Ana Sayfa

Sağlık Raporu

Ehliyet İçin Sağlık Raporu

Ehliyet yenileme, ehliyete sınıf ekleme, kayıp durumlarında ve ilk kez ehliyet alacak kişilerin sağlık raporu alması gerekmektedir.


Ehliyet için sağlık raporu Ankara Magnet Hastanesi tarafından verilmektedir. Ek olarak, Bakanlığa veya üniversitelere bağlı sağlık tesislerinden, özel tıp merkezlerinden, özel poliklinik ve muayenehanelerden de alınabilmektedir.


2016 yılı itibariyle, ehliyet sınıfları ve rapor alma şartları değişmiş, bu bağlamda, grup kavramı ortaya çıkmıştır. 1. grup sağlık raporu A1, A2, A, B1, B, BE, F ve M sınıfı ehliyet alacak veya ehliyeti olan kişiler için gerekli rapor türüdür. Hafif araç sürücüleri, 10 yılda bir 1. grup sağlık raporlarıyla birlikte ehliyetlerini yenilemek durumundadır.


2. grup sağlık raporu, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfı ehliyet alacak veya ehliyeti olan kişiler için gerekli rapor türüdür. Bu grup, ağır ve ticari araç sürücüleri kapsamaktadır.


ehliyet için sağlık raporu muayenesi

Sağlık raporu almaya gelirken, kan grubu kartınız varsa yanınıza almalı, 2 adet fotoğraf bulundurmalı, gözlük veya lens kullanıyorsanız yanınızda getirmeli, sürekli kullandığınız ilaçlar veya kronik rahatsızlıklarınız varsa bildirmelisiniz.


Ankara Magnet Hastanesine ehliyet için sağlık raporu talebiyle başvurduğunuzda, 25 maddeden oluşan bir onay formu alacaksınız. Formu doldurduğunuzda, verdiğiniz bilgilerin doğru olduğuna dair bir beyanda bulunmuş ve oluşabilecek yükümlülükleri kabul etmiş sayılacaksınız.


Hekiminiz, yapacağı muayene sonrasında “Sürücü olabilir” kutucuğunu işaretlerse, sağlık raporunuz tamamlanmıştır. Fakat, hekiminiz sağlık yönünden bir kusur bulursa “Sürücü olamaz” kısmını işaretleyebilir. Mevcut sağlık kusurunuz ağır araç kullanmaya uygun değilse “1. grup sürücü olur” kısmını da işaretleyebilir.


Sağlık raporunuzu aldıktan sonra oluşabilecek ciddi rahatsızlıklar, ikamet ettiğiniz yerdeki emniyet yetkililerine bildirilmelidir.

İlaç Raporu

Düzenli tedavi gerektiren tansiyon, şeker gibi hastalıklara sahip kişilere doktor tarafından sürekli ilaç raporu verilebilir. Rapor olmadan ilaç alırken katkı payı ödemesi alındığı için ilaç raporu çok önemlidir.


İlaç raporu Özel Ankara Magnet Hastanesi tarafından verilmektedir. İlaç raporu almak veya raporun süresini uzatmak için doktor muayenesi olmanız gerekebilir. Muayenenin ardından, doktorunuzun onay vermesi halinde 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık ilaç raporu verilebilir.


İlaç raporu almak için istenen herhangi bir belge bulunmamaktadır. Rapor gerektiren ilaçların tamamı sistem üzerinden görüntülenebilir. İlaç raporu sorgulaması ile mevcut raporlar ve raporların süresi öğrenilebilir. E-devlet üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” > “Ortak (4a / 4b / 4c) Hizmetler” > “İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama” sayfasından ilaç raporlarınıza bakabilirsiniz.


Raporu olmayan ilaçlar, kullanım süresi dolmadan yeniden yazdırılamaz. Raporlu ilaçlar ise, ilaç bitmeden 15 gün öncesinde doktora başvurularak yazdırılabilir. Bazı durumlarda, doktor muayenesi gerekebilmektedir. Muayene sonrasında, doktor görüşüne bağlı olarak ilaç raporunuzu yenileyebilirsiniz.


Raporlu ilaç almak için reçete yazdırılması gerekir. Hasta, reçetesi ile herhangi bir eczaneden ilaç alımı yapılabilir.

Portör Raporu

Gıda sektöründe yer alan işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde çalışanlar, bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olmak ve portör raporu almak durumundadır.


Portör taraması için gerekli tetkikler, gaita kültür testi, dışkının mikroskobik incelenmesi, boğaz ve burun kültürü testi, akciğer grafisidir.


Bu tetkikler, işe yeni başlayan personellere işe giriş muayenesi esnasında yapılmakta, çalışan kişilere ise periyodik tarama şeklinde yapılmalıdır. Portörlüğü tespit edilen kişilerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin değiştirilmesi gibi hastalık yayılmasını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.


2005 / 9 sayılı Sağlık Bakanlığı genelgesine göre, özel sağlık kuruluşlarında portör muayenesi için gerekli laboratuvar tetkikleri yapılabilecektir. Ankara Magnet Hastanesi, portör raporu vermek üzere gerekli tetkikleri ve muayeneyi yapmaktadır.

İş Göremezlik Raporu

Sigortalı çalışan kişilerin belirli bir rahatsızlıktan dolayı çalışamayacak durumda olması halinde, gebelik durumundan ötürü veya kaza durumlarında uzman doktor onaylı iş göremezlik raporu alması gerekmektedir. İş göremezlik raporu alınması halinde, çalışan kişinin raporlu olduğu gün boyunca maaşı işveren tarafından değil, SGK tarafından ödenecektir.


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; iş kazası, mesleki rahatsızlıklar, hastalık ve doğum hallerinden biri nedeniyle çalışanlar, geçici iş göremez durumda olabilir. SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından alınacak iş göremezlik raporu ile maaş ödemesi almaya devam edebilirler.

Ankara Magnet Hastanesi , SGK tarafından iş göremezlik raporu vermek için yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarındandır.

Bez Raporu

Bez raporu olan, alt bezi kullanması uygun görülen ve yatalak hasta olan kişilere uzman doktor tarafından verilen rapor türüdür. Bez raporuyla, hasta bezi ödemeleri SGK tarafından karşılanmaktadır.


Bez raporu için gerekli belgeler; uzman doktor tarafından teşhis edilen ve verilen bez raporu, reçete ve kimlik fotokopisidir.


Uzman hekimin mesane veya rektum kontrolü sonrasında, hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen 2 yaşından büyük hastalar için günde 4 adedi geçmemek üzere eczanelerden veya diğer anlaşmalı merkezlerden para ödemesiz bez alabilmektedir.


Bez raporu, Ankara Magnet Hastanesi tarafından sağlanmaktadır. Eğer hastanız yatalak ise veya doktora gidemeyecek durumda ise, +90 (312) 212 80 80 telefon numarasını arayarak eve sağlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Doğum Öncesi Çalışabilir Raporu

4857 sayılı İş Kanunun 74. maddesine göre, kadın çalışanlar, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre boyunca çalıştırılmamalıdır. Çoğul gebelik durumlarında doğumdan önceki süreye iki hafta daha eklenmektedir.


Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktor onayıyla kadının isteği halinde doğumdan önceki üç hafta çalışması doğum öncesi çalışabilir raporu ile mümkündür. Bu durumda, kadının çalıştığı süreler doğum sonrası süreye eklenecektir.


Yani, kadınların gebeliklerinin 32 ve 37 haftaları arasındaki sürede çalışması kadın doğum uzmanı doktorunun onayına bağlıdır. Doğum öncesi çalışabilir raporu, Ankara Magnet Hastanesi uzman jinekologları tarafından verilebilmektedir.

Huzurevinde Kalabilir Raporu

Yaşlılar, ekonomik olarak yaşam sürdürme güçlüklerine ek olarak bir başkasının desteği ile yaşayabilme durumunda olmaları hallerinde de huzurevinde kalmayı tercih etmektedir. Ancak, huzurevlerine kabul için ruh sağlıklarının yerinde olması, bulaşıcı hastalığı olmaması, uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı olmaması gibi şartlar bulunmaktadır.


Huzurevlerinin toplu bir yaşam alanı olması sebebiyle, kişilerin bulaşıcı hastalığı olmaması ve gözle görülmeyen düzensizliklerin bulunmaması çok önemlidir. Bu bağlamda, bulaşıcı hastalık, psikiyatri ve nöroloji tıbbi birimleri tarafından huzurevinde kalabilir raporu hazırlanmaktadır.

