parkinson

Parkinson hastalığı

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen bir nörotransmitterin azalması sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Genellikle hareket kontrolünden sorumlu olan beyin hücrelerinin tahrip olması ile ilişkilidir. Parkinson hastalığı, titreme, yavaş hareket, kas sertliği ve denge bozukluğu gibi belirtilerle karakterizedir ve zamanla ilerleyebilir.

Parkinson hastalığının tam nedeni hala tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Parkinson hastalığı, genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde görülse de gençlerde de ortaya çıkabilmektedir.

Parkinson hastalığına yol açan temel neden, beyinde dopamin üreten hücrelerin hasar görmesi veya ölmesi sonucu dopamin eksikliğidir. Dopamin, beyinde hareketin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Dopamin eksikliği, beyindeki sinirsel iletişimi etkileyerek Parkinson hastalığına özgü hareket bozukluklarına neden olur.

Parkinson hastalığının belirtileri nelerdir?

Parkinson hastalığının belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve hastalığın ilerlemesine bağlı olarak şiddeti artabilir. Parkinson hastalığının başlıca belirtileri şe şekildedir:

 • Titreme (tremor): Parkinson hastalarının çoğunda ellerde, kollarda, bacaklarda, çenelerde veya yüzde hafif titremeler görülebilir. Titreme, genellikle istirahat halindeyken ortaya çıkar ve aktivite sırasında azalabilir.
 • Hareket yavaşlaması (bradikinezi): Parkinson hastalarında hareketler yavaşlar, günlük aktiviteleri gerçekleştirmekte güçlük çekerler. Basit görevler, örneğin giyinme veya yemek yeme gibi normalde basit olan işler zorlaşabilir.
 • Kas sertliği (rigidite): Parkinson hastalarında kaslarda sertlik ve gerilme hissedilebilir. Eklem hareketlerinde kısıtlama, vücutta sertlik veya ağrı olabilir.
 • Postür ve denge problemleri: Parkinson hastaları, dengeyi sağlamakta zorluk çekebilir ve duruşlarında değişiklikler, eğilme veya eğrilme gibi postür sorunları yaşayabilirler.
 • Hareketlerde küçülme (mikrografi): Parkinson hastalarının yazıları genellikle küçülür ve daha zor okunur hale gelir. Aynı zamanda el hareketleri de küçülebilir.
 • Yürüme problemleri: Parkinson hastalarında yürüme paterni değişebilir. Adımlar kısa, hız düşer ve ayak sürüklenebilir. Denge kaybı ve düşme riski artabilir.
 • Otomatik hareketlerde azalma: Parkinson hastalarında yutma, tükürme, konuşma gibi otomatik hareketlerde azalma görülebilir. Konuşma yavaşlar, ses kısılır veya monotonlaşabilir.
 • Non-motor belirtiler: Parkinson hastalığının motor belirtilerinin yanı sıra non-motor belirtiler de görülebilir. Bunlar depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları, kabızlık, idrar kaçırma gibi çeşitli belirtileri içerebilir.

Parkinson neden olur?

Parkinson hastalığının ne sebeple ortaya çıktığı bilinmemektedir. Ancak, genetik, çevresel ve nörolojik faktörlerin bir arada etkileşim içinde olduğuna inanılmaktadır. Parkinson hastalığının oluşumunda aşağıdaki faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir:

 • Genetik faktörler: Parkinson hastalığının bazı vakalarında genetik mutasyonlar veya kalıtsal faktörler rol oynayabilir. Parkinson hastalığına neden olan genetik mutasyonlar, hastalığı ailesel bir şekilde geçirebilir. Ancak, Parkinson hastalığının çoğu vakasının genetik bir temeli yoktur ve hastalık çoğunlukla spontan olarak ortaya çıkar.
 • Çevresel faktörler: Çevresel faktörlerin Parkinson hastalığının oluşumunda rol oynadığı düşünülmektedir. Örneğin, bazı çalışmalar pestisitler, herbisitler, toksik metaller gibi kimyasal maddelere maruz kalmanın Parkinson hastalığı riskini artırabileceğini göstermiştir. Ayrıca, uzun süreli solvent veya kimyasal madde maruziyeti, baş travması ve diğer çevresel etkenler de hastalığın oluşumunda etkili olabilir.
 • Nörolojik faktörler: Parkinson hastalığının temel olarak beyinde dopamin üreten hücrelerin hasar görmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Dopamin, beyinde hareketlerin koordinasyonunu sağlayan bir nörotransmitterdir. Dopamin üreten hücreler tahrip olduğunda, beyinde dopamin seviyeleri azalır ve Parkinson hastalığına yol açan motor belirtiler ortaya çıkar.

Parkinson hastalığı kimlerde ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı, genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan nörodejeneratif bir hastalıktır. En yaygın olarak 60 yaş ve üzeri kişilerde görülür. Ancak nadir durumlarda daha genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Parkinson hastalığı herhangi bir cinsiyet veya ırk ayrımı yapmaz, herkesi etkileyebilir.

