omurilik tumor

Omurga ve Omurilik Tümörü Nedir, Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Omurilik tümörü, omuriliğin içinde veya yakınında oluşan kanserli bir tümördür. Omuriliğin görevi, beyinden gelen sinir sinyallerini vücudun geri kalanına iletirken, aynı zamanda vücuttaki algılamaları beyne ileterek hisleri oluşturmaktır. Omurilik tümörleri, bu süreci engelleyerek nörolojik semptomlar ve fonksiyon kaybına neden olabilir.Omurilik tümörleri, iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilirler. İyi huylu tümörler, büyüyerek omuriliği sıkıştırabilir ve bu da sinir sisteminin işleyişini bozabilir. Kötü huylu tümörler ise hızla büyüyebilir, çevreleyen dokulara yayılabilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Omurilik tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Omurilik tümörlerinin belirtileri tümörün konumuna, büyüklüğüne ve kötü huylu olup olmadığına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu belirtiler;

 • Sırt ağrısı: Omurilik tümörlerinin en yaygın belirtisi sırt ağrısıdır. Ağrı genellikle bölgenin tümünde hissedilir ve zamanla şiddeti artabilir.
 • Uyuşma ve karıncalanma: Tümör, omurilikteki sinirleri sıkıştırarak uyuşma ve karıncalanma hissine neden olabilir. Bu hisler genellikle bacaklarda, kollarda ve üst gövdede hissedilir.
 • Güçsüzlük: Omurilik tümörleri, kasların kontrolünü sağlayan sinirleri etkileyerek güçsüzlüğe neden olabilir. Bu, bacaklarda, kollarda veya vücudun diğer bölgelerinde görülebilir.
 • Denge kaybı: Omurilik tümörleri, omuriliği etkileyen dengede kontrol sorunlarına neden olabilir. Bu, yürürken zorluk çıkarmak, düşme eğilimi göstermek veya diğer denge sorunlarına neden olabilir.
 • İdrar ve bağırsak kontrolü kaybı: Omurilik tümörleri, idrar yapma ve bağırsak hareketlerini kontrol eden sinirleri etkileyerek idrar ve bağırsak kontrolünün kaybına neden olabilir.
 • Cinsel işlev bozukluğu: Omurilik tümörleri, cinsel fonksiyonu kontrol eden sinirleri etkileyebilir ve cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir.
 • Nöbetler: Omurilik tümörleri nadiren nöbetlere neden olabilir, ancak bazı durumlarda görülebilir.

Omurilik tümörü nedenleri nelerdir?

Omurilik tümörleri genellikle nedeni bilinmeyen bir durumdur, ancak bazı faktörlerin riski arttırabileceği düşünülmektedir. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Genetik faktörler: Bazı ailelerde omurilik tümörlerinin daha sık görüldüğü gözlemlenmiştir. Bazı genetik bozukluklar da omurilik tümörlerinin gelişimine neden olabilir.
 • Radyasyon: Uzun süre maruz kalınan yüksek seviyelerde radyasyon, omurilik tümörleri dahil birçok kanser türünün gelişimine neden olabilir.
 • Bağışıklık sistemi bozuklukları: Bazı bağışıklık sistemi bozuklukları, omurilik tümörleri dahil birçok kanser türünün gelişimini kolaylaştırabilir.
 • Viral enfeksiyonlar: Bazı viral enfeksiyonlar, omurilik tümörlerinin gelişimine neden olabilecek genetik değişikliklere yol açabilir.
 • Yaş: Omurilik tümörleri her yaşta görülebilir, ancak 50 yaş ve üstü insanlarda daha sık görülür.
 • Cinsiyet: Bazı tümör türleri belirli cinsiyetlerde daha sık görülür. Omurilik tümörleri de kadınlarda biraz daha yaygındır.
 • Diğer kanserler: Bazı kanser türleri, özellikle beyin tümörleri, omurilik tümörlerinin gelişimine neden olabilir.

Omurilik tümörü türleri nelerdir?

