septisemi magnethastanesi

Septisemi

Septisemi

Toplum tarafından genellikle kan zehirlenmesi olarak adlandırılan bu durum aslında vücuttaki enfeksiyonun kan dolaşımına yayılması anlamına gelir. Enfeksiyon kan dolaşımına girdiğinde, bağışıklık sistemi vücudu mikroplarla savaşmak için çeşitli kimyasal maddelerle akıtarak tepki verir. Bu da tüm vücutta yaygın bir iltihaplanma ve pıhtılaşma sorunlarına neden olabilir. Genellikle bakteriler enfeksiyonun kaynağıdır, ancak virüsler ve mantarlar gibi diğer mikroorganizmalar da sepsis denilen bu duruma yol açabilir. Vücut, enfeksiyona aşırı reaksiyon vererek sepsisi tetikleyebilir. Sepsis, vücudu septik şoka sürükleyebilir. Septik şok, tüm dokuların yetersiz kanlanmasıyla karakterizedir ve kan basıncında önemli bir düşüşe neden olabilir. Bu, %50’ye varan ölüm oranına yol açabilen ciddi bir durumdur. Sepsis, acil tıbbi müdahale gerektiren bir acil durumdur. Eğer tedavi edilmezse, doku hasarı, organ yetmezliği veya ölüm riski taşır.

Septisemiye yol açan faktörler nelerdir?

Sepsis risk faktörleri ve sıkça neden olan enfeksiyonlar hakkında daha fazla bilgi vermek istiyorsanız, aşağıdaki şekilde yazabilirsiniz:

Sepsis, vücutta yaygın enfeksiyonlara neden olabilen bir durumdur ve çeşitli enfeksiyonlarla ilişkilendirilebilir. Sıkça septisemiye yol açan enfeksiyonlar şunlar olabilir:

 • Akciğer enfeksiyonları (Pnömoni): Bakteriyel veya viral kökenli pnömoni, sepsis riskini artırabilir. Akciğer enfeksiyonları, enfeksiyonun hızla yayılmasına neden olabilir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları: Özellikle idrar yoluna yayılan enfeksiyonlar, sepsis riskini artırabilir. Bu tür enfeksiyonlar sıklıkla böbreklerde ciddi sorunlara yol açabilir.
 • Cilt enfeksiyonları (Selülit, Erizipel): Cilt altında veya yüzeyinde gelişen enfeksiyonlar, kan dolaşımına geçerek sepsise yol açabilir.
 • Diş enfeksiyonları (Apse): Ağız içindeki diş veya diş eti enfeksiyonları, bakterilerin vücuda girmesine izin verebilir ve sepsise yol açabilir.
 • Yara yeri enfeksiyonları: Ameliyat sonrası veya yaralanma sonucu oluşan enfeksiyonlar, sepsis riskini artırabilir.
 • Kemik enfeksiyonları (Osteomyelit): Kemik enfeksiyonları, sepsis riskini artırabilir ve genellikle uzun süreli tedavi gerektirir.
 • Bağırsak enfeksiyonları: İnce veya kalın bağırsaklardaki enfeksiyonlar, bakterilerin kan dolaşımına geçmesine neden olabilir.

Sepsise yol açan mikroorganizmalar arasında şunlar sıkça bulunabilir:

 • Staphylococcus aureus: Bu bakteri, cilt enfeksiyonları ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar gibi birçok enfeksiyona neden olabilir.
 • Escherichia coli (E. coli): Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilen yaygın bir bakteri türüdür.
 • Streptokok türleri: Belirli streptokok bakteri türleri de sepsise yol açabilir.

Sepsis riski yüksek olan kişiler şunlar olabilir:

 • Uzun süre hastanede yatan hastalar: Hastane ortamı, enfeksiyon riskini artırabilir.
 • Yakın zamanda cerrahi müdahale geçirenler: Özellikle kateter veya damar yolu açılan hastalar, enfeksiyon riski altında olabilir.
 • Yaşlılar: 65 yaşından büyük kişiler, bağışıklık sistemi zayıfladığı için daha fazla risk altında olabilirler.
 • Bebekler: 1 yaşından küçük bebekler, bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için daha savunmasız olabilirler.
 • Kronik hastalıkları olanlar: Diyabet, kanser veya bağışıklık sistemi zayıflatan diğer kronik hastalıkları olanlar, enfeksiyonlara karşı daha hassas olabilirler.
 • Yanıkları veya açık yaraları olanlar: Geniş yaralar veya yanıklar, enfeksiyon riskini artırabilir.

