kekeme

Kekemelik

Kekemelik, konuşma akıcılığı bozukluğu olarak tanımlanan bir iletişim bozukluğudur. Kekemelik, bireyin konuşma sırasında ritmik ve düzgün bir şekilde sesleri, heceleri veya kelimeleri ifade etmekte zorlanmasıyla karakterizedir.

Kekemelik genellikle çocukluk döneminde başlar ve çoğunlukla ergenlik veya erişkinlik döneminde azalır veya tamamen ortadan kalkar. Ancak bazı durumlarda kekemelik, yetişkinlik dönemine kadar devam edebilir.

Kekemelik nedenleri

 • Genetik yatkınlık: Genetik faktörler kekemeliğin oluşumunda rol oynayabilir. Ailede kekemelik öyküsü olan bireylerde kekemelik riski daha yüksek olabilir.
 • Dil gelişimi: Dil becerilerinde gecikme veya bozukluklar, kekemelik için risk faktörü olabilir. Dil becerilerini tam olarak geliştirememe veya düzenli dil gelişiminde zorluklar kekemelik oluşumuna katkıda bulunabilir.
 • Nörolojik faktörler: Beyin işlevleri ile ilgili bazı farklılıklar veya nörolojik bozukluklar kekemeliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin, konuşma motor kontrolünde bozukluklar, beyin alanları arasındaki iletişim sorunları kekemeliğe katkıda bulunabilir.
 • Duygusal ve psikolojik faktörler: Stres, anksiyete, düşük özgüven, utangaçlık gibi duygusal ve psikolojik faktörler kekemeliği tetikleyebilir veya süreci kötüleştirebilir. Özellikle sosyal etkileşimlerde zorlanan bireylerde kekemelik daha sık görülebilir.
 • Çevresel etkiler: Çocukluk dönemindeki çevresel etkiler, kekemeliğin ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Hızlı veya stresli konuşma modelleri, aşırı eleştirel veya baskıcı yaklaşımlar, aile veya çevresel stres faktörleri kekemeliği tetikleyebilir.

Kekemelik, genellikle birden fazla faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Her bireyin kekemelik nedeni farklı olabilir ve tam olarak belirlenmesi zor olabilir. Ancak genetik yatkınlık, dil gelişimi, nörolojik faktörler, duygusal ve psikolojik etmenler ile çevresel etkilerin bir araya gelmesi kekemeliğin oluşumunda önemli bir rol oynayabilir.

Kekemelik belirtileri 

Kekemelik, bireylerin konuşma sırasında ritmik ve düzgün bir şekilde sesleri, heceleri veya kelimeleri ifade etmekte zorlanmasıyla karakterizedir. Kekemelik belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak aşağıda sıkça görülen belirtiler yer almaktadır:

 • Tekrarlama: Kekemeler genellikle sesleri, heceleri veya kelimeleri tekrarlarlar. Örneğin, “b-b-ben”, “ka-ka-ka-labalık” gibi tekrarlamalar sık görülebilir.
 • Uzatma: Bazı kekemeler, ses veya hece uzatmaları yapabilirler. Örneğin, “mmmmmerhaba” veya “g-g-g-gitmek” gibi uzatmalar görülebilir.
 • Duraklama: Kekemeler konuşurken duraklama veya sessiz kalma noktaları yaşayabilirler. Bu duraklamalar genellikle konuşma akışını bozar.
 • Blokajlar: Kekemeler, konuşurken bazen blokaj yaşayabilirler. Bu durumda, konuşmacı ses çıkaramaz veya sözcüğü tamamlamak için çaba sarf ederken görülebilir. Blokajlar sırasında genellikle yüz ifadesinde gerginlik ve mücadele belirtileri de gözlemlenebilir.
 • Fiziksel belirtiler: Kekemelik sırasında bazı bireyler, yüz kaslarında gerginlik, göz kırpma, vücut hareketleri, baş sallama gibi fiziksel belirtiler sergileyebilir.
 • Sosyal etkileşim sıkıntısı: Kekemeler, konuşma zorlukları nedeniyle sosyal etkileşimlerde zorlanabilirler. Özgüven eksikliği, utangaçlık ve sosyal anksiyete gibi durumlarla karşılaşabilirler.

