Pik hastalığı

Pik hastalığı, beyindeki ön ve temporal lobları etkileyen, yavaş ilerleyen ve genellikle 40-60 yaşları arasında görülen özel bir demans türüdür. Beyin hücrelerinde bozulma ve hasara neden olur, düşünme, konuşma ve davranışsal değişikliklere yol açabilir. Pik hastalığı, nörodejeneratif bir hastalıktır ve sinir hücrelerinin işlevlerini yerine getirememesiyle karakterizedir. Beyin hücrelerinin bu kaybı, geri dönüşü olmayan bir süreci başlatır.

Bu hastalık genellikle nadir görülse de, 20 yaşına kadar olan kişilerde de ortaya çıkabilir. Beyindeki etkilenen bölgelerdeki nöronlar zamanla çalışma kapasitelerini kaybeder, kendini yenileyemezler ve görevlerini yapamaz hale gelirler. Pik hastalığı, Arnold Pick tarafından ilk tanımlanan bir durumdur ve bu sebeple onun adını taşır. Pik hastalığı aynı zamanda Frontotemporal Demans (FTD) veya Niemann-Pick hastalığı olarak da bilinir, ancak Niemann-Pick hastalığı genellikle farklı bir genetik lipid depolama hastalığını ifade eder.

Pik hastalığı tipleri nelerdir?
Pik hastalığı farklı tiplerde ortaya çıkabilir ve çeşitli alt tipleri bulunmaktadır:

 • Tip A: En yaygın olan tipdir ve genellikle hastalığın belirtileri 3 ila 9 aylıkken ortaya çıkar. Bu tipte, mental ve motor becerilerde gerileme gözlemlenir. İlerleyen dönemlerde hastalık semptomları artar.
 • Tip B: Genellikle çocukluk döneminde başlar ve B tipi pik hastalığı olan kişiler genellikle yetişkinliğe kadar yaşarlar. Bu tip, tip A’dan farklı bir seyir izler.
 • Tip C: Tip A ve B’den farklı olarak, tip C nadir görülen ve genellikle kalıtsal bir yapıya sahip olan bir türdür. Bu tip genellikle, belirli bir enzimdeki eksiklik veya hatalı çalışmaya bağlıdır. Bu durum, kolesterol ve diğer yağların karaciğerde, dalakta veya akciğerlerde birikmesine yol açar. Bu birikimler sonunda beyini etkiler ve hastalık semptomlarını ortaya çıkarır.

Pik hastalığı belirtileri

Pik hastalığının belirtileri genellikle yavaşça gelişir ve hastalığın ilerleyen aşamalarında daha belirgin hale gelir. Bazı belirtiler şunları içerebilir:

Davranış ve duygusal değişiklikler:

 • Ani ruh hali değişiklikleri
 • Huzursuz, sinirli veya gergin hissetme
 • Uygunsuz davranışlar veya konuşmalar
 • Ani kararlar alma
 • Günlük aktivitelere ilgisizlik
 • Odaklanma zorluğu
 • Tekrarlayan düşünceler ve davranışlar
 • Sosyal etkileşimde zorlanma
 • Empati eksikliği
 • Kişisel hijyen ve bakıma önem vermemek

Ağız merkezli değişiklikler:

 • Duygusal yeme davranışlarında değişiklik (tatlı tüketimi gibi)
 • Konuşma zorlukları (afazi)
 • Okuma ve yazma yeteneklerinde azalma
 • Kelime bulma güçlüğü
 • Söylenenleri tekrarlama (ekolali)
 • Kelime dağarcığında azalma
 • Anlamsız sesler çıkarma
 • Yabancı maddeleri yeme eğilimi

Sinir sistemi ile ilgili sorunlar:

 • Kas kasılmaları (distoni)
 • Hafıza kaybı
 • Hareket güçlüğü (apraksi)
 • Zayıflama
 • İdrar kaçırma
 • Yutma ve yeme zorlukları
 • Uyku düzeninde bozukluklar
 • Sakarlık ve yürüme güçlüğü

Pik hastalığı nedenleri nelerdir?

Pik Hastalığı, sinir hücrelerinde bulunan tau proteininin anormal birikimi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Tau proteini, normal şartlarda sinir hücrelerinde hücre iskeleti ve yapısal destek sağlama görevi görür. Ancak, bu proteinin anormal bir şekilde birbirine yapışarak tau protein yumakları veya Pick hücreleri adı verilen yapıları oluşturması, sinir hücrelerinin ölümüne neden olabilir.

