mental

Mental retardasyon (Zekâ geriliği)

Zekâ geriliği veya mental retardasyon, bireyin zihinsel işlevlerinin normalden daha düşük seviyede olması durumunu ifade eder. Bu durum, bireyin genel entelektüel yeteneklerinde, dil becerilerinde, öğrenme yeteneklerinde, problem çözme becerilerinde ve günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlamalar yaşamasına neden olabilir. Unutmayın ki her birey benzersizdir ve zekâ geriliği olan bireyler de farklı yeteneklere ve potansiyele sahip olabilirler.

Mental retardasyona neden olan faktörler

Mental retardasyonun birçok farklı nedeni olabilir ve bu nedenler genellikle beş ana kategoriye ayrılır: genetik faktörler, gebelik ve doğum komplikasyonları, çevresel faktörler, enfeksiyonlar ve metabolik bozukluklar. Bu faktörlerin bazı örnekleri:

 • Genetik faktörler: Genetik bozukluklar, kromozom anomalileri veya gen mutasyonları zekâ geriliğine neden olabilir. Örneğin, Down sendromu, fenilketonüri, Fragile X sendromu gibi genetik hastalıklar zekâ geriliği ile ilişkilidir.
 • Gebelik ve doğum komplikasyonları: Gebelik ve doğum sürecinde ortaya çıkan bazı komplikasyonlar, bebeğin beyin gelişimini etkileyerek zekâ geriliğine neden olabilir. Bunlar arasında oksijen eksikliği (asfiksi), prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, doğum sırasında beyin hasarı gibi durumlar yer alır.
 • Çevresel faktörler: Beslenme yetersizliği, yetersiz prenatal bakım, zehirli maddelere maruz kalma (alkol, tütün, uyuşturucu), ciddi çocukluk travmaları veya ihmal gibi çevresel faktörler de zekâ geriliğine katkıda bulunabilir.
 • Enfeksiyonlar: Gebelik döneminde veya erken çocuklukta ortaya çıkan bazı enfeksiyonlar, merkezi sinir sistemi hasarına neden olarak zekâ geriliğine yol açabilir. Örnek olarak sitomegalovirüs, kızamık, su çiçeği, sıtma, toksoplazmozis gibi enfeksiyonlar sayılabilir.
 • Metabolik bozukluklar: Doğuştan gelen metabolik bozukluklar, vücuttaki kimyasal işlevleri etkileyerek zekâ geriliğine sebep olabilir. Örneğin, fenilketonüri, hipotiroidizm, galaktozemi gibi metabolik hastalıklar bu duruma neden olabilir.

Bu faktörlerin bazıları tek başına zekâ geriliğine yol açabilirken, bazı durumlarda birden fazla faktörün kombinasyonu söz konusu olabilir. Her durum bireyseldir ve zekâ geriliğine katkıda bulunan faktörler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Doğru teşhis ve değerlendirme, zekâ geriliği olan bireylere uygun destek ve bakım sağlamak için önemlidir.

Mental retardasyon belirtileri

Mental retardasyonun belirtileri, bireyin zihinsel işlevlerinin normalden daha düşük seviyede olmasından kaynaklanan genel kısıtlamalara bağlı olarak ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle çocukluk döneminde fark edilir ve yaşam boyu devam eder. Mental retardasyonun yaygın belirtilerinden bazıları:

 • Zihinsel yeteneklerde kısıtlama: Mental retardasyonlu bireyler, genel entelektüel işlevlerde kısıtlamalar yaşarlar. Bilişsel becerileri normalden daha düşüktür ve öğrenme yetenekleri sınırlı olabilir. Zekâ geriliği düzeyine bağlı olarak, dil becerileri, hafıza, dikkat, problem çözme, soyut düşünme ve mantıksal akıl yürütme gibi alanlarda güçlükler yaşayabilirler.
 • Gelişimsel gecikme: Zekâ geriliği olan çocuklar, diğer çocuklara kıyasla dil, motor beceriler (yürüme, tutma, koordinasyon vb.), sosyal etkileşim ve günlük yaşam becerileri (beslenme, giyinme, tuvalet alışkanlıkları gibi) gibi alanlarda gelişimlerinde belirgin gecikmeler gösterebilirler.
 • Sınırlı öğrenme yeteneği: Mental retardasyonlu bireyler, yeni bilgileri öğrenme ve anlama süreçlerinde güçlükler yaşayabilirler. Öğrenme hızları yavaş olabilir ve karmaşık konuları anlamakta zorluk çekebilirler. Bu nedenle, özel eğitim programları ve bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları gerekebilir.
 • Sosyal ve duygusal zorluklar: Zekâ geriliği olan bireyler, sosyal etkileşimlerde güçlükler yaşayabilirler. İletişim becerileri sınırlı olabilir, duygusal tepkileri diğerlerine kıyasla daha az gelişmiş olabilir ve sosyal kuralları anlamakta zorluk çekebilirler. Bu durum, arkadaşlık ilişkilerinin kurulmasında ve sosyal çevrelerde uyum sağlamada zorluklara neden olabilir.
 • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık zorlukları: Zekâ geriliği olan bireyler, günlük yaşam aktivitelerini (beslenme, kişisel bakım, temizlik, ev işleri vb.) yerine getirmede bağımsızlıkta zorluklar yaşayabilirler. Bu nedenle, destekleyici çevreler, terapi ve özel destek hizmetleri gerekebilir.

Her birey benzersizdir ve zekâ geriliği olan bireylerin belirtileri ve düzeyi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Doğru teşhis, bireyselleştirilmiş eğitim ve destek programları, mental retardasyonlu bireylerin potansiyellerini maksimize etmelerine yardımcı olabilir.

Mental retardasyon ne sıklıkla görülür?

Mental retardasyon (zekâ geriliği), dünya genelinde farklı oranlarda görülen bir durumdur. Bu durumun sıklığı coğrafi bölgeye, sosyoekonomik faktörlere, sağlık hizmetlerine erişime ve tanı kriterlerine bağlı olarak değişebilir. Aşağıda bazı genel bilgiler sunulmuştur:

 • Dünya Sağlık Örgütü‘ne göre, dünya genelinde yaklaşık olarak her 1000 kişiden 1 ila 3’ü zekâ geriliği yaşamaktadır.
 • Zekâ geriliği sıklığı, gelişmekte olan ülkelerde genellikle daha yüksek olabilir. Bunun nedenleri arasında sağlık hizmetlerine erişimdeki kısıtlamalar, prenatal bakımdaki eksiklikler ve çevresel risk faktörlerinin daha yaygın olması yer alabilir.
 • Zekâ geriliği sıklığı, farklı zekâ geriliği düzeylerine göre değişir. Hafif düzeyde zekâ geriliği daha yaygın olarak görülürken, derin düzeyde zekâ geriliği daha nadir görülür.
 • Bazı genetik bozukluklar, özellikle Down sendromu gibi durumlar, zekâ geriliği riskini artırabilir ve bu genetik bozuklukların yaygınlığı da farklı coğrafi bölgelerde değişebilir.

Mental retardasyonun sıklığına ilişkin tam ve kesin bir rakam vermek zordur, çünkü tanı kriterleri, araştırma yöntemleri ve veri kaynakları arasında farklılıklar olabilir. Ayrıca, bazı vakalar hafif düzeyde olabilir ve tanı almamış olabilir. Bu nedenle, zekâ geriliği sıklığına ilişkin veriler genel bir tahminden ibarettir ve yerel veya bölgesel düzeyde değişiklik gösterebilir.

Mental retardasyon teşhisi nasıl konulur?

Mental retardasyon teşhisi, uzman bir sağlık profesyoneli tarafından bir dizi değerlendirme, test ve gözlem süreciyle konulur. Mental retardasyon teşhisi koymak için kullanılan yaygın yöntemler:

 • Klinik değerlendirme: İlk adım genellikle bir klinik değerlendirme ile başlar. Bu değerlendirme, bireyin tıbbi ve ailesel geçmişi, gelişim öyküsü ve semptomları hakkında detaylı bilgi sağlar. Uzman, bireyin zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini değerlendirebilir.
 • Zekâ testleri: Zekâ testleri, bireyin bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için kullanılır. Bu testler, genellikle bireyin zihinsel yaşını (mental age) ve kronolojik yaşını (chronological age) karşılaştırarak bir zekâ geriliği skoru verir. En yaygın kullanılan zekâ testi Wechsler Zekâ Ölçeği’dir (WISC).
 • Gelişimsel değerlendirme: Bireyin gelişimsel seviyesini değerlendirmek için bir gelişimsel değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirme, bireyin dil becerileri, motor becerileri, sosyal etkileşim becerileri ve günlük yaşam becerilerini içerebilir.
 • Gözlem: Uzman, bireyi farklı ortamlarda (ev, okul, terapi oturumları gibi) gözlemleyebilir. Bu gözlem süreci, bireyin davranışlarını, etkileşimlerini, öğrenme yeteneklerini ve günlük yaşam becerilerini değerlendirmek için önemli bir bileşendir.
 • Diğer testler: Uzman, altta yatan nedenleri belirlemek için kan testleri, genetik testler, nörolojik değerlendirmeler veya diğer özel testleri de kullanabilir.

Mental retardasyon teşhisi, çoklu faktörlerin değerlendirilmesini gerektirir ve uzman bir multidisipliner ekip tarafından yapılmalıdır. Bu ekip, çocuk psikoloğu, pedagog, nörolog, psikiyatrist ve diğer ilgili uzmanlardan oluşabilir. Teşhis süreci, bireysel duruma göre değişebilir ve her birey için kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir.

mentalret
Mental retardasyon (Zekâ geriliği) 4

Mental retardasyon tedavisi 

Mental retardasyonun tedavisi, bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir ve bireyin ihtiyaçlarına, düzeyine ve güçlü yönlerine dayanır. Tedavi genellikle multidisipliner bir ekip tarafından yürütülür ve aşağıdaki unsurları içerebilir:

 • Özel eğitim programları: Mental retardasyonlu bireylere uygun özel eğitim programları sağlanır. Bu programlar, bireyin öğrenme stillerine ve seviyelerine uygun olarak düzenlenir. Öğretmenler, terapistler ve diğer uzmanlar, bireye akademik, sosyal ve beceri tabanlı eğitim sunarlar.
 • Terapi ve destek hizmetleri: Dil ve iletişim becerilerini geliştirmek için dil terapisi, motor becerileri iyileştirmek için fizyoterapi veya ergoterapi, davranışsal sorunları yönetmek için davranış terapisi gibi terapi ve destek hizmetleri sağlanabilir. Ayrıca, sosyal becerileri, duygusal yönetimi ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik destek hizmetleri de önemlidir.
 • İlaç tedavisi: Bazı durumlarda, mental retardasyonla ilişkili belirtileri hafifletmek veya yönetmek için ilaç tedavisi önerilebilir. Örneğin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi eşlik eden durumlar için ilaçlar kullanılabilir. İlaç tedavisi, bir uzman tarafından değerlendirilip reçete edilmelidir.
 • Aile ve toplum desteği: Aileler, mental retardasyonlu bireylere destek sağlamak ve onların yaşam kalitesini artırmak için önemli bir rol oynar. Ebeveynler, destek gruplarına katılabilir, eğitim kaynaklarından faydalanabilir ve bireyin günlük yaşam becerilerini evde teşvik edebilir. Toplumun da bu bireylere uygun destek sağlaması önemlidir, örneğin, özel ihtiyaçlara yönelik erişilebilirlik ve eşitlik sağlanması.
 • Gelecek planlaması: Zekâ  geriliği olan bireylerin geleceğini planlamak ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek önemlidir. Gelecek planlaması, eğitim, istihdam, konut ve sosyal hizmetler gibi alanları içerebilir. Desteklenen yaşam aracılığıyla bağımsız yaşama geçişin sağlanması ve yaşam boyu destek hizmetlerinin sunulması hedeflenir.

Mental retardasyon, yaşam boyu süren bir durumdur ve tedavi, bireyin potansiyelini maksimize etmeyi hedefler. Her birey benzersizdir ve tedavi yaklaşımı kişiselleştirilmelidir. Uzman bir ekip tarafından yapılan değerlendirme ve takip, bireye en uygun tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olur.

Zekâ geriliğinin sınıflandırılması

Zekâ geriliği, bireylerin zihinsel işlevlerinin normalden belirgin şekilde daha düşük olduğu bir durumu ifade eder. Bu durum, bireyin öğrenme yeteneklerini, problem çözme becerilerini, dil ve iletişim becerilerini, sosyal etkileşim yeteneklerini ve günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir. Zekâ geriliği, çeşitli seviyelerde olabilir ve genellikle bir bireyin zekâ seviyesini ölçmek için kullanılan IQ testleriyle tanımlanır.

