Plörezi

Plörezi, göğüs boşluğunu ve akciğerleri saran zarlar arasında sıvı birikmesiyle karakterize olan bir durumdur. Plevra adı verilen bu zarlar normalde kaygan bir sıvı ile ayrılırlar ve akciğerlerin hareketini kolaylaştırırlar. Ancak bazı durumlarda, akciğer rahatsızlıkları veya sistemik hastalıklar, bu zarlar arasındaki sıvı dengesini etkileyebilir ve sıvı birikmesine neden olabilir. Bu birikim, plörezi veya plevral efüzyon olarak adlandırılır.

Plörezinin belirtileri arasında ateş, göğüste batma hissi, nefes darlığı, öksürük, hıçkırık ve göğüs ağrısı yer alır. Tanısı genellikle fizik muayene ve radyolojik görüntüleme yöntemleriyle konur. Hastalığın tedavisi ise altta yatan nedenin belirlenmesine bağlı olarak değişebilir.

Plevral efüzyon, plevra arasında oluşan bu sıvı birikiminin akciğer rahatsızlıkları veya sistemik hastalıkların bir belirtisi olarak ortaya çıkabileceği önemli bir durumdur. Tanı ve tedavi süreçlerinde uzman bir sağlık profesyonelinin yönlendirmesi ve değerlendirmesi gereklidir.

Plörezi neden olur?

Plörezi, göğüs duvarı ile akciğeri saran zar tabakaları arasındaki sıvı miktarının artması sonucu ortaya çıkar. Bu durum birçok farklı nedenden kaynaklanabilir:

 • Akciğer hastalıkları: Akciğer kanseri, akciğer absesi, verem (tüberküloz), sarkoidoz ve pulmoner emboli gibi çeşitli akciğer hastalıkları plörezinin nedeni olabilir. Özellikle verem hastalığı, plöreziye neden olabilen önemli bir sebeptir.
 • Akciğer kanseri: Kanserli dokunun plevraya yakın olması veya kanserli hücrelerin plevra tabakasına yayılması sonucunda akciğer kanseri plöreziye sebep olabilir.
 • Pnömoni: Bakteri veya virüsler nedeniyle akciğer iltihabı olan pnömoni de plörezi oluşumunda rol oynayabilir.
 • Diğer hastalıklar: Kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, böbrek veya karaciğer hastalıkları, kalp ameliyatı sonrası komplikasyonlar, kaburga kırığı, mantar enfeksiyonları, otoimmün hastalıklar, lenf kanseri, yemek borusu kanseri, siroz, romatoid artrit, sistemik lupus, pankreatit, tiroid hastalıkları, ailevi Akdeniz ateşi, travmalar ve bazı ilaçların yan etkileri plöreziye sebep olabilir.

Bu durumlar, göğüs duvarı ile akciğer zarları arasındaki sıvı dengesinde bozulmaya neden olabilir ve plöreziye yol açabilir. Herhangi bir tanı veya tedavi için kesinlikle uzman bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

Plörezi belirtileri nelerdir?

 • Göğüs ağrısı: Göğüs hastalıklarının genel belirtisi olan göğüs ağrısı, plörezinin en belirgin semptomlarından biridir. Soluk alıp verme sırasında artan ağrı, rahatsızlık hissi ve sıkıntı hissi genellikle bu durumu takip eder.
 • Nefes darlığı: Solunum zorluğu, nefes alma güçlüğü veya hızlı nefes alıp verme hissi, plörezi hastalığının belirtilerindendir. Nefes almak ve vermekte zorlanma, kişinin normal aktiviteleri sırasında bile yaşadığı bir durumdur.
 • Öksürük: Başlangıçta kuru bir öksürük olabilir ve zamanla daha şiddetli ve sarsıcı bir öksürüğe dönüşebilir. Bu öksürük, göğüs ağrısına neden olabilir ve bazen sırt veya karın bölgesinde hissedilebilir.
 • Ateş: Yüksek ateş, titreme, terleme, üşüme gibi ateş belirtileri plörezi durumunda ortaya çıkabilir. Bu belirtiler genellikle vücudun enfeksiyonla mücadele etmeye çalıştığının bir işareti olabilir.
 • Halsizlik ve yorgunluk: Plöreziye eşlik eden genel halsizlik, yorgunluk hissi, hatta iştah kaybı gibi genel sağlık sorunları da görülebilir.