Omurga tümörleri, omurga bölgesinde farklı dokulardan gelişebilen farklı tümör tiplerini ifade eder. Omurga tümörleri için en sık rastlanan tümör türleri şu şekildedir:

 1. Kitleler: Omurga bölgesindeki dokulardan kaynaklanan tümörlerdir. Bu tümörler genellikle iyi huyludur, ancak nadiren de olsa kötü huylu olabilirler.
 2. Meningiyomlar: Omuriliği çevreleyen meningeal dokudan kaynaklanan tümörlerdir. Genellikle iyi huyludurlar ve nispeten yavaş büyürler.
 3. Schwannomlar: Sinir kökleri veya omurilik zarlarından kaynaklanan tümörlerdir. Genellikle iyi huyludurlar ve nispeten yavaş büyürler.
 4. Hemangioblastomlar: Omurilik bölgesinde nadir görülen tümörlerdir. Vasküler dokudan kaynaklanırlar ve sıklıkla iyi huyludur.
 5. Plazma hücreli tümörler: Kan hücrelerinden kaynaklanan nadir tümörlerdir. Nadiren kötü huylu olabilirler.
 6. Lenfomalar: Lenfatik sistemden kaynaklanan kanser türleridir. Omurilikte nadiren görülürler, ancak kötü huylu olma eğilimindedirler.
 7. Metastatik tümörler: Vücudun başka bir bölgesinden köken alan kanser hücreleri, kan veya lenf yoluyla omuriliğe yayılabilir. Bu tümörler genellikle kötü huyludur ve hızlı bir şekilde büyürler.

Omurilik tümörü nasıl teşhis edilir?

Omurilik tümörünün teşhisinde öncelik; uzman doktor tarafından fiziki muayenedir. Burada hastanın nörolojik belirtilerini ve semptomlarını değerlendirir ve omuriliğin fiziksel muayenesini yapar. Bu, omurilik tümörü şüphesi olan bir hastada ilk adımdır. Muayene sonrasında görüntüleme testleri yapılarak omurilik tümörlerinin görüntülenmesine ve teşhis edilmesine yardımcı olunması sağlanılır. Bunlar arasında manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (BT) taraması ve röntgen çekimi bulunur. Laboratuvar testleri ise kan testleri gibi genel bir sağlık değerlendirilmesinin yapılması için tercih edilmektedir. Bu kan testleri tümörün vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemeye yardımcı olabilmektedir.

Tüm bunların dışında tümörlerin tipini ve malignitesini belirlemek için bir doku örneği alınması gerekebilmektedir. Bu işlem, genellikle cerrahi yolla veya iğne biyopsisi olarak gerçekleştirilir.

Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve diğer ilaç tedavileri yer alabilir. Erken teşhis, daha iyi bir tedavi ve sağkalım şansı sağlayabilir, bu nedenle herhangi bir belirti veya semptomunuz varsa, bir uzman doktora danışmak önemlidir.

Omurilik tümörü tedavisi nasıl yapılır?

Omurilik tümörü tedavisi, hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak, tümörün tipi, boyutu, konumu ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. En yaygın tedavi yöntemleri arasında;

 1. Cerrahi müdahale: Omurilik tümörleri için en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Tümörün tamamı veya bir kısmı cerrahi yolla çıkarılır. Cerrahi müdahale, tümörün boyutunu küçültmek, baskıyı azaltmak ve semptomları hafifletmek için de kullanılabilir. Ancak, bazı tümörlerin tamamen çıkarılması mümkün olmayabilir.
 2. Radyoterapi: Radyasyon tedavisi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini öldürmeye yardımcı olur. Radyoterapi, cerrahi müdahale sonrası tümörün geri gelme riskini azaltmak için de kullanılabilir. Radyoterapi, omurilik dokusunu etkilediği için yan etkileri olabilir.
 3. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak veya öldürmek için kullanılan ilaç tedavisidir. Omurilik tümörleri için kemoterapi, cerrahi müdahale veya radyoterapi ile kullanılabilir. Kemoterapi, yan etkileri nedeniyle diğer tedavi seçenekleri kadar sık kullanılmaz.
 4. Hormon terapisi: Hormon terapisi, hormonal faktörlere bağlı olan tümörleri tedavi etmek için kullanılır. Özellikle omurilik tümörleri için hormonal tedavi seçeneği sınırlıdır.
 5. Steroidler: Steroidler, omurilik tümörlerinin neden olduğu inflamasyon ve ödemi azaltmak için kullanılır. Steroidler, semptomların hafifletilmesine yardımcı olur, ancak tümörün büyümesini durduramazlar.

