Salmonella hastaligi

Salmonella hastalığı

Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen oldukça yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterileri genellikle hayvan ve insan bağırsaklarında bulunur ve dışkı yoluyla atılır. Bu bakteriler, özellikle kontamine su veya yiyecekler aracılığıyla insanlara bulaşabilirler.

Salmonella enfeksiyonu genellikle ateş, kusma ve ishal gibi belirtilerle seyreder. Bu semptomlar genellikle hastalığın başlamasından itibaren 12 ila 36 saat içinde ortaya çıkar ve genellikle 2 ila 7 gün sürebilir.

Salmonella bakterileri, gastroenterit (bağırsak iltihabı) ve tifo gibi birçok hastalığın nedenidir. Bu enfeksiyonlar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve semptomlar hastalığın tipine göre değişebilir. Örneğin, hafif vakalarda sadece hafif ishal ve karın ağrısı görülebilirken, daha ciddi vakalarda yüksek ateş, şiddetli ishal, kusma ve dehidrasyon gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Genellikle, Salmonella enfeksiyonu hafif semptomlarla kendiliğinden geçebilir, ancak şiddetli vakalarda veya risk altındaki kişilerde (yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar vb.) daha ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Tedavi genellikle semptomların yönetilmesini, sıvı alımının sağlanmasını ve gerekli durumlarda antibiyotik kullanımını içerir. Tedavi ve semptomların kontrolü için doktor gözetiminde olmak önemlidir.

Salmonella enfeksiyonunun belirtileri 

Salmonella belirtileri genellikle diğer mide bağırsak enfeksiyonlarındaki belirtilere benzerlik gösterir. Bu belirtiler arasında şunlar yer alır:

 • Ateş
 • İshal (diyare)
 • İştah kaybı
 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı veya kramp
 • Titreme
 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • Dışkıda kan veya mukus

Salmonella enfeksiyonunun belirtileri, genellikle diğer bağırsak enfeksiyonları veya gastroenteritlerle benzerlik gösterir. Bu nedenle, Salmonella’nın doğru teşhisi, enfeksiyonun belirtileri ve şiddetini dikkate alarak bir sağlık uzmanı tarafından yapılmalıdır. Tedavi ve semptomların yönetimi için profesyonel tıbbi yardım önemlidir.

Salmonella türleri nelerdir?

Salmonella bakterileri çeşitli serotiplere sahip olabilir, ancak insanlarda patojen olan suşlar genellikle Salmonella enterica türünde sınıflandırılır ve 2600’den fazla farklı serotipi içerebilir. Salmonella, insanlarda çeşitli hastalıklara neden olabilir, bunlar arasında akut gastroenterit, tifo-paratifo, septisemi ve lokal organ enfeksiyonları bulunur.

Salmonella enfeksiyonlarının en yaygın şekli, kendini sınırlayan ve genellikle komplikasyonsuz seyreden bir gastroenterittir. Bu durum genellikle ishal, karın ağrısı ve ateş gibi semptomlarla kendini gösterir. Ancak Salmonella türleri arasında tifo ateşi (enterik ateş) gibi yüksek ateşe ve ciddi komplikasyonlara yol açabilen türler de bulunmaktadır. Tifo ateşi, Salmonella typhi bakterisinin neden olduğu bir klinik tablodur. Bu tür enfeksiyonlar yaşamı tehdit edici olabilir ve vücutta farklı organlara yayılabilir.

Genellikle “gıda zehirlenmesi” olarak adlandırılan vakalar, aslında Salmonella enfeksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Özellikle kontamine gıdaların tüketilmesi sonucu oluşan bu enfeksiyonlar, insanlarda hastalık belirtilerine sebep olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler. Salmonella enfeksiyonları genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir, ancak bazı durumlarda ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir, bu nedenle erken tanı ve tedavi önemlidir.

Salmonella bakterisi nasıl bulaşır?
Salmonella bakterisi, genellikle kontamine su veya gıda yoluyla insanlara bulaşır. Salmonella enfeksiyonları genellikle çiğ veya az pişmiş et, kümes hayvanları, yumurta veya yumurta ürünleri, pastörize edilmemiş süt veya süt ürünleri gibi gıdaların tüketilmesiyle veya bu gıdaların hazırlanması sırasında hijyen kurallarına uyulmaması durumunda ortaya çıkabilir. Ayrıca kontamine su kaynakları da Salmonella enfeksiyonlarının yayılmasında rol oynayabilir.

Salmonella, fekal-oral yolla bulaşır. Yani, hastalık taşıyıcı veya enfekte kişilerin dışkılarıyla bulaşmış gıdalar veya su kaynaklarıyla temas edilmesi sonucunda bulaşabilir. Bu durum özellikle uygun olmayan hijyen koşullarına sahip restoranlar, yetersiz pişirilmiş et veya yumurta ürünlerinin tüketimi ve kontamine su kaynaklarının kullanımı gibi durumlarda daha sık meydana gelir.

Salmonella enfeksiyonları genellikle gastrointestinal semptomlarla seyreder. Bunlar arasında ateş, ishal, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler bulunur. Kontamine olmuş hayvanların tüyleri, kürkleri veya dışkısı da enfeksiyon kaynağı olabilir. Bu nedenle hayvanlarla temas ederken ve gıda hazırlarken uygun hijyen önlemlerinin alınması önemlidir.

Salmonella enfeksiyonu, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan, inflamatuar bağırsak hastalığı olan, ilaçlarla bağışıklık sistemi baskılanmış veya 65 yaş üzerindeki yetişkinlerde ve 5 yaş altındaki çocuklarda daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu risk altındaki kişilerin dikkatli olması ve enfeksiyondan korunmak için önlemler alması önemlidir.

Salmonellozis hangi durumda yüksek risk taşır?

Salmonellozis, özellikle bazı durumlarda yüksek risk taşıyabilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Salmonella Typhi türünün neden olduğu tifo (enterik ateş), Salmonella enfeksiyonunun daha ciddi bir şekli olarak bilinir. Tedavi edilmemiş enterik ateş durumu olan tifo, daha uzun süren bir hastalık dönemini ifade eder ve ciddi komplikasyonlara sebep olabilir.

Tifo, genellikle 3 haftadan daha uzun süren, sıklıkla gastrointestinal semptomlarla (karın ağrısı, ateş, kabızlık veya nadiren ishal gibi) birlikte seyreden bir durumdur. Salmonella Typhi, vücutta dolaşım sistemine ve safra yoluna ulaşarak burada enfeksiyona neden olur. Bu durum, hastanın şuurunda değişikliklere, dalak büyümesine ve ateşe yol açabilir.

Tedavi edilmeyen tifo, ciddi komplikasyonlara yol açabilir; bu durumda hastanın tedavisinde farklı yöntemler izlenir. Tifo semptomları gösteren hastalar, genellikle özel tedavi gerektirebilirler.

Belirli durumlarda, özellikle 5 yaş altı çocuklar, yaşlı bireyler, bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar ve mide asiditesini azaltan ilaçlar alan bireylerde Salmonella enfeksiyonunun belirtileri daha ciddi olabilir ve tedavi süreci daha dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Bu gruplar, enfeksiyona bağlı komplikasyonlar açısından daha risk altındadır ve bu nedenle hastalık semptomları belirdiğinde tıbbi yardım almalıdırlar.

Salmonella hastalığının tanısı nasıl konulur?

Salmonella hastalığının tanısı genellikle laboratuvar testleriyle konulur. Bu testler, genellikle dışkı örnekleri veya bazen idrar veya kan örnekleri üzerinde yapılır. Tanı için kullanılan başlıca testler şunlardır:

 • Dışkı kültürü: Bu test, dışkı örneğinin özel bir besiyeri üzerinde incelenmesini içerir. Salmonella bakterisinin varlığı bu kültür testleriyle tespit edilebilir. Örnek alındıktan sonra laboratuvarda incelenerek bakteri varlığı veya yokluğu belirlenir.
 • Serolojik testler: Kan örneği alınarak yapılan bu testlerde, Salmonella bakterilerine karşı vücudun ürettiği antikorların varlığı incelenir. Bu testler genellikle hastalığın akut dönemlerinde kullanılır.
 • Moleküler testler: PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) gibi moleküler teknikler, Salmonella DNA’sını saptamak için kullanılabilir. Bu testler, bakteriyel DNA’yı örnekten hızlı ve hassas bir şekilde tanımlayabilir.

