Laktoz (Laktoz intoleransı)

Laktoz, sütte doğal olarak bulunan ve disakkarit formundaki bir şekerdir. Diğer adıyla süt şekeri olarak da bilinir. Bağırsaklardan salgılanan laktaz adlı bir enzim tarafından parçalanır. Eğer bağırsaklarda yeterli miktarda laktaz enzimi bulunmaz veya bu enzim yeterince çalışmazsa, laktoz intoleransı olarak adlandırılan bir durum ortaya çıkar.

Laktoz intoleransı oldukça yaygın bir durumdur ve toplumun büyük bir kısmını etkileyebilir. Tahminlere göre toplumun %75’ine yakın bir kısmı bu durumdan etkilenmektedir. Laktoz intoleransı olan kişiler, süt ve süt ürünleri tükettiklerinde ciddi sindirim problemleri yaşayabilirler. Bu durum, genellikle karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık gibi sindirim sorunları şeklinde kendini gösterebilir.

Laktoz intoleransı olan kişilerin yaşam kalitesi bu durumdan etkilenebilir. Bu nedenle, laktoz içeren gıdalardan kaçınmak veya laktaz enzimi takviyeleri kullanmak, semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Beslenme alışkanlıklarını değiştirerek laktoz içermeyen veya düşük laktoz içeren alternatif gıdaları tercih etmek, semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Bu kişiler genellikle laktoz içeren yiyeceklerden kaçınarak yaşamlarını düzenler ve alternatif besinlerle beslenmeyi tercih ederler.

Laktoz intoleransı nedir?

Laktoz intoleransı, sütte bulunan temel bir karbonhidrat olan laktozun sindirilememesi sonucu oluşan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bu durum, genellikle vücuttaki laktaz enziminin yetersiz veya eksik olmasından kaynaklanır. Laktaz enzimi, laktozu parçalayarak glukoz ve galaktoz adlı basit şekerlere ayırır ve bunların emilmesini sağlar.

Laktoz intoleransı olan bireylerde laktaz enzimi yeterli miktarda üretilemez veya yeterince çalışamaz. Bu durumda, laktoz bağırsaklarda parçalanamaz ve emilemez. Bunun sonucunda, laktoz bağırsaklardan geçerken çeşitli sindirim problemlerine yol açabilir. Genellikle şişkinlik, gaz, karın ağrısı, ishal veya kabızlık gibi semptomlar görülebilir.

Bu durum genellikle doğuştan gelir ve bazı kişiler yaşamları boyunca laktoz intoleransıyla karşılaşabilirler. Laktoz intoleransının yaygınlığı toplumda farklılık gösterebilir. Genel bir tahmine göre, toplumun büyük bir kısmı, yaklaşık %75’i, bu durumdan etkilenebilir. Ancak bu oranlar coğrafya, etnik köken ve yaşa bağlı olarak değişebilir. Örneğin, 5 yaşın altındaki çocuklarda laktoz intoleransı genellikle düşük görülür.

Laktoz intoleransının çeşitleri nelerdir?

Laktoz intoleransı genellikle iki ana çeşide ayrılır: primer (birincil) ve sekonder (ikincil) laktoz intoleransı.

 • Primer (Birincil) laktoz intoleransı: Bu form, yaşla birlikte gelişen ve laktaz enzimi üretiminin azalmasıyla ortaya çıkan en yaygın laktoz intoleransı çeşididir. Genellikle genetik bir özellik taşır ve yaş ilerledikçe laktaz enzim üretimi azalır. Bu durum özellikle belirli etnik gruplarda daha yaygındır. Örneğin, Asya ve Afrika kökenli topluluklarda, Avrupalılara kıyasla daha yüksek oranda görülebilir. Primer laktoz intoleransı olan kişilerde, yaşamları boyunca laktozun sindirimi giderek zorlaşabilir.
 • Sekonder (İkincil) laktoz intoleransı: Bu tip laktoz intoleransı, sindirim sistemi hastalıkları veya diğer bağırsak rahatsızlıklarının neden olduğu bir durumdur. Örneğin, Crohn hastalığı, irritabl bağırsak sendromu (IBS), çölyak hastalığı veya bazı enfeksiyonlar gibi durumlar bağırsaklarda enflamasyona veya hasara neden olarak laktaz enzimi üretimini azaltabilir. Bu durumda, normalde laktozu sindirmek için gereken enzim miktarı üretilemez ve laktoz intoleransı gelişebilir.

Sekonder laktoz intoleransı, genellikle belirli bir hastalığın varlığına bağlı olarak geçici veya kalıcı olabilir. Bu hastalıkların tedavisi veya yönetimiyle birlikte, bağırsakların enflamasyonu veya hasarı giderildiğinde laktoz intoleransı semptomları da azalabilir veya ortadan kalkabilir.

