MCHC Düşüklüğü Nedir

MCHC nedir? MCHC düşüklüğü nedenleri

MCHC düşüklüğü nedir?

Hemogram veya tam kan sayımı, kandaki birçok parametreyi değerlendirirken alyuvarların yapısal özelliklerini de ortaya koyan önemli bilgiler sunar. Bu parametrelerden biri MCHC’dir (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration – Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu). MCHC, alyuvarlardaki hemoglobin miktarının konsantrasyonunu belirtir ve alyuvarların içindeki hemoglobin miktarının yüzdesel olarak ortalama değerini ifade eder.

MCHC değeri, kanın alyuvarlarındaki yapısal değişiklikleri yansıtabilir. MCHC düşüklüğü, demir eksikliği anemisi veya Akdeniz anemisi taşıyıcılığı gibi durumlardan kaynaklanabilir. Bu durumlarda alyuvarlardaki hemoglobin miktarı azalır, dolayısıyla MCHC değeri düşebilir.

Öte yandan, MCHC yüksekliği, hemolitik anemi, B vitamini veya folik asit eksikliği gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Bu durumlarda alyuvarlardaki hemoglobin miktarı artabilir, bu da MCHC değerinin yüksek çıkmasına neden olabilir.

MCV (Mean Corpuscular Volume – Ortalama Eritrosit Hacmi), MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin – Ortalama Eritrosit Hemoglobin Miktarı) ve RDW (Red Cell Distribution Width – Eritrosit Dağılım Genişliği) gibi diğer alyuvar indeksleri, kanın alyuvarlarının boyutu, hemoglobin içeriği ve dağılımındaki değişiklikleri değerlendirir. Kansızlık durumunda, MCHC’nin düşük veya yüksek olması, kansızlığın tipini belirlemede ve altta yatan nedenleri anlamada önemli bir ipucu sağlayabilir. Bu parametrelerin birlikte değerlendirilmesi, doğru teşhisi ve uygun tedaviyi belirlemede yardımcı olabilir.

MCHC normal değerleri nedir?

MCHC’nin normal değerleri (referans aralıkları) laboratuvarlara göre değişebilir; ancak genellikle 32 – 36 gram/desilitre (g/dL) veya 320 – 360 gram/litre (g/L) aralığında normal olarak kabul edilir.

MCHC düşüklüğü, hipokromiye (“hipo-” = düşük, “kromi” = renk) neden olabilir ve bu durumda alyuvarlar yani kırmızı kan hücreleri mikroskopta bakıldığında daha solgun bir görünüme sahip olabilirler. Öte yandan, artan MCHC değeri, hiperkromi olarak adlandırılan durumu yansıtabilir ve kırmızı kan hücrelerinin koyulaşmasına neden olabilir. Bu durumlar, kan hücrelerinin içerdiği hemoglobin miktarının değişimiyle ilişkilidir ve genellikle alyuvarlardaki yapısal değişikliklerin bir göstergesidir.

MCHC düşüklüğü neden olur?

MCHC (ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu) düşüklüğü, kandaki kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) içindeki hemoglobin miktarının düşük olduğunu gösterir. Bu durum, genellikle anemi belirtisi olarak kabul edilir. MCHC’nin düşmesine neden olan bazı ana etmenler şunlardır:

 • Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi: Vücuttaki demir eksikliği, hemoglobin üretimini etkileyebilir. Bu durumda kırmızı kan hücrelerinin içindeki hemoglobin miktarı azalır ve MCHC düşer.
 • Akdeniz anemisi taşıyıcılığı ve akdeniz anemisi hastalığı: Beta-talasemi gibi hemoglobin sentezinde genetik bir bozukluğa bağlı olan hastalıklar, MCHC düşüklüğüne neden olabilir.
 • Kronik hastalık anemisi: Kronik böbrek hastalığı, romatoid artrit gibi bazı uzun süreli hastalıklar, vücuttaki demir kullanımını etkileyebilir ve dolayısıyla MCHC düşüklüğüne yol açabilir.
 • Sideroblastik anemi: Kemik iliğindeki eritropoez (kırmızı kan hücresi üretimi) sürecinde bir sorun olduğunda, MCHC düşebilir. Sideroblastik anemi, demirin hücre içinde normalden farklı bir biçimde kullanılmasıyla karakterizedir.