 • Hafif zekâ geriliği: IQ seviyesi 50-70 arasında olan bireyleri tanımlar. Bu bireyler genellikle hafif düzeydeki akademik ve beceri gerektiren görevleri yerine getirebilirler. Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yerine getirebilirler, ancak belirli alanlarda destek veya özel eğitim gerekebilirler.
 • Orta düzey zekâ geriliği: IQ seviyesi 35-49 arasında olan bireyleri tanımlar. Bu bireyler daha fazla destek ve denetim gerektirebilirler. Günlük yaşam becerilerini sınırlı bir şekilde geliştirebilirler ve belirli konuları anlayabilirler, ancak genellikle özel eğitim programlarına ihtiyaç duyarlar.
 • Ağır zekâ geriliği: IQ seviyesi 20-34 arasında olan bireyleri tanımlar. Bu bireyler önemli bir düzeyde destek ve sürekli gözetim gerektirirler. Sınırlı iletişim becerilerine sahip olabilirler ve günlük yaşam becerilerini sınırlı veya hiç geliştiremeyebilirler.
 • Derin zekâ geriliği: IQ seviyesi 19 ve daha düşük olan bireyleri tanımlar. Bu durumda, bireyler genellikle iletişim kurma yeteneğine sahip değillerdir ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte büyük ölçüde yardıma ihtiyaç duyarlar.

Bu sınıflandırma, bireyin zekâ seviyesini temel alırken, zekâ geriliğinin tam bir değerlendirmesi için diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak önemlidir. Bireyin sosyal, duygusal ve davranışsal gereksinimlerini de dikkate almak, uygun destek ve eğitim sağlamak için önemlidir.

Mental retardasyon için alınabilecek önlemler nelerdir?

Mental retardasyon (zekâ geriliği) durumunda, bireylerin desteklenmesi ve yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için çeşitli önlemler alınabilir. Mental retardasyon için alınabilecek önlemlerden bazıları:

 • Erken tanı ve müdahale: Zekâ geriliği, erken yaşlarda tanınabilir ve müdahale edilebilir. Erken çocukluk döneminde zekâ geriliğine işaret eden belirtiler fark edilirse, bir çocuk gelişim uzmanına başvurulmalı ve erken tanı için gereken testler yapılmalıdır. Erken tanı ve müdahale, çocuğun ihtiyaçlarına uygun eğitim ve destek sağlamayı kolaylaştırır.
 • Bireyselleştirilmiş eğitim programları: Zekâ geriliği olan bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim programları önemlidir. Bu programlar, bireyin güçlü yönlerine odaklanırken, zayıf yönlerini de geliştirmeye yönelik öğrenme fırsatları sunar. Özel eğitim programları, bireyin bilişsel, akademik, sosyal ve iletişim becerilerini desteklemek için tasarlanır.
 • Fiziksel ve terapötik destek: Zekâ geriliği olan bireylerin bazen fiziksel veya motor beceri sorunları da olabilir. Fizyoterapi, iş terapisi veya dil ve konuşma terapisi gibi terapötik hizmetler, bireyin günlük yaşam becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu tür terapiler, hareket becerilerini, el-göz koordinasyonunu, bağımsızlık ve iletişim becerilerini geliştirme amacıyla kullanılabilir.
 • Destekleyici aile ve toplum ortamı: Zekâ geriliği olan bireylerin aile ve toplum desteğine ihtiyacı vardır. Aileler, bireyin ihtiyaçlarını anlamak, onları desteklemek ve günlük yaşam aktivitelerinde yardımcı olmak için eğitim ve kaynaklardan faydalanabilirler. Aynı zamanda, toplumda zekâ geriliği konusunda farkındalığı artırmak ve ayrımcılığı önlemek için eğitim ve kampanyalara destek olmak önemlidir.
 • Gelecek planlaması ve bağımsızlık destekleri: Zekâ geriliği olan bireylerin yaşam boyu destek ve bakıma ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle, gelecek planlaması önemlidir. Aileler ve ilgili uzmanlar, bireyin bağımsızlık becerilerini geliştirmeye yönelik stratejileri ve kaynakları değerlendirebilirler. Bireyin yaşamında mümkün olan en yüksek düzeyde bağımsızlık ve yaşam kalitesini sağlamak hedeflenmelidir.

Bu önlemler, mental retardasyon (zekâ geriliği) durumunda bireyleri desteklemek ve onların yaşam kalitesini artırmak için atılabilecek adımlardan sadece bazılarıdır. Her bireyin ihtiyaçları farklı olabilir, bu yüzden bireyselleştirilmiş yaklaşım ve uzman tavsiyesi önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?