kulak

Kulak nezlesi nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Kulak nezlesi, genellikle soğuk hava koşulları, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjiler gibi etkenlerle ilişkilendirilen bir durumdur. Özellikle kış aylarında, nezle, grip ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasıyla birlikte kulak enfeksiyonları da sıkça görülebilir. Kulak nezlesi, genellikle semptomsuz bir şekilde sağlam bir kulak zarının arkasında sıvı birikimi ile karakterizedir.

Özellikle çocuklarda sıkça görülen kulak nezlesi genellikle kendi kendine düzelebilir. Ancak, belirtiler devam ederse veya kötüleşirse, medikal tedavi düşünülmelidir. Tedavi uygulamadan geçen durumlarda, kulak nezlesi kalıcı işitme kayıplarına ve kronik problemlere neden olabilir.

Erişkinlerde ise, kulak nezlesi durumları genellikle kronik hastalıklar ve geniz bölgesine yerleşen tümörler gibi daha ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir. Bu nedenle, erişkinlerde kulak nezlesi durumlarında detaylı bir inceleme yapılması önemlidir.

Kulak enfeksiyonları, özellikle kulak nezlesi durumu, genellikle kulak zarındaki enfeksiyon sonucu ortaya çıkar. Ortaya çıkan sekresyonlar, orta kulağın enfekte olmasına neden olabilir. Normalde orta kulak boşluğunda bulunan hava, değişik nedenlerle basınç eşitsizliğine ve sıvı birikimine yol açabilir.

Kulak nezlesi genellikle ağrı ve belirgin inflamasyon olmaksızın ortaya çıkar. Bu durum, genellikle fark edilmeden orta kulağın sıvı ile dolmasına neden olabilir. Başlangıçta akışkan olan bu sıvı, zamanla koyulaşabilir ve yapışkan bir sümük kıvamına dönüşebilir.

Sonuç olarak, kulak nezlesi durumu genellikle hafif seyreder, ancak tedaviye ihtiyaç duyulan durumlar olabilir. Özellikle belirtiler devam ederse veya kötüleşirse, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.

Kulak nezlesi: nedenler ve tetikleyici faktörler

Kulak nezlesi, çoğunlukla orta kulağa ulaşan bakteriyal veya viral ajanların neden olduğu bir durumdur. Ancak, bu durumun oluşmasında etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Kulak nezlesinin oluşumuna zemin hazırlayan ve olayı kolaylaştıran faktörler:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları: Nezle, grip ve sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, kulak nezlesi riskini artırabilir. Bu enfeksiyonlar, orta kulağa yayılabilen bakteri veya virüslerin neden olduğu iltihaplanmayı tetikleyebilir.
 • Burun tıkanıklığı: Üst solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte gelişen burun tıkanıklığı, orta kulağa hava sağlayan östaki borusunun tıkanmasına neden olabilir. Bu durum, orta kulak basıncının düzenlenmesini zorlaştırarak kulak nezlesine yol açabilir.
 • Geniz eti büyümesi: Geniz eti, çocuklarda özellikle sık görülen bir durumdur. Büyüyen geniz eti, orta kulağa hava geçişini engelleyebilir ve kulak nezlesinin gelişmesine katkıda bulunabilir.
 • Anatomik problemler: Üst solunum yolları ve orta kulak yapılarındaki anatomik problemler, orta kulak basıncını etkileyebilir. Bu durum, kulak nezlesi oluşma riskini artırabilir.
 • Mastoid havalı hücrelerin gelişmemesi: Orta kulağa hava sağlayan mastoid havalı hücrelerin anatomik olarak tam gelişmemesi, orta kulak basıncını etkileyerek kulak nezlesine neden olabilir.
 • Burun kıkırdak eğrilikleri: Burun kıkırdak eğrilikleri, hava geçişini zorlaştırabilir ve orta kulak basıncını etkileyerek kulak nezlesi oluşumunu kolaylaştırabilir.
 • Hava kirliliği ve alerji: Hava kirliliği ve alerjik reaksiyonlar, orta kulakta iltihaplanma riskini artırabilir.
 • Sigara kullanımı ve maruziyet: Sigara kullanımı veya sigara dumanına maruz kalma, orta kulak iltihaplanmasını artırabilir.
 • Uçak yolculukları ve rakım değişiklikleri: Hava basıncındaki ani değişiklikler, uçak yolculukları ve rakım değişiklikleri orta kulak basıncını etkileyebilir ve kulak nezlesine neden olabilir.