Laktoz intoleransı belirtileri nelerdir?

Laktoz intoleransı genellikle sindirim sistemi belirtilerine yol açar ve çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir. En yaygın belirtiler arasında şunlar bulunur:

 • Şişkinlik: Karın bölgesinde rahatsızlık hissi, dolgunluk veya şişkinlik hissiyatı.
 • Abdominal Kramplar: Karın ağrıları, karın krampları veya rahatsızlık hissi.
 • İshal: Sindirilmemiş laktozun ince bağırsakta suyu çekmesi sonucu sıvı dışkılama.
 • Gaz: Bağırsaklardaki bakterilerin sindirilmemiş laktozu fermente etmesi sonucu oluşan gaz.
 • Kabızlık veya diğer bağırsak sorunları: Bazı vakalarda kabızlık, ağrılı dışkılama, acil tuvalet ihtiyacı, bulantı, kusma gibi belirtiler de görülebilir.

Semptomların şiddeti, kişinin laktoz toleransı seviyesine ve tükettiği süt ve süt ürünleri miktarına bağlı olabilir. Bazı kişiler, az miktarda laktozu tolere edebilirken diğerleri daha fazla laktoz tüketimine tolerans gösteremez. Semptomların belirginliği ve etkisi bireyden bireye değişiklik gösterebilir. Bazı durumlarda semptomlar hafif olabilirken diğerlerinde daha belirgin ve rahatsız edici olabilir.

Laktoz intoleransı nedenleri nelerdir?

Laktoz intoleransı, laktoz adı verilen süt şekeri (disakkarit formunda bir şeker) sindiriminde yaşanan bir bozukluktan kaynaklanır. Bu durum, bağırsaklarda bulunması gereken laktaz enziminin yetersizliği veya hiç üretilmemesi sonucunda oluşur. Laktoz intoleransı, genellikle şu nedenlerle ortaya çıkar:

 • Laktaz enzimi eksikliği: Laktoz intoleransı genellikle laktaz enziminin yetersiz üretimi veya eksikliği nedeniyle olur. Laktaz enzimi, laktozu parçalayarak glukoz ve galaktoz adlı basit şekerlere ayırır ve vücut bu şekilleri emebilir. Yetersiz laktaz enzimi, laktozu etkili bir şekilde parçalayamaz, bu da laktozun bağırsakta birikmesine ve sindirim sorunlarına yol açar.
 • Genetik faktörler: Bazı insanlar, genetik olarak laktaz enzimi üretiminde azalma yaşarlar. Bu durum özellikle belirli etnik gruplarda daha sık görülebilir.
 • Bağırsak sorunları: Bağırsak rahatsızlıkları, bağırsak duvarında hasar, iltihaplanma veya enfeksiyonlar laktaz enzimi üretimini etkileyebilir ve laktoz intoleransına neden olabilir.
 • Yaşla ilgili faktörler: Bazı kişiler, yaşlandıkça laktaz enzim üretiminde azalma yaşarlar. Bu durum, yetişkinlikte veya yaşlılık döneminde laktoz intoleransının ortaya çıkmasına neden olabilir.
 • Süt ve süt ürünleri tüketimi: Laktoz intoleransı olan kişiler, süt ve süt ürünlerini tükettiklerinde sindirim sorunları yaşarlar. Bu nedenle, laktoz intoleransı olan bireyler süt, yoğurt, peynir gibi süt içeren gıdalardan kaçınmalı veya bu tür gıdaları tolerans düzeylerini aşmayacak şekilde tüketmelidir.

Laktoz intoleransı olan kişiler için beslenme düzeni, laktoz içeren gıdalardan uzak durmayı içerebilir. Bununla birlikte, süt ve süt ürünleri yerine kalsiyum, B12, A ve D vitaminleri gibi besinleri içeren alternatif gıdalar tüketmek önemlidir. Bu besinler arasında meyveler, tofu, soya fasulyesi, yeşil yapraklı sebzeler (örneğin, kale, brokoli), badem sütü gibi laktozsuz veya düşük laktozlu alternatifler bulunur.

Laktoz intoleransı tanısı nasıl konulur?