MCHC düşüklüğü, genellikle bir laboratuvar test sonucu olarak tanımlanır ve ciddi bir durumu işaret edebilir. Ancak, sadece bu sonuca dayanarak bir teşhis koymak doğru olmayabilir. Başka faktörler, hastanın tıbbi geçmişi, aile öyküsü ve diğer kan testi sonuçları da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, bir doktorun bu sonuçları değerlendirmesi ve herhangi bir tıbbi durumu doğru şekilde tanımlaması önemlidir.

MCHC düşüklüğü tedavisi nedir?

MCHC düşüklüğünün doğru şekilde tedavi edilebilmesi için öncelikle altta yatan nedenin belirlenmesi gereklidir. MCHC düşüklüğü, genellikle demir eksikliği anemisi gibi bir altta yatan durumun belirtisi olabilir. Ancak, tedavi yöntemi MCHC düşüklüğüne sebep olan spesifik duruma bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, doğru tedavi planı için bir doktorla görüşmek önemlidir.

Demir eksikliği anemisi durumunda, demir takviyeleri veya demir içeren besinler (örneğin, kırmızı et, balık, kabuklu yemişler, koyu yapraklı yeşil sebzeler) önerilebilir. Ancak demir takviyelerinin uzun süreli kullanımı, doktor gözetiminde olmalıdır çünkü aşırı demir alımı da sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kronik hastalıklara bağlı MCHC düşüklüğü ise altta yatan hastalığın yönetilmesiyle düzelme gösterebilir. Bu durumda, hastalığın türüne bağlı olarak tedavi yöntemleri farklılık gösterebilir. Örneğin, romatoid artrit gibi hastalıklarda anti-enflamatuar ilaçlar veya diğer spesifik tedaviler önerilebilir.

MCHC düşüklüğü tedavisinde, altta yatan nedenin belirlenmesi ve ona yönelik uygun tedavi planının oluşturulması önemlidir. Bu nedenle, bir doktora danışarak, kişinin durumuna uygun tedavi yöntemleri ve takviyeler hakkında bilgi almak en doğrusu olacaktır.

MCHC yükseltilebilir mi? MCHC nasıl düzeltilir?

Eğer MCHC düşüklüğünün nedeni demir eksikliği anemisi ise ve bu durumun besin yetersizliğine bağlı geliştiği düşünülüyorsa, diyetisyen gözetiminde demir içeriği yüksek gıdaların alımı MCHC değerini artırabilir. Bu kapsamda demir açısından zengin besinler tüketmek, demir emilimini artırıcı etkiye sahip olan C vitamini içeren gıdaları da diyetinize eklemek faydalı olabilir. Örneğin, kırmızı et, tavuk, balık, mercimek, nohut, ıspanak, brokoli gibi demir açısından zengin besinleri tercih etmek ve bunları C vitamini içeren gıdalarla birlikte tüketmek MCHC değerini artırabilir.

Ancak, MCHC düşüklüğünün beslenmeyle ilişkili olmayan nedenleri de olabilir. Örneğin, kanama, bağırsak sorunları (emilim bozukluğu, tümörler) gibi durumlar MCHC düşüklüğüne sebep olabilir ve bu durumda basit diyet ayarlamaları ile düzeltilemeyebilir. Bu gibi durumlarda, altta yatan nedene yönelik tedaviye odaklanmak önemlidir.

Ayrıca, demir emilimini azaltabilecek etkenlerden kaçınmak da önemli olabilir. Örneğin, yemeklerle birlikte fazla miktarda çay veya kahve içmek, demir emilimini azaltabilir. Bu nedenle, demir içeren gıdaları tüketirken bu içeceklerin aşırı tüketiminden kaçınılması önerilebilir.

MCHC düşüklüğü konusunda yapılacak her türlü uygulama, özellikle beslenme değişiklikleri, bir sağlık uzmanı veya doktor gözetiminde yapılmalıdır. Özellikle altta yatan nedene yönelik doğru teşhis ve tedavi için bir doktora danışmak en uygun yaklaşım olacaktır.

MCHC yüksekliği nedenleri

MCHC yüksekliği, kandaki kırmızı kan hücrelerinin (eritrositlerin) içindeki hemoglobin miktarının normalden yüksek olduğunu gösterir. Bu durum, koyu renkli veya hiperkromik kırmızı kan hücrelerine neden olabilir. Ancak, yüksek MCHC seviyeleri, hafif dalgalanmalar veya testin alındığı zamana, bireye ve mevsime bağlı olarak değişebilir, bu nedenle hafif yükseklikler klinik olarak önemli olmayabilir.

