Misophonia (Mizofoni) hastalığı

Misofonia, bazı seslere karşı aşırı bir nefret duygusuyla karakterize edilen bir psikolojik durumdur. Mizofoni veya misofonya olarak da adlandırılan bu durum, belirli seslere maruz kalındığında yoğun öfke, tiksinti ve endişe hislerine yol açabilir. Eğer bu duygular kontrol edilmesi zor bir şekilde ortaya çıkıyorsa ve aşırı düzeyde ise, misofoni belirtileri taşıyor olabilirsiniz.

Bu tetikleyici sesler ve gürültüler, farklı insanları farklı şekillerde etkileyebilir. Kimileri için sadece belirli bir ses tetikleyiciyken diğerleri birden fazla sesin bu tepkiyi oluşturmasına neden olabilir. Bazı bireyler bu hislere hâkim olamayabilirken, diğerleri bu reaksiyonları kontrol edebilirler.

Misophonia (Mizofoni) hastalığı belirtileri

Misofania belirtileri, tetikleyici seslere verilen tepkilere göre değişkenlik gösterebilir. Bu reaksiyonlar genellikle savaş ya da kaçma içgüdüsüne dayandığından, aşağıdaki türde reaksiyonlar gözlenebilir:

Duygusal: Tetikleyici seslerle birlikte yoğun ve bunaltıcı duygular ortaya çıkabilir. Bu duygusal tepkiler genellikle hızla şiddetlenir. Misofoni, hızla öfkeye dönüşebilir.

Fiziksel: Tetikleyici seslerle birlikte otomatik olarak devreye giren bir tür kendini koruma mekanizması ortaya çıkabilir. Bu tepki, tehlikeli veya korkutucu bir durumda verilen tepkiye benzerlik gösterebilir.

Davranışsal: Tetikleyici seslere yanıt olarak gerçekleşen davranışları içerir. Bu tepkiler genellikle içgüdüsel olarak gerçekleşir. Bazı durumlarda şiddet içerebilecek tepkiler görülebilir.

Duygusal tepkilere örnek olarak:

 • Öfke
 • Endişe
 • Tiksinme
 • Korku
 • İğrenme

Fiziksel tepkiler şunları içerebilir:

 • Kan basıncının yükselmesi
 • Göğüs bölgesinde baskı veya gerilme hissi
 • Tüylerin ürpermeye başlaması
 • Kalp atışlarının hızlanması
 • Terleme

Davranışsal tepkiler ise şunlar olabilir:

 • Tetikleyici seslerin olduğu durumlardan kaçınma
 • Tetikleyici ses duyulduğunda ortamdan uzaklaşma
 • Sesi çıkaran kişiye karşı sözlü tepkilerde bulunma
 • Sesi durdurmak için şiddeti içermeyen eylemlerde bulunma
 • Nadir durumlarda, sesi durdurabilmek için şiddeti içermeyen eylemlere başvurma

Bu belirtiler, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve tepkilerin şiddeti de değişebilir. Hafif vakalarda sadece duygusal ve fiziksel tepkiler ortaya çıkabilir. Ancak daha şiddetli vakalarda kişi sözlü veya davranışsal olarak güçlü tepkiler verebilir. Bu gibi durumlarda, misofoni yaşayan kişi sonradan yaptıklarını fark ederek pişmanlık duyabilir.

Misophonia (Mizofoni) hastalığı nedenleri

Misophonia’nın tam olarak neden ortaya çıktığı konusunda net bir anlayışa sahip olmak zor olabilir, çünkü bu durumun kesin nedenleri hala tam olarak anlaşılmamıştır. Ancak araştırmalar, misofonianın birden fazla faktörün birleşimi sonucu gelişebileceğini göstermektedir. Misophonia’nın oluşumuna katkıda bulunan bazı olası faktörler:

 • Genetik yatkınlık: Aile geçmişi, misophonia riskini artırabilir. Yani ailesinde misofonia vakaları olan bireylerin bu duruma daha yatkın olabileceği düşünülmektedir.
 • Beyin bağlantıları ve işlevi: Misofoni, beyindeki işitme ve duygusal merkezler arasındaki bağlantılarla ilişkilendirilmiştir. Bu bağlantılardaki anormallikler veya işlev bozuklukları, tetikleyici seslere verilen aşırı duygusal tepkileri tetikleyebilir.
 • Beyin plastisitesi: Beyin plastisitesi, beyin hücrelerinin yeni bağlantılar kurma ve mevcut olanları yeniden düzenleme yeteneğini ifade eder. Stres veya travma gibi faktörler, beyindeki plastisiteyi etkileyerek misofonianın gelişimine katkıda bulunabilir.
 • Psikolojik faktörler: Anksiyete, stres, obsesif kompulsif özellikler gibi psikolojik faktörler misofonia gelişiminde rol oynayabilir. Bu faktörler, kişinin belirli seslere verdiği aşırı tepkileri tetikleyebilir veya güçlendirebilir.
 • Klasik koşullanma: Bazı durumlarda, bireyler belirli bir sesi olumsuz bir deneyimle (örneğin, rahatsız edici bir olayla) ilişkilendirebilirler. Bu deneyim sonucunda kişi, o sesi duyduğunda otomatik olarak olumsuz duygusal tepkiler geliştirebilir.
 • Sinir sistemi faktörleri: Sinir sistemi üzerindeki düzensizlikler veya hassasiyet, tetikleyici seslere verilen aşırı tepkilerin temelinde yer alabilir.

Misophonia’nın nedenleri konusundaki araştırmalar devam etmektedir ve daha fazla anlayış kazanılması için çabalıyor. Bu faktörlerin karmaşık bir şekilde etkileşime girmesi muhtemel görünüyor ve her bireyin deneyimi farklı olabilir.

Misophonia (Mizofoni) hastalığı tedavisi

Misophonia’nın spesifik bir tedavisi olmasa da, bazı yaklaşımlar ve yöntemler belirtileri yönetmeye yardımcı olabilir. Her birey farklıdır, bu nedenle hangi tedavi yaklaşımının en iyi sonuçları vereceğini bulmak için deneme yanılma süreci gerekebilir. Misophonia belirtilerini yönetmeye yardımcı olabilecek bazı tedavi seçenekleri:

 • Bilişsel davranışçı terapi (BDT): BDT, düşünce kalıplarını ve davranışları anlamak ve değiştirmek için kullanılan etkili bir terapi türüdür. Misophonia semptomlarıyla başa çıkmak için bireylerle çalışarak, tetikleyici seslere verilen tepkileri yönetmeyi öğrenmelerine yardımcı olabilir.
 • Ses terapisi: Ses terapisi, tetikleyici seslere karşı toleransı artırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Kişi, tetikleyici seslere maruz kalmayı artırarak zamanla daha az duygusal tepki göstermeyi öğrenir.
 • Duygusal istikrar eğitimi: Bu tür eğitim, kişinin duygusal tepkilerini anlamasına ve yönetmesine yardımcı olur. Stresle başa çıkmayı, öfkeyi kontrol etmeyi ve tetikleyici seslere verilen tepkileri sakinleştirmeyi öğretir.
 • Dikkat dağıtma teknikleri: Tetikleyici sesleri fark etmemek veya tetikleyici durumlarla başa çıkmak için dikkat dağıtma teknikleri kullanılabilir. Örneğin, meditasyon, derin nefes alma veya rahatlama egzersizleri bu amaçla kullanılabilir.
 • Ses maskeleme cihazları: Beyaz gürültü cihazları veya kulaklıklar, tetikleyici sesleri maskelemek veya gizlemek için kullanılabilir. Bu, kişinin tetikleyici sesleri duymasını engelleyerek rahatlamasına yardımcı olabilir.
 • İlaç tedavisi: Misophonia semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek ilaçlar da kullanılabilir. Ancak ilaç tedavisi genellikle son çare olarak düşünülür ve uzman bir doktorun gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

Her bireyin misophonia deneyiminin farklı olduğu ve tedaviye verdiği yanıtın da farklılık gösterebileceğidir. Uygun tedavi yaklaşımını belirlemek için bir uzman psikolog veya psikiyatristle görüşmek en iyi adım olacaktır.

Misophonia tedavi edilmezse ne olur?

Misophonia, belirli seslere karşı yoğun duygusal tepkilerin eşlik ettiği bir rahatsızlık olduğundan, tedavi edilmezse kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Misophonia tedavi edilmediğinde misophonia’nın yol açabileceği olumsuz sonuçlardan bazıları:

 • Stres ve anksiyete artışı: Misophonia, belirli seslere karşı aşırı tepki vermek nedeniyle stres ve anksiyete seviyelerinin artmasına yol açabilir. Bu da genel yaşam kalitesini düşürebilir.
 • Sosyal izolasyon: Tetikleyici seslere maruz kalmamak için sosyal etkinliklerden kaçınma eğilimi, kişinin sosyal izolasyona sürüklenmesine neden olabilir. Bu da arkadaşlık ilişkilerini, aile bağlarını ve genel yaşam deneyimini olumsuz etkileyebilir.
 • Duygusal belirsizlik: Misophonia yaşayan kişiler, belirli seslerin ortaya çıkma olasılığını düşünerek sürekli bir endişe ve gerginlik hissedebilirler. Bu durum, duygusal belirsizlik hissini artırabilir.
 • İş ve akademik performansta düşüş: Yoğun stres ve dikkatin dağılması, iş veya okul performansını olumsuz etkileyebilir. Misophonia semptomları, odaklanmayı güçleştirebilir ve verimliliği azaltabilir.
 • Duygusal iyi olmama: Misophonia nedeniyle sürekli olarak negatif duygulara maruz kalmak, genel olarak duygusal refahı etkileyebilir. Uzun süreli duygusal zorluklar depresyon ve düşük özsaygı gibi sorunlara yol açabilir.
 • İlişki sorunları: Tetikleyici seslere karşı aşırı tepkiler, aile içi ilişkileri ve romantik ilişkileri olumsuz etkileyebilir. Tepkilerin anlaşılmaması veya yanlış yorumlanması ilişkilerde sorunlara neden olabilir.
 • Yaşam kalitesinin düşmesi: Misophonia, genel olarak yaşam kalitesini düşürebilir. Kişi, sürekli olarak rahatsızlık ve gerginlik hissettiğinde, keyif alabileceği aktiviteleri yapma isteği azalabilir.

