poli

Polinöropati

Polinöropati, periferik sinirlerin (vücudun dışındaki sinirler) hasar gördüğü bir durumdur. Sinirlerin uzunluğu boyunca yayılan bir şekilde etkilenir, bu nedenle “poli” (çoklu) ve “nöropati” (sinir hasarı) terimleri bir araya getirilerek kullanılır.

Polinöropatinin belirtileri

Polinöropatinin belirtileri, sinir hasarının yerine, şiddetine ve etkilendiği sinir tipine bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, polinöropatinin yaygın belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

 • Hissizlik veya uyuşma: Eller, ayaklar, bacaklar ve diğer ekstremitelerde hissizlik veya uyuşma hissi yaygın bir belirtidir. Bazen bu bölgelerde karıncalanma veya iğnelenme hissi de görülebilir.
 • Ağrı: Polinöropati ağrısı, genellikle yanma, keskinlik, batma veya elektrik şoku gibi tarif edilen bir ağrı olarak ortaya çıkabilir. Bu ağrı genellikle ellerde, ayaklarda veya bacaklarda hissedilir, ancak diğer vücut bölgelerini de etkileyebilir.
 • Zayıflık ve güçsüzlük: Polinöropati, kas gücünü etkileyebilir ve zayıflığa neden olabilir. Bu, günlük aktiviteleri gerçekleştirirken veya kasları kullanırken zorluk yaşamaya yol açabilir.
 • Denge ve koordinasyon sorunları: Polinöropati, kas kontrolünü etkileyebilir ve denge ve koordinasyon sorunlarına yol açabilir. Yürürken veya hareket ederken istikrarsızlık hissi veya düşme riski artabilir.
 • Kas seğirmeleri veya kas kasılmaları: Sinir hasarı, kaslarda seğirmeler veya kas kasılmalarına neden olabilir. Bu durumlar genellikle huzursuzluk veya rahatsızlık hissiyle ilişkilendirilebilir.
 • Duyusal değişiklikler: Polinöropati, dokunma, sıcaklık veya ağrı gibi duyusal algıları etkileyebilir. Sıcak veya soğuk hissinde azalma, normal dokunma hissinin bozulması veya ağrıya aşırı duyarlılık gibi değişiklikler görülebilir.
 • Sindirim sorunları: Bazı polinöropati türleri, sindirim sistemi sinirlerini etkileyebilir ve mide bulantısı, kusma, kabızlık, ishal veya sindirim sorunlarına neden olabilir.

Bu belirtiler, polinöropatiye eşlik eden altta yatan neden ve hasarın şiddetine bağlı olarak değişebilir. Eğer polinöropati belirtileri yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına başvurarak değerlendirme ve uygun tedavi için danışmanlık almanız önemlidir.

Polinöropatinin nedenleri

Polinöropati, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Polinöropatiye yol açabilen bazı yaygın nedenler:

 • Diyabetik nöropati: Diyabet, yüksek kan şekeri seviyeleri nedeniyle sinir hasarına yol açabilir. Diyabetik nöropati olarak adlandırılan bu durum, genellikle eller, ayaklar ve bacaklardaki sinirleri etkiler.
 • Alkolizm: Kronik alkol kullanımı, sinir hasarına neden olabilir. Alkolik nöropati, alkolizme bağlı olarak sinirlerin etkilendiği bir polinöropati türüdür.
 • İmmünolojik nedenler: Bağışıklık sistemi bozuklukları, vücudun kendi sinirlerine karşı bağışıklık tepkisi göstermesine neden olabilir. Bunlar, Guillain-Barré sendromu ve kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (CIDP) gibi durumları içerebilir.
 • Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar sinir hasarına yol açabilir. Örnek olarak, Lyme hastalığı, su çiçeği (varisella-zoster virüsü), sitomegalovirüs (CMV), hepatit C, HIV gibi enfeksiyonlar polinöropatiye neden olabilir.
 • Genetik faktörler: Bazı nadir durumlar, genetik mutasyonlardan kaynaklanan kalıtsal polinöropatiye yol açabilir. Örnek olarak, Charcot-Marie-Tooth hastalığı bu tür bir durumdur.
 • Toksinler ve ilaçlar: Bazı kimyasallar, toksinler veya ilaçlar sinir hasarına neden olabilir. Örneğin, aşırı alkol tüketimi, bazı ağrı kesiciler, kemoterapi ilaçları ve bazı antibiyotikler polinöropatiye yol açabilir.
 • Beslenme eksiklikleri: Vitamin B12 eksikliği veya folik asit eksikliği gibi beslenme eksiklikleri, sinir hasarına katkıda bulunabilir ve polinöropatiye yol açabilir.
 • Diğer nedenler: Romatoid artrit, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, tiroid bozuklukları gibi bazı sistemik hastalıklar da polinöropatiye neden olabilir.

Polinöropati nedenlerinin tanımlanması, uygun tedavi ve yönetimin belirlenmesi için önemlidir.