Ayrıca, Parkinson hastalığı ailesel geçiş gösterebilir. Yani, ailede daha önce Parkinson hastalığı olan biri varsa, diğer aile bireylerinde de risk artabilir. Ancak, genetik faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasındaki rolü hala tam olarak anlaşılamamıştır ve çoğu Parkinson hastası ailesel bir öyküye sahip değildir.

Parkinson hastalığı ayrıca çeşitli risk faktörleri ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin, toksik kimyasallara maruz kalma, bazı çevresel faktörler, beyin travması ve bazı ilaçlar Parkinson hastalığı riskini artırabilir.

Parkinson hastalığı evreleri nelerdir?

Parkinson hastalığı, sinir sistemi üzerinde etkili olan ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Parkinson hastalığı genellikle zaman içinde ilerleyen aşamalara veya evrelere ayrılır. Parkinson hastalığının evreleri, semptomlar, belirtiler ve tedavi ihtiyaçları açısından farklılık gösterebilir. Aşağıda Parkinson hastalığı evreleri genel bir perspektiften sıralanmıştır:

 • Evre 1: Bu evrede, genellikle hafif semptomlar başlar ve hastalık genellikle bir tarafta (tek taraflı) bulunur. Titreme, hafif sertlik (rigidite), yavaş hareket (bradikinezi) gibi belirtiler ortaya çıkabilir, ancak günlük yaşam faaliyetlerine önemli bir kısıtlama genellikle yoktur.
 • Evre 2: Hastalık genellikle her iki tarafta (çift taraflı) bulunmaya başlar. Semptomlar artabilir ve günlük yaşam faaliyetlerini daha fazla etkileyebilir. Hareketlerde daha belirgin yavaşlama, denge ve koordinasyon sorunları gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
 • Evre 3: Bu evrede hastalık daha da ilerlemiş olabilir ve günlük yaşam aktivitelerini daha fazla kısıtlayabilir. Dengesizlik, düşmeler, yürüme zorlukları gibi semptomlar daha belirgin hale gelebilir.
 • Evre 4: Hastalık daha ilerlemiş ve günlük yaşam faaliyetlerini önemli ölçüde sınırlamış olabilir. Hareketlerde ciddi kısıtlamalar, güçsüzlük, yorgunluk gibi semptomlar artabilir. Ancak, hastalar hala kendilerine bakabilir ve bağımsız olabilirler.
 • Evre 5: Bu en ileri evrede, hastalar genellikle yatağa bağımlı hale gelebilir ve günlük yaşam faaliyetlerini gerçekleştirmekte büyük zorluklar yaşayabilirler. Yoğun motor ve non-motor semptomlar, konuşma güçlüğü, hafıza kaybı gibi belirtiler artabilir.

Parkinson hastalığındaki semptomlar ve evreler, her hastada farklılık gösterebilir ve hastalığın ilerlemesi kişiden kişiye değişebilir.

Parkinson hastalığı tanısı nasıl konur?

Parkinson hastalığının tanısı genellikle klinik muayene, hastanın semptomlarını değerlendirme, detaylı tıbbi öykü alınması ve bazı ek testlerin yapılmasıyla konulur. Parkinson hastalığının tanısını koymak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Semptomların Değerlendirilmesi: Parkinson hastalığı, genellikle titreme, kas rijiditesi (gerginlik), bradikinezi (yavaş hareketler) ve postural instabilite (denge bozuklukları) gibi karakteristik semptomlarla kendini gösterir. Bir hastanın bu semptomları göstermesi, Parkinson hastalığının olabileceğine işaret edebilir. Bu semptomların sürekliliği, şiddeti ve ilerleyişi, tanı sürecinde değerlendirilir.
 • Tıbbi Öykü Alınması: Hastanın tıbbi öyküsü, doktorun hastalığı değerlendirmesinde önemlidir. Geçmişte yaşanmış travmalar, hastalıklar, ilaç kullanımı gibi faktörler, Parkinson hastalığına dair ipuçları sağlayabilir.
 • Klinik Muayene: Nörolojik bir muayene, hastanın kas gücü, refleksler, koordinasyon, denge ve hareketlerinin değerlendirilmesini içerir. Parkinson hastalığındaki karakteristik bulgular, doktorun hastanın motor becerilerini ve nörolojik fonksiyonlarını incelemesiyle ortaya çıkabilir.
 • Dopaminerjik İlaç Denemesi: Parkinson hastalığının tanısında, dopaminerjik ilaçlar adı verilen belirli bir ilaç grubunun kullanılması da yaygın bir yaklaşımdır. Bu ilaçlar, Parkinson hastalığı semptomlarını hafifletme eğilimindedir ve hastanın bu ilaçlara karşı yanıtı değerlendirilerek tanı sürecine katkıda bulunabilir.
 • Görüntüleme Testleri: Beynin görüntülenmesi için manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme testleri, diğer nörolojik sorunların dışlanmasına yardımcı olabilir ve Parkinson hastalığının tanısını destekleyebilir.
 • Diğer Testler: Kan testleri, tiroid fonksiyon testleri, vitamin D düzeyleri gibi diğer laboratuvar testleri, Parkinson hastalığının tanısında yardımcı olabilir.

