beyin kanaması belirtileri genelde şiddetli baş ağrısı, uyuşukluk, güçsüzlük, uyku hâli, mide bulantısı ve kusma, bilinç kaybı, konuşma ve yutma güçlüğü, denge ve görme kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir. Erken tedavinin çok önemli olduğu beyin kanaması rahatsızlığında beynin yeterince oksijenlenmesi esastır. Bu durumda cerrahi müdahale gerekir.

Beyne giden kan beslenmesinin engellenmesi sonucu meydana gelir. Beyne giden kan akışı engellenir ya da tamamen durursa beyinde hücre ölümü başlar. Buna bağlı olarak beyin hasarlanması meydana gelebileceği gibi, hayatı da ciddi bir şekilde tehlikeye sokar. nedenleri arasında yer alır. İnmenin sebebine bağlı olarak tedavi şekli de değişiklik gösterir. İlaçla veya cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.

Omurga hastalıkları çoğunlukla yaşlılığa bağlıdır. Hayat boyu en çok yüke maruz kalan omurga zamanla yıpranır. Buna bağlı olarak kas ve eklem ağrıları, bel ve boyun fıtıkları oluşabileceği gibi travmalara bağlı lezyonlar, tümörler, doğuştan gelen bozukluklar, omurga enfeksiyonu ve şekil bozukluğu da omurga hastalıklarından bazılarıdır.

Travma, dış etkenler sonucu oluşan doku ve organ hasarıdır. Omurilik travmaları, omurganın içinde bulunan sinir dokusunun yaralanması durumuna verilen genel isimdir. Genellikle spor kaynaklı olabilir ya da trafik kazaları, yüksekten düşme, silahlı yaralanmalar gibi olaylar sonrasında görülebilir.

Beyin içinde gelişen herhangi bir kanama ilk anda belirti göstermeyebilir. Bu bağlamda kişi mutlaka 24 saat müşahede altında tutulmalıdır. Kanama sonrasında kanamanın ilerlemesi durumlarında kişinin komaya girmesi gözlemlenmektedir. Bu noktada ölümle sonuçlanan vakalarda oldukça fazladır.

Beyin kanamasında ki amaç, kanamanın sebebini ortadan kaldırarak hastanın hayatını kurtarmaktadır. Bu noktadan hareketle beyin kanaması geçiren hasta, yoğun bakım ünitesine alınır ve ameliyat ile tedavi edilir.

 • Tek taraflı yüz felci
 • Bacaklarda uyuşukluk ve karıncalanma hissi
 • Kolları kaldırmada zorlanma
 • Görme problemler, göz kapağının düşmesi
 • Yutkunmada oluşan zorluk
 • Mide bulantısı, kusma
 • Ani baş dönmeleri
 • Şiddetli oluşan baş ağrısı
 • Bilinç kaybı, konuşulanları anlamama ve uyku hali

Beyin Cerrahisi Branşında Görev Yapan Doktorlarımız

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?