Bağışıklık sistemi zayıflayan hastalar, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olabilirler ve sepsis riski daha yüksek olabilir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, sepsisin hızlı teşhis edilmesi ve tedavi edilmesinin hayati önem taşıdığıdır.

Sepsis belirtileri ve bulguları

Septisemi (sepsis) belirtileri, hastadan hastaya farklılık gösterebilse de genellikle şu şekilde sıralanabilir:

Erken dönem belirtileri:

 • Yüksek ateş: Vücut sıcaklığında artış görülebilir.
 • Titreme: Şiddetli titreme nöbetleri yaşanabilir.
 • Halsizlik ve yorgunluk: Genel bir halsizlik ve aşırı yorgunluk hissi olabilir.
 • Terleme: Terleme artabilir ve cilt nemli olabilir.
 • Hızlı nefes alıp verme (Takipne): Solunum hızı artabilir.
 • Kan basıncında düşme (Hipotansiyon): Kan basıncı düşebilir, bu da ciddi bir belirtidir.
 • Kalp hızında artma (Taşikardi): Kalp atış hızı artabilir, çarpıntı hissi olabilir.

Geç dönem belirtileri:

 • Bilinç bulanıklığı: Hastada mental bulanıklık veya bilinç kaybı görülebilir.
 • Bulantı ve kusma: Mide bulantısı ve kusma görülebilir.
 • Işığa duyarlılık: Gözler ışığa karşı hassas hale gelebilir.
 • Ağrı ve rahatsızlık hissi: Şiddetli ağrı, özellikle karın bölgesinde veya enfeksiyonun kaynağına bağlı olarak görülebilir.
 • Soğuk el ve ayaklar: Cilt soğuk ve soluk olabilir, özellikle dolaşım sorunlarına bağlı olarak.
 • Ajitasyon ve letarji: Hastada ajitasyon (huzursuzluk) veya letarji (uykulu ve hareketsizlik) gibi davranış değişiklikleri gözlenebilir.
 • Koma: En şiddetli sepsis vakalarında bilinç kaybı ve koma ortaya çıkabilir.

Sepsis ciddi bir tıbbi acil durumdur ve hızlı müdahale gerektirir. Erken teşhis ve tedavi, hastanın şansını artırabilir. Eğer sepsis belirtileri şüpheleniliyorsa veya hasta bu belirtileri yaşıyorsa, derhal bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçilmelidir.

Septisemi (sepsis) tanısı

Septisemi (sepsis) tanısı, hastanın klinik belirtileri, fizik muayenesi ve laboratuvar test sonuçlarının birleşimi ile konulur. Septisemi tanısının konulmasında kullanılan yöntemler:

 • Klinik değerlendirme: Hastanın genel durumu gözlemlenir. Özellikle kötüleşmiş bir klinik durum, ateş, hızlı kalp atışı, hızlı solunum, düşük kan basıncı gibi semptomlar septisemi şüphesini artırır.
 • Fizik muayene: Hastanın fiziksel muayenesi yapılır. Kalp, akciğerler, karın ve diğer önemli organlar incelenir. Fizik muayenede özellikle enfeksiyonun kaynağına işaret eden bulgular aranır.
 • Kan kültürleri: En önemli tanı aracı olan kan kültürleri alınır. Bu test, hastanın kanında enfeksiyonu yol açan mikroorganizmaların varlığını saptamaya yöneliktir. Kan kültürü sonuçlarına göre uygun antibiyotik tedavisi başlanır.
 • Diğer laboratuvar testleri: Septisemi tanısı için diğer laboratuvar testleri de kullanılır. Bu testler arasında tam kan sayımı, kan gazları, oksijen saturasyonu ve kan biyokimyası (elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri) bulunur. Bu testler, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılır.
 • Görüntüleme testleri: Septisemiye yol açan enfeksiyonun kaynağını belirlemek için röntgen, ultrason veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme testleri yapılabilir. Bu testler, enfeksiyonun nereden kaynaklandığını ve yayıldığını tespit etmeye yardımcı olabilir.
 • Vücut sıvılarından kültürler: Enfeksiyonun kaynağını belirlemek için idrar kültürü, kateter kültürü gibi vücut sıvılarından örnekler alınabilir. Bu kültürler, enfeksiyonun hangi mikroorganizmalardan kaynaklandığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Septisemi tanısı, hastanın klinik durumu, laboratuvar sonuçları ve görüntüleme testlerinin bir arada değerlendirilmesiyle konur. Erken tanı ve tedavi, septisemi yönetme şansını artırır ve ciddi komplikasyonları önleyebilir.