En sık sorulan sorular

Omurilik tümörü ameliyatı sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Omurilik tümörü tedavisinde iyileşme, ameliyatın nasıl geçtiğine ve kişiden kişiye bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İyileşme süreci, ameliyat sonrası ilk birkaç hafta içinde başlar ve birkaç ay sürebilmektedir. Ameliyat sonrasında iyileşme sürecinde görülebilecek bazı semptomlar şu şekildedir:

 • Ağrı: Ameliyat sonrası ağrı normaldir. Doktor, ağrıyı azaltmak için ilaçlar reçete edebilir.
 • Yara bakımı: Omurilik tümörü ameliyatı sonrası yara bakımı önemlidir. Yara bölgesi temiz ve kuru tutulmalıdır. Doktorun önerileri doğrultusunda yara bakımı yapılmalıdır.
 • Hareketlilik: Ameliyat sonrası doktorun önerileri doğrultusunda yavaş yavaş hareket etmeye başlamak önemlidir. Fizyoterapist tarafından önerilen egzersizler yapılmalıdır.
 • Hastanede kalış süresi: Omurilik tümörü ameliyatı sonrası hastanede kalış süresi, ameliyatın tipine, tümörün konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Genellikle hastalar birkaç gün hastanede kalır.
 • Komplikasyonlar: Omurilik tümörü ameliyatı sonrası bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. En sık görülen komplikasyonlar arasında enfeksiyon, kanama ve nörolojik sorunlar yer alır.

Rehabilitasyon: Ameliyat sonrası rehabilitasyon, hastanın eski aktivitelerine geri dönmesine yardımcı olur. Fizyoterapist tarafından önerilen egzersizler yaparak kas gücü ve hareketlilik artırılabilir.

Omurga tümörü iyileşir mi?

İyi huylu omurga tümörleri genellikle daha iyi bir prognoza sahiptir ve çoğunlukla tedavi edilebilirler. Bunlar genellikle cerrahi müdahale ile çıkarılabilir ve tümörün büyümesi ve yayılması kontrol altına alınabilir. İyileşme süreci, cerrahi sonrası rehabilitasyon ve tedaviye bağlı olarak değişebilir.

Kötü huylu omurga tümörleri daha karmaşık bir tedavi yaklaşımı gerektirir. Tedavi genellikle cerrahi çıkarılma, radyoterapi ve/veya kemoterapi kombinasyonunu içerebilir. Kötü huylu tümörlerin iyileşme şansı, tümörün tipine, yayılma derecesine ve bireyin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda, tedavi omurgadaki tümörü tamamen ortadan kaldırabilir veya kontrol altına alabilirken, diğer durumlarda tam bir iyileşme mümkün olmayabilir.

Omurilik tümörü ameliyatı riskli mi?

 • Nörolojik Hasar: Omurilik tümörü ameliyatı sırasında omurilik dokusu üzerindeki cerrahi müdahale nedeniyle nörolojik hasar riski vardır. Bu, his kaybı, güçsüzlük, felç veya idrar ve bağırsak kontrolünün kaybı gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.
 • Enfeksiyon: Ameliyat sonrası enfeksiyon riski mevcuttur. Bu enfeksiyonlar, omurilik dokusunda veya cerrahi alanın çevresinde oluşabilir ve tedavi gerektirebilir.
 • Kanama: Ameliyat sırasında veya sonrasında kanama riski vardır. Omurilik etrafındaki kan damarlarına zarar verilirse, ciddi kan kaybı ve nörolojik komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
 • Anestezi Riskleri: Ameliyat için kullanılan genel anesteziye bağlı olarak, anesteziye bağlı komplikasyonlar oluşabilir. Bunlar nadir olsa da, anestezi reaksiyonları veya solunum problemleri gibi durumlar ortaya çıkabilir.
 • Omurga İstikrarı: Omurilik tümörlerinin çıkarılması bazen omurga istikrarını etkileyebilir. Bu durumda, ameliyat sonrası omurga stabilizasyonu için ek prosedürler gerekebilir.

Omurilik ameliyatı kaç ayda iyileşir?

Omurilik ameliyatının iyileşme süreci, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Her bireyin iyileşme süreci farklı olabilir ve birçok faktör bunu etkileyebilir. Bu faktörler arasında ameliyatın türü, omurilik tümörünün özellikleri, ameliyat sonrası komplikasyonlar, genel sağlık durumu ve rehabilitasyon programının etkinliği yer alır.

Omurilik ameliyatı sonrası iyileşme süreci genellikle uzun bir zaman alabilir. İlk birkaç hafta içinde, hastalar genellikle hastanede kalır ve ameliyat sonrası dikkatli bir takip ve bakım alırlar. Bu dönemde ağrı kontrolü, yara bakımı ve hareketlilik önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?