Polinöropati çeşitleri

Polinöropati, sinir hasarının farklı türlerini ve etkilendiği sinirlerin çeşitli alanlarını kapsayan geniş bir terimdir. Aşağıda, polinöropatiye yönelik bazı yaygın türlerin bir listesini bulabilirsiniz:

 • Aksiyon potansiyeli kaynaklı polinöropati: Sinir hücrelerindeki aksiyon potansiyellerinin iletimini etkileyen bir polinöropati türüdür.
 • Duyusal polinöropati: Duyusal sinirlerin hasar gördüğü bir polinöropati türüdür. Hissizlik, uyuşma, karıncalanma veya ağrı gibi duyusal değişikliklere neden olabilir.
 • Motor polinöropati: Motor sinirlerin hasar gördüğü bir polinöropati türüdür. Bu, kas güçsüzlüğü, kas atrofisi (kas kaybı) ve hareket kontrolünde zorluklar gibi motor fonksiyonları etkileyebilir.
 • Sensorimotor polinöropati: Hem duyusal hem de motor sinirlerin etkilendiği bir polinöropati türüdür. Bu, hem hissiyat hem de kas gücü ve koordinasyonunda sorunlara yol açabilir.
 • Otonomik polinöropati: Otonom sinir sisteminin etkilendiği bir polinöropati türüdür. Bu, vücudun otomatik işlevlerini kontrol eden sinirleri etkileyerek, kalp atış hızı, kan basıncı, sindirim, idrar kontrolü, terleme ve cinsel fonksiyonlar gibi otonomik işlevlerde bozulmaya neden olabilir.
 • İnflamatuar demiyelinizan polinöropatiler: Bağışıklık sistemi hücrelerinin sinirleri hedef aldığı ve miyelin adı verilen sinir kılıfının hasar gördüğü bir polinöropati türüdür. Örnekler arasında Guillain-Barré sendromu ve kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (CIDP) bulunur.
 • Toksik polinöropatiler: Toksinlerin sinir hasarına neden olduğu bir polinöropati türüdür. Alkol, bazı ilaçlar, ağır metaller (kurşun, cıva vb.) veya kimyasal maddeler bu tür polinöropatiye yol açabilir.

Bu, polinöropatinin bazı yaygın türlerinin birkaç örneğidir. Polinöropati, daha birçok alt tipi ve spesifik nedeni içerebilir. Polinöropati belirtileri yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmeniz ve doğru teşhisin konulması önemlidir.

Polinöropati kalıcı mıdır?

Polinöropatinin seyri ve kalıcılığı, altta yatan nedenine, hasarın şiddetine, tedaviye erken müdahaleye ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda, polinöropati semptomları geçici olabilir ve tedavi veya altta yatan nedenin düzeltilmesiyle geri dönebilirler. Ancak bazı durumlarda, polinöropati kalıcı olabilir ve semptomlar sürekli veya ilerleyici bir şekilde devam edebilir.

Kalıcı polinöropati, sinir hücrelerindeki kalıcı hasar veya dejenerasyon sonucu ortaya çıkabilir. Sinir hücreleri ve sinir kılıfı (miyelin) hasar gördüğünde, sinir iletimi etkilenebilir ve sinirlerin normal işlevlerini yerine getirmeleri zorlaşabilir.

Kalıcılık, polinöropatiye yol açan nedenin tedavi edilebilir olup olmadığına, hasarın ne kadar ilerlediğine ve tedaviye erken müdahalenin sağlanıp sağlanmadığına bağlıdır. Örneğin, diyabetik nöropati gibi bazı durumlarda, kan şekeri düzeylerinin kontrol altına alınması ve diğer yönetim stratejileriyle sinir hasarı ilerlemesi durdurulabilir veya yavaşlatılabilir.

Polinöropatinin kalıcılığı, tedavi planının etkinliği ve semptomların yönetimiyle de ilgilidir. Semptomları hafifletmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik tedavi yaklaşımları, kalıcı hasara rağmen bireyin yaşamını iyileştirebilir.

Polinöropatiye sahip olan bir kişi için erken tanı, uygun tedavi ve düzenli takip önemlidir. Bireylerin semptomları hakkında bir sağlık uzmanına başvurmaları ve tedavi seçeneklerini değerlendirmeleri önemlidir. Her durum farklıdır ve tedavi süreci bireyseldir, bu nedenle bir uzmanın yönlendirmesiyle en uygun tedavi planı belirlenebilir.

poliner
Polinöropati 4

Polinöropati tedavisi

Polinöropati tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesi, semptomların yönetimi ve sinir hasarının ilerlemesinin engellenmesi odaklıdır. Tedavi planı, polinöropatinin türüne, semptomların şiddetine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak değişebilir. Polinöropati tedavisinde kullanılan yaygın yaklaşımlar:

 • Altta yatan nedenin tedavisi: Eğer polinöropatinin bir altta yatan nedeni belirlenmişse (örneğin, diyabet, tiroid bozukluğu), o nedenin tedavi edilmesi önemlidir. Altta yatan nedenin kontrol altına alınması veya düzeltilmesi, sinir hasarının ilerlemesini durdurabilir veya semptomları hafifletebilir.
 • Semptom yönetimi: Polinöropatinin neden olduğu semptomları hafifletmek için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Bunlar arasında ağrı kesiciler, antiepileptik ilaçlar, antidepresanlar ve topikal kremler gibi ilaçlar kullanılabilir. Semptomları azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için fizik tedavi, kas güçlendirme egzersizleri, nöropatik ağrı yönetimi teknikleri ve alternatif tedavi yöntemleri (masaj, akupunktur vb.) de uygulanabilir.
 • Otonomik polinöropatinin yönetimi: Otonomik polinöropati gibi durumlarda, semptomları yönetmek için özel tedavi yaklaşımları gerekebilir. Bu tedaviler, kan basıncı düzenleyicileri, idrar kontrolü ilaçları, cinsel işlev bozukluğu tedavisi veya diğer otonomik semptomların yönetimini içerebilir.
 • Beslenme düzeni ve takviyeler: B vitaminleri (B12, B6) gibi besin takviyeleri, beslenme eksikliklerinden kaynaklanan polinöropatinin yönetiminde yardımcı olabilir. Bir beslenme uzmanı veya doktor tarafından önerilen uygun bir beslenme düzeni, sinir sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
 • Rehabilitasyon ve destekleyici tedaviler: Polinöropati, günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir. Fiziksel terapi ve rehabilitasyon programları, kas gücünü artırabilir, denge ve koordinasyonu iyileştirebilir ve günlük işlevselliği destekleyebilir. Ayrıca, polinöropati ile başa çıkmaya yardımcı olacak psikolojik destek, danışmanlık veya destek grupları da faydalı olabilir.

Polinöropatiye ne iyi gelir, neler yapılabilir?

Polinöropatinin belirtilerini hafifletmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için aşağıdaki adımlar ve yöntemler faydalı olabilir:

 • İlaç tedavisi: Polinöropati semptomlarının yönetimi için doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanmak önemlidir. Bu ilaçlar, ağrı kesiciler, antidepresanlar, antiepileptik ilaçlar ve diğer sinir ağrısı tedavilerini içerebilir. İlaçlar semptomları hafifletebilir ve yaşam kalitesini artırabilir.
 • Fiziksel terapi: Fiziksel terapi, polinöropatinin etkilediği kasların güçlendirilmesine ve esnekliklerinin artırılmasına yardımcı olabilir. Bir fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersiz programları, denge ve koordinasyonu geliştirebilir ve hareket yeteneğini iyileştirebilir.
 • Ağrı yönetimi: Polinöropati genellikle ağrıya neden olur. Ağrıyı hafifletmek için sıcak veya soğuk uygulamalar, masaj, TENS (Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu) cihazı kullanımı veya nöropatik ağrıya yönelik diğer yöntemler kullanılabilir. Ağrı yönetimi için doktorunuzdan öneriler almanız önemlidir.
 • Ayak bakımı: Polinöropatinin en yaygın etkilerinden biri ayaklarda hissiyat kaybı veya uyuşma olmasıdır. Bu nedenle ayak bakımı önemlidir. Ayaklarınızı düzenli olarak kontrol edin, keskin nesnelerden koruyun, uygun ayakkabılar giyin ve ayakları nemlendirin. Ayrıca, düzenli olarak ayaklarınızı yıkayıp kurulayarak enfeksiyon riskini azaltabilirsiniz.
 • Beslenme düzeni: Sağlıklı bir beslenme düzeni, sinir sağlığını destekleyebilir. Antioksidanlar, B vitaminleri, omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengin gıdaları içeren dengeli bir beslenme programı, sinir hücrelerinin korunmasına yardımcı olabilir. Bir beslenme uzmanından veya doktordan öneriler almak önemlidir.
 • Stres yönetimi ve rahatlama teknikleri: Stres, polinöropati semptomlarını kötüleştirebilir. Stres yönetimi teknikleri, yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri, masaj veya sıcak banyo gibi rahatlama yöntemleri polinöropati semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.
 • Destekleyici tedaviler: Bazı kişiler alternatif tedavi yöntemlerini, örneğin akupunktur, refleksoloji veya bitkisel takviyeleri kullanarak polinöropati semptomlarını hafifletebilir. Ancak, bu tedavileri kullanmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanıyla görüşmek önemlidir.

Polinöropati semptomlarını hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için bu adımların yanı sıra, düzenli doktor takipleri, tedavi planının gözden geçirilmesi ve semptomların değişimlerinin değerlendirilmesi de önemlidir. Unutmayın, her bireyin durumu farklıdır, bu nedenle en uygun tedavi planı için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Polinöropatinin bitkisel tedavisi var mıdır?

Polinöropati gibi ciddi bir sağlık durumunun bitkisel tedavi ile tamamen iyileştirilmesi veya tedavi edilmesi mümkün değildir. Ancak bazı bitkisel takviyeler veya bitki bazlı tedavi yöntemleri, polinöropati semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bitkisel tedavileri kullanmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanıyla görüşmeniz önemlidir, çünkü bazı bitkisel ürünler veya takviyeler, ilaçlarla etkileşime girebilir veya belirli sağlık durumlarıyla uyumsuz olabilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?