Serebrovasküler hastalık

Serebrovasküler hastalıklar, beynin kan damarlarını etkileyen çeşitli rahatsızlıkları ifade eder. Beyin, vücuttaki tüm işlevlerimizi kontrol eden önemli bir organdır ve oksijen ve besin maddeleri taşınması için iyi çalışan kan dolaşımına ihtiyaç duyar. Serebrovasküler hastalıklar, bu kan damarlarındaki problemler nedeniyle beyne yeterli oksijen ve besin maddesi ulaşamadığında ortaya çıkar ve genellikle ciddi sonuçlar doğurabilir.

Serebrovasküler hastalık neden olur?

Serebrovasküler hastalıkların çeşitli nedenleri vardır ve genellikle beynin kan damarlarındaki sorunlarla ilişkilidir. Serebrovasküler hastalıkların başlıca nedenleri:

 • Ateroskleroz: Bu, arterlerin iç duvarlarında yağ ve kolesterol birikiminin oluşmasıyla karakterize olan bir durumdur. Bu birikimler plak adı verilen sert yapılar oluşturabilir ve damarların daralmasına veya tıkanmasına neden olabilir. Ateroskleroz, kan damarlarının beyne giden kısmını etkilediğinde iskemik inmeye (trombotik veya embolik inme) yol açabilir.
 • Tromboembolizm: Kan pıhtıları, kan damarlarındaki kan akışını engelleyebilir veya beyin dışından gelen bir kan pıhtısı (emboli) beyin damarlarını tıkayabilir. Bu durum, beyne yeterli kan akışını engelleyerek iskemik inmeye yol açar.
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon): Yüksek kan basıncı, kan damarlarının iç yüzeylerine zarar verebilir ve aterosklerozu tetikleyebilir. Aynı zamanda beyin damarlarında da zayıflamaya ve kırılganlığa yol açarak hemorajik inmeye katkıda bulunabilir.
 • Diyabet: Diyabet, uzun süreli yüksek kan şekeri düzeyleri nedeniyle kan damarlarında hasara neden olabilir. Bu da serebrovasküler hastalıklara yatkınlığı artırır.
 • Sigara içme: Sigara içmek, kan damarlarına zarar veren ve aterosklerozu hızlandıran bir dizi zararlı kimyasal madde içerir. Bu da serebrovasküler hastalıkların gelişimine katkıda bulunur.
 • Kalp hastalıkları: Kalp rahatsızlıkları, beyin kan damarlarının düzgün çalışmasını etkileyebilir. Kalp ritim bozuklukları veya kalp kapak hastalıkları, beyne giden kan akışını azaltabilir ve inme riskini artırabilir.
 • Obezite: Fazla vücut yağı, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini artırabilir, diyabet gelişimine katkıda bulunabilir ve serebrovasküler hastalıklar için risk faktörü olabilir.
 • Genetik faktörler: Ailesinde serebrovasküler hastalığı olan kişiler, genetik yatkınlık nedeniyle daha yüksek bir risk altında olabilirler.

Bu nedenlerin yanı sıra yaş, cinsiyet (erkeklerde daha yaygın), ırksal ve etnik köken gibi diğer faktörler de serebrovasküler hastalık riskini etkileyebilir. Önleyici tedbirler almak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, risk faktörlerini kontrol altında tutmak ve düzenli sağlık kontrolü yaptırmak, serebrovasküler hastalıklardan korunmada önemli adımlardır.

Serebrovasküler hastalık türleri nelerdir?

