nrbc nedir

NRBC nedir? Yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

NRBC nedir?

NRBC (Nucleated Red Blood Cells), çekirdekli kırmızı kan hücrelerini temsil eden bir tıbbi terimdir. Normal şartlarda, yetişkin insanlarda kemik iliğinde bulunurlar. Ancak kanda tespit edilen NRBC seviyeleri, ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir ve ek değerlendirmeleri gerektirebilir.

NRBC’lerin kanda bulunması, aşağıdaki riskli durumları içerebilir:

 • Lösemi (Kan kanseri): NRBC’lerin yüksek seviyelerde bulunması, lösemi gibi kan kanseri türleri ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda, kemik iliğinde anormal sayıda genetik olarak değişmiş kan hücreleri üretilir.
 • Kemik iliği sorunları: NRBC’lerin artışı, kemik iliği sorunlarını, özellikle de ilik hücre gelişimi ile ilgili bozuklukları gösterebilir.
 • Anemi: NRBC’lerin yüksek seviyelerde bulunması, anemi durumunu işaret edebilir. Anemi, vücutta yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresinin olmaması durumudur.
 • Hemolitik anemi (Kırmızı kan hücrelerinin hızla yok olması): NRBC’lerin artışı, hızla yok olan kırmızı kan hücreleriyle ilişkili olabilir.
 • Hipoksi (Oksijen yetersizliği): Değerlerin yüksek seviyelerde bulunması, hipoksi durumunu işaret edebilir. Bu durumda, kanda yeterli miktarda oksijen bulunmaz.
 • Konjestif kalp yetmezliği: NRBC’lerin artışı, kalp yetmezliği gibi durumlarla bağlantılı olabilir. Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterince kan pompalayamaması durumudur.

Seviyelerinin tespiti, genellikle tam kan sayımı (CBC) testi sırasında yapılır. Yüksek  seviyeler , altta yatan sağlık sorunlarını belirleme ve tedaviye başlama açısından önemli bir gösterge olabilir. Bu nedenle, bu tür durumlarda doktorlar genellikle daha fazla değerlendirme yaparlar ve spesifik tedavi planları oluştururlar.

NRBC Testi Nasıl Yapılır?

Test, genellikle bir hemogramın (tam kan sayımı) bir parçası olarak yapılır. Bu test, kan örneğinin alınması ve laboratuvar ortamında incelenmesini içerir. Test nasıl yapılır:

Kan örneği alma:

 • Testi için hastadan genellikle kolun iç kısmındaki bir damarından kan alınır.
 • Sağlık profesyoneli, steril bir iğne kullanarak damarı deler ve bir kan tüpüne kanı alır.

Laboratuvar incelemesi:

 • Kan örneği, bir laboratuvara gönderilir.
 • Laboratuvar teknisyenleri, kan örneğini inceleyerek kırmızı kan hücreleri arasında çekirdek içeren hücreleri (NRBC’leri) sayarlar.

Analiz ve değerlendirme:

 • NRBC seviyeleri belirlenir ve hasta raporuna kaydedilir.
 • Seviyeler genellikle mikroskop altında incelenerek belirlenir.

Test , genellikle genel sağlık durumunu değerlendirmek, anemi veya kemik iliği sorunları gibi durumları tespit etmek amacıyla yapılır. Testin sonuçları, hastanın genel sağlık durumu hakkında bilgi verir ve varsa altta yatan sağlık sorunlarını belirleme konusunda yardımcı olur.

Test  yapılırken hastanın herhangi bir özel hazırlığı olması genellikle gerekmez. Ancak, bazı durumlarda sağlık uzmanı, kan örneği alınmadan önce hastanın belirli ilaçları kullanmamasını veya açlık durumunu takip etmesini isteyebilir. Bu durum, testin doğruluğunu artırmak veya belirli koşulları daha iyi değerlendirmek içindir.

Sonuçlar genellikle birkaç gün içinde hazır olur ve doktorunuz test sonuçlarına dayanarak uygun bir tanı ve tedavi planı oluşturabilir.

 NRBC Testi Neden Yapılır?