Kekemelik ne zaman ortaya çıkar? 

Kekemelik genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar. Çoğu kez, çocuklar 2 ila 5 yaşları arasında kekemelik belirtileri göstermeye başlarlar. Bu dönem, dil becerilerinin hızla geliştiği ve çocukların cümleleri oluşturmaya başladığı dönemdir. Bu belirtiler bazen aniden ortaya çıkabilir, bazen de yavaşça artabilir.

Çocukluk dönemindeki kekemelik genellikle geçici olabilir ve çoğu çocuk için spontan iyileşme gözlenebilir. Birçok çocuk, konuşma becerileri geliştikçe kekemelik belirtilerini azaltabilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Ergenlik dönemine gelindiğinde çoğu kekeme çocuk kekemeliğinden kurtulur.

Ancak, bazı durumlarda kekemelik çocukluktan ergenliğe veya yetişkinliğe kadar devam edebilir. Bu durumda, uzman yardımı ve dil terapisi gibi müdahaleler genellikle önerilir. Erken müdahale genellikle daha iyi sonuçlar sağlayabilir ve kekemelikle baş etmeyi kolaylaştırabilir.

Kekemelik türleri

 • Evrensel kekemelik: Evrensel kekemelik, en yaygın kekemelik türüdür. Bu tür kekemelik, çocukluk döneminde ortaya çıkar ve çoğunlukla dil gelişimi sırasında doğal bir aşama olarak kabul edilir. Evrensel kekemelik, çocuğun konuşma becerileri geliştikçe ve yaşlandıkça genellikle azalır veya tamamen ortadan kalkar.
 • Gelişimsel kekemelik: Gelişimsel kekemelik, çocukluk döneminde başlayan ve süregelen bir kekemelik türüdür. Dil gelişimiyle birlikte ortaya çıkar ve çocuğun konuşma akıcılığını etkiler. Gelişimsel kekemelik, çocuğun dil becerileri ve konuşma süreçlerindeki karmaşık etkileşimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir.
 • Edinsel kekemelik: Edinsel kekemelik, travma, duygusal stres veya diğer nedenlerden kaynaklanabilen bir kekemelik türüdür. Bu tür kekemelik, çocuk veya yetişkinlik döneminde başlayabilir. Örneğin, bir travma sonrası stres bozukluğu, ani bir yaşam değişikliği veya yoğun duygusal deneyimler sonucunda kekemelik gelişebilir.
 • Travmatik kekemelik: Travmatik kekemelik, bir travma veya beyin yaralanması sonrası ortaya çıkan kekemelik türüdür. Örneğin, kafa travması, felç veya diğer nörolojik hasarlar sonucunda kekemelik gelişebilir.
 • Karmaşık kekemelik: Karmaşık kekemelik, birden fazla faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir kekemelik türüdür. Genetik yatkınlık, dil gelişimi, duygusal stres ve diğer çevresel etkilerin birleşimi bu tür kekemeliğe katkıda bulunabilir.