Genellikle bu anormal birikimin nedenleri net olarak bilinmemekle birlikte, genetik mutasyonların bu süreçte rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle tau proteini ile ilgili genetik mutasyonlar, proteinin normal işlevini yerine getirememesine ve birbirine yapışarak anormal yapılar oluşturmasına yol açabilir. Bu durum zamanla sinir hücrelerinin ölümüne, beyin dokusunun küçülmesine ve sonuç olarak demans belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ancak, bu konuda araştırmalar devam etmektedir ve kesin nedenler hala net olarak belirlenmemiştir.

Pik hastalığının evreleri 

Pik hastalığının evreleri, hastalığın seyrini belirlemek için özel olarak geliştirilmiş bir ölçek bulunmamakla birlikte, demansın evrelerini belirlemek için kullanılan genel ölçeklerden biri olan Küresel Bozulma Ölçeği (GDS – Global Deterioration Scale) baz alınarak sınıflandırılır.

Pik hastalığının evreleri şu şekilde belirlenebilir:

 • Aşama 1-3: Bu evrelerde demans belirtileri görülmez, bilişsel gerileme minimaldir.
 • Aşama 4: Orta düzeyde bilişsel gerileme ve erken evre bunama belirtileri ortaya çıkar. Ortalama 2 yıl sürer.
 • Aşama 5: Orta düzeydeki bilişsel gerileme daha belirgin hale gelir ve orta evre bunama belirtileri artar. Ortalama 1,5 yıl sürer.
 • Aşama 6: Şiddetli bilişsel gerileme evresidir. Ortalama 2,5 yıl sürer.
 • Aşama 7: En ileri evre olan bu aşamada çok şiddetli bilişsel gerileme ve şiddetli bunama belirtileri gözlenir. Ortalama 1,5-2,5 yıl sürer.

Her bir evre hastalığın ilerleyişini değerlendirmek için kullanılan genel bir ölçektir ve bireyler arasında belirli farklılıklar gösterebilir. Evrelerin süreleri kişiden kişiye değişebilir ve bu ölçek, genel bir takip amacıyla kullanılır. Her hasta için özel olarak evre belirlemek, kişinin klinik durumu ve semptomları dikkate alınarak bir uzman tarafından yapılmalıdır.

Pik hastalığı nasıl teşhis edilir?

 Pik Hastalığı teşhisi için özel bir tanı testi bulunmamakla birlikte, doktorlar belirtilerinizi ve tıbbi geçmişinizi değerlendirerek tanı koymaktadırlar. Muayene sırasında, hafıza, davranış, dil ve diğer zihinsel işlevleri kontrol eden özel testler yapılabilir. Bu testler genellikle basit kalem ve kağıt testleri olabilir. Bazen soruları yanıtlamanız istenebilir veya farklı nesnelerin çizimlerini yapmanız istenebilir.

Doktor ayrıca, Pik hastalığına neden olan genetik faktörleri belirlemek amacıyla kan testi önerebilir. Ayrıca, hastalığın teşhisinde çeşitli tanı ve görüntüleme testleri kullanılabilir:

 • Spinal musluktan (lomber ponksiyon) sonra beyin omurilik sıvısı testleri
 • Bilgisayarlı tomografi (CT) taraması
 • Elektroensefalogram (EEG)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması

Bunlar gibi testler, detaylı fiziksel ve nörolojik muayene sonrasında hekim tarafından değerlendirilir ve tıbbi geçmişle birlikte teşhis konulur.

Pik hastalığı tedavisi nasıldır?

Pik Hastalığı için bilinen spesifik bir tedavi yöntemi yoktur. Uygulanan tedaviler, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı ve belirtileri hafifletmeyi amaçlar. Bu tedaviler genellikle semptomları kontrol altına almak için kullanılır ve hasta için daha konforlu bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir.

Bazı semptomları tedavi etmek için ilaçlar kullanılabilir. Örneğin, depresyon, ilgisizlik veya agresif davranış gibi semptomları yönetmek amacıyla psikiyatrik ilaçlar reçete edilebilir. Ayrıca, kafa karışıklığını kötüleştiren veya gereksiz olan ilaçları durdurmak veya değiştirmek, düşünme ve diğer zihinsel işlevleri iyileştirebilir.