Doktorların belirli durumları değerlendirmek, tanı koymak veya tedaviyi yönlendirmek amacıyla başvurdukları bir tıbbi testtir.  Test için  başvurulan bazı nedenler şunlar olabilir:

 • Yenidoğan bebeklerin rutin taraması: Yenidoğan bebeklerde NRBC seviyeleri rutin bir tarama sırasında değerlendirilebilir. Bu, bebekteki potansiyel sağlık sorunlarını erken teşhis etmeye yardımcı olabilir.
 • Anne karnındaki bebeğin izlenmesi: Hamilelik sırasında, anne karnındaki bebeğin sağlığını izlemek amacıyla NRBC testi yapılabilir. Bu, bebeğin gelişimini değerlendirmeye ve potansiyel sorunları önceden tespit etmeye yardımcı olabilir.
 • Lösemi şüphesi:  Seviyelerin yüksek olması, lösemi gibi kan kanseri türleri ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda test, lösemi şüphesi olan bireylerde yapılabilir.
 • Kemik iliği sorunlarının değerlendirilmesi:  Test, kemik iliği sorunlarını değerlendirmek için kullanılabilir. Kemik iliğindeki anormal hücre gelişimi veya sorunlar, NRBC seviyelerinde artışa neden olabilir.
 • Kemoterapi veya kemik iliği nakli sonuçlarının izlenmesi: Bazı kanser tedavileri, kemoterapi veya kemik iliği nakli sonrasında NRBC seviyelerini izlemek için kullanılabilir. Bu, tedavinin etkinliğini değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Test genellikle diğer klinik inceleme ve laboratuvar sonuçlarıyla birlikte değerlendirilir. Yüksek NRBC seviyeleri, altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir, ancak bu durumun kesin nedenini belirlemek için ek testler ve değerlendirmeler gerekebilir. Tedavi, genellikle  değerlerin seviyelerini etkileyen, altta yatan hastalığın tedavisini içerir.

NRBC değerlerinin yorumlanması: Ne anlama gelir?

(Nucleated Red Blood Cell) değerleri, kandaki olgunlaşmamış çekirdekli kırmızı kan hücrelerinin sayısını ifade eder. Bu değerler genellikle bir tam kan sayımı (hemogram) sırasında elde edilir. Değerlerin yorumlanması, testi isteyen doktor ve bir hematolog (kan hastalıkları uzmanı) tarafından yapılır.

 • Normal değer aralığı: Değerler, laboratuvarın belirlediği normal referans aralıkları içinde olmalıdır. Bu aralık, laboratuvarın kullandığı ölçüm birimlerine ve test yöntemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 • Yüksek NRBC değerleri: Seviyelerin yüksek olması, potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu durum, lösemi, kemik iliği sorunları, anemi, hemolitik anemi veya diğer kan hastalıkları ile ilişkilendirilebilir.
 • Düşük NRBC değerleri: Seviyelerin düşük olması, genellikle normalden daha düşük olan olgunlaşmış kırmızı kan hücrelerinin yetersiz üretimini gösterebilir. Bu durum, kemik iliği sorunları, anemi veya diğer hematolojik bozuklukları işaret edebilir.
 • Ek testlere başvurulması: Değerlerin anormal olduğu durumlarda, doktor genellikle ek testlere başvurabilir. Bu testler, altta yatan sağlık sorunlarını belirleme ve doğru tanı koyma sürecini desteklemeye yöneliktir.
 • Klinik durumun incelenmesi: NRBC değerleri, genellikle bir bireyin genel sağlık durumuyla birlikte değerlendirilir. Hastanın semptomları, aile öyküsü ve diğer klinik bulgular, doğru bir tanı ve tedavi planı oluşturmak için dikkate alınır.

Değerlerin yorumlanması, spesifik bir klinik duruma ve hastanın genel sağlık geçmişine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, test sonuçlarından elde edilen bilgiler, genellikle bir sağlık profesyoneli tarafından bireysel bir duruma özgü olarak değerlendirilir.

Normal NRBC Değerleri Ne Olmalıdır?

Sağlıklı bireylerin kanında normalde NRBC bulunmamalıdır ve sonuçlar genellikle 0 NRBC/100 WBC olarak gösterilir. Doktorlar genellikle değer düzeyinin 0.02 x 10^9/L (mikrolitre başına 0.20)’den yüksek veya düşük olması durumunda, NRBC varlığına bağlı riskli hastalıklardan şüphelenebilirler.

NRBC Yüksekliği  nedenleri?

Değerlerin yüksekliği, normalde yetişkinlerin kanında bulunmaması gereken bir durumdur. Bu durumun tespit edilmesi halinde doktorlar genellikle ek değerlendirmelere başvururlar. Yetişkinlerde, travmalar, yaralanmalar veya çeşitli sebeplerle meydana gelen yoğun kan kaybı ve hemolitik anemi durumunda kırmızı kan hücrelerinin üretimi artabilir. Bu durumda NRBC’ler kan dolaşımına karışabilir ve kan testleri ile yüksek seviyelerde tespit edilebilir.

NRBC Yüksekliği Durumunda izlenecek Yollar?

Hastadan alınan kan örneğinde yüksek NRBC seviyeleri tespit edilirse, doktorlar genellikle ek test ve tanı yöntemlerinin uygulanmasını talep eder. Ek testler, hemogram testi değerlerine ve hastanın semptomlarına bağlı olarak belirlenir. Bu durumda başvurulan bazı tanı yöntemleri şunlardır:

 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR): MR, vücut içinde detaylı görüntüler elde etmek için kullanılır. Bu yöntem, özellikle kanser şüphesi olduğunda dokuların ayrıntılı bir şekilde incelenmesine yardımcı olabilir.
 • Bilgisayarlı tomografi (CT): CT taraması, vücudun kesitsel görüntülerini oluşturur. Kanser gibi durumların teşhisinde ve evrelemesinde yardımcı olabilir.
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması: PET taraması, metabolizmanın görüntülerini çıkararak anormal hücrelerin yerini belirlemede yardımcı olabilir. Kanser tespiti için sıkça kullanılır.

Bu tanı yöntemleri, özellikle kanser şüphesini doğrulamak, evrelemek ve tedavi planını oluşturmak için başvurulan yöntemlerdir. Doktorlar, hastanın genel sağlık durumu ve semptomlarına dayanarak en uygun tanı yöntemlerini seçer ve sonuçlarına göre tedavi planını belirler.

NRBC Artışının Belirtileri Nelerdir?

Vücutta normalde bulunmaması gereken NRBC’nin kan dolaşımına girmesi durumunda artış görülebilir. Bu durum genellikle sadece testlerle belirlenir ve genellikle öncesinde herhangi bir belirti vermez. Ancak ortaya çıkan belirtiler, değerlerin artışına neden olan altta yatan durumdan kaynaklanabilir. Örneğin:

Lösemi durumunda:

 • Yorgunluk
 • Halsizlik
 • Vücutta yer yer morarma
 • Lenf bezlerinin şişmesi
 • Tekrarlayan enfeksiyonlar

Hipoksi durumunda:

 • Nefes almada güçlük
 • Nefes darlığı
 • Baş ağrısı
 • Solgun cilt rengi
 • Zihinsel bozukluklar

Bu belirtiler, artışa neden olan temel sağlık sorununun spesifik özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Herhangi bir belirti fark edildiğinde, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek ve uygun testleri yaptırmak önemlidir.

NRBC Düşüklüğü

NRBC’nin sağlıklı bir insanda olmaması gerektiğinden, kan tahlillerinde negatif sonuç tespiti klinik açıdan genellikle bir anlam ifade etmeyebilir. Yakın geçmişte yapılan bir araştırma, kanda çıkmayan NRBC seviyelerinin endişe verici olmadığını ve altta yatan tıbbi bir durumu işaret etmeyeceğini ortaya koymuştur.

Ancak, değerlerin 0‘dan düşük olması durumunda, bazı tıbbi durumların varlığı düşünülebilir. Bu durum, özellikle kemik iliği sorunları veya anemi gibi durumların belirlenmesi açısından önemli olabilir. Yine de, değerler düşük çıkarsa, doktorlar genellikle diğer klinik belirtiler ve test sonuçlarıyla birlikte bütünsel bir değerlendirme yaparlar.

NRBC Düşüklüğü: Nedenleri ve Tedavisi

Sağlıklı bir kişide NRBC seviyeleri genellikle ‘0’ çıkar, ancak bu değerlerin 0′dan düşük olması bazı nedenlere işaret edebilir. Olası nedenler arasında kemik iliği sorunları, agresif kanser tedavileri (örneğin kemoterapi, radyoterapi) veya anemi yer alabilir.

NRBC düşüklüğünün tedavisi, bu durumun altında yatan nedenin belirlenmesini içerir. Tedavi planı, spesifik bir tanıya dayanarak oluşturulur ve hastanın genel sağlık durumu, semptomları ve laboratuvar sonuçları dikkate alınarak uygulanır. Kemik iliği sorunları veya kanser tedavileri nedeniyle düşük   seviyelerin, altta yatan durumlarının  tedavi edilmesiyle genellikle düzelir.

Bu nedenle, değerlerin düşüklüğü tespit edildiğinde, bir sağlık profesyoneli tarafından detaylı bir değerlendirme yapılmalı ve uygun tedavi planı belirlenmelidir.

Bebeklerde NRBC (Nükleer segmentli çekirdekli kırmızı kan hücreleri) Nedir?

Bebeklerin vücutlarında yaşamlarının ilk haftalarında NRBC bulunabilir ve bu hücreler genellikle bebeklerin büyümeye başlamasıyla kısa bir sürede kaybolur. Bebeklerin yenidoğan dönemlerinde tespit edilen NRBC genellikle endişe verici bir durumu işaret etmez. Ancak bebeklerde yenidoğan dönemi geçmesine rağmen  seviyeler düşmediğinde, bu durum altta yatan tıbbi bir sorunu işaret edebilir.

Bebeklerde değerlerin  yüksekliği aşağıda belirtilen bazı durumlar sebebiyle olabilir:

 • Anemi veya çeşitli kan bozuklukları: Yetersiz kırmızı kan hücreleri üretimi veya anormal hücre yapıları.
 • İntrauterin enfeksiyonlar: Fetusun anne karnında veya doğum sırasında edindiği enfeksiyonlar.
 • Kemik iliği sorunları: Kemik iliğinin normalden farklı çalışması veya gelişmemiş hücrelerin dolaşımda kalması.
 • Prematüre doğum: Bebeğin prematüre doğmuş olması, yani normal süreden önce dünyaya gelmesi.

Bebeklerde NRBC varlığı genellikle normal kabul edilse de, bazı durumlarda ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu nedenle, bebeklerde ,tahlil  değerlerinin  doktor tarafından değerlendirilmesi ve yorumlanması önemlidir.

NRBC ve Lösemi ilişkisi

Lösemi, vücutta kontrolsüzce büyüyen ve çoğalan lökosit adlı kan hücrelerinin kanseridir. Bu durum, lökositlerdeki değişikliklerin çekirdekli kırmızı kan hücrelerinin hızla büyümesine ve vücuda dağılmasına yol açar. Kontrolsüz hücre çoğalımı, vücuttaki sağlıklı kan hücrelerinin sayısını aşabilir ve sağlıklı kanın işlevini yapamaz hale getirebilir.

Bilimsel araştırmalar, Nükleer Segmentli Çekirdekli Kırmızı Kan Hücreleri  seviyelerinin başta lösemi olmak üzere birçok ciddi hastalıkla ilişkili olabileceğini gösterir. Lösemi genellikle kemik iliğindeki normal kan hücrelerinin yerine kanserli hücrelerin üretilmesine neden olduğu için, bu durumda çoğalan hücreler arasında NRBC’ler de bulunabilir.

Değerlerin  seviyelerinin yükselmesi, lösemi tanısını doğrulamak için kullanılabilecek ancak tek başına bir tanı aracı olmayan bir belirteçtir. Bu nedenle, lösemi şüphesi durumunda genellikle daha kapsamlı hematolojik testler ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Lösemi tanısı konulduktan sonra, uzman bir onkolog veya hematolog tarafından uygun tedavi planı belirlenir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?