Kekemeliğin komplikasyonları 

 • İletişim zorlukları: Kekemelik, bireylerin iletişim becerilerini etkileyebilir. Konuşma sırasında tekrarlamalar, uzatmalar veya blokajlar yaşamak, akıcılığı bozabilir ve iletişimi zorlaştırabilir. Bu da sosyal etkileşimlerde ve günlük iletişimde sorunlara neden olabilir.
 • Özgüven sorunları: Kekemelik, bireylerin özgüvenini etkileyebilir. Sürekli olarak konuşma sırasında zorlanmak, tekrarlamalar veya blokajlar yaşamak, özgüven eksikliği ve düşük kendine değer duygusu gibi sorunlara yol açabilir.
 • Utangaçlık ve sosyal kaygı: Kekemelik, bireylerde utangaçlık ve sosyal kaygıyı artırabilir. Konuşma sırasında kekemelik belirtilerini kontrol etme endişesi, toplum içinde konuşmaktan kaçınma, sosyal etkinliklerden geri çekilme gibi davranışlar gelişebilir.
 • Stres ve anksiyete: Kekemelik, bireylerde stres ve anksiyete düzeyini artırabilir. Konuşma sırasında yaşanan zorluklar ve stigmatizasyon, genel bir gerginlik ve endişe seviyesinin yükselmesine neden olabilir.
 • Duygusal ve psikolojik etkiler: Kekemelik, bireylerde duygusal ve psikolojik etkiler yaratabilir. Özsaygı eksikliği, depresyon belirtileri, düşük özgüven, öfke veya hayal kırıklığı gibi duygusal sorunlar görülebilir.
 • Sosyal izolasyon: Kekemelik, bazı bireylerde sosyal izolasyona yol açabilir. Sözlü iletişimde zorluklar yaşamak ve kekemelik belirtilerini kontrol etmeye çalışmak, sosyal etkileşimlerden uzaklaşmaya ve sosyal ilişkilerde kısıtlamalara neden olabilir.

Bu komplikasyonlar her bireyde farklılık gösterebilir ve kekemelik derecesine, yaşam tarzına, kişilik özelliklerine ve destek düzeyine bağlı olarak değişebilir.

Kekemelik nasıl teşhis edilir?

 • Değerlendirme: İlk adım, bireyin konuşma becerilerinin kapsamlı bir değerlendirmesidir. Dil terapisti, bireyle birlikte bir görüşme yapar ve konuşma becerileri, dil gelişimi, kekemelik belirtileri ve diğer ilgili faktörler hakkında bilgi toplar.
 • Konuşma örnekleri: Dil terapisti, bireyin konuşmasını kaydedebilir veya bireyle birlikte bir konuşma seansı gerçekleştirebilir. Bu, kekemelik belirtilerini ve konuşma akıcılığını değerlendirmek için kullanılır. Ses tekrarlamaları, uzatmalar, blokajlar ve diğer kekemelik belirtileri kaydedilir ve analiz edilir.
 • Dil ve konuşma değerlendirmeleri: Dil terapisti, dil becerilerini, seslerin doğru telaffuzunu, kelime dağarcığını ve dil yapısını değerlendirebilir. Bu, kekemeliğin dil gelişimi ve diğer dil becerileriyle ilişkisini anlamak için önemlidir.
 • Diğer faktörlerin değerlendirilmesi: Dil terapisti, kekemelik belirtilerine katkıda bulunan diğer faktörleri de değerlendirebilir. Bunlar arasında genetik yatkınlık, duygusal veya psikolojik etkiler, çevresel faktörler ve sosyal etkileşimler yer alabilir.
 • Tanı: Değerlendirme sürecinin ardından dil terapisti, bireyin kekemelik tanısını koyar. Tanı, kekemelik belirtilerinin varlığını ve şiddetini, dil ve konuşma becerilerini ve diğer ilgili faktörleri dikkate alarak yapılır.

Kekemelik teşhisi, uzman bir dil terapisti veya konuşma patoloğu tarafından yapılmalıdır. Bu uzmanlar, bireye özgü ihtiyaçları değerlendirir ve uygun tedavi ve destek planını oluştururlar.

kekemelik
Kekemelik 4

Kekemelik tedavisi nasıl yapılır? 

Kekemelik tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir ve bireyin yaşına, kekemelik şiddetine ve bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmalıdır. Kekemelik tedavisinde yaygın olarak kullanılan bazı yöntemler:

 • Dil ve konuşma terapisi: Dil terapisi veya konuşma terapisi, kekemelik tedavisinin temel yöntemidir. Bir dil terapisti veya konuşma patoloğu, bireyle bire bir seanslar yapar ve konuşma becerilerini geliştirmek, akıcılığı artırmak ve kekemelik belirtilerini azaltmak için çeşitli stratejiler kullanır. Bu terapi süreci, bireyin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını da ele alabilir.
 • Hızlı ve yavaş konuşma egzersizleri: Hızlı ve yavaş konuşma egzersizleri, bireye konuşma hızını ve ritmini düzenlemek için yardımcı olabilir. Terapist, bireye belirli ses veya kelime tekrarlamaları yaparken hızını artırma veya yavaşlatma talimatları verebilir.
 • Nefes ve vücut kontrolü: Nefes ve vücut kontrolü teknikleri, kekemelik belirtilerini azaltmada yardımcı olabilir. Bireye doğru nefes alma, gevşeme teknikleri ve vücuttaki gerginlikleri fark etme becerileri öğretilebilir.
 • İletişim stratejileri: Bireye iletişim stratejileri öğretilerek kekemelikle başa çıkma becerileri geliştirilebilir. Bu stratejiler arasında duraklama yerine farklı bir ifade kullanma, konuşurken göz teması kurma, yavaşlama veya duraklama yerine ritmik bir şekilde konuşma gibi teknikler yer alabilir.
 • Psikososyal destek: Kekemelik, bireyin duygusal ve sosyal yaşamını etkileyebilir. Bu nedenle, psikososyal destek önemlidir. Bireye, özgüvenin artırılması, sosyal becerilerin geliştirilmesi ve stres yönetimi gibi konularda destek sağlanabilir.
 • Aile eğitimi ve destek: Kekemelik tedavisinde ailelerin de aktif bir rolü vardır. Ailelere, kekemelik hakkında eğitim verilerek, evde kullanabilecekleri stratejiler öğretilebilir. Ailelerin destekleyici bir ortam sağlaması, bireyin kekemelikle başa çıkma sürecini olumlu yönde etkileyebilir.

Kekeme çocuğun ailesi nasıl davranmalı?

Kekemelikle başa çıkmak için ailelerin oynadığı rol oldukça önemlidir. Aileler, kekeme çocuklarına destek olmak ve onların iletişim becerilerini geliştirmek için aşağıdaki stratejileri kullanabilir:

 • Sabırlı olun: Kekeme çocuğunuzun konuşma zorluklarına sabırla yaklaşın. Ona karşı anlayışlı olun ve konuşurken bekleme sürelerine saygı gösterin. Acele etmeyin veya onu konuşmaya zorlamayın.
 • Dinleyin ve teşvik edin: Çocuğunuzun konuşmasını dinleyin ve onunla iletişim kurarken ona destek olun. Onu kesmeden, tamamlama yapmadan ve düzeltme yapmadan konuşmasını bitirmesine izin verin. Ona güven verin ve konuşmaya teşvik edin.
 • Stresi azaltın: Evde stres ortamını minimize etmeye çalışın. Sakin bir ortam yaratın ve aile içinde açık bir iletişim kurun. Çocuğunuzun duygusal ihtiyaçlarını anlamaya çalışın ve ona stresle başa çıkma becerileri öğretin.
 • Olumlu tutum gösterin: Çocuğunuzun kekemeliğini olumsuz bir şekilde değerlendirmeyin veya eleştirmeyin. Ona karşı olumlu bir tutum sergileyin ve başarılarını takdir edin. Kendine güvenini artırmak için ona destek olun.
 • Destekleyici ortamlar sağlayın: Çocuğunuzun kekemelikle ilgili terapi sürecine destek olun. Terapi seanslarına katılın, evde önerilen egzersizleri uygulayın ve terapistle iletişim halinde olun. Çocuğunuza terapiye devam etmesi konusunda motive edici bir ortam sağlayın.
 • Bilgi edinin: Kekemelik hakkında bilgi edinmek, ailenin kekeme çocuğa daha iyi destek olmasına yardımcı olur. Kekemeliğin nasıl işlediği, tedavi seçenekleri ve iletişim stratejileri konusunda bilgi edinmek, ailenin daha bilinçli kararlar almasına ve çocuğun ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermesine yardımcı olur.

Unutmayın ki her çocuğun kekemelik deneyimi farklıdır ve her çocuğun ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Uzman bir dil terapisti veya konuşma patoloğu ile iş birliği yaparak, çocuğunuzun bireysel ihtiyaçlarına uygun destek sağlayabilirsiniz.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?