Ancak, klinik olarak anlamlı bir MCHC yüksekliği durumunda, genellikle altta yatan bir durumun varlığını gösterebilir. Bu durumu anlamak için hemoglobin düzeyi, alyuvar sayısı (RBC = Red blood cell = Eritrosit) ve diğer alyuvar parametreleri (MCV, MCH, RDW gibi) gibi hematolojik test sonuçlarına bakmak önemlidir. Ayrıca, tıbbi özgeçmiş, ailede kansızlık öyküsü gibi faktörler de değerlendirilmelidir.

MCHC yüksekliğine neden olabilecek bazı durumlar şunlardır:

 • Hemolitik anemi: Alyuvarların bir nedenden dolayı normalden daha hızlı bir şekilde parçalanması sonucunda gelişen bir tür kansızlık tipidir. Bu durumda, kırmızı kan hücreleri daha fazla hemoglobin taşıyabilir ve MCHC seviyeleri artabilir.
 • Vitamin B12 ve folat eksikliği: Bu vitaminlerin eksikliği, kırmızı kan hücrelerinin normalden daha büyük ve daha koyu renkli olmasına neden olabilir, bu da MCHC yüksekliğine yol açabilir.
 • Herediter sferositoz: Doğuştan gelen bir kan hastalığıdır. Bu durumda, alyuvarların yapısındaki bazı protein eksiklikleri nedeniyle alyuvarlar parçalanır, küçülür ve küresel bir şekil alır. Bu durum MCHC seviyelerinin yükselmesine neden olabilir.

Yüksek MCHC seviyeleri genellikle laboratuvar test sonuçlarında ortaya çıkar ve ciddi bir durumu işaret edebilir. Ancak, tanı için genellikle ek testler ve doktor değerlendirmesi gereklidir. Bu nedenle, yüksek MCHC seviyeleriyle ilgili endişeleriniz varsa, bir doktora danışmanız önemlidir.

MCHC yüksekliği nasıl tedavi edilir?

MCHC yüksekliğinin doğru şekilde tedavi edilebilmesi için öncelikle yüksekliğe sebep olan altta yatan durumun belirlenmesi gereklidir. Tedavi, bu altta yatan nedene göre şekillenir ve belirli durumlar için farklı tedavi yaklaşımları gerekebilir.

Öncelikle, MCHC yüksekliğinin nedeninin tespiti için tıbbi özgeçmişin değerlendirilmesi, aile öyküsünün incelenmesi ve ek testler yapılması gerekebilir. Bu, hemoglobin düzeyi, alyuvar sayısı (RBC = Red Blood Cell = Eritrosit), MCV (ortalama eritrosit hacmi), MCH (ortalama eritrosit hemoglobin miktarı), RDW (eritrosit dağılım genişliği) gibi hematolojik parametrelerin yanı sıra özel durumlar için gerekli diğer testleri içerebilir.

MCHC yüksekliğine neden olan bazı durumlar şunlardır:

 • Hemolitik anemi: Alyuvarların hızla parçalanması sonucu gelişen bir kansızlık türüdür. Bu durumda, hemolizin nedenine yönelik tedavi uygulanabilir.
 • Otoimmün hemolitik anemi: Bağışıklık sisteminin alyuvarlara karşı yanlışlıkla saldırganlık gösterdiği durumlar için kortikosteroidler gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar veya dalağın alınması (splenektomi) gibi tedaviler düşünülebilir.
 • Kalıtsal hemolitik anemiler: Herediter sferositoz gibi kalıtsal anemilerde, hastalığın belirtilerine yönelik tedaviler planlanabilir. Örneğin, belirli durumlarda dalağın alınması, semptomların yönetilmesinde kullanılabilir.
 • B12 ve folik asit eksikliği: Eğer yüksek MCHC seviyelerinin nedeni B12 veya folik asit eksikliği ise, bu eksikliklerin yerine konması için ilaç veya takviyeler önerilebilir.

Tedavi her bir durum için farklılık gösterebilir ve hastanın özel koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bu tedaviler, mutlaka bir doktorun gözetiminde ve önerisiyle uygulanmalıdır. Bu nedenle, yüksek MCHC seviyeleri ile ilgili endişeleriniz varsa, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

MCHC düşürülebilir mi? MCHC nasıl düşürülür?

MCHC değerini düşürmek için bazı stratejiler izlenebilir, ancak bunlar için doktorunuza danışmadan uygulama yapmamanız önemlidir.

