Kalp ritim bozukluğu (Aritmi)

Dakikada genellikle 60 ila 100 arasında düzenli bir ritimle atan kalp, zaman zaman bu ritmin bozulmasıyla kalp ritim bozukluğu veya aritmi adını verdiğimiz durumu yaşayabilir. Kalp ritim bozukluğu, kalbin normal atım düzeninin anormal bir şekilde değişmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum, kalbin çok hızlı (taşikardi), çok yavaş (bradikardi) veya düzensiz bir şekilde atmasına neden olabilir. Aritmiler genellikle zararsız olsa da, bazı durumlar ciddi tıbbi sorunlara yol açabilir.

Örneğin; ritim bozukluğu sırasında kalp, vücuda yeterli miktarda kan pompalayamayabilir, bu da kişinin nefes darlığı, bayılma, hatta ani ölüm gibi ciddi semptomlar yaşamasına neden olabilir. Bu tür durumlar özellikle yaşlı insanlar veya altta yatan sağlık sorunları bulunan kişiler için daha tehlikeli olabilir. Bu tür durumlar özellikle yaşlı insanlar veya altta yatan sağlık sorunları bulunan kişiler için daha tehlikeli olabilir. Kalp ritim bozukluğu tedavi edilebilir ve yönetilebilir bir durumdur, ancak ciddi vakalarda tıbbi müdahale gerekebilir.

Kalp ritim bozukluğu (Aritmi) türleri

Kalp ritim bozuklukları (aritmi), kalbin normal ritmini bozan çeşitli tiplerde ortaya çıkabilir. Bazı kalp ritim bozukluğu türleri şu şekildedir:

Taşikardi: Kalp atışlarının normalden daha hızlı olduğu bir durumdur. Taşikardi farklı alt tiplere ayrılabilir:

 • Supraventriküler Taşikardi (SVT): Kalbin üst odacıklarında (atriyum) kaynaklanan hızlı ritim bozukluğudur. Çoğu zaman aniden başlar ve genellikle zararsızdır, ancak semptomlar rahatsız edici olabilir.
 • Ventriküler Taşikardi: Kalbin alt odacıklarında (ventrikül) meydana gelen hızlı ritim bozukluğudur. Daha ciddi olabilir ve ani kalp durması riskini artırabilir.

Bradikardi: Kalp atışlarının normalden daha yavaş olduğu bir durumdur. Bradikardi de farklı alt tiplere ayrılabilir:

 • Sinüs Bradikardisi: Kalp atışlarının normal bir şekilde başladığı, ancak normalden daha yavaş olduğu durumdur. İyi fiziksel kondisyona sahip insanlarda normal olabilir.
 • Ventriküler Bradikardi: Kalbin alt odacıklarında yavaş ritim bozukluğudur. Ciddi durumlarda tehlikeli olabilir.

Atrial Fibrilasyon: Atriyum adı verilen kalbin üst odacıklarının düzensiz ve hızlı bir şekilde titremesi veya kasılmasıdır. Bu durum kan pıhtılarının oluşma riskini artırabilir ve inme riskini yükseltebilir.

Atrial Flutter: Atriyumun düzensiz ama daha organize bir şekilde kasılmasıdır. Atrial fibrilasyona benzer şekilde inme riskini artırabilir.

Ventriküler Fibrilasyon: Kalbin alt odacıklarının düzensiz ve hızlı kasılmasıdır. Bu durum ciddi ve acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur, çünkü ani kalp durumuna neden olabilir.

Prematür Ventriküler Kontraksiyonlar (PVC): Normalden erken gelen ve genellikle zararsız olan ventriküler atışlardır. Ancak bazen ciddi ritim bozukluklarının habercisi olabilirler.

Prematür Atrial Kontraksiyonlar (PAC): Atriyumun normalden erken kasılmasıdır. Genellikle zararsızdır, ancak bazen rahatsızlık hissine neden olabilirler.

Wolff-Parkinson-White Sendromu (WPW): Kalp ritminin normal yoluyla iletilmesini engelleyen ekstra bir iletim yolu olduğu bir durumdur. Bu durum supraventriküler taşikardiye yol açabilir.

