mysterious, man, fantasy-4830751.jpg

Sizofreni

Şizofreni bir beyin hastalığıdır. Toplumdaki görülme sıklığı% 0,8 ile% 1 arasındadır. Cinsiyet denkliği etkilenmektedir.

Hastalık, algılama ve düşünme yetilerinde meydana gelen bozukluklara bağlı olarak kişinin davranışlarında da değişime, bozulmalara yol açar. Bu bozulmalar, şizofreni hastasının kendisini rahatsız etmeye başlayan dış dünyadan bağımsız, kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak kendi kendine yeni bir dünya kurmasına neden olur.

Şizofrenide genetik faktörlerin rolü iyi tanımlanmış olmakla beraber, bu hastalık yalnızca kalıtımsal faktörlerin değil, birçok koşulun bir araya gelmesi ile oluşur. Yani şizofreni genetik ve çevresel faktörlerin rol aldığı oldukça kompleks bir hastalıktır.

Şizofreni, gerçekliği değerlendirme, duyguları kontrol etme, net düşünme, yargıda bulunma ve iletişim kurma becerilerini etkiler. Zeka seviyesiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Şizofreninin semptomları genellikle pozitif ve negatif semptomlar olarak ikiye ayrılır.

Hezeyanlar (Sanrılar)

Somut kanıt olmasa bile, kişi yanlış bir inanca, şüphe duymadan inanır. Bunları ikna edici bir şekilde değiştirmek imkansızdır. Sanrılı kişi, işkence gördüğünü, özel yetenekleri veya yetenekleri olduğunu ve düşüncelerinin ve davranışlarının dış güçler tarafından kontrol edildiğini düşünebilir.

Halüsinasyonlar (Varsanı)

Psikiyatri alanında en yaygın halüsinasyon türü işitmedir. Kişi hayali bir ses duyduğunu düşünür. Bazen şizofreni hastaları bu sesleri uzun süre konuşmak için kullanırlar ve bu sesler hastaya hareketleri hakkında komutlar verebilir. Daha az yaygın halüsinasyon türlerinde görme, hissetme, tatma veya koku alma gibi olaylar meydana gelebilir.Bu olaylar gerçek değildir, ancak hastaya gerçek görünür.

Günümüzde şizofreni tedavisinde çok yönlü bir yaklaşım yararlı bulunmaktadır. Güncel tedavide temelde antipsikotik ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra psikoterapiler ve diğer psikososyal yaklaşımlara da başvurulmaktadır. Antipsikotik ilaçların şizofrenide dopamin varsayımını doğrular biçimde dopamin üzerinden etki ettikleri düşünülmektedir. Hastalığın özellikle akut döneminde hastaların hastanede yatarak tedavi görmesi gerekebilir. Ankara Özel Magnet Hastanesi tedavi süreçlerinde uzman kadrosuyla en iyi hizmeti sağlamaktadır.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?