Huzurevinde kalabilir raporu, genellikle heyet raporu olarak da bilinen ve huzurevi özelinde düzenlenen bir belgedir. Bu rapor, Ankara Magnet Hastanesi uzman hekimleri tarafından düzenlenebilmektedir. Rapor başvurusu için gerekli belgeler, bir dilekçe ve iki fotoğraftır.

Hukuki Ehliyet Raporu

Akli melekeleri yerindelik raporu olarak da bilinen hukuki ehliyet raporu, 65 yaş üstünde olan kişilerin yapacağı herhangi bir resmi işlem öncesinde istenebilecek sağlık raporudur.


Hukuki ehliyet raporunun istenmesindeki asıl amaç, kişinin ayırt etme gücünün varlığını saptayarak yaşlı kişilerin içinde bulundukları güçsüz ve zor durumdan çıkar sağlamak isteyenlerin önüne geçilmesini sağlayabilmektir. Rapor, nikah işlemleri, tapu işlemleri, vekaletname, tasarruf işlemleri gibi resmi işlemler öncesinde ilgili makamlarca talep edilmektedir.


akli melekeleri yerindleik sağlık raporu

Hukuki ehliyet raporu, Ankara Magnet Hastanesi Psikiyatri tıbbi birimi tarafından verilmektedir. Muayenede, rapor almak isteyen kişiye belirli sorular yöneltilir. Psikiyatri uzmanının değerlendirmeleri neticesinde, yaşlı kimse nöroloji tıbbi birimine veya psikoloji birimine yönlendirerek farklı testler istenebilir.


Akli meleke raporu almak için gerekli belgeler; nüfus cüzdanının aslı, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve noterden üst yazıdır.

Tek Hekim Sağlık Raporu

Tek hekim sağlık raporu, 1 hekim tarafından, kişinin sağlık değerlendirmesini resmi evrak haline getirmesidir. Tek hekim sağlık raporu, genellikle spor lisansı, kamu kurumlarına personel alımı gibi amaçlara yönelik talep edilen sağlık raporu türüdür.


Milli Savunma Bakanlığı, personel temin faaliyetlerinde, subay, astsubay ve uzmanların periyodik yeterlilik değerlendirme testlerinde; Emniyet Genel Müdürlüğü ise çarşı ve mahalle bekçi alımları ile polis alımları için tek hekim sağlık raporu talep etmektedir.


Ankara Magnet Hastanesinde; göz hastalıkları , dahiliye , KBB gibi uzman hekimlerin bulunduğu tüm tıbbi birimlerden tek hekim sağlık raporu verilebilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)

Sağlık kurulu raporu, devlet kurumları ve özel şirketler tarafından bazı işlemler için talep edilen, kişinin genel sağlık profilini gösteren bir belgedir. Heyet raporu olarak da bilinmektedir.


Heyet raporu, zorlu şartlarda çalışacak kişilerin genel sağlık durumunun işe elverişli olduğunu saptamak için, sporcuların lisans alabilmesi için, kurum çalışanlarının uzun vadeli izin alabilmesi için, askerlik muafiyeti için, uzun süre kullanılacak ilaçların SGK ödemesi için, geçici veya kalıcı olarak tıbbi cihaz veya medikal ürün kullanması gereken hastaların SGK ödemelerinden faydalanabilmesi için gerekli olan önemli bir sağlık raporudur.


heyet raporu için tomografi

Raporun geçerliliği için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, raporun tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınmasıdır. Bir hastanenin tam teşekküllü sayılabilmesi için, bünyesinde iç hastalıkları , göz hastalıkları , kulak burun boğaz , genel cerrahi , ruh sağlığı , nöroloji gibi tıbbi birimleri ve alanında uzman doktorları barındırıyor olması gerekir. Özel Ankara Magnet Hastanesi, sağlık kurulu raporu vermek için gerekli yeterliliğe sahiptir.

Sağlık kurulu raporu başvurusu esnasında, tarafınızdan şu belgeler istenecektir; nüfus cüzdanı fotokopisi, heyet raporu isteğini içeren dilekçe ve 3 adet vesikalık fotoğraf.


