Reye sendromu

Reye sendromu, günümüzde oldukça nadir görülen bir hastalıktır ve sıklığı genellikle bir milyonda bir vaka civarındadır. Bu hastalığın en bilinen nedeni, üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında aspirin kullanımıdır. Reye sendromu, karaciğer disfonksiyonu ve beyin ödemi gibi ciddi nörolojik bulguların bir arada görüldüğü, nadir ancak ağır seyirli bir hastalıktır.

Bu sendrom, genellikle çocukluk çağında, en sık 4-12 yaşları arasında görülür; ancak, erişkinlerde dahi çok nadir durumlarda ortaya çıkabilir. 1980’li yıllarda yapılan çalışmalar, üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında aspirin kullanımının Reye sendromuna neden olabileceğini göstermiş ve bu nedenle aspirin kullanımının sınırlandırılmasıyla hastalığın görülme sıklığında belirgin bir azalma yaşanmıştır.

Günümüzde, bildirilen sıklık bir milyonda bir vaka ile oldukça ender görülen bir durumdur. Aspirin kullanımına dikkat edilmesi ve özellikle çocuklarda bu tür ilaçların kullanımının doktor gözetiminde yapılması, Reye sendromu riskini azaltmada önemli bir faktördür.

Reye sendromu belirtileri

Reye sendromu, farklı sistemleri etkileyebilen ancak en sık beyin ve karaciğeri tutan bir hastalıktır. Bu sendromun belirtileri şunlar olabilir:

 • Şiddetli ve tekrarlayan kusmalar: Üst solunum yolu enfeksiyonundan yaklaşık 3-5 gün sonra başlayan ani ve şiddetli kusmalar Reye sendromunun belirtilerinden biridir.
 • Bilinç ve davranış değişiklikleri: Hastalarda bilinç düzeyinde ve davranışlarda belirgin değişiklikler görülebilir. Bu durum, genellikle huzursuzluk, ajitasyon veya irritabilite şeklinde ortaya çıkabilir.
 • Nöbetler: Reye sendromu, hastalarda nöbetlere neden olabilir. Bu nöbetler genellikle şiddetlidir ve gözlemlenebilir.
 • Koma: Hastalığın ilerlemesiyle birlikte, komaya girmek gibi ciddi bilinç kaybı durumları ortaya çıkabilir.
 • Karaciğer belirtileri: Karaciğerde büyüme, yağlanma, karaciğer enzimlerinde ve amonyak düzeylerinde artış gibi belirtilerle karaciğer etkilenir. Sarılık genellikle gözlenmez.
 • Kalp ve böbrek yetmezliği: Reye sendromu, kalp ve böbrek yetmezliği gibi diğer organ sistemlerini de etkileyebilir.

Belirtiler genellikle hastalığın ilerlediği dönemde belirginleşir. Eğer çocuğunuz veya başka bir kişi bu tür belirtilerle karşılaşıyorsa, derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Reye sendromuna ne sebep olur?

Reye sendromunun kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genellikle soğuk algınlığı, grip veya su çiçeği gibi viral enfeksiyonlardan sonra iyileşme döneminde ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu sendrom genellikle çocukluk döneminde ve genç yetişkinlikte görülür.

Reye sendromuna yol açan önemli bir faktör, aspirin ve benzeri salisilat içeren ilaçların kullanımıdır. Yapılan araştırmalar, viral enfeksiyonların ardından salisilat içeren ilaçların kullanılmasının Reye sendromu riskini artırdığını göstermektedir. Bu nedenle, özellikle soğuk algınlığı, grip veya su çiçeği gibi viral enfeksiyonlarda çocuklara aspirin içeren ilaçların verilmemesi önerilir.

Reye sendromu, mitokondri adı verilen hücre yapılarında hasara neden olabilir. Mitokondriler, hücrelere enerji sağlayan önemli yapılardır. Karaciğerdeki mitokondri hasarı, enerji üretimini olumsuz etkileyerek karaciğerin normal fonksiyonlarını bozabilir. Bu durum, vücutta zararlı maddelerin birikmesine ve beyinde ödem oluşmasına yol açabilir. Bu mekanizmalar, Reye sendromunun temel patofizyolojisini oluşturur.

Reye sendromu tanısı nasıl konulur?

Reye sendromu tanısı genellikle iyi bir hastalık öyküsü ve klinik muayene temelinde konulur. Şüphe durumlarında ise aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Kan ve idrar tahlilleri: Kan ve idrar tahlilleri, karaciğer fonksiyonları, elektrolit düzeyleri ve diğer biyokimyasal parametrelerin incelenmesine yardımcı olabilir.
 • Beyin BT veya MR görüntülemesi: Beyin bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MR), beyindeki olası ödem veya diğer anormallikleri değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.
 • Lomber ponksiyon: Beyin omurilik sıvısının örnek alınması için lomber ponksiyon yapılabilir. Bu, özellikle nörolojik belirtilerin daha detaylı incelenmesine olanak tanır.
 • Karaciğer biyopsisi: Nadiren, karaciğer biyopsisi uygulanabilir. Bu, karaciğerdeki özel değişiklikleri değerlendirmek amacıyla yapılır.