Bu sadece bazı temel kalp ritim bozukluğu tipleridir. Herhangi bir ritim bozukluğu şüphesi durumunda bir kardiyologla görüşmek ve gerekli testleri yaptırmak önemlidir.

Kalp ritim bozukluğu (Aritmi) belirtileri

Kalp ritim bozukluğu (aritmi) yaşayan hastaların bir kısmı, herhangi bir rahatsızlık yaşadığının farkında olmayabilir. Bu tür durumlar genellikle rutin muayeneler sırasında veya başka tıbbi nedenlerle yapılan elektrokardiyografi (EKG) testleriyle tespit edilir. Ancak, kalp ritim bozukluğu olan hastaların bazıları belirgin semptomlar yaşayabilir. Kalp ritim bozukluğunun belirtileri şu şekildedir:

 • Çarpıntı: Kalbin hızlı veya düzensiz bir şekilde atması hissi olan çarpıntı, kalp ritim bozukluklarının en yaygın belirtilerinden biridir.
 • Düzensiz kalp atışları: Normalden sapmış kalp atışları, düzensizlik hissiyle kendini gösterebilir.
 • Göğüste kuş çırpınıyormuş hissi: Kalp ritmindeki anormallikler bazen göğüs bölgesinde hafif bir huzursuzluk veya kuş çırpınıyormuş hissi yaratabilir.
 • Boşluk hissi: Kalp atışlarında bir boşluk veya atlanmış bir vuruş hissi yaşanabilir.
 • Nefes darlığı: Kalp ritmi bozukluğu olan kişiler, normalden daha az fiziksel aktivite ile bile nefes darlığı yaşayabilirler.
 • Baş dönmesi: Ani ritim değişiklikleri veya düzensiz kalp atışları baş dönmesine neden olabilir.

Kalp ritminin yavaşlatılmasına neden olan ritim bozuklukları, baş dönmesi, bayılma, hatta nefes darlığı gibi semptomlara yol açabilir. Özellikle fiziksel aktivite sırasında kalp ritminde meydana gelen ciddi yavaşlamalar, baş dönmesi ve bayılmaya neden olabilir.

Kalp ritim bozukluğu (Aritmi) nedenleri

Kalp ritim bozukluğunun (aritmi) temel nedenleri çeşitli olabilir ve bazı durumlar birden fazla faktörün birleşimi sonucu ortaya çıkabilir. Kalp ritim bozukluğunun nedenleri şu şekildedir:

 • Kalp içindeki elektrik sinyallerinde sorunlar: Kalp atışları, elektrik sinyalleriyle düzenlenir. Bu sinyallerdeki bozukluklar kalp ritim bozukluklarına yol açabilir.
 • Koroner arter hastalığı: Kalp damarlarının daralması veya tıkanması nedeniyle yeterince kan akışı olmaması kalp ritimini etkileyebilir.
 • Kalp hastalıkları: Kalp kası veya kapakçıklarıyla ilgili rahatsızlıklar kalp ritmini etkileyebilir.
 • Kalp krizi: Kalp krizi sonrası kalp dokusunda hasar, elektriksel sinyallerde bozukluklara yol açabilir.
 • Kalp ameliyatı sonrası iyileşme Süreci: Kalp cerrahisi sonrası elektriksel iletim sistemi etkilenebilir ve ritim bozuklukları gelişebilir.
 • Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyon, kalbin normal ritmini bozabilir.
 • Hormon seviyesindeki değişiklikler: Hormon dengesizlikleri, özellikle tiroid bezi fonksiyonlarının anormal olması, kalp ritmini etkileyebilir.
 • Diyabet: Diyabet, sinir sistemini etkileyerek kalp ritmini etkileyebilir.
 • Enfeksiyonlar: Özellikle viral enfeksiyonlar, kalp ritmini geçici olarak etkileyebilir.
 • Madde kullanımı: Alkol, sigara, kafein gibi maddeler kalp ritim bozukluğuna neden olabilir.
 • Genetik faktörler: Aile geçmişi, bireyin kalp ritmi üzerinde etkili olabilir.
 • Stres ve kaygı: Yoğun stres veya kaygı durumları, kalp ritim bozukluklarına yol açabilir.
 • Uyku apnesi: Uyku sırasında solunumun düzensiz olduğu uyku apnesi, kalp ritmini etkileyebilir.
 • Elektrolit dengesizlikleri: Vücuttaki elektrolit dengesizlikleri, kalp ritmini etkileyebilir.
 • Covid-19 ve enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar, özellikle Covid-19 gibi viral enfeksiyonlar, kalp ritim bozukluklarına yol açabilir.