Bu nedenlerle, misophonia semptomları yaşayan bireylerin bu durumu ciddiye alması ve uygun tedavi yöntemlerini araştırması önemlidir.

Misophonia kimlerde görülür?

Misophonia, farklı yaş gruplarındaki bireylerde görülebilir. Ancak genellikle ergenlik döneminden sonra ortaya çıktığı gözlemlenir. Misophonia, her cinsiyetten, ırktan ve sosyoekonomik gruptan bireylerde görülebilir. Kimlerde görülebileceği konusunda kesin bir profil çizmek zordur, ancak aşağıdaki faktörler misophonia gelişimine katkıda bulunabilir:

 • Genetik yatkınlık: Aile geçmişinde misophonia semptomları olan bireylerde, aile üyelerinde bu durumun görülme olasılığı daha yüksek olabilir. Bu, genetik yatkınlığın misophonia gelişiminde rol oynayabileceğini gösterir.
 • Stres ve anksiyete: Yüksek düzeyde stres veya anksiyete yaşayan bireylerde misophonia semptomlarının daha belirgin olabileceği düşünülmektedir. Zaten stres altında olan kişilerde bu tür tepkiler daha da artabilir.
 • Psikolojik özellikler: Obsesif kompulsif özelliklere sahip olan veya mükemmeliyetçilik gibi özelliklere sahip bireylerde misophonia semptomları daha yaygın olabilir.
 • Önceki deneyimler: Özellikle belirli seslerle olumsuz deneyimler yaşamış bireylerde misophonia daha yaygın olarak gelişebilir. Bu deneyimler, tetikleyici seslere karşı duyarlılığı artırabilir.
 • Beyin yapısı ve işlevi: Beyin yapısı ve işlevindeki farklılıklar, misophonia semptomlarının ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Beyindeki ses işleme ve duygusal tepkileri düzenleyen bölgeler arasındaki etkileşimler, misophonia gelişimini etkileyebilir.

Misofoniyi tetikleyen sesler nelerdir?

Misophonia, bireyden bireye farklılık gösteren tetikleyici seslere karşı aşırı tepkilerle karakterize edilen bir durumdur. Bu sesler, her misofoni yaşayan kişi için farklı olabilir. Ancak bazı yaygın tetikleyici ses türleri şunlar olabilir:

 • Ağız ve yemek sesleri: Çiğneme, yemek yeme, yutma, dudakları şapırdatma gibi sesler misofoniyi tetikleyebilir.
 • Nefes alma sesleri: Nefes alma, burun çekme veya burun akıtma gibi sesler de tetikleyici olabilir.
 • Boğaz temizleme veya öksürme sesleri: Boğaz temizleme, öksürme veya tıksırma gibi sesler, bazı insanlarda misofoni tepkilerine neden olabilir.
 • Ayak sürüyüş sesleri: Ayak kaydırma, sürüyüş veya tıklama sesleri gibi hareket sesleri de tetikleyici olabilir.
 • Kalem tıklama veya klavye sesleri: Kalem tıklama, klavye vuruşları gibi ofis veya okul ortamında sıkça duyulan sesler de misofoniye yol açabilir.
 • Telefon zil sesleri: Telefon zil sesi, özellikle sıkça tekrarlandığında misofoniyi tetikleyebilir.
 • Dudak vurma veya diş gıcırdatma sesleri: Dudak vurma veya diş gıcırdatma gibi sesler de bazı bireylerde aşırı tepkilere yol açabilir.
 • Televizyon veya radyo sesleri: Televizyon veya radyodan gelen sesler de misofoniyi tetikleyebilir.
 • Hayvan sesleri: Hayvanların çıkardığı bazı sesler, misofonik reaksiyonlara neden olabilir.
 • Soluk sesleri: Soluk alıp verme veya burun nefes alma gibi sessiz veya hafif sesler de tetikleyici olabilir.

Bu sadece birkaç örnektir ve misophonia semptomları farklı bireyler arasında büyük ölçüde değişebilir. Önemli olan, kişinin belirli seslere karşı nasıl tepki verdiğini ve bu tepkilerin yaşamını nasıl etkilediğini anlamaktır.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?