Laktoz intoleransı tanısı, genellikle semptomların gözlemlenmesi ve laktoz içeren gıdaların tüketimi sonrasında ortaya çıkan belirtilerin incelenmesiyle başlar. Bu semptomlara ek olarak çeşitli testler de kullanılabilir:

 • Dışkı asidi testi: Sindirilmemiş laktoz, bağırsaklarda bakteriler tarafından fermente edilir ve bu süreçte laktik asit oluşur. Dışkıda laktik asidin ölçümü, laktoz intoleransının belirlenmesine yardımcı olabilir. Bu test, dışkının taze olması gerektiği için belirli koşullara uygun olarak yapılmalıdır.
 • Hidrojen solunum testi: Sindirilmemiş laktoz, bağırsaklarda hidrojen üretimine neden olur. Bu testte, laktoz içeren bir gıda tüketildikten sonra belirli aralıklarla nefesin ölçülmesi yapılır. Laktoz intoleransı olan kişilerde, poşetlerden alınan örneklerde yüksek hidrojen seviyeleri tespit edilebilir.
 • Laktoz tolerans testi: Bu testte, kişiye laktoz içeren gıdalar verilir ve kan glukoz seviyeleri ölçülür. Normalde, laktoz içeren gıdaların sindirimi sonucu kanda glukoz seviyeleri yükselir. Ancak laktoz intoleransı olan bireylerde bu artış görülmez.
 • Endoskopik biyopsi: Kesin tanı için en güvenilir yöntemlerden biri endoskopik bir işlem sırasında bağırsaktan alınan doku örneğinin incelenmesidir. Bu yöntemde, bağırsak dokusundaki laktaz enzimi eksikliği gözlemlenebilir.

Her bir testin kullanımı ve sonuçların yorumlanması, bir doktor veya uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Kişinin semptomları, sağlık geçmişi ve test sonuçları bir arada değerlendirilerek doğru tanı konulur.

Laktoz intoleransı tedavi yöntemleri nelerdir?

Laktoz intoleransı tedavi yöntemleri, semptomları hafifletme ve yönetme amacıyla çeşitli stratejileri içerir. Bunlar arasında en temel ve etkili yöntem laktoz içeren gıdaların tüketilmemesidir. Ancak, süt ve süt ürünleri beslenme düzeninden çıkarıldığında vücutta kalsiyum, B12 vitamini ve protein eksikliği oluşabilir. Bu eksiklikleri gidermek için diyetisyenler veya doktorlar tarafından belirlenen takviyeler kullanılabilir.

 • Enzim takviyesi: Laktaz enzimi içeren tabletler ya da preparatlar, laktozun sindirimine yardımcı olabilir. Bu takviyeler, bazı bireylerde etkili olabilirken, herkes için aynı etkiyi göstermeyebilir.
 • Laktoza maruz bırakma: Laktoz intoleransı olan kişiler, düşük miktarlarda laktoz alarak vücudunun buna adapte olmasını sağlayabilir. Bazı çalışmalar, düşük dozlarda laktoz almanın semptomları azaltabileceğini göstermiştir.
 • Probiyotik ve prebiyotik tedavisi: Sindirim sistemine faydalı bakteriler sağlayan probiyotikler ve bu bakterilerin beslenmesini destekleyen prebiyotikler, semptomları hafifletebilir. Özellikle Bifidobacteria gibi belirli mikroorganizmaların etkili olduğu düşünülmektedir.

Laktoz intoleransı tedavi yöntemleri, bireyin semptomlarına ve vücut tepkisine göre değişebilir. Herhangi bir tedavi yöntemini kullanmadan önce, bir doktor veya uzman hekim ile görüşmek önemlidir. Böylece kişiye özel bir tedavi planı oluşturulabilir ve semptomlar daha etkili bir şekilde yönetilebilir.

Laktoz intoleransına ne iyi gelir?

Laktoz intoleransı olan kişiler için doğru tedavi ve beslenme programı oldukça önemlidir. Bu rahatsızlıkla yaşayan bireylerin, öncelikle bir sağlık kuruluşunda gerekli testlerin yapılması ve ardından bir diyetisyen veya uzman hekim tarafından önerilen beslenme programına uyum sağlaması gerekmektedir. Tedavi edilmeyen laktoz intoleransı zamanla şiddetli sindirim sorunlarına neden olabilir, bu nedenle doğru tedavi yöntemleriyle bu sorunların önüne geçilebilir.

Laktoz intoleransı olan kişiler için önerilen diyet planı, süt ve süt ürünlerini içermeyen bir beslenme düzenini içerebilir. Ancak, süt ve süt ürünleri önemli kalsiyum, B12, A ve D vitaminleri ile protein kaynaklarıdır. Bu besin öğelerinin eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, laktoz intoleransı olan bireylerin, uzman kontrolünde diğer protein kaynaklarından ve eksik olan vitaminlerden yeterli miktarda alabilecekleri bir beslenme programı oluşturulmalıdır.

Bununla birlikte, uzmanların önerisi ve takibiyle kullanılan probiyotikler, sindirim sisteminin işleyişine katkıda bulunabilir. Özellikle içeriğinde Lactobacillius Bulgaria ve Streptococcus Thermophilus bulunan probiyotikler, laktozun sindirilmesinde etkili olabilirler.