Serebrovasküler hastalıklar, beynin kan damarlarını etkileyen çeşitli rahatsızlıkları kapsar. Bu hastalıklar genellikle beyne yeterli oksijen ve besin maddesi ulaşmasını engellediğinden ciddi sonuçlar doğurabilir. Serebrovasküler hastalıkların başlıca türleri şunlardır:

 • İskemik İnme: Beyne kan akışının bir pıhtı veya tıkanıklık nedeniyle azalması veya kesilmesi sonucu meydana gelir. Beyin dokuları yeterli oksijen ve besin alamaz ve hücre hasarı oluşur. İskemik inme, inme vakalarının yaklaşık %85’ini oluşturur.
 • Hemorajik İnme: Beyin içindeki bir kan damarı yırtılarak kanın beyin dokusuna sızması sonucu oluşur. Beyin basıncı artar ve çevre dokulara zarar verir. Hemorajik inme daha az yaygın olmasına rağmen genellikle daha ciddi sonuçlar doğurur.
 • Transient iskemik ataklar (TIA): Geçici iskemik ataklar, beynin kısa süreli bir bölgesine kan akışının geçici olarak azalması veya kesilmesiyle ortaya çıkar. TIA semptomları inme semptomlarına benzer, ancak kendiliğinden geçer ve genellikle kalıcı beyin hasarına yol açmaz. TIA, gelecekte bir inme riskinin arttığının bir işareti olabilir.
 • Vasküler demans: Serebrovasküler hastalıkların neden olduğu beyin hasarı sonucu ortaya çıkan bir tür demans türüdür. Vasküler demans, bellek, düşünce, dil ve diğer bilişsel işlevlerde bozulmalara yol açabilir.
 • Beyin arteriyovenöz malformasyonlar (AVM): Doğuştan gelen anormal kan damarlarından oluşan AVM’ler, beyin içinde kan akışını etkileyebilir. Bu durum, beyin damarlarında kırılma veya kanama riskini artırabilir.
 • Subaraknoid kanama: Beyin yüzeyi ve beyin zarları arasında kanama meydana gelir. Genellikle bir anevrizma (arter duvarının zayıf bir noktası) patlaması sonucu oluşur.
 • Subdural hematom: Beyin ve dura (beyin zarı) arasında kan birikmesi sonucu oluşur. Genellikle kafa travmalarından sonra meydana gelir.

Bu hastalıkların nedenleri ve belirtileri farklı olabilir ve tedavi seçenekleri değişebilir. Serebrovasküler hastalıklar, önemli sağlık sorunlarından biri olduğu için, semptomlar fark edildiğinde derhal tıbbi yardım almak önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, kalıcı hasarın önlenmesi ve hastalığın ilerlemesinin durdurulması açısından hayati öneme sahiptir.

Serebrovasküler hastalık belirtileri nelerdir?

İskemik inme belirtileri:

 • Aniden ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı
 • Yüz, kol veya bacaklarda ani güçsüzlük veya felç (genellikle bir tarafta)
 • Ani konuşma bozukluğu, anlama veya ifade edememe
 • Aniden görme kaybı veya görme bozukluğu, çift görme
 • Baş dönmesi, denge kaybı veya koordinasyon güçlüğü
 • Ani şiddetli baş dönmesi, bulantı ve kusma

Hemorajik inme belirtileri:

 • Aniden ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı
 • Bilinç kaybı veya sersemlik hissi
 • Yüz, kol veya bacaklarda ani güçsüzlük veya felç
 • Ani konuşma bozukluğu, anlama veya ifade edememe
 • Aniden görme kaybı veya görme bozukluğu, çift görme
 • Baş dönmesi, denge kaybı veya koordinasyon güçlüğü
 • Bulantı ve kusma

Transient iskemik ataklar (TIA) belirtileri:

 • Kısa süreli (birkaç dakika ile birkaç saat arasında) aniden ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı
 • Ani zayıflık, uyuşukluk veya felç belirtileri (genellikle bir tarafta)
 • Ani konuşma güçlüğü veya anlama bozukluğu
 • Aniden görme kaybı veya görme bozukluğu
 • Baş dönmesi veya denge kaybı

Vasküler demans belirtileri:

 • Bellek sorunları ve unutkanlık
 • Düşünme, planlama ve karar vermede zorluklar
 • Dil ve konuşma bozuklukları
 • Karışıklık ve zihinsel bulanıklık
 • Duygu değişiklikleri ve davranış sorunları

Eğer bu belirtilerden herhangi birini veya birkaçını birden deneyimliyorsanız, derhal bir sağlık uzmanına başvurmalısınız. Serebrovasküler hastalıklar acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi durumlardır ve erken teşhis ve tedavi, kalıcı hasarı önlemek ve hayat kurtarmak açısından hayati öneme sahiptir. Belirtileri fark etmek ve hızlı bir şekilde tıbbi yardım almak, tedavi ve iyileşme şansınızı artırır.

Serebrovasküler hastalığın teşhisi nasıl konulur?

Serebrovasküler hastalığın teşhisi genellikle bir dizi tıbbi test ve değerlendirme yöntemi kullanılarak konulur. Bu teşhis süreci, belirtiler, hastanın tıbbi öyküsü, fizik muayene ve görüntüleme testleri gibi faktörlerin değerlendirilmesini içerir. Serebrovasküler hastalığın teşhisi için yaygın olarak kullanılan yöntemler şunlardır:

Tıbbi öykü ve fizik muayene: Doktor, hastanın belirtilerini, semptomlarını, tıbbi geçmişini, ailesel serebrovasküler hastalık öyküsünü ve risk faktörlerini değerlendirecektir. Ayrıca, fizik muayene ile hastanın nörolojik işlevleri ve diğer bulguları kontrol edilecektir.

Görüntüleme testleri:

 • Beyin bilgisayarlı tomografi (BT): Beynin kesitsel görüntülerini elde etmek için X-ışınları kullanılır. BT, beyinde kanama veya tıkanıklık gibi acil durumları belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG): MRG, daha detaylı ve kesitsel görüntüler sağlayarak beynin dokularını ve damarlarını daha iyi incelemeye yardımcı olur.
 • Anjiyografi: Damarların görüntülenmesi için kontrast madde enjeksiyonu ile yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Beyin damarlarının durumunu değerlendirmek için kullanılır.
 • Transkraniyal doppler ultrasonografi (TCD): Beyindeki kan akış hızını ölçmek ve damarların durumunu değerlendirmek için ses dalgalarını kullanır.

Elektroensefalogram (EEG): Beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçmek için kullanılan bir testtir. Bazı serebrovasküler hastalıklarda nöbetleri belirlemeye veya nöbet benzeri semptomları değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Kan testleri: Kan testleri, kolesterol seviyeleri, kan şekeri düzeyleri ve diğer kan biyokimyasal değerlerin ölçülmesi yoluyla serebrovasküler hastalıklarla ilişkili risk faktörlerini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Transient iskemik atakların (TIA) değerlendirilmesi: TIA geçmişi olan hastalarda ek testler ve değerlendirmeler yapılabilir. Bu hastalarda serebrovasküler hastalık riskini belirlemek ve gelecekteki inmeleri önlemek için uygun tedavi önlemleri alınabilir.

Serebrovasküler hastalıkların tedavisi

Serebrovasküler hastalıkların tedavisi, hastalığın türüne, şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle tedavi, olayın tipine (iskemik inme, hemorajik inme, TIA vb.) göre acil müdahale, ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi farklı yöntemleri içerir. Tedavi amaçları şunları içerebilir:

İskemik inme tedavisi:

 • İnme belirtilerini fark eder farketmez hemen acil tıbbi yardım almak çok önemlidir. Hızlı tedavi, beyin hasarını en aza indirmek ve hayati organların fonksiyonlarını korumak için gereklidir.
 • İskemik inmenin en yaygın tedavisi, kan pıhtılarını çözen veya engelleyen ilaçların (trombolitikler) kullanılmasıdır. Ancak, bu tedavi belirli süre içinde uygulanmalıdır.
 • Kan pıhtısı ile tıkanan arterin açılması için mekanik trombektomi gibi cerrahi müdahaleler de kullanılabilir.

Hemorajik inme tedavisi:

 • Hemorajik inme durumunda, acil cerrahi müdahale gerekebilir. Kanama kaynağının tespiti ve durdurulması için ameliyat yapılabilir.
 • Kanın beyin içinde birikmesini azaltmak için ilaçlar kullanılabilir ve hastanın genel sağlık durumuna göre diğer tedavi seçenekleri değerlendirilir.

Transient iskemik atak (TIA) tedavisi:

 • TIA’dan sonra, hastanın risk faktörleri değerlendirilir ve uygun tedavi yöntemleri belirlenir. Hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet gibi durumlar kontrol altına alınır.
 • TIA’nın tekrarını önlemek için kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar reçete edilebilir.

Vasküler demans tedavisi:

 • Vasküler demansın tedavisi, temel neden olan serebrovasküler hastalığın yönetimi ve risk faktörlerinin kontrolü ile ilgilidir.
 • Hasta için bilişsel ve davranışsal rehabilitasyon programları, ilaçlar ve diğer tedavi seçenekleri kullanılabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri:

Serebrovasküler hastalıkların önlenmesi ve yönetimi için yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşır. Sigara içmeyi bırakmak, sağlıklı bir diyet benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, kiloyu kontrol altında tutmak ve stresi azaltmak gibi faktörler hastalık riskini azaltmada etkili olabilir.

Serebrovasküler hastalıkların tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Nörologlar, kardiyologlar, beyin cerrahları ve diğer uzmanlar, hastanın durumuna uygun tedavi planını oluşturmak ve uygulamak için bir araya gelir. Tedavi, hastanın özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir ve düzenli takip ile tedavi etkinliği izlenir.

Serebrovasküler hastalıklarda beslenme nasıl olmalıdır?

Serebrovasküler hastalıkların önlenmesi ve yönetimi için sağlıklı bir beslenme tarzı benimsemek önemlidir. Sağlıklı beslenme, kan basıncını kontrol altında tutmaya, kolesterol düzeylerini düzenlemeye ve kilo yönetimine yardımcı olabilir. Serebrovasküler hastalıklarda sağlıklı bir beslenme için bazı temel ipuçları:

 • Düşük tuz tüketimi: Yüksek tuz alımı, yüksek tansiyon riskini artırabilir ve serebrovasküler hastalıklar için bir risk faktörüdür. Hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar ve tuzlanmış yiyeceklerin tüketimini azaltmaya çalışın.
 • Sağlıklı yağlar tercih edin: Doymuş yağlar yerine, zeytinyağı, kanola yağı, avokado, balık gibi sağlıklı yağlar tüketmeye özen gösterin. Bu yağlar, kolesterol düzeylerini düzenleyerek kalp sağlığını destekler.
 • Omega-3 yağ asitleri alın: Somon, uskumru, sardalye gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve beyin sağlığı için faydalıdır. Bu tür balıkları haftada en az birkaç kez tüketmeye çalışın.
 • Düzenli meyve ve sebze tüketimi: Renkli meyve ve sebzeler, antioksidanlar ve vitaminler açısından zengindir ve genel sağlığınızı destekler. Günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketmeye çalışın.
 • Tam tahıllı besinler: Beyaz unlu mamuller yerine tam tahıllı ekmek, makarna, pirinç gibi besinleri tercih edin. Tam tahıllar, lif ve besleyici maddeler açısından zengindir ve kalp sağlığına katkıda bulunabilir.
 • Azaltılmış şeker tüketimi: Şekerli içecekler ve tatlılar, obezite ve diyabet gibi risk faktörlerini artırabilir. Şeker tüketimini azaltmaya ve sağlıklı alternatiflere yönelmeye çalışın.
 • Sınırlı alkol tüketimi: Alkol, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir. Alkol tüketimini sınırlamak veya mümkünse bırakmak sağlığınıza faydalı olabilir.
 • Bol su için: Yeterli miktarda su içmek, kan dolaşımını düzenlemeye ve vücudu nemli tutmaya yardımcı olur.

Unutmayın ki, her bireyin beslenme ihtiyaçları farklıdır. Serebrovasküler hastalık riski olanlar veya hastalığı olanlar için beslenme planını belirlerken, bir diyetisyen veya sağlık uzmanından destek almak önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve stresi yönetmek de serebrovasküler hastalıkları önlemek veya yönetmek için diğer önemli faktörlerdir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?