MCHC değerini düşürmek için şu yöntemler düşünülebilir:

 • Sağlıklı beslenme düzeni: B12 vitamini ve folat içeren sağlıklı bir beslenme düzeni, kırmızı kan hücrelerinde olası sorunları önlemeye yardımcı olabilir. Koyu yapraklı sebzeler, kırmızı et, balık, yumurta, baklagiller, tahıllar gibi B12 ve folat açısından zengin gıdaları tüketmek, besin eksikliklerini önlemeye yardımcı olabilir.
 • Alkol tüketiminin azaltılması: Alkol tüketimi B12 ve özellikle folat düzeylerini azaltabilir. Bu nedenle, B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak MCHC seviyeleri yüksekse, alkol tüketimini sınırlamak veya mümkünse bırakmak önemli olabilir.
 • Sigara içiminin bırakılması: Sigara içmenin (nikotin) B12 ve folat düzeylerini düşürebileceği bilinmektedir. Bu nedenle, sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmak, B12 ve folat düzeylerini korumak için önemli bir adım olabilir.

MCHC değerinin düzeltilmesi için bu gibi basit yöntemler dışında, altta yatan nedenlere bağlı olarak daha özel ve belirli tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Özellikle beslenme eksiklikleri dışında başka sağlık sorunları veya emilim bozuklukları gibi nedenler de MCHC değerlerini etkileyebilir. Bu nedenle, herhangi bir tedavi stratejisi belirlemeden önce bir doktora danışmak önemlidir. Doktorunuz, uygun tedavi planını ve beslenme önerilerini size özel olarak belirleyebilir.

MCHC nasıl hesaplanır?

MCHC (ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu), kandaki hemoglobin miktarının eritrositlerin hacmine oranını ifade eder. MCHC’nin hesaplanması için kullanılan formül şu şekildedir:

MCHC = (Hemoglobin değeri / Hematokrit değeri) x 100

Burada, Hemoglobin (Hgb) g/dL cinsinden ölçülen kanın hemoglobin miktarını, Hematokrit (Hct) ise kanın eritrositlerin hacmi içindeki yüzdesini ifade eder.

MCHC değeri genellikle kan sayımı (CBC) testi sırasında otomatik olarak ölçülür, ancak eğer gerekli ölçümleri biliyorsanız, yukarıdaki formülü kullanarak manuel olarak da hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplama, kandaki hemoglobin ve eritrosit hacmi ile ilgili değerleri içerir ve MCHC’nin doğrudan hesaplanmasına olanak tanır.

MCV ve MCHC arasındaki fark nedir?

MCV (ortalama korpusküler hacim) ve MCHC (ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu), alyuvarların özelliklerini gösteren hematolojik parametrelerdir. Her ikisi de alyuvar indeksi veya alyuvar alt parametresi olarak bilinir, ancak farklı ölçümleri ve alyuvarların özelliklerini temsil etme biçimleriyle ayrılırlar.

 • MCV (Ortalama korpusküler hacim): MCV, alyuvarların ortalama hacmini ifade eder. Bu parametre, alyuvarların boyutuyla ilgilidir. Alyuvarların küçük, normal veya büyük olup olmadığını belirtir. Mikron cinsinden ölçülür ve alyuvarların hacimsel özelliklerini tanımlar. Örneğin, MCV değeri düşük ise, alyuvarlar küçük olabilir (mikrositik); yüksekse, alyuvarlar büyük olabilir (makrositik).
 • MCHC (Ortalama korpusküler hemoglobin konsantrasyonu): MCHC, alyuvarların içindeki hemoglobin konsantrasyonunu gösterir. Bu parametre, alyuvarların içindeki hemoglobin miktarının yoğunluğunu belirtir. Alyuvarların soluk veya daha koyu renkli olup olmadığını yansıtır. Yani, alyuvarların hemoglobin yoğunluğunu ve dolayısıyla alyuvarların renk ve içsel özelliklerini temsil eder. Normal bir MCHC değeri, alyuvarların sağlıklı bir şekilde hemoglobin taşıdığını gösterir.

Bu iki parametre, alyuvarların boyutu ve içerdiği hemoglobin miktarı arasındaki farklılıkları yansıtarak farklı hematolojik özellikleri ifade eder. MCV, alyuvarların hacimsel büyüklüğünü temsil ederken, MCHC alyuvarların hemoglobin yoğunluğunu belirtir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?