Septisemi (sepsis) tedavisi

Septisemi tedavisi, hastanın genel durumu, enfeksiyonun kaynağı ve sepsisin şiddeti gibi faktörlere bağlı olarak çeşitli yöntemleri içerebilir. Tedavi, hızlı bir şekilde başlamalı ve multidisipliner bir yaklaşımla yönetilmelidir. Septisemi tedavisinde kullanılan temel yöntemler aşağıda verilmiştir:

 • Antibiyotik tedavisi: Enfeksiyon kaynağının türüne ve kan kültürleri sonuçlarına dayalı olarak uygun antibiyotikler reçete edilir. Antibiyotikler, enfeksiyonu kontrol altına almada kritik bir rol oynar. İlk dozun verilmesi en kısa sürede ve belirli bir süre boyunca devam edilmesi gerekebilir.
 • Sıvı tedavisi: Sıvı dengesini düzenlemek ve dolaşımı desteklemek için hastaya intravenöz (IV) sıvılar verilir. Bu, kan basıncını düzeltebilir ve dokuların yeterli oksijen ve besin almasını sağlar.
 • Kan basıncının desteklenmesi: Sepsis, düşük kan basıncına (hipotansiyon) yol açabilir. Bu nedenle hastanın kan basıncı stabil hale getirilmeye çalışılır. Bu bazen vazopresör ilaçların kullanılmasını gerektirebilir.
 • Oksijen tedavisi: Hastanın oksijen saturasyonunu yükseltmek ve doku oksijenlenmesini sağlamak için oksijen tedavisi uygulanır. Bu, oksijen maskesi veya mekanik ventilasyon gibi yöntemlerle yapılabilir.
 • Yoğun bakım desteği: Septisemi vakalarının birçoğu yoğun bakım ünitesinde izlenir ve tedavi edilir. Burada hastanın vital bulguları (kan basıncı, kalp hızı, solunum hızı) sürekli olarak izlenir ve gerektiğinde tıbbi destek sağlanır.
 • Enfeksiyon kaynağının idamesi: Eğer mümkünse, septisemiye yol açan enfeksiyon kaynağı cerrahi olarak çıkarılabilir. Örneğin, apse veya doku enfeksiyonları için cerrahi müdahale gerekebilir.
 • Destekleyici tedaviler: Elektrolit dengesini düzeltmek, böbrek fonksiyonunu desteklemek ve diğer vücut sistemlerini korumak için gerekli olan destekleyici tedaviler uygulanır.

Septisemi tedavisi hızlı ve etkili bir şekilde başlamalıdır, çünkü herhangi bir gecikme ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Tedavi süreci hastanın durumuna bağlı olarak uzun sürebilir ve takip eden günler veya haftalar boyunca devam edebilir. Bu nedenle septisemi yöneten bir sağlık ekibi tarafından yakından izlenmelidir.

Septisemi komplikasyonları nelerdir?

Septisemi (sepsis) ciddi bir tıbbi acil durum olduğu için komplikasyon riski yüksektir ve tedavi edilmezse veya geç başlanırsa, aşağıdaki komplikasyonlar ortaya çıkabilir:

 • Organ yetmezlikleri: En yaygın komplikasyonlar organ yetmezlikleriyle ilgilidir. Septisemi, kalp, böbrekler, karaciğer, akciğerler ve diğer organların işlevlerini bozabilir.
 • Böbrek yetmezliği: Septisemi, böbreklerin işlevsiz hale gelmesine neden olabilir. Bu durumda hemodializ veya diyaliz gibi böbrek destek tedavileri gerekebilir.
 • Karaciğer yetmezliği: Karaciğer, toksinleri temizlemek ve vücudu enfeksiyonla mücadelede desteklemek için önemli bir organdır. Septisemide karaciğer işlevi bozulabilir.
 • Akciğer hasarı: Septisemi, akciğerlerde hasara neden olabilir ve akciğer yetmezliğine yol açabilir. Bu durumda oksijen tedavisi veya mekanik ventilasyon gerekebilir.
 • Beyin hasarı: Yetersiz oksijen ve kan akışı, beyne zarar verebilir ve nörolojik sorunlara yol açabilir.
 • Amputasyon: Şiddetli sepsis, doku ölümüne (gangren) ve amputasyona yol açabilen cilt ve doku enfeksiyonlarına neden olabilir.
 • Artmış enfeksiyon riski: Septisemi sonrası bağışıklık sistemi zayıflayabilir ve hastada diğer enfeksiyonlara karşı artmış bir risk olabilir.
 • Sepsis: Tedavi edilmezse veya yanıt vermezse, septisemi şok haline dönebilir ve bu ölümcül bir durumdur. Septik şokta tüm vücut organlarına yetersiz kan akışı olur ve bu ciddi bir ölüm riski taşır.

Septisemi, hızlı ve etkili bir şekilde tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve ölümcül olabilir. Bu nedenle septisemi tanıdığınızda veya belirtilerini fark ettiğinizde hemen tıbbi yardım almak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, septisemin şiddetini azaltabilir ve komplikasyonları önleyebilir.

Sepsis riskini azaltmak için alınabilecek önlemler

 • El hijyeni: Eller sık sık ve doğru bir şekilde yıkanmalıdır. Eller, su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkanmalı, özellikle tuvalet kullanımından sonra, yiyecek hazırlamadan önce ve hasta bakımı gibi durumlarda eller temizlenmelidir.
 • Aşılar: Özellikle grip, zatürre ve menenjit gibi enfeksiyonlara karşı aşılar önerilen takvime uygun şekilde yaptırılmalıdır. Aşılar, enfeksiyon riskini azaltmada önemli bir rol oynar.
 • Kronik hastalık yönetimi: Diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi kronik sağlık sorunları olan kişiler, düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeli, önerilen ilaçları düzenli olarak kullanmalı ve sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerine özen göstermelidir.
 • Yara bakımı: Her türlü yara, kesik veya çizik hemen temizlenmeli ve enfeksiyon riskini azaltmak için uygun şekilde pansuman yapılmalıdır. Yara bakımı ihmal edilmemelidir.
 • Sağlıklı beslenme: Dengeli ve sağlıklı bir beslenme programı uygulanmalıdır. Bu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.
 • Fiziksel aktivite: Haftada en az 3 kez düzenli fiziksel aktivite yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve genel sağlık durumunu iyileştirebilir.
 • Sigara ve alkol kaçınma: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle bu alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.
 • Kateter bakımı: İdrar kateteri veya diğer tıbbi cihazlar kullananlar, cihaz bakımı ve temizliği konusunda eğitim almalıdır. Düzenli olarak cihazlar kontrol edilmeli ve enfeksiyon riski azaltılmalıdır.
 • Hasta izolasyonu: Hasta olan kişiler, enfeksiyonlarını başkalarına yaymamak için uygun izolasyon önlemleri almalıdır.

Septisemi riskini azaltmak için kişisel hijyen, sağlıklı yaşam tarzı ve enfeksiyon kontrol önlemlerine özen göstermek önemlidir. Ayrıca, enfeksiyon semptomlarını dikkate almak ve gerektiğinde tıbbi yardım almak da septisemi önleme açısından kritik bir rol oynar.

Septisemi bulaşıcı mıdır?

Hayır, septisemi (sepsis) bulaşıcı bir hastalık değildir. Septisemi, vücutta zaten bulunan bakteri, virüs veya diğer enfeksiyonların yayılması ve vücudun aşırı bir şekilde yanıt vermesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Dolayısıyla, bir kişiden diğerine direkt temas veya hava yoluyla bulaşmaz. Ancak, septisemiye yol açabilen enfeksiyonlar bulaşıcı olabilir. Örneğin, bakteriyel bir enfeksiyon (örneğin, Streptococcus veya Escherichia coli) diğer kişilere temas yoluyla geçebilir. Bu nedenle, enfeksiyonlardan korunmak ve enfekte kişilerle teması sınırlamak, septisemi riskini azaltmada önemlidir.

 

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?