Parkinson tedavisi

Parkinson hastalığının tedavisi, semptomları yönetmeye ve hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir yaklaşımı içerir. Parkinson hastalığının tedavisi şu yöntemleri içerebilmektedir:

 • İlaçlar: Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, semptomları hafifletmeye ve hareket kontrolünü artırmaya yardımcı olabilir. Dopamin agonistleri, levodopa, MAO-B inhibitörleri, COMT inhibitörleri ve antikolinerjik ilaçlar gibi farklı ilaç sınıfları kullanılabilir. Tedavi planı, hastanın semptomlarına, yaşına, genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak bireyselleştirilir.
 • Fizyoterapi: Fizyoterapi, Parkinson hastalarının hareket becerilerini artırmak, dengeyi geliştirmek ve güçlendirmek için kullanılabilir. Ayrıca, yürüme ve hareket paternlerini optimize etmek ve yaşam kalitesini artırmak için özel egzersiz programları uygulanabilir.
 • Konuşma Terapisi: Parkinson hastalığı, konuşma ve yutma becerilerini etkileyebilir. Konuşma terapistleri, ses ve konuşma terapisi ile hastaların iletişim becerilerini artırmaya yardımcı olabilir ve yutma problemlerini yönetebilir.
 • Ergoterapi: Ergoterapi, günlük yaşam aktivitelerini (örneğin giyinme, yemek yeme, temizlik) kolaylaştırmak ve bağımsızlığı artırmak için kullanılabilir. Özel ekipman ve yöntemler kullanarak hastaların günlük aktivitelerde bağımsızlıklarını sürdürmelerine yardımcı olabilir.
 • Cerrahi Tedavi: Parkinson hastalığının ilerlemiş durumlarında, beyin cerrahisi yöntemleri olan derin beyin stimülasyonu (DBS) ve nörokirurjik ablasyon, belirli hastalarda semptomların yönetiminde kullanılabilir.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı bir yaşam tarzı, Parkinson hastalarının genel sağlık durumunu ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, uyku düzeni ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişiklikleri, Parkinson hastalığı semptomlarının yönetimine katkıda bulunabilir.

Parkinson hastalarının hayatı nasıl kolaylaştırılır?

 1. İlaçların düzenli kullanımı: Parkinson hastalığının semptomlarını yönetmek için doktor tarafından reçete edilen ilaçların düzenli kullanımı, hastaların semptomlarını daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olabilir.
 2. Fizyoterapi ve egzersiz: Fizyoterapi ve düzenli egzersiz, Parkinson hastalarının hareket becerilerini artırmak, dengeyi geliştirmek, kas gücünü korumak ve genel sağlığı desteklemek için önemlidir. Fizyoterapistler tarafından özel olarak tasarlanmış egzersiz programları, hastaların günlük aktivitelerini daha kolay gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.
 3. Konuşma terapisi: Parkinson hastalığı, konuşma ve yutma becerilerini etkileyebilir. Konuşma terapistleri, hastaların iletişim becerilerini artırmak ve yutma problemlerini yönetmek için özel terapiler sağlayabilir.
 4. Ergoterapi: Ergoterapistler, günlük yaşam aktivitelerini (örneğin giyinme, yemek yeme, temizlik) kolaylaştırmak ve bağımsızlığı artırmak için hastalara özel stratejiler ve ekipmanlar sağlayabilir.
 5. Destekleyici terapi: Parkinson hastalarının psikolojik ve duygusal ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. Psikologlar veya danışmanlar, hastaların duygusal zorluklarla baş etmelerine yardımcı olabilir ve yaşam kalitelerini artırabilir.
 6. Sosyal destek: Aile, arkadaşlar ve toplum desteği, Parkinson hastalarının yaşamını kolaylaştırmada önemlidir. Sosyal etkileşimler, hastaların ruh hali, motivasyon ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler yapabilir.
 7. Beslenme: Dengeli ve sağlıklı bir beslenme planı, Parkinson hastalarının genel sağlığını desteklemek için önemlidir. Gerekirse bir beslenme uzmanı tarafından tasarlanmış bir beslenme planı, hastaların beslenme ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilir.
 8. Güvenli bir çevre: Parkinson hastalarının ev ve çevrelerini güvende ve erişilebilir hale getirmek, düşmeleri ve kazaları önlemek için önemlidir. Evde uygun düzenlemeler ve güvenlik önlemleri, hastaların günlük aktiviteleri daha güvenli ve kolay hale getirebilir.
Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?