Tanı, semptomları, kişinin tıbbi geçmişi ve laboratuvar test sonuçlarına dayanarak doktor tarafından konur. Laboratuvar testleri sonucunda Salmonella enfeksiyonu teyit edilirse, tedaviye başlamak için uygun bir yaklaşım belirlenir. Bu nedenle, enfeksiyon belirtileri fark edildiğinde veya şüphelenildiğinde bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Salmonella hastalığı nasıl tedavi edilir?

Salmonella hastalığı genellikle semptomatik tedavi ile yönetilir ve çoğu durumda özel bir tedavi gerektirmez. Salmonella enfeksiyonu için tedavi yöntemlerinin genel bir özeti:

 • Sıvı ve elektrolit takviyesi: Dehidrasyonu önlemek veya tedavi etmek için sıvı takviyesi çok önemlidir. İshal ve kusma nedeniyle kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konması gerekebilir. Su, tuz ve mineral kaybını önlemek için oral hidrasyon çözeltileri veya sıvı takviyeleri önerilebilir.
 • Dinlenme: Salmonella hastalığının semptomları genellikle kendiliğinden geçer, ancak kişinin iyileşmesi için dinlenme önemlidir. Vücut, hastalıkla mücadele etmek için dinlenmeye ihtiyaç duyar.
 • İlaç tedavisi: Şiddetli vakalarda veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, doktorlar antibiyotikler önerebilir. Ancak, antibiyotiklerin rutin olarak kullanılması önerilmez çünkü yan etkileri ve direnç oluşumu riski vardır.
 • Beslenme düzeni: İshal nedeniyle besin kaybını önlemek ve vücudu desteklemek için hafif ve kolay sindirilebilen yiyecekler tercih edilmelidir.
 • İlaçlar: İshalin kontrol altına alınması için antidiyareik ilaçlar veya semptomları hafifletmek için ağrı kesiciler kullanılabilir. Ancak bu tür ilaçların kullanımı öncesinde bir doktora danışılmalıdır.

Herhangi bir tedavi yöntemini uygulamadan önce, bir sağlık uzmanıyla konuşmak ve önerilen tedavi planını takip etmek önemlidir. Bu, semptomların düzelmesine ve vücudun enfeksiyonla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Salmonella hastalığını önlemek için neler yapılabilir?

 • Hijyenik gıda hazırlama ve saklama: Yiyecekleri doğru şekilde hazırlamak ve saklamak enfeksiyon riskini azaltır. Çiğ et, tavuk, balık ve yumurtaları iyice pişirmek, çiğ sebze ve meyveleri iyice yıkamak önemlidir. Yiyecekleri temiz olmayan yüzeylerde hazırlamamak ve pişmiş ve çiğ gıdaları ayrı tabaklarda saklamak gereklidir.
 • Hijyenik el yıkama: Ellerinizi yemek hazırlamadan önce ve sonra, tuvaletten çıktıktan sonra ve hayvanlarla temas ettikten sonra mutlaka yıkayın. El yıkama, mikropların yayılmasını önler.
 • Pastörize edilmiş ürünler tüketmek: Pastörize edilmemiş süt veya süt ürünleri ile ham yumurta gibi riskli besinleri tüketmekten kaçının. Pastörizasyon ve iyice pişirme, Salmonella gibi bakterileri öldürür.
 • Hayvanlarla temasta dikkat: Hayvanlarla temastan sonra elleri yıkamak önemlidir, özellikle evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları ve yabani hayvanlarla temas edildiğinde.
 • Dikkatli su tüketimi: İçme suyunun temiz olduğundan emin olunmalı ve özellikle seyahatlerde su kaynaklarına dikkat edilmelidir.
 • Sıcaklık kontrolü: Yiyeceklerinizi buzdolabında muhafaza edin, özellikle yaz aylarında sıcak havalarda bozulabilirler.
 • Risk altındaki kişiler için özel önlemler: Bağışıklık sistemi zayıf olan veya yüksek risk altında olan kişiler, özellikle gıda hazırlığı ve tüketimi konusunda daha dikkatli olmalıdır.

Bu önlemler, Salmonella ve diğer gıda kaynaklı enfeksiyonların yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir ve enfeksiyon riskini azaltabilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?