Bu faktörler, kulak nezlesi oluşumunda rol oynayabilir ve tedavi edilmezse kronik problemlere veya kalıcı işitme kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle, bu durumlarla karşılaşıldığında bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Kulak nezlesi belirtileri ve tanı

Kulak nezlesinin belirtileri genellikle işitme azlığına odaklanır. Her iki kulak etkilendiyse, işitme azlığı daha belirgin olabilir. Ancak, çocuklarda tek kulak etkilendiğinde belirtiler fark edilmeyebilir. Aileler genellikle çocukların tepkilerinin azaldığını, seslere yanıt vermediğini veya televizyonu yüksek sesle dinlediklerini gözlemleyebilirler. Okul çağındaki çocuklarda ise okul başarısında düşüş, derse ilgi ve katılımda azalma gibi belirtiler öğretmenler tarafından fark edilebilir.

Bazı durumlarda çocuklar, kulaklarında çınlama, cızırtı gibi sesler duyduklarını, kendi seslerinin yankılı olarak geldiğini ve kulakta rahatsızlık hissettiklerini ifade edebilirler. Bu belirtiler, kulak nezlesinin varlığını düşündürebilir.

Kulak nezlesinin belirtileri arasında şunlar da yer alabilir:

 • Kulakta dolgunluk hissi
 • Kulakta hafif ağrı veya rahatsızlık
 • Denge kaybı
 • Kulakta hışıltılı sesler
 • İşitme azalması, özellikle kalabalık veya gürültülü ortamlarda

Eğer kulak nezlesi belirtileri fark edilirse, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmek önemlidir. Tanı, genellikle kulak muayenesi ve işitme testleri gibi yöntemlerle konulabilir. Erken tanı ve tedavi, olası komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

Kulak nezlesi teşhisi nasıl yapılır?

Kulak nezlesi teşhisi genellikle bir sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilen kulak muayenesi ile konulur. Muayene sırasında, hekim kulak zarının durumunu değerlendirir, sıvı birikimini kontrol eder ve semptomların ciddiyetini değerlendirir.

Bazı durumlarda, teşhise yardımcı olmak için aşağıdaki odyolojik testler de kullanılabilir:

 • Timpanogram: Orta kulak basıncını ölçen bir testtir. Bu test, kulak nezlesi durumunda orta kulak basıncındaki değişiklikleri belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Odyogram: İşitme seviyesini belirlemek için yapılan bir testtir. Kulak nezlesi durumunda işitme kaybının derecesini ve tipini belirlemek için kullanılabilir.

Bu testler, teşhise ek bilgiler sağlayarak hekimin tedavi planını belirlemesine yardımcı olabilir. Ancak, tanı genellikle kapsamlı bir kulak muayenesi ile konulur. Eğer kulak nezlesi şüphesi varsa veya belirtiler devam ediyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Kulak nezlesi tedavisi ve cerrahi müdahale

Özellikle kış aylarında ve okul çağındaki çocuklarda sıkça görülen kulak nezlesi, genellikle ciddi sorunlara yol açmaz, ancak bazen tedavi gerektirebilir. Kulak nezlesi tedavisinin genel yaklaşımı:

 • Antibiyotik tedavisi: Kulak nezlesi tedavisinde sıklıkla antibiyotikler kullanılır. Özellikle bakteriyel enfeksiyon durumlarında, doktor tarafından reçete edilen antibiyotikler kullanılarak enfeksiyonun kontrol altına alınması amaçlanır.
 • Eşlik eden faktörlere yönelik tedaviler: Tanı esnasında belirlenen eşlik eden faktörler (allerji, geniz eti büyüklüğü, üst solunum yolu enfeksiyonu vb.) varsa, bu faktörlere yönelik tedaviler de uygulanabilir.
 • Takip ve gözlem: Bazı durumlarda kulak nezlesi kendiliğinden geçebilir. Ancak, sürecin uzaması durumunda veya belirtiler devam ettiğinde düzenli takip ve gözlem önemlidir.
 • Cerrahi müdahale: Antibiyotik ve diğer tedavilere rağmen üç aydan uzun süre devam eden ve kronikleşen durumlarda cerrahi müdahale planlanabilir. Cerrahi müdahale, mikroskop eşliğinde dış kulak yolundan girilerek kulak zarına ufak bir delik açılması ve orta kulaktaki sıvının boşaltılmasıyla gerçekleşir. Bu işlem sırasında kulak tüpü (Ventilasyon tüpü) yerleştirilir. Kulak tüpü, genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında kendiliğinden atar ve kontrolde basitçe çıkartılabilir.

Cerrahi müdahale sırasında, eğer büyük bir geniz eti varsa, aynı seansta geniz eti alınabilir. Bu işlemler genellikle günübirlik yapılan işlemlerdir ve hastaya minimal rahatsızlık verir. Tedavi planı, hastanın durumuna ve semptomlarına bağlı olarak belirlenir.

Kulak nezlesi en sık kimlerde görülür?

Kulak nezlesi, özellikle çocukluk yaş grubunda daha sık görülen bir durumdur. Bunun nedeni, çocukların anatomik yapılarının tam gelişmemiş olması ve bağışıklık sistemlerinin henüz tam olarak olgunlaşmamış olmasıdır. Ayrıca, çocuklar genellikle sık sık üst solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kaldıkları için kulak nezlesi riski daha yüksektir.

Özellikle altı yaş altındaki çocuklar, kreş veya okula başlayan çocuklar, bu duruma daha yatkındır. Anatomik gelişim tamamlanana ve bağışıklık sistemi güçlendikçe, kulak nezlesi riski azalabilir. İlerleyen yaşlarda, bu durum daha az sık görülme eğilimindedir.

Bu nedenle, kulak nezlesi genellikle çocukluk döneminde daha yaygın olarak karşılaşılan bir kulak hastalığıdır. Çocukların kulak yapıları ve bağışıklık sistemleri olgunlaştıkça, bu durumla karşılaşma sıklığı genellikle azalır.

Kulak nezlesi tedavi edilmezse ne olur?

Uygun tedavi ve takip yapılmayan veya uzun yıllar fark edilemeyen kulak nezlesi durumlarında çeşitli komplikasyonlar gelişebilir. Bunlar şunlardır:

 • Orta kulaktaki retraksiyonlar: Yıllar içinde orta kulaktaki negatif basınç ve enfekte sıvı materyalin etkisiyle kulak zarında retraksiyonlar meydana gelebilir. Bu durum, kulak zarının orta kulağa doğru çökmesine neden olabilir.
 • Kronik patolojiler ve kolesteatom: Tedavi uygulanmaması durumunda, orta kulaktaki negatif basınç ve sıvı birikimi, kolesteatom adı verilen ve ciddi komplikasyonlara yol açabilen kronik bir patolojiye neden olabilir. Kolesteatom, kulak zarı arkasında keratin içeren bir kist olup, ilerleyen aşamalarda çevre dokulara zarar verebilir.
 • Kalıcı değişiklikler: Ortaya çıkan kronik patolojiler sonucunda kulak zarında ve orta kulak mukozasında kalıcı değişiklikler meydana gelebilir. Bu durumlar arasında miringoskleroz (kulak zarında sertleşme) ve timpanoskleroz (orta kulak zarında kalınlaşma) bulunabilir.
 • Orta kulak kemikciklerinde deformasyonlar: Uzun süreli tedavi eksikliği, orta kulaktaki basınç değişiklikleri ve sıvı birikimi, orta kulak kemikciklerinde deformasyonlara neden olabilir.
 • İşitme kayıpları: Kulak nezlesi tedavi edilmezse, işitme kayıpları gelişebilir. Özellikle orta kulaktaki sıvı birikimi ve kalıcı değişiklikler, işitme yeteneğini olumsuz etkileyebilir.
 • Baş dönmeleri: Kulak nezlesi komplikasyonları arasında baş dönmeleri ve denge sorunları da yer alabilir.
 • Kulak zarı delinmeleri ve akıntılar: Tedavi edilmeyen kulak nezlesi durumlarında kulak zarında delinmeler ve kulak akıntıları ortaya çıkabilir.