Bu belirtiler, plöreziye neden olan altta yatan hastalığa bağlı olarak değişebilir ve hastalığın şiddeti ve ilerleyişi de semptomları etkileyebilir. Bu belirtilerle karşılaşılması durumunda bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Plörezi tanısı nasıl koyulur?

Plörezi tanısı genellikle bir dizi fiziksel muayene ve radyolojik tetkiklerin kombinasyonuyla konulur. Burada bazı tanı yöntemleri ve süreçleri bulunmaktadır:

 • Fizik muayene: Hastanın semptomlarına ve hastalık öyküsüne dayalı olarak göğüs hastalıkları uzmanı veya hekim, hastanın genel muayenesini yapar. Bu sırada hastanın nefes alıp vermesi ve solunum paterni incelenir.
 • Radyolojik görüntüleme: Genellikle akciğer grafisi ilk tercih edilen yöntemdir. Ancak bazı durumlarda daha ayrıntılı bilgi sağlamak için bilgisayarlı tomografi (BT) istenebilir. Bu görüntüleme yöntemleriyle plörezi varlığı gözlemlenebilir ve aynı zamanda altta yatan hastalığın sebebini belirlemede yardımcı olabilir.
 • Ultrasonografi: Plörezi tanısında kullanılan bir başka yöntemdir. Bu yöntemde sıvının yerini ve miktarını belirlemek için ses dalgaları kullanılır.
 • Torasentez: Göğüs bölgesinden enjektör yardımıyla sıvı alınması işlemidir. Bu yöntem, plörezi tanısının doğrulanmasına yardımcı olur. Ayrıca sıvı örneği bakteriyolojik olarak incelenerek olası enfeksiyonların teşhis edilmesine yardımcı olabilir.
 • Biyopsi: Plöreziye neden olan hastalığın belirlenemediği durumlarda, kapalı veya açık plevra biyopsisi yapılabilir. Bu işlem sırasında, plevra boşluğundan veya göğüs duvarından doku örnekleri alınarak patoloji laboratuvarında incelenir.

Bu tanı yöntemlerinin kombinasyonu, plörezi tanısının netleştirilmesine ve altta yatan hastalığın belirlenmesine yardımcı olur. Tanı süreci, hastanın belirtileri, bulguları ve sağlık geçmişi göz önünde bulundurularak belirlenir ve uzman hekim tarafından yürütülür.

Plörezi nasıl tedavi edilir?

Plörezi tedavisi, genellikle altta yatan temel nedenin tedavisine odaklanır ve tedavi planı, plöreziye yol açan hastalığın türüne göre belirlenir. İşte plörezi tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

 • Antibiyotik tedavisi: Bakteriyel enfeksiyonlar, plöreziye yol açabilir. Bu durumda, doktorlar uygun antibiyotikleri reçete ederek enfeksiyonu tedavi ederler.
 • Anti-inflamatuar ilaçlar: Plöreziye bağlı olarak gelişen iltihaplanma durumunda, ağrı ve iltihabı azaltmak için anti-inflamatuar ilaçlar kullanılabilir.
 • Tüberküloz tedavisi: Eğer plörezinin sebebi tüberküloz ise uzun süreli antibiyotik tedavisi uygulanabilir.
 • Kalp yetmezliği tedavisi: Eğer plörezi, kalp yetmezliğinden kaynaklanıyorsa, kalp yetmezliğini tedavi etmek için ilaçlar ve özel tedavi yöntemleri uygulanabilir.
 • Kanser tedavisi: Akciğer veya akciğer zarı kanseri gibi kanser türleri plöreziye neden olabilir. Bu durumda, tedavi genellikle cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi gibi kanser tedavisi yöntemlerini içerebilir.
 • Plevral sıvının drenajı: Fazla sıvının boşaltılması için drenaj işlemi yapılabilir. Bu işlem sırasında sıvı bir tüpe boşaltılır.
 • Plevral efüzyonu önleme tedavileri: Sıvının tekrar birikmesini önlemek için bazı durumlarda plevral boşluğa ilaç veya hastanın kendi kanı enjekte edilerek plevra katmanları kapatılabilir.

Plörezi tedavisi, hastalığın nedenine, hastanın genel sağlık durumuna ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, tedaviye yanıt vermek ve en uygun tedavi planını belirlemek için doktor gözetiminde olmak önemlidir. Belirtileriniz varsa veya plörezi şüphesi taşıyorsanız, bir sağlık profesyoneline danışarak uygun tanı ve tedaviyi almak önemlidir.