Hastanemizin danışma bölümüne başvurarak heyet raporu istediğinize dair bir dilekçe veriniz. Bu dilekçede, raporun hangi amaçla istendiğini, raporun hangi işlemler için kullanılacağını mutlaka belirtiniz. Ardından, başvurunuz gerekli sağlık kurulu personeline gönderilecektir.


Sağlık kurulu personeli, işleminizle ilgili bir kayıt açacak ve ödemeniz tamamlandıktan sonra gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır. Hangi tıbbi birimimizde hangi testin yapılacağı hakkında bilgilendirileceksiniz. Muayene ve tahlil işlemleriniz tamamlandıktan sonra, çıkan sonuçlar size veya bir yakınınıza teslim edilir. Sonuçlar, web sitemizde yer alan online laboratuvar üzerinden de görüntülenebilir.


Evraklar tamamlandıktan sonra “sağlık kurulu” tarafından incelenir. Kurulda görevli doktorlar, sağlık durumunuzla ilgili ortak bir kanaate vararak raporu düzenler ve imzalar. Son olarak, başhekim imzası alınır. Raporunuzu hastanemizin sağlık kurulu birimine uğrayarak alabilirsiniz.

İşe Giriş Sağlık Raporu

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliği gereği, işverenler çalışanları işe alırken veya sağlık nedenleri dolayısıyla uzun vadeli izinde olan çalışanlarının geri dönmesi halinde işe giriş sağlık raporu istemelidir.


Özellikle tehlikeli işlerde çalışmak isteyen kişilerin, yapacakları işe bedenen uygunluklarının tespiti açısından işe giriş sağlık raporu çok önemlidir.


İşe giriş sağlık raporu, doktor ön muayenesinin ardından bakanlık tarafından onaylı ve ruhsatlı laboratuvarlarda tahlil değerlendirmeleri yapılarak verilmektedir.


İşe giriş sağlık raporu için geçerlilik süreleri şu şekildedir;

  • Çok tehlikeli işlerde çalışmak isteyen veya çalışan kişiler için bir yıl,

  • Tehlikeli işlerde çalışmak isteyen veya çalışan kişiler için üç yıl,

  • Az tehlikeli işlerde çalışmak isteyen veya çalışan kişiler için beş yıldır.


Bu sürelerin bitiminde, yönetmelik gereği işe giriş sağlık raporunun yenilenmesi ve çalışanların periyodik muayenelerinin devam ediyor olması gerekmektedir.


1 Ocak 2013 tarihinden beri işe girişlerde alınması mecburi kılınmış işe giriş sağlık raporu, kurumumuzca verilmektedir.


Evlilik İçin Sağlık Raporu

Evlilik başvurusu sırasında talep edilen belgeler arasında yer alan evlilik için sağlık raporu, çiftlerin evlenmesine engel herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığını belirten rapor türüdür.


Raporun istenmesindeki asıl amaç, kişilerin kendilerinin dahi haberdar olmadığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarının olup olmadığını saptamaktır.


Hastanemize başvurarak gerekli kan tahlillerini yaptırabilir, akciğer filmi çektirebilir ve Akdeniz anemisi testi yaptırabilirsiniz. Kan tahlillerinde kan grubunuz belirlenecek; hepatit, frengi, AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların olup olmadığına bakılacak; kan uyuşmazlığı durumu ölçülecektir.


50 yaş ve üzeri evlenecek çiftlerden Akdeniz anemisi testi istenmemektedir. 60 yaş üzerinde olan evlenecek çiftlerden ise evlilik için heyet raporu alınması gerekmektedir.


Türk Medeni Kanununa göre, evliliğe engel kabul edilen hastalıklar; bel soğukluğu, frengi, cüzzam, verem ve şankroiddir. Bu hastalıkların tedavisi tamamlanmadan evlilik için sağlık raporu verilmemektedir. Bunların yanı sıra, HIV, hepatit C ve hepatit B evliliğe engel bulaşıcı hastalıklar arasında sayılmamaktadır.


Evlilik için sağlık raporu nereden alınır diye merak edenler için doğru tercih yine Ankara Magnet Hastanesi oluyor.

özel hastane ankara

özel hastane ankara iş ilanları

özel hastane fiyatları ankara

özel hastane ankara doğum ücretleri

özel hastane ankara kızılay
özel hastane ankara covid testi