Bu nedenle, kulak nezlesi belirtileri fark edildiğinde veya teşhis konulduğunda, uygun tedavi ve takip önemlidir. Bu, olası komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir ve kulak sağlığının korunmasına katkıda bulunabilir.

Kulak nezlesi durumunda dikkat edilmesi gereken bazı önlemler ve öneriler

 • Çevresel basınç değişiklikleri: Çevresel basınç değişiklikleri, orta kulak basıncını etkileyebilir ve rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle, kulak nezlesi şikâyeti olan kişilerin özellikle tüplü dalış ve uçak yolculuğu gibi etkinliklerden kaçınmaları veya ertelemeleri önerilir.
 • Uçak yolculukları: Zorunlu uçak yolculukları yapılması gereken durumlarda, burnun açık olması önemlidir. Basınç değişikliğinden etkilenmeyi engellemek için burun yıkaması, burun açıcı spreylerin kullanımı ve soğuk algınlığı ilaçlarının kullanılması önerilir.
 • Yutkunma hareketleri: Sık sık yutkunma hareketi yapmak, orta kulağa hava sağlayan östaki borusunun açılıp kapanmasını sağlayarak orta kulak basıncını dengelemeye katkıda bulunabilir. Bu, sakız çiğnemek, bir şeyler yemek ve su içmek gibi yöntemlerle sağlanabilir.
 • Tedbirler çocuklar için de geçerlidir: Bahsedilen tedbirler sadece yetişkinler için değil, aynı zamanda çocuklar için de uygundur. Özellikle uzun süreli işitme kaybına sahip olan çocuklar için normal dil gelişimini sağlamak adına uygun tedavi önemlidir.
 • Muayene ve görüntüleme yöntemleri: Yetişkinlerde ve ergenlerde görülen kulak nezlesi durumlarında, kötü veya iyi huylu tümörlerin varlığını ekarte etmek amacıyla nazofarangeal muayene ve görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır.

Özellikle bu tedbirlerin zamanında uygulanması, kulak nezlesi komplikasyonlarını önleyebilir ve kulak sağlığını koruyabilir. Herhangi bir şüphe durumunda, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Kulak nezlesine ne iyi gelir?

Kulak nezlesi durumunda takip ve tedavi gereklidir, ancak aynı zamanda bazı evde uygulanabilecek önlemler ve iyileştirici adımlar da bulunabilir. Kulak nezlesine iyi gelebilecek bazı öneriler:

 • Dinlenme ve iyi beslenme: Genel sağlığı güçlendirmek adına düzenli uyku ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek önemlidir. Bu, vücudun bağışıklık sistemini destekleyerek enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olabilir.
 • Üst solunum yolu hijyeni: Özellikle çocuklarda, üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaçınmak için hijyen kurallarına uymak önemlidir. Elleri sık sık yıkamak, enfekte kişilerle yakın teması önlemek ve kalabalık ortamlardan uzak durmak bu açıdan etkili olabilir.
 • Burun temizliği: Burun akıntısı başladığı anda, özellikle çocuklarda nazal pasajın açık tutulması için izotonik nazal solüsyonlar kullanmak faydalı olabilir. Bu, burun tıkanıklığını azaltabilir ve solunumu rahatlatabilir.
 • Sıvı tüketimi: Bol miktarda su içmek, vücudu nemli tutar ve iyileşme sürecine yardımcı olabilir. Sıcak içecekler de boğazı rahatlatabilir.
 • Soğuk paketler: Kulak ağrısı varsa, soğuk paketler veya buz torbalarını kullanmak ağrıyı hafifletebilir. Ancak, buz torbasını direkt cilde koymadan bir bez aracılığıyla kullanmak önemlidir.
 • Doktora başvurun: İşitme azlığı gibi belirtiler fark edildiğinde, bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Doktor gerekli muayeneleri yaparak uygun tedaviyi belirleyecektir.

Bu önerilere rağmen kulak nezlesi belirtileri devam ediyorsa veya kötüleşiyorsa, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?