Kalp ritim bozukluğunun nedeni bir veya birden fazla faktörün bir kombinasyonu olabilir. Bu nedenle ritim bozuklukları uzman bir kardiyolog tarafından değerlendirilmelidir.

Kalp ritim bozukluğu tanısı nasıl konur?

Kalp ritim bozukluğunun tanısı için farklı tıbbi testler ve değerlendirmeler kullanılır. Bir kardiyolog, hastanın semptomlarını ve tıbbi geçmişini değerlendirirken aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını kullanabilir:

 • Elektrokardiyogram (EKG veya ECG): En yaygın kullanılan yöntemdir. Elektrotlar yardımıyla kalp atışlarının elektriksel aktivitesini kaydeden bir testtir. Bu test, kalp ritmi ve düzeni hakkında önemli bilgiler sağlar.
 • Holter monitörü: Birkaç gün boyunca hastanın EKG’sini sürekli kaydeden bir taşınabilir monitördür. Bu, düzensiz ritimleri yakalamak ve belirlemek için kullanışlıdır.
 • Efor testi (Egzersiz Testi): Hastanın egzersiz yaparken kalp ritmi ve kan basıncı kaydedilir. Bu test, ritim bozukluklarını fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkarabilir.
 • EKO (Ekokardiyografi): Ses dalgaları kullanarak kalp yapısını ve hareketini görüntülemek için kullanılır. Bu test, ritim bozukluğunun nedenini ve etkilerini değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 • Taşınabilir EKG cihazları: Bazı taşınabilir cihazlar, hastanın günlük aktiviteleri sırasında ritim değişikliklerini kaydedebilir.
 • Elektrofizyolojik testler: Bu testler, kalbin elektriksel aktivitesini daha ayrıntılı olarak değerlendirmek için ince kateterlerin kullanıldığı invaziv prosedürlerdir. Genellikle daha karmaşık ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisinde kullanılır.
 • Kan testleri: Tiroid fonksiyon testleri, elektrolit düzeyleri ve diğer kan testleri, ritim bozukluğunun altta yatan nedenlerini değerlendirmek için kullanılabilir.
 • MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) veya CT (Bilgisayarlı Tomografi) taramaları: Bu görüntüleme yöntemleri, kalp yapısını ve fonksiyonunu ayrıntılı olarak göstererek bazı ritim bozukluklarının nedenlerini ve etkilerini değerlendirebilir.
 • Tilt table testi: Bayılma nedenlerini değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Ritim bozukluğunun bayılmaya neden olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Bu testlerden hangilerinin kullanılacağı, hastanın semptomlarına, tıbbi geçmişine ve kardiyologun değerlendirmesine bağlı olarak belirlenir.

Kalp ritim bozukluğu tedavisi nasıl yapılır?

Ciddi belirtiler gösteren kalp ritim bozuklukları tedavi gerektirir. Tedavi yöntemleri, bozukluğun tipine, ciddiyetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Kalp ritim bozukluğu tedavi seçeneklerinden bazıları şu şekildedir:

 • Pacemaker (Kalp pili): Yavaş veya düzensiz kalp atışlarını düzeltmek için kullanılır. Köprücük kemiği altına yerleştirilen pacemaker, ince telleri aracılığıyla kalp atışlarını normal bir hızda sürdürmeye yardımcı olur.
 • İlaç tedavisi: Hızlı kalp atışları gibi durumlarda antiaritmik ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, kalp ritmini düzenlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda pıhtı oluşumunu önlemek amacıyla kan inceltici ilaçlar da kullanılabilir.
 • Vagal manevralar: Bazı ritim bozuklukları için basit vagal manevralar kullanılabilir. Örneğin ıkınma veya yüze soğuk su teması gibi yöntemlerle ritim düzeltilmeye çalışılabilir.
 • Kardiyoversiyon: Elektriksel şok uygulamasıyla ritmin düzeltilmeye çalışıldığı bir işlemdir. Kalp atışlarını senkronize bir şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlar.
 • Ablasyon: Bu invaziv işlemde, anormal ritmi oluşturan kalp dokusu tahrip edilir veya izole edilir. Bu şekilde ritim bozukluğunun kaynağı ortadan kaldırılır.
 • Cerrahi girişimler: Nadir durumlarda cerrahi işlem gerekebilir. Özellikle büyük ritim bozuklukları veya yapılarda anormallik olduğunda tercih edilebilir.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri: Sigara, alkol ve aşırı kafein tüketimini sınırlamak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresi yönetmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri, kalp ritim bozukluğunun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Her bireyin durumu farklı olduğundan, tedavi seçenekleri hastanın özgün ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Kalp ritim bozukluğu belirtileri hissedildiğinde mutlaka bir kardiyoloğa başvurulmalı ve uzmanın önerdiği tedavi planına uyulmalıdır.

Kalp ritim bozukluğunun etkileri ve tetikleyen faktörler

Kalp ritim bozukluğu, çeşitli etkilere ve tetikleyen faktörlere sahip bir durumdur. Kafein, çay, çikolata gibi maddelerin yanı sıra alkol ve bazı diyet tercihleri de bu etkileri artırabilir. Daha fazla anlayış sağlamak amacıyla kalp ritim bozukluğunun etkileri ve tetikleyen faktörleri:

 • Kafein, çay ve çikolata: Uygun miktarlarda tüketilen kafein içeren ürünler, çay ve çikolata genellikle ritim bozukluğuna yol açmaz. Ancak kafein, fazla miktarda alındığında kalp atış hızını artırabilir ve çarpıntı hissine neden olabilir. Bu nedenle, kafein içeren ürünlerin aşırıya kaçmadan tüketilmesi önemlidir.
 • Alkol: Aşırı alkol tüketimi, kalp ritim bozukluğuna yol açabilen bir faktör olabilir. Özellikle aritmiye yatkın bireylerde alkolün ritmi etkileme riski daha yüksek olabilir.
 • Diyet ve beslenme: Aşırı katı veya kontrolsüz diyetler, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almasını zorlaştırabilir ve bu da kalp ritim bozukluğuna zemin hazırlayabilir. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme planı önemlidir.
 • Takviye ürünler ve bitkisel takviyeler: Bazı takviye ürünleri ve bitkisel takviyeler, içerdikleri maddeler nedeniyle kalp ritim bozukluğunu tetikleyebilir veya etkileyebilir. Bu nedenle bu tür ürünleri kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.
 • Stres ve anksiyete: Yoğun stres ve anksiyete, kalp ritmini etkileyebilir. Stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve uygulamak, ritim bozukluğu riskini azaltabilir.
 • Fiziksel aktivite: Aşırı ve aniden yapılan yoğun fiziksel aktiviteler, kalp ritminde değişikliklere yol açabilir. Düzenli ve ölçülü egzersizler, kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.
 • Genetik faktörler: Aile geçmişi ve genetik yatkınlık, kalp ritim bozukluğunun riskini artırabilir.
 • Tıbbi durumlar: Tiroid problemleri, diyabet, yüksek tansiyon gibi tıbbi durumlar da kalp ritim bozukluğuna neden olabilir veya riskini artırabilir.

Sonuç olarak, kalp ritim bozukluğuyla ilgili tetikleyici faktörleri ve etkileri anlamak, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve tıbbi önerilere uymak önemlidir. Eğer ritim bozukluğu belirtileri hissediliyorsa, bir kardiyologdan profesyonel yardım almak gereklidir.

Kalp ritim bozukluğunun tehlikeli durumları

Kalp ritim bozukluğunun belirli durumlarında, hızlıca tıbbi yardım almak hayati önem taşır. Kalp ritim bozukluğunun tehlikeli durumları:

 • Çok hızlı veya yavaş kalp atışları: Eğer kalp atışlarınız normalden belirgin şekilde hızlı (taşikardi) veya yavaş (bradikardi) hissediliyorsa, bir uzmanın gