dev

Narsistik kişilik bozukluğu

Narsistik Kişilik Bozukluğu, bireyin aşırı bir özgüven, kendini beğenmişlik, grandiyözite ve başkalarını sömürme eğilimi gibi belirgin özelliklere sahip olduğu bir psikolojik durumdur. Bu bozukluğa sahip olan kişiler genellikle kendilerini olağanüstü özel, yetenekli veya önemli kişiler olarak görme eğilimindedirler.

Narsistik kişilik bozukluğu genellikle erken yetişkinlik döneminde belirgin hale gelir ve kalıcı bir özellik olarak devam eder. Bozukluk, bireysel ve mesleki ilişkilerde sorunlara ve kişisel tatminsizliğe yol açabilir. Genellikle psikoterapi ve terapi yöntemleri ile tedavi edilmeye çalışılır.

Narsistik kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir?

 • Kendini önemseme ve grandiyözite: Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler, kendilerini olağanüstü önemli ve üstün kişiler olarak görürler. Başarılarını abartırlar, büyük beklentilere sahiptirler ve sürekli olarak övgü ve hayranlık beklerler.
 • Empati eksikliği: Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler, başkalarının duygusal ihtiyaçlarına yeterince duyarlı olamazlar. Empati kurmakta zorluk çekerler ve başkalarının duygusal deneyimlerini anlamakta güçlük çekerler.
 • Başkalarını sömürme ve manipülasyon: Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler, diğer insanları kendi çıkarları için kullanma eğilimindedirler. Başkalarını manipüle ederek, sömürerek veya kullanarak kendi hedeflerine ulaşmaya çalışırlar.
 • Hayranlık beklemek: Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler, sürekli olarak başkalarının kendilerini övmesini ve hayranlık göstermesini beklerler. Başkalarının onları özel ve üstün olarak görmesini istedikleri için sürekli dikkat ararlar.
 • Kibir ve taşkınlık: Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle kibirli, kendini beğenmiş ve taşkın bir tavır sergilerler. Başkalarını küçümserler ve onlara karşı üstünlük taslarlar.
 • İlgili olmama veya ilgisiz görünme: Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle başkalarının yaşadığı sorunlara veya duygusal ihtiyaçlara yeterince ilgi göstermezler. İlgileri genellikle kendi ihtiyaçları ve istekleri üzerinde yoğunlaşır.
 • Başarı takıntısı: Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle sürekli başarı ve üstünlük peşindedirler. Mükemmeliyetçi bir tutum sergileyebilirler ve başarılarını abartarak kendilerini öne çıkarmaya çalışırlar.

Narsistik kişilik bozukluğu olan kişi nasıl anlaşılır?

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bir kişiyi tanımak bazen zor olabilir, çünkü bazı belirtiler başkaları tarafından fark edilemeyebilir veya ilk başta göze çarpmayabilir. Ancak, bazı davranış örnekleri, narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişiyi anlamada yardımcı olabilir. Bunlara örnek olarak:

 • Kendini sürekli övmek ve abartmak: Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, başarılarını sürekli olarak abartırlar ve kendilerini diğer insanlardan üstün gördüklerini dile getirirler. Sık sık büyük beklentiler içindedirler ve büyük övgüler beklerler.
 • Başkalarını manipüle etmek: Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, kendi çıkarları için başkalarını manipüle etme eğilimindedirler. Başkalarını kullanarak hedeflerine ulaşmaya çalışabilirler veya diğer insanları kendi amaçlarına hizmet etmeye zorlayabilirler.
 • Empati eksikliği: Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle başkalarının duygusal ihtiyaçlarına yeterince duyarlı olamazlar. Empati kurmakta zorluk çekerler ve başkalarının duygusal deneyimlerini anlamakta güçlük çekerler.
 • Sürekli dikkat arama: Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, sürekli olarak dikkat çekmeye çalışır ve başkalarının kendilerini övmesini, hayranlık göstermesini beklerler. İlgileri genellikle sadece kendileri ve kendi ihtiyaçları üzerinde yoğunlaşır.
 • Başkalarını küçümseme ve eleştirme: Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle başkalarını küçümser, eleştirir ve kendilerini üstün gördüklerini dile getirirler. Diğer insanların fikirlerini veya duygusal deneyimlerini önemsemezler.
 • İlişkilerde güç dengesizliği: Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, ilişkilerde sıklıkla güç dengesizliği yaratma eğilimindedirler. Kendilerini diğerlerinin üzerinde konumlandırma, kontrol etme veya manipüle etme çabaları gösterebilirler.
 • İhtiraslı ve hırslı olma: Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle büyük hedeflere ulaşma konusunda ihtiraslı ve hırslıdır. Sürekli başarı peşindedirler ve başarılarını abartarak kendilerini öne çıkarmaya çalışırlar.

Narsistik kişilik bozukluğu kimlerde görülür?

Narsistik kişilik bozukluğu, genellikle erken yetişkinlik döneminde belirgin hale gelen ve kalıcı bir özellik olarak devam eden bir durumdur. Kimlerde görülebileceği konusunda bazı faktörler vardır, ancak kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Potansiyel risk faktörleri şunlardır:

 • Narsistik kişilik bozukluğu, aile geçmişinde narsistik özelliklere sahip bireylerin varlığıyla ilişkilendirilmiştir. Genetik faktörlerin, bozukluğun ortaya çıkma riskini artırabileceği düşünülmektedir.
 • Bazı araştırmalar, narsistik kişilik bozukluğunun, çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Örneğin, aşırı övgü veya eleştiriye maruz kalma, duygusal ihmal veya istismar gibi faktörler, narsistik kişilik özelliklerinin gelişimine katkıda bulunabilir.
 • Çocukluk döneminde sürekli olarak abartılı övgü ve takdir edilme, narsistik kişilik özelliklerinin gelişimini teşvik edebilir. Bu durum, çocuğun kendisini olağanüstü özel veya üstün olarak görmesiyle sonuçlanabilir.
 • Bazı kültürlerde, bireysel başarı ve üstünlük değerleri daha fazla vurgulanırken, empati ve paylaşma gibi değerler daha az önemsenir. Bu tür bir kültürel ortamda yetişen bireylerde narsistik eğilimlerin daha sık görüldüğü düşünülmektedir.
nars
Narsistik kişilik bozukluğu 4

Narsistik bozukluğun teşhisi nasıl konulur?

Narsistik kişilik bozukluğu teşhisi, bir psikiyatrist veya bir klinik psikolog tarafından yapılan bir değerlendirme süreci ile ortaya çıkarılmaktadır. Teşhisin konulması için aşağıdaki adımlar genellikle izlenir:

 • Klinik görüşme: Bir uzman, kişinin belirtilerini ve yaşadığı sorunları değerlendirmek için ayrıntılı bir klinik görüşme yapar. Bu süreçte, kişinin davranış örüntüleri, duygusal deneyimleri ve ilişkileri hakkında bilgi toplanır.
 • Psikolojik testler: Uzmanlar, narsistik kişilik özelliklerini değerlendirmek için standartlaşmış psikolojik testler kullanabilirler. Bu testler, kişinin belirli özellikleri ve davranışları hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlayabilir.
 • Diğer olası nedenlerin dışlanması: Narsistik kişilik bozukluğu teşhisi koymadan önce, uzman diğer olası psikiyatrik veya tıbbi durumların varlığını dışlamak için gerekli değerlendirmeleri yapar. Bu, başka bir psikiyatrik bozukluk veya tıbbi bir durumun narsistik özelliklere yol açabileceğinin gözden geçirilmesini içerir.

Narsistik kişilik bozukluğunun tedavisi var mı?

Evet, narsistik kişilik bozukluğunun tedavisi mümkündür, ancak tedavi süreci zorlu olabilir ve genellikle uzun vadeli bir çalışmayı gerektirir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin tedavisi genellikle psikoterapiye dayanır ve aşağıdaki yaklaşımlar kullanılabilir:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, bireyin narsistik düşünce ve davranış kalıplarını fark etmesine ve değiştirmesine yardımcı olur. Olumsuz düşünceleri ve benlik algısını yeniden değerlendirme, empati becerilerini geliştirme ve daha gerçekçi bir benlik algısı oluşturma üzerine odaklanabilir.
 • Psikodinamik Terapi: Bu terapi yaklaşımı, kişinin narsistik özelliklerinin altında yatan derin duygusal ve psikolojik faktörlere odaklanır. İlişkilerdeki dinamikleri ve geçmiş deneyimleri inceleyerek kişinin kendini anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olabilir.
 • Grup Terapisi: Grup terapisi, narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin benlik algılarını ve ilişki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Grup içinde geri bildirim alarak ve başkalarıyla etkileşimde bulunarak empati ve sosyal becerileri geliştirebilirler.
 • Duygu Odaklı Terapi: Duygu odaklı terapi, bireyin duygusal deneyimlerini daha iyi anlamasına ve bunlarla başa çıkmasına yardımcı olur. Narsistik kişilik bozukluğu olan bireylerin empati ve duygusal bağlantı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Narsistik kişilik bozukluğu tedavisi zorlu olabilir, çünkü bireyler genellikle tedaviye başvurma konusunda isteksiz olabilirler ve değişim için direnç gösterebilirler. Tedavi süreci sabır, zaman ve yoğun çaba gerektirebilir. Önemli olan, bireyin kendini ve ilişkilerini anlaması, empati becerilerini geliştirmesi ve daha sağlıklı bir benlik algısı oluşturması için destek sağlamaktır.

Narsist kişilik bozukluğu olan kişilere nasıl davranılmalıdır?

Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişiyle etkileşimde bulunmak zorlu olabilir, ancak aşağıda bazı yönergeler bulunmaktadır:

 • Sınırlarınızı belirleyin: Kendi sınırlarınıza belirlemek ve bunlara bağlı kalmak önemlidir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişi sizi manipüle etmeye veya sömürmeye çalışabilir. Sınırlarınızı net bir şekilde ifade edin ve onları koruyun.
 • Empati göstermeye çalışın: Narsistik kişilik bozukluğu olan kişilerde empati eksikliği görülebilir. Ancak yine de empati göstermeye çalışmak önemlidir. Onların duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışın ve mümkün olduğunda onları destekleyin.
 • Eleştirileri yapıcı bir şekilde ifade edin: Eleştirilerinizi yapıcı bir şekilde ifade etmeye çalışın. Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişi, eleştiriyi hemen savunmaya geçebilir veya reddebilir. Eleştirilerinizi somut verilere dayandırın ve olumlu bir dil kullanmaya özen gösterin.
 • Manipülasyonlara karşı dikkatli olun: Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişi, manipülasyon taktikleri kullanabilir. Bu tür durumlarda, kendi değerlerinize ve ihtiyaçlarınıza sadık kalmak önemlidir. Manipülasyona direnç göstermek ve manipülatif davranışlara izin vermemek için dikkatli olun.
 • Kendi kendinizi koruyun: Narsistik kişilik bozukluğu olan bir kişiyle olan ilişkiniz stresli olabilir. Kendinizi korumak için kendi ihtiyaçlarınıza ve sağlığınıza odaklanın. Gerekirse destek almak veya bir danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak da yardımcı olabilir.

Unutmayın ki her durum farklıdır ve herkesin narsistik kişilik bozukluğuyla başa çıkma yöntemleri farklı olabilir. Kendinizi güvende hissetmek ve sınırlarınızı korumak önemlidir. Eğer etkileşimleriniz zorlu hale gelirse veya kendinizi kötü hissederseniz, uzmanımızdan destek almanız faydalı olabilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?