Plörezi tehlikeli bir hastalık mıdır?

Plörezi, genellikle sıvı birikiminin tek başına ölümcül olmadığı bir durumdur. Ancak plöreziye neden olan altta yatan hastalık durumu tehlikeli olabilir. Örneğin, plörezi bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen durumları işaret edebilir.

Enfeksiyonlar, kanser, tüberküloz gibi altta yatan hastalıklar plöreziye yol açabilir ve bu durumlar ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Zatürre (pnömoni) gibi enfeksiyonlara bağlı plörezi genellikle iyi bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak akciğer kanseri gibi durumlarda, plörezinin altında yatan kanserli durum, tedavi gerektiren ve hayati risk taşıyan bir durum olabilir.

Erken tanı ve uygun tedaviyle, plöreziye yol açan altta yatan hastalığın tedavi edilmesi mümkün olabilir ve bu, hastanın sağlık durumunu iyileştirebilir. Dolayısıyla, plöreziyi tetikleyen temel sebebin belirlenmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması hayati öneme sahiptir. Her durumda, plörezinin altında yatan temel nedene odaklanmak ve onunla ilgili tedaviye yönelmek önemlidir.

Plörezi tedavi edilmezse ne olur?

Plörezi tedavi edilmezse, altta yatan hastalığa bağlı olarak durum ciddileşebilir ve olası sonuçlar değişebilir. Plörezinin temel nedeni olan altta yatan hastalık, tedavi edilmezse veya kontrol altına alınmazsa çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Bazı olası sonuçlar şunlar olabilir:

 • Solunum zorluğu: Plörezi, göğüs boşluğunda biriken sıvının akciğerlerin genişlemesini engellemesi nedeniyle nefes almayı zorlaştırabilir. Bu durumda kişi solunum zorluğu yaşayabilir.
 • Enfeksiyon riski: Göğüs boşluğunda biriken sıvı, enfeksiyon riskini artırabilir. Bu durumda, enfeksiyonların gelişme olasılığı yükselebilir ve akciğerlere zarar verebilir.
 • Akciğer kompresyonu: Biriken sıvı, akciğerler üzerinde baskı oluşturabilir. Uzun süreli baskı, akciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir ve akciğerlerin normal çalışmasını engelleyebilir.
 • Komplikasyonlar: Plörezi, altta yatan ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Örneğin, akciğer kanseri veya diğer ciddi durumlar plöreziye neden olabilir. Bu durumlar tedavi edilmezse ilerleyebilir ve daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Tedavi edilmezse, plörezinin altında yatan hastalığın ilerlemesi ve komplikasyonların gelişme riski artabilir. Bu nedenle, plörezi belirtileri fark edildiğinde veya teşhis konulduğunda, altta yatan hastalığın tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi, plöreziyi oluşturan hastalığın tedavi edilmesini ve potansiyel komplikasyonların önlenmesini sağlayabilir. Bu nedenle, belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden tıbbi yardım almak önemlidir.

Plörezi kanser midir?

Plörezi, bir hastalık değil, bir semptom veya belirtidir. Akciğer zarı (plevra) arasında biriken sıvının oluşturduğu bir durumu ifade eder. Plörezi, altta yatan birçok farklı hastalığın bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Plörezinin altında yatan nedenlerden biri akciğer kanseri olabilir. Akciğer kanseri, akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve yayılması sonucu oluşan bir tür kanserdir. Akciğer kanseri, akciğerlerin içindeki veya yakınındaki diğer dokulara sıçrayarak plevra zarına yayılabilir. Bu durumda plevra içinde sıvı birikimi olabilir ve bu da plöreziye yol açabilir.

Ancak, plöreziyi tetikleyebilecek birçok başka hastalık da vardır. Enfeksiyonlar, tüberküloz, plevra iltihabı, kalp yetmezliği, akciğer embolisi gibi sağlık sorunları da plöreziye neden olabilir.

Dolayısıyla, plörezi bir hastalık değil, altında yatan farklı tıbbi durumların bir belirtisidir. Plörezi, genellikle altta yatan nedenin belirlenmesi ve tedavi edilmesiyle yönetilir. Eğer plörezinin nedeni akciğer kanseri gibi ciddi bir hastalıksa, ilgili tedaviler ona yönelik olacaktır. Bu nedenle, plörezi teşhisi konulduğunda, altta yatan nedenin tanısı ve tedavisi için doktorunuzla görüşmek önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?