Tedaviye ek olarak, bazı durumlarda fizyoterapi, konuşma terapisi ve beslenme danışmanlığı gibi destekleyici terapiler önerilebilir. Bu terapiler hastanın günlük yaşamını yönetmeye yardımcı olabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

Tedavi planı genellikle hastanın belirtileri ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak bireyselleştirilir. Hastanın durumunu değerlendirmek ve uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için düzenli doktor kontrolleri önemlidir.

Pik hastalığı ve alzheimer arasındaki farklar

Pik hastalığı ile Alzheimer hastalığı arasında önemli farklar vardır, ancak her iki durum da demansa (bunama) neden olabilir. Bu iki hastalık arasındaki bazı belirgin farklar aşağıda verilmiştir:

 • Beyin etkilenme alanı: Alzheimer hastalığı genellikle beyinde geniş alanlarda yaygın etkilere sahiptir, birçok farklı bölgeyi etkileyebilir. Pik hastalığı ise belirli beyin bölgelerini etkileyerek motor fonksiyonları, dil yetenekleri ve davranışları değiştirebilir.
 • Başlangıç yaşı: Alzheimer hastalığı genellikle ileri yaşlarda başlar ve genellikle 65 yaş ve üstündeki bireylerde görülürken, Pik hastalığı genellikle daha genç yaşlarda, 40-50 yaşları arasında ortaya çıkar. Bu, Alzheimer’dan daha erken yaşlarda belirtiler gösterdiği anlamına gelir.
 • Belirtiler: Pik hastalığında konuşma bozuklukları, dil problemleri ve davranış değişiklikleri erken dönemde daha belirgindir. Alzheimer hastalığında ise hafıza kaybı genellikle en erken ve en dikkat çekici belirtidir. Pik hastalığında ise hafıza kaybı, genellikle hastalığın ilerleyen evrelerinde ortaya çıkar.
 • Halüsinasyonlar: Alzheimer hastalarında zaman zaman halüsinasyonlar veya yanılsamalar görülebilirken, Pik hastalığında bu tür semptomlara daha az rastlanır.

Bu farklar, hastalıklar arasındaki ayrımı yapmaya yardımcı olabilir. Ancak, doğru bir teşhis için genellikle uzman bir doktor tarafından detaylı bir değerlendirme ve bazı tanı testleri gereklidir. Her iki hastalığın da farklı özellikleri ve seyri olduğundan, doğru teşhis ve tedavi planı belirlenmesi için uzmanlık gereklidir.

Pik hastalığı yaşayan bir yakını olan kişilere yönelik öneriler

 • Empati ve anlayış: Hasta yakınlarına nasıl yardımcı olabileceğinizi sormak ve onların ihtiyaçlarına duyarlı olmak önemlidir. Onların duygularını anlamaya çalışın ve desteğinizi sunun.
 • Destek ve yardım: Kendi yeteneklerinizi ve sınırlarınızı göz önünde bulundurun. Gerektiğinde yardım istemekten çekinmeyin. Hastanın günlük işlerini yapmasına yardımcı olabilir veya profesyonel destek alabilirsiniz.
 • Sakinlik ve anlayış: Hasta ile iletişim kurarken, sakin olmaya ve anlayışlı olmaya özen gösterin. Hasta ile tartışmaktan kaçının, çünkü bu durum güven bağını zedeleyebilir. Kişisel olmayan, nazik bir ton ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemeye çalışın.
 • Özgüveni desteklemek: Hasta için yapabileceği basit görevler vermek, onların özgüvenlerini korumalarına yardımcı olabilir. Bu görevler, hastanın yeteneklerine uygun olmalı ve onların başarı duygusunu artırmalıdır.
 • Fiziksel değişiklikler ve duygusal durum: Hastanın fiziksel durumunu sürekli olarak izlemek önemlidir. Ani duygusal değişimler yaşanabilir, bu yüzden hastanın fiziksel ve duygusal sağlığını takip etmek ve gerektiğinde destek sağlamak önemlidir.
 • Kendi bakımınız: Hasta yakınları olarak, kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmemeye özen gösterin. Düzenli olarak dinlenmek, destek gruplarına katılmak veya psikolojik destek almak da sizin sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Her birey farklı olabilir, bu nedenle her hasta ve hasta yakını farklı ihtiyaçlar gösterebilir. Uzman doktorlar ve destek gruplarından yardım almak, daha iyi bir anlayış ve etkili bir destek sağlamak için önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?