kemik kanseri

Kemik Kanseri (Tümörü) Nedir?

Kemik kanseri, vücudun kemiklerinde anormal hücre büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan bir tümördür. İyi huylu tümörler genellikle kemiklerin içinde oluşurlar ve büyüme eğiliminde değillerdir. Kötü huylu tümörler ise kemiklerin içinde veya üzerinde oluşabilirler ve hızla büyüyebilirler. Kemik kanseri tümörleri genellikle iki şekilde ortaya çıkar: primer kemik kanserleri ve metastatik kemik kanserleri.

Primer kemik kanserleri, kemiklerde başlayan kanserlerdir ve kemik dokusunda oluşur. Bu kanser türleri, osteosarkom, kondrosarkom, Ewing sarkomu gibi türleri içerir. Osteosarkom, en yaygın primer kemik kanser türüdür ve genellikle bacak kemiklerinde veya kol kemiklerinde başlar. Kondrosarkom, kıkırdak dokusunda oluşan kemik kanseridir ve genellikle kalça veya diz gibi büyük kemiklerde başlar. Ewing sarkomu, kemiklerin çevresindeki yumuşak dokuda oluşan bir kanser türüdür ve genellikle pelvis, kaburga veya üst bacak kemiği gibi kemiklerde görülür.

Metastatik kemik kanserleri, başka bir yerde başlayan kanser hücrelerinin kemiklere yayılması sonucu ortaya çıkan kanserlerdir. Bu kanser türü, meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri ve böbrek kanseri gibi diğer kanser türlerinin kemiklere metastaz yapması sonucu oluşabilir.

Kemik kanseri nedenleri nelerdir?

Kemik kanseri nedenleri tam olarak bilinmemektedir, ancak uzmanlar bazı risk faktörleri olduğunu düşünmektedirler. Kemik kanseri nedenleri arasında;

 • Genetik Faktörler: Kemik kanseri oluşumunda genetik faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Bazı genlerin mutasyonları, kemik kanseri riskini artırabilir. Ailesinde kemik kanseri öyküsü olan kişilerde kemik kanseri görülme riski daha yüksektir.
 • Radyasyon Maruziyeti: Yüksek dozda radyasyona maruz kalmak, kemik kanseri riskini artırabilir. Özellikle çocukluk veya gençlikte radyasyona maruz kalmak, kemik kanseri riskini daha da artırabilir.
 • Kanser Tedavisi: Bazı kemoterapi ilaçları, kemik kanseri riskini artırabilir. Yine de kemoterapi ilaçları, kanserin tedavisinde de oldukça önemli bir rol oynamaktadır.
 • Kanser Hastalarında Kemik Metastazı: Bazı kanser türleri, kemik metastazı yaparak kemik kanseri riskini artırabilirler. Kemik metastazları, meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri, böbrek kanseri, tiroid kanseri gibi kanser türlerinde görülebilir.
 • Diğer Faktörler: Bazı kemik hastalıkları, özellikle Paget hastalığı ve multiple myeloma, kemik kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, yaşlılık, sigara içme, aşırı alkol tüketimi ve obezite gibi faktörler de kemik kanseri riskini artırabilir.

Kemik kanseri belirtileri nelerdir?

Kemik kanseri, belirtileri diğer hastalıklarla benzer olduğu için teşhis edilmesi zor olabilmektedir. Kemik kanseri belirtileri arasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar şu şekildedir:

 • Kemik Ağrısı: Kemik kanserinin en yaygın belirtisi kemik ağrısıdır. Kemik kanseri olan kişilerde genellikle sabit, ağrılı bir his oluşur. Ağrı, gece veya dinlenme sırasında daha kötü hale gelebilir.
 • Kemik Kırıkları: Kemik kanseri, kemiklerin zayıflamasına ve kırılmasına neden olabilir. Kemik kanseri olan kişilerde, kemiklerde ani kırıklar oluşabilir.
 • Şişlik ve Kitleler: Kemik kanseri, kemiklerin içinde büyüyebilir ve şişlik veya kütleler oluşturabilir. Bu şişlikler genellikle ağrılıdır.
 • Yorgunluk: Kemik kanseri olan kişilerde yorgunluk ve halsizlik gibi genel belirtiler görülebilir. Bu belirtiler, kemik kanseri ile ilişkili olan anemi (kansızlık) veya kanserin vücuda yayılması ile ilgilidir.
 • Kilo Kaybı: Kemik kanseri olan kişilerde kilo kaybı görülebilir. Bu, kanserin vücuttaki enerji seviyelerini tüketmesi veya kemiklerin azalan fonksiyonu ile ilgilidir.
 • Diğer Belirtiler: Kemik kanseri olan kişilerde, iştah kaybı, ateş, terleme ve diğer grip benzeri semptomlar da görülebilir.

Kemik kanseri (tümörü) risk faktörleri nelerdir?

Kemik kanseri, belirli risk faktörleri ile ilişkilidir. Bazıları değiştirilebilir risk faktörleri olurken, diğerleri genetik ve çevresel faktörler nedeniyle kontrol edilemez. Kemik kanseri risk faktörleri şunlardır:

Yaş: Kemik kanseri, genellikle orta yaşlı veya yaşlı insanlarda görülür. Yaşlılıkla birlikte kemiklerin zayıflaması ve hasarlanması, kemik kanseri riskini artırabilir.

Cinsiyet: Kemik kanseri, erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Özellikle, osteosarkom adı verilen kemik kanseri türü, genellikle erkeklerde daha yaygındır.

Kemik bozuklukları: Kemik kanseri riski, Paget hastalığı gibi bazı kemik bozuklukları ile artabilir. Ayrıca, kemik iliği nakli veya kemik grefti gibi kemik işlemleri geçirmiş kişilerde de kemik kanseri riski artabilir.

Radyasyon maruziyeti: Radyasyon maruziyeti, özellikle genç yaşta, kemik kanseri riskini artırabilir. Radyasyon tedavisi alan kanser hastalarında kemik kanseri gelişme riski daha yüksektir.

Genetik faktörler: Bazı nadir genetik sendromlar, örneğin Li-Fraumeni sendromu veya retinoblastoma gibi hastalıklar, kemik kanseri gelişme riskini artırabilir.

Kemiklerdeki yaralanmalar: Kemiklerdeki ciddi yaralanmalar veya kırıklar, kemik kanseri gelişme riskini artırabilir.

Kanser tedavisi: Kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavileri, kemik kanseri gelişme riskini artırabilir.

Diğer faktörler: Düşük D vitamini seviyeleri, yüksek alkol tüketimi, sigara kullanımı, obezite ve uzun süreli hormon tedavisi de kemik kanseri riskini artırabilir.

 Risk faktörleri, kemik kanseri gelişme riskini artırır, ancak her zaman kemik kanserinin ortaya çıkmasına neden olmaz.

Kemik kanseri tanı yöntemleri

Kemik kanserinin tanısı, birkaç farklı yöntem kullanılarak konulabilir. Bu yöntemlerin bazıları şunlardır:

Fizik muayene: Doktor, kemik kanseri şüphesi olan kişinin vücudunu muayene edebilir. Kemikte şişlik, ağrı veya hassasiyet olup olmadığını kontrol edebilir.

Röntgen: Röntgen, kemik kanserinin tanısında en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. Röntgen çekimleri, kemikte herhangi bir anormalliği tespit etmek için kullanılabilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MR): MR, kemik kanserinin daha ayrıntılı bir görüntüsünü elde etmek için kullanılabilir. MR, röntgen çekimlerinden daha ayrıntılı görüntüler sağlayabilir.

Bilgisayarlı tomografi (BT): BT, kemik kanserinin tespiti ve yayılma derecesinin belirlenmesinde kullanılabilir. BT, röntgen ve MR gibi görüntüleme yöntemlerinden daha ayrıntılı bir görüntü elde etmeyi sağlayabilir.

Kan testleri: Kan testleri, kemik kanseri tanısında yardımcı olabilir. Kemik kanseri varsa, kan testleri normalden farklı sonuçlar verebilir.

Kemik biyopsisi: Kemik kanseri tanısının kesinleştirilmesi için kemik biyopsisi yapılabilir. Bu işlem, küçük bir parça kemik dokusunun alınması ve laboratuvar incelemesi için gönderilmesidir. Biyopsi sonucu, kemik kanserinin türünü ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olabilir.

Kemik kanseri tedavi yöntemleri

Kemik kanseri tedavisi, kanserin tipine, evresine ve kişinin sağlık durumuna göre değişebilir.

 1. Cerrahi müdahale: Cerrahi müdahale, kemik kanserinin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Doktorlar, kanserli kemik dokusunu çıkarmak veya kemikteki bir bölümü çıkarmak için bir ameliyat yapabilirler. Ameliyat sonrası, kemik dokusu genellikle protez veya allogreft (başka bir insanın kemik dokusu) ile yenilenir.
 2. Kemoterapi: Kemoterapi, kemik kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak veya öldürmek için kullanılır. Bu tedavi, ağız yoluyla alınabilecek haplar, enjeksiyonlar veya damar yolundan verilebilen infüzyonlar şeklinde uygulanabilir.
 3. Radyoterapi: Radyoterapi, kemik kanseri tedavisinde kullanılan bir diğer tedavi yöntemidir. Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili radyasyon kullanır. Bu tedavi, kanserli kemik dokusuna odaklanarak uygulanır.
 4. Hedefe yönelik tedavi: Hedefe yönelik tedavi, kemik kanseri tedavisinde kullanılan bir diğer ilaç tedavisi yöntemidir. Bu tedavi, kanser hücrelerine zarar veren belirli proteinleri hedef alarak çalışır. Bu tedavi, genellikle diğer tedavilerle birlikte kullanılır.
 5. Kombine tedavi: Kombine tedavi, kemik kanseri tedavisinde birkaç farklı yöntemin bir arada kullanılmasıdır. Örneğin, cerrahi müdahale, kemoterapi ve radyoterapi bir arada kullanılabilir.

Kemik kanseri tedavisi, kişinin durumuna ve kanserin evresine bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle, kemik kanseri tedavisi için en uygun tedavi planının belirlenmesi için bir uzman hekime başvurmak önemlidir.

En sık sorulan sorular

Kemik kanseri tümörü ameliyatı fiyatı nedir?

Kemik kanseri ameliyatının fiyatı, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Ameliyatın maliyeti, ameliyatın yapılacağı ülke, hastanenin veya sağlık kuruluşunun konumu, ameliyatın karmaşıklığı, kullanılan teknikler, doktorun deneyimi, hastanede kalış süresi, laboratuvar testleri, anestezi ve diğer faktörler gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak değişir.

Kemik kanseri ameliyatının fiyatı hakkında kesin bir rakam vermek zordur, çünkü her durum farklıdır ve maliyet birçok değişkene bağlıdır. Kemik kanseri tedavisi ameliyatınızın için hastanemize gelerek doktor ile iletişime geçerek detaylı bir maliyet değerlendirmesi yapmanız en doğrusu olacaktır.

Kemik tümörü tehlikeli midir?

Kemik tümörleri çeşitli tiplerde olabilir ve bunların tehlikelilikleri farklılık gösterebilir. Bir kemik tümörünün tehlikeli olup olmadığı, tümörün türü, büyüklüğü, hızı ve yayılma potansiyeli gibi faktörlere bağlıdır. Kemik tümörlerinin bazı potansiyel tehlikeleri:

 • Malign (kötü huylu) kemik tümörleri: Kötü huylu kemik tümörleri kanserli tümörlerdir ve yayılma potansiyelleri vardır. Bunlar, özellikle metastaz yapabilme yetenekleri nedeniyle tehlikeli olabilir. Metastaz, kanser hücrelerinin orijinal tümörden ayrılarak vücudun diğer bölgelerine yayılması anlamına gelir.
 • Hızlı büyüyen tümörler: Bazı kemik tümörleri hızla büyüyebilir. Hızlı büyüme, kemik yapısını zayıflatabilir ve kemik kırıklarına yol açabilir. Ayrıca, hızlı büyüyen tümörler çevre dokulara ve organlara baskı yaparak işlevlerini bozabilir.
 • İskelet zayıflaması: Kemik tümörleri, kemik yapısını zayıflatarak kırıklara yol açabilir. Bu durumda kemikler kırılgan hale gelir ve minimal travmalar bile kırık riskini artırır.
 • İşlev bozukluğu: Büyük kemik tümörleri veya kemiklerin hassas bölgelerindeki tümörler, normal hareketlilik ve fonksiyonları engelleyebilir. Örneğin, bir kemik tümörü bacağın bir kısmını etkiliyorsa, kişi yürümekte zorluk çekebilir.

Tüm kemik tümörleri kanserli veya tehlikeli değildir. Birçok kemik tümörü benign (iyi huylu) olabilir ve sınırlı büyüme potansiyeline sahip olabilir. Bununla birlikte, kemik tümörlerinin herhangi bir belirtisi veya endişeniz varsa, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Kemik tümörleri en çok nerede görülür?

Kemik tümörleri vücudun herhangi bir kemik bölgesinde ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bazı kemikler diğerlerine göre daha sık olarak etkilenebilir. Kemik tümörlerinin en sık görüldüğü bölgeler:

 • Uyluk kemikleri (femur): Femur, vücuttaki en büyük ve en güçlü kemiklerden biridir ve bu nedenle kemik tümörleri sıklıkla burada görülür. Uyluk kemikleri, femurun üst kısmı (proksimal femur) veya alt kısmı (distal femur) dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde etkilenebilir.
 • Alt ekstremite kemikleri: Diz kapağı kemiği (patella), kaval kemiği (tibia) ve baldır kemiği (fibula) gibi alt ekstremite kemikleri, kemik tümörlerinin sık görüldüğü diğer bölgelerdir.
 • Üst ekstremite kemikleri: Omuz kemiği (skapula), üst kol kemiği (humerus), dirsek kemiği (radius ve ulna) gibi üst ekstremite kemikleri de kemik tümörlerinin etkilenebileceği bölgelerdir.
 • Omurga: Omurga kemikleri de kemik tümörlerinin etkilenebileceği yaygın bir bölgedir. Omurga kemiklerindeki tümörler genellikle belirli bir bölgeye (vertebra) odaklanabilir ve bel veya boyun ağrısı, sinir sıkışması veya omurilik hasarı gibi belirtilere neden olabilir.
 • Kafatası: Kafatası kemikleri de kemik tümörlerinin görülebileceği bir alandır. Bu tür tümörlerin bazıları benign olabilirken, bazıları malign (kötü huylu) olabilir.

Kemik kanseri hızlı yayılır mı?

Kemik kanserinin yayılma hızı, tümörün türüne, büyüklüğüne, agresifliğine ve tedavi edilip edilmediğine bağlı olarak değişebilir. Bazı kemik kanseri türleri daha hızlı yayılma eğiliminde olabilirken, diğerleri daha yavaş büyüyebilir.

Örneğin, osteosarkom ve Ewing sarkomu gibi bazı malign (kötü huylu) kemik kanseri türleri hızlı büyüme ve yayılma potansiyeline sahip olabilir. Bu tür kanserler genellikle gençler ve genç erişkinler arasında daha sık görülür. Hızlı büyüme nedeniyle, erken teşhis ve tedavi önemlidir.

Kemik kanserinden kurtulan var mı?

Evet, kemik kanserinden kurtulan birçok insan vardır. Kemik kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır ve tedavi süreci, tümörün türüne, evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. İleri tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde kemik kanserine yakalanan birçok insan tam iyileşme sağlamıştır.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?