Laktoz intoleransı olan kişiler için önemli olan, doğru beslenme programının oluşturulması ve bu sürecin uzmanlar tarafından düzenli olarak takip edilmesidir. Bu sayede vücut, eksik besin öğelerini alabilir ve beslenme yoluyla sağlık sorunları en aza indirilebilir. Ancak her durumda, bireysel sağlık durumu ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tedavi ve beslenme planı oluşturulmalıdır. Bu nedenle, herkesin bir uzmana danışarak kişiye özel bir yaklaşım belirlemesi önerilir.

Laktoz intoleransı olanlar ne yememeli?

Laktoz intoleransı olan kişilerin beslenme alışkanlıklarında dikkat etmeleri gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bu kişilerin laktoz içeren gıdalardan kaçınmaları ve semptomlara yol açabilecek yiyecekleri tüketmemeleri önerilir. Bu besinler arasında şunlar bulunabilir:

 • Süt: Laktoz intoleransı olanlar için süt, doğrudan laktoz içerdiğinden semptomlara yol açabilir. Bu nedenle inek sütü, keçi sütü, koyun sütü gibi tüm süt çeşitlerinden uzak durulmalıdır.
 • Süt ürünleri: Peynir, yoğurt, dondurma, krema gibi sütten yapılmış gıdalar da laktoz içerir ve bu nedenle laktoz intoleransı olan kişiler için sindirim sorunlarına neden olabilir.
 • Hazır gıdalar: Kek, bisküvi, çikolata, pasta gibi hazır gıdalar genellikle süt ürünleri içerebilir ve laktoz intoleransı semptomlarını tetikleyebilir.
 • Kremalı veya süt bazlı soslar: Bazı yemeklerde kullanılan kremalı veya süt bazlı soslar da laktoz içerebilir, bu nedenle bu tür yiyeceklerin tüketimi önerilmez.
 • Saklı laktoz içeren gıdalar: Bazı paketlenmiş veya işlenmiş gıdalar, saklı laktoz içerebilir. Bu nedenle, gıda etiketlerini dikkatlice okumak ve içeriği kontrol etmek önemlidir.

Laktoz intoleransı olan kişiler, semptomları tetikleyebilecek bu tür yiyecekleri mümkün olduğunca tüketmemelidir. Ancak bazı araştırmalarda, belirli miktarlarda süt ürünlerinin semptomlara neden olmadığı gözlemlenmiştir. Örneğin, bazı hastalarda 1 su bardağı süt tüketimi semptomları ciddi şekilde artırmayabilir. Yine de bu kişilerin, semptomları ve tolerans seviyeleri dikkate alınarak laktoz içeren süt ve süt ürünlerini tüketmeleri uzman kontrolünde olmalıdır. Uzman önerisi doğrultusunda az miktarda laktoz içeren süt veya kefir gibi ürünler tüketilebilir, ancak belirli porsiyonları aşmamak önemlidir.

Laktoz intoleransı tedavi edilmezse ne olur?

Laktoz intoleransı, laktoz sindirimindeki zorluklar nedeniyle ortaya çıkar ve genellikle süt ve süt ürünlerinin tüketilmesiyle ilişkilidir. Tedavi edilmezse veya uygun önlemler alınmazsa, laktoz intoleransı olan kişilerde sindirim sorunlarına ve rahatsızlıklara yol açabilir.

Tedavi edilmediği takdirde, laktoz intoleransı semptomları ciddi olabilir ve kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir. Semptomlar arasında bulantı, karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal veya kabızlık gibi sindirim sorunları yer alabilir. Bunlar günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir ve kişinin beslenme alışkanlıklarını kısıtlayabilir.

Laktoz intoleransının tedavi edilmemesi durumunda, kronik sindirim sorunları ve bu semptomların tekrarlayıcı hale gelmesi kaçınılmaz olabilir. Beslenme yetersizliği de söz konusu olabilir çünkü süt ve süt ürünleri kalsiyum, B12, A ve D vitaminleri, protein ve diğer besin maddelerinin önemli kaynaklarından biridir.

Dolayısıyla, laktoz intoleransı olan bireylerin semptomlarını yönetmek ve yaşam kalitelerini sürdürmek için uygun beslenme planları ve tedavi stratejileri izlemeleri önemlidir. Bu genellikle süt ve süt ürünlerini tüketmekten kaçınmayı, alternatif besin kaynaklarına yönelmeyi ve uygun şekilde takviye almayı içerir. Ayrıca, bu durumu yönetmek için bir sağlık uzmanıyla işbirliği yapmak da önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?