Reye sendromu tanısı genellikle diğer benzer durumları ekarte etmek ve tipik belirtilerle uyumlu laboratuvar bulgularını içerir. Tanı sürecinde çocuğun veya hastanın genel sağlık durumu ve semptomları dikkate alınarak, uygun tıbbi görüntüleme ve testler uygulanır.

Reye sendromu nasıl tedavi edilir?

Reye sendromu için özel bir tedavi bulunmamaktadır. Hastalığın tedavisi genellikle semptomatik ve destekleyici önlemleri içerir. Tedavi planı, hastanın durumuna, semptomların şiddetine ve organ sistemlerinin etkilenme derecesine bağlı olarak kişiselleştirilir. Reye sendromu tedavisinde uygulanan bazı genel yaklaşımlar:

 • Destekleyici tedavi: Hastanın genel durumunu desteklemek amacıyla sıvı tedavisi, elektrolit dengesinin düzenlenmesi ve gerekirse beslenme desteği sağlanır.
 • Yoğun bakım izlemi: Reye sendromu, beyin ödemi ve diğer ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, hastaların genellikle yoğun bakım ünitelerinde izlenmesi gerekebilir.
 • Kafaiçi basıncın kontrolü: Beyin ödemi sonucu kafaiçi basınç artabilir. Bu durum, özel tedavilere ve izleme sürecine ihtiyaç duyabilir.
 • Altta yatan nedenin tedavisi: Reye sendromunun altında yatan neden genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında alınan aspirin gibi salisilat içeren ilaçlarla ilişkilidir. Bu nedenle, hastalık için aspirinin neden olduğu düşünülüyorsa, bu tür ilaçların kullanımı derhal durdurulur.

Tedavi, erken teşhis ve uygun müdahale ile ilişkilidir. Bu nedenle, çocuğun veya hastanın semptomları ciddiye alınmalı ve derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

Reye sendromu sonrası potansiyel komplikasyonlar nelerdir?

Reye sendromunun olası komplikasyonları arasında şunlar yer alabilir:

 • Odaklanmada güçlük ve zayıflamış hafıza: Reye sendromu sonrasında bireylerde odaklanma zorlukları ve hafıza problemleri görülebilir.
 • Görme veya işitme kaybı: Bu sendrom, görme veya işitme kaybına neden olabilir.
 • Konuşma ve öğrenme güçlükleri: Reye sendromu, konuşma ve öğrenme güçlüklerine yol açabilir.
 • Hareket ve duruş problemleri: Bazı hastalarda, Reye sendromu sonrasında hareket ve duruş problemleri ortaya çıkabilir.
 • Yutma güçlüğü: Yutma güçlükleri, bu sendromun bir diğer potansiyel komplikasyonudur.
 • Giyinme veya tuvalet kullanma zorluğu: Reye sendromu nedeniyle bazı hastalarda giyinme veya tuvalet kullanma konusunda zorluklar yaşanabilir.

Bu komplikasyonlar, Reye sendromunun şiddetli seyrettiği durumlarla daha sık karşılaşılabilir. Ancak tedavi erken başladığında ve hastalığın hafif seyrettiği durumlarda, bu tür komplikasyonlar daha az olabilir ve bazı durumlarda tamamen ortadan kalkabilir. Reye sendromu şüphesi durumunda, derhal tıbbi yardım alınması önemlidir.

Reye sendromu önlemleri: Nasıl korunulabilir ve risk azaltılabilir?

Reye sendromundan korunmak için şu önlemler alınabilir:

 • Aspirin kullanımından kaçınma: Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda aspirin kullanımından kaçınılmalıdır. Reye sendromu ile ilişkilendirilen viral enfeksiyonlar sonrasında aspirin kullanımı, sendromun ortaya çıkma riskini artırabilir.
 • Aşılama: Çocuklar ve yetişkinler, özellikle suçiçeği (varicella) ve influenza (grip) gibi viral enfeksiyonlara karşı aşılanmalıdır. Bu aşılar, hastalıkların şiddetini azaltarak Reye sendromu riskini minimize edebilir.
 • Doğumsal metabolik hastalık tanısı olan çocuklar: Doğumsal metabolik hastalık tanısı konulan çocuklar, özellikle Reye sendromu riskini artırabileceği için aspirin kullanımından kaçınmalıdır. Bu durumda, tedavi ve ilaç kullanımı konusunda uzman bir doktora başvurmak önemlidir.
 • Doktor talimatlarına uyma: Eğer çocuğunuzun düzenli olarak aspirin kullanması gerekiyorsa, mutlaka bir doktora danışmalı ve onun önerilerine uymalısınız.
 • Genel sağlık önlemleri: Genel olarak, çocukların ve yetişkinlerin iyi bir genel sağlık durumunda olmaları, enfeksiyonlara karşı dirençlerini artırarak Reye sendromu riskini azaltabilir. Bu, düzenli sağlık kontrolleri ve hijyen önlemleriyle desteklenebilir.
Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?