psikiyatri

Sosyopati

Sosyopati kavramı genellikle psikopati ile sıkça karıştırılan bir konudur. Psikopatlar genellikle daha vicdansız ve acımasız olarak nitelendirilir. Ancak bu iki terim arasındaki farklar karmaşık ve net olmamakla birlikte, bazı uzmanlar bu terimleri eşanlamlı olarak kullanmaktadır. Her iki durum da antisosyal kişilik özelliklerini içerir, ancak bunlar genellikle bir kişinin davranışlarına ve kişisel özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterir.

Sosyopat vakalarının erkeklerde daha fazla görülme eğiliminde olması, ancak genelde toplumda bu tür karakterlerin pek görülmemesi, bu kişilerin genellikle çevrelerine karşı duyarsız olmalarından kaynaklanabilir. Sosyopatlar, toplum normlarına ve kurallarına karşı gelme eğiliminde olan, suç işlemeye yatkın bireyler olarak tanımlanabilir. Bu kişiler genellikle verilen cezalardan etkilenmez ve suç işlemekte doğal bir yetenekleri vardır.

Sosyopatlar, yalan söyleme, hırsızlık yapma ve insanları manipüle etme konusunda ustalaşabilirler. Başkalarının duygusal durumlarına duyarsız olmaları, kendi çıkarlarına odaklanmış olmalarından kaynaklanır. Bu kişiler genellikle başkalarına zarar vermekten zevk alabilirler ve çoğu zaman pişmanlık duyma eğiliminde değillerdir.

Bu tür bir kişilik yapısına sahip bireyler, çevrelerindeki insanlara karşı empati eksikliği gösterir ve genellikle sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanırlar. Bu durum, sosyopatlar arasında genel bir özellik olarak kabul edilebilir. Ancak, bu konuda kesin bir tanım yapmak ve her sosyopat bireyi aynı şekilde kategorize etmek zordur, çünkü kişilik özellikleri bireyden bireye değişebilir.

Sosyopat kişilerin özellikleri

Sosyopat bireylerin karakteristik özellikleri toplum normlarına uygun olmayan davranışları içerir. Bu kişiler, genellikle diğer insanların duygu ve düşüncelerini anlamakta zorlanırlar ve çeşitli belirgin özelliklere sahiptirler. Bu özellikler şu şekilde özetlenebilir:

 • Antisosyal tutumda olmalar: Sosyopatlar, genellikle toplumun kabul ettiği normlara uymayan ve sosyal kurallara karşı direnç gösteren bireylerdir.
 • Hilekar olmalar: Sosyopatlar, manipülasyon ve aldatma konusunda yeteneklidirler. Kendi çıkarları için hileli yolları kullanmaktan çekinmezler.
 • Düşmanca tavır sergilemeleri: Bu bireyler, çevrelerindekilerle ilişkilerinde düşmanca bir tutum sergileyebilirler. Empati eksikliği, bu düşmanca tavırlarının temelini oluşturabilir.
 • Sorumsuzca davranmaları: Sosyopatlar genellikle başkalarının duygusal veya fiziksel zararına duyarsızdır ve sorumsuzca davranabilirler.
 • Manipülatif olmaları: Sosyopatlar, başkalarını manipüle etme konusunda yeteneklidirler. Yalan söyleme ve insanları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme eğilimindedirler.
 • Saldırganlık eğilimi göstermeleri: Agresif davranışlar, sosyopatların karakteristik özelliklerindendir. Bu bireyler, saldırganlık ve düşmanlık eğilimi sergileyebilirler.
 • Dürtüsel özelliklerde bulunmak: Sosyopatlar genellikle dürtüsel davranışlar sergilerler. Ani öfke patlamaları, düşünmeden hareket etme ve riskli davranışlara eğilim gibi özellikler bu kategoride yer alabilir.

Ayrıca, sosyopatların sıklıkla öfkeli olmaları, memnuniyetsizlik yaşamaları ve madde bağımlılığı gibi sorunlarla karşılaşmaları da gözlemlenebilir. Bu belirtiler, sosyopatik kişilik özelliklerini anlamak ve tanımak açısından önemli ipuçları sunabilir.

Sosyopatların sergilediği belirtiler

Sosyopatların sergilediği belirtiler, genellikle antisosyal kişilik bozukluğu çerçevesinde değerlendirilir ve bu bireyler suça eğilimli olabilirler. Sosyopat belirtilerini şu başlıklar altında sıralamak mümkündür:

 • Sosyal norm ve yasaları çiğnemek: Sosyopatlar, genellikle toplumun kabul ettiği normlara ve yasalara uymakta zorlanırlar. Suç işleme eğilimleri vardır.
 • Sahte kimlikler kullanmak: Sosyopatlar, çeşitli durumlarda sahte kimlikler kullanabilirler. Bu, manipülasyon ve aldatma amaçları gütmelerinden kaynaklanabilir.
 • Fiziksel kavga ve çatışmalara sıkça girmek: Sosyopatlar, agresif davranışlara ve çatışmalara sıkça karışabilirler. Fiziksel kavgalara yatkın olabilirler.
 • Görevleri yerine getirme ve sorumlulukları yönetme zorluğu: Sosyopatlar, uzun vadeli görevlere ve sorumluluklara odaklanmakta zorlanabilirler. Bu durum, düşük bir dürtü kontrolü ile ilişkilendirilebilir.
 • Suçluluk veya pişmanlık duygusu eksikliği: Sosyopatlar, genellikle yaptıkları hatalı veya zarar verici eylemlerden sonra çok az suçluluk veya pişmanlık duyarlar. Empati eksikliği bu belirtinin temelinde olabilir.
 • Çekici görünme durumu: Sosyopatlar, ilk başta çekici ve karizmatik görünebilirler. Bu, başkalarını manipüle etme ve kontrol etme yetenekleriyle ilişkilendirilebilir.
 • Kişisel güvenlik ve başkalarının güvenliğini hiçe sayma: Sosyopatlar, kendi çıkarları için başkalarının güvenliğini hiçe sayabilirler. Riskli davranışlarda bulunma eğilimindedirler.
 • Başkalarını takip ve taciz etme, mülke zarar verme: Sosyopatlar, başkalarını takip etme, taciz etme ve mülke zarar verme gibi rahatsız edici davranışlarda bulunabilirler.

Bu belirtiler, sosyopatik davranışları tanımlamak için kullanılabilir. Ancak, bir kişinin sosyopat olup olmadığını kesin olarak belirlemek için uzman bir sağlık profesyoneli tarafından detaylı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

Sosyopati sebepleri

Sosyopatinin sebepleri genellikle genetik yapının yanı sıra çevresel faktörlerle de ilişkilidir. Antisosyal kişilik bozukluğu olarak kabul edilen sosyopatinin ortaya çıkmasında şu etkenler rol oynayabilir:

 • Genetik faktörler: Genetik predispozisyon, bireyin antisosyal davranışlarda bulunma eğilimini etkileyebilir. Aile geçmişinde antisosyal kişilik özellikleri bulunan bireylerde sosyopati riski artabilir.
 • Çevresel faktörler: Sosyopati genellikle çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar ve olumsuz çevresel etkilerle ilişkilidir. İlgisizlik, istismar, şiddet ve manipülasyon gibi faktörler, bireyin sosyopat özellikler geliştirmesine neden olabilir.
 • Aile ilişkileri: Çocukluk döneminde aile içinde yaşanan problemler, özellikle duygusal ihmal ve istismar, sosyopati riskini artırabilir. Olumsuz aile ilişkileri, çocuğun empati ve sosyal becerilerini olumsuz etkileyebilir.
 • Travmatik deneyimler: Cinsel, fiziksel veya duygusal travmalar, bireyin duygusal dünyasını derinden etkileyerek sosyopatik özelliklerin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 • Zorlayıcı çevresel koşullar: Zorlu ekonomik koşullar, sosyal ayrımcılık ve toplumsal baskılar gibi faktörler, bireyin sosyal uyum becerilerini zayıflatabilir ve sosyopati riskini artırabilir.
 • Bağımlılık ve zor ortamlar: Madde bağımlılığı veya zorlayıcı sosyal ortamlarda büyüyen bireylerde sosyopatik davranışlar gelişme olasılığı yüksektir.

Bu faktörlerin bir kombinasyonu, bireyin sosyopat özellikler geliştirmesine katkıda bulunabilir. Ancak, bu durumu tam olarak anlamak ve tedavi etmek için uzman bir sağlık profesyoneli tarafından detaylı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

Sosyopat teşhisi nasıl yapılır?

Bir kişinin sosyopat davranışları sergilediğinden şüpheleniliyorsa, bir teşhis koyma süreci genellikle şu adımları içerir:

 • Fiziksel sağlık değerlendirmesi: İlk olarak, kişinin sosyopat davranışlarının altında başka bir sağlık sorunu olup olmadığını değerlendirmek amacıyla fiziksel sağlık testleri yapılabilir. Bu, tıbbi durumların sosyopat davranışlara yol açıp açmadığını anlamak için önemlidir.
 • Psikolojik değerlendirme: Bir psikolog veya psikiyatrist, kişinin duygusal ve zihinsel durumunu değerlendirebilir. Bu değerlendirme, kişinin genel psikolojik sağlığını anlamak, travmatik deneyimleri belirlemek ve antisosyal kişilik özelliklerini tanımlamak için kullanılır.
 • Gözlem ve röportajlar: Kişinin davranışlarını ve ilişkilerini gözlemlemek, sosyopat özelliklerini daha iyi anlamak için önemlidir. Ayrıca, kişiyle yapılan röportajlar ve görüşmeler, duygusal tepkileri, empati düzeyi ve sosyal ilişkileri hakkında bilgi sağlayabilir.
 • DSM-5 kriterlerine göre değerlendirme: Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Tanı ve İstatistik El Kitabı (DSM-5), antisosyal kişilik bozukluğu için belirli kriterleri belirtir. Bu kriterler, bir kişinin sosyopatik özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılır.
 • Online psikolojik hizmetler: Teşhis ve tedavi sürecini online olarak yürütmek isteyen bireyler, online psikologlar veya terapistlerle iletişime geçebilirler. Bu, modern teknolojinin sağladığı avantajlardan biridir ve bireylere uzaktan destek alma imkanı sunar.

Sosyopati teşhisi konulduktan sonra, tedavi planı genellikle terapi, danışmanlık ve gerekirse ilaç kullanımını içerebilir. Ancak, teşhis ve tedavi süreci her birey için farklılık gösterebilir, bu nedenle uzman bir sağlık profesyoneliyle çalışmak önemlidir.

Sosyopat tedavisi

Sosyopatiye yönelik tedavi, genellikle semptomların kontrol altına alınması ve bireyin toplumla daha uyumlu bir şekilde yaşamasını sağlamaya odaklanır. Ancak, önemli bir nokta, sosyopati tedavisinin zorlu ve uzun vadeli bir süreç olduğudur. İlaçlar ve terapiler, semptomları hafifletebilir, ancak sosyopatik kişilik özelliklerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir.

İlaç tedavisi:

 • Antidepresanlar: Sosyopatların sıklıkla depresyon gibi duygusal sorunlarla başa çıkmaları gerekebilir. Bu durumda, antidepresan ilaçlar kullanılabilir.
 • Antipsikotikler: Saldırganlık ve düşmanlık gibi belirtileri kontrol altına almak için antipsikotik ilaçlar, örneğin risperidon gibi, kullanılabilir.
 • Antikonvülsanlar: Dürtüselliği azaltmaya yardımcı olmak amacıyla antikonvülsan ilaçlar, örneğin karbamazepin, kullanılabilir.

Psikoterapi:

 • Bilişsel davranışçı terapi (BDT): Bu terapi, bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını anlamasına yardımcı olur. BDT, olumsuz davranışları değiştirmeye odaklanarak sosyopatik bireylere uygun olabilir.
 • Zihinselleştirmeye dayalı terapi (ZDT): Bu terapi, bireyin kendi duygu ve düşüncelerini anlaması ve başkalarının duygularını anlamasına odaklanır.
 • Demokratik terapötik topluluklar: Bu yaklaşım, bireyin sosyal becerilerini geliştirmeye ve toplumsal uyuma odaklanır. Cezaevlerinde uygulanabilir.

Acil durum yönetimi: Bu yaklaşım, sosyopatik bireylere tedavinin bir ödül motivasyonu olduğunu göstermeye ve olumlu davranışları teşvik etmeye yöneliktir.

Toplumsal becerilerin geliştirilmesi: Terapiler, bireyin empati ve sosyal becerilerini geliştirmeye odaklanarak toplumla daha iyi etkileşimde bulunmalarını sağlamaya çalışabilir.

Sosyopati tedavisi karmaşık ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Tedavi planı, bireyin spesifik ihtiyaçlarına ve durumuna göre uyarlanmalıdır. Ancak, önemli bir husus, tedavinin başarılı olması için bireyin kendi gerçekliğinin farkında olması ve tedaviyi kabul etmeye istekli olmasıdır.

Sosyopat biriyle nasıl başa çıkılır?

Sosyopatlarla başa çıkmak karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olabilir. Ancak, aşağıdaki yöntemlerle bu tür ilişkilerde daha sağlıklı bir denge kurabilir ve kendi ruh sağlığınızı koruyabilirsiniz:

 • Gerçekçi beklentiler belirleyin: Sosyopatlar empati eksikliğine sahip oldukları için duygusal bir bağ kurmak zordur. Bu nedenle, gerçekçi beklentiler belirleyerek karşılıklı duygusal bağlanma umutlarına kapılmaktan kaçının.
 • Gren ve sınırlar koyma: Kişisel sınırlarınızı belirleyin ve bu sınırlara saygı gösterilmesini sağlayın. Sosyopatların manipülatif olma eğilimleri olduğundan, sınırlarınızı net bir şekilde ifade etmek önemlidir.
 • Duygularınızı açıkça ifade edin: Sosyopatlara, duygusal etkileşimlerde açık ve net bir dil kullanmak önemlidir. Duygusal tepkilerinizi belirtmek, sizi anlamalarına yardımcı olabilir.
 • Mesafe koyma: Sosyopatik bireylerle etkileşimde bulunurken, gerekirse fiziksel ve duygusal mesafe oluşturun. Bu, kendinizi korumanıza yardımcı olabilir.
 • Profesyonel yardım önerisi: Eğer ilişkinizdeki sorunlar yönetilemez hale gelirse, sosyopatik kişiyi profesyonel yardım almaya teşvik edebilirsiniz. Ancak, bu kişilerin tedaviye istekli olmayabileceğini unutmayın.
 • Kendi destek ağınızı oluşturun: Aile üyeleri, arkadaşlar veya terapist gibi destekleyici bir ağ oluşturun. Sosyopatik bir ilişki içinde olmak, duygusal açıdan zorlayıcı olabilir, bu nedenle kendi destek sistemini güçlendirmek önemlidir.
 • Kendi refahınıza odaklanın: Kendi refahınıza önem verin. Düzenli olarak egzersiz yapmak, meditasyon ve hobilerle uğraşmak, stresle baş etmenize yardımcı olabilir.
 • Profesyonel yardım alın: Sosyopatik bir ilişki içindeki zorluklarla başa çıkamıyorsanız, bir terapist veya danışmanla çalışmak, duygusal destek ve stratejiler sağlayabilir.

Sosyopat ve psikopat arasındaki fark

Sosyopati ve psikopati, genellikle birbirine yakın özelliklere sahip olan ancak bazı farklılıkları olan kişilik bozukluklarıdır. İki terim de bir dereceye kadar birbirinin yerine kullanılmış olsa da bazı uzmanlar arasında belirli ayrımlar yapılmaktadır. Sosyopati ve psikopati arasındaki temel farkları özetleyen bir açıklama:

Psikopati:

 • Umursuyormuş gibi yapabilir ve duygusal açıdan soğukkanlı görünebilir.
 • Planlı ve organize bir şekilde suç işleme eğilimindedir.
 • Duygusal bağlarda eksiklik gösterir ve yüzeysel ilişkiler kurabilir.
 • Manipülatif olabilir, başkalarını kolayca kandırabilir ve etkileyebilir.
 • Duygusal bağlardan yoksun olmalarına rağmen, sosyal becerilere sahip olabilirler.

Sosyopati:

 • Başkalarının ne hissettiğini umursamadıklarını açıkça gösterir ve daha öfkeli ve fevri olabilirler.
 • Duygusal olarak daha dengesiz ve kontrolsüz davranabilirler.
 • Suç işleme eğilimleri olabilir, ancak bu genellikle dürtüsel ve plansızdır.
 • Duygusal bağlarda güçlük çeker ve ilişkilerini sürdürmekte zorlanabilirler.
 • Sosyal normlara uymada zorlanabilirler ve daha genellikle toplumla çatışma içinde olabilirler.

Bu tanımlar, sosyopati ve psikopati arasındaki farkları anlamaya yönelik genel bir rehber sunar. Ancak, bu terimler bazen değişen şekillerde kullanılabilir ve bu nedenle bir kişinin sosyopat veya psikopat olup olmadığını belirlemek karmaşık bir değerlendirme gerektirir. Profesyonel bir sağlık uzmanından alınan değerlendirme, daha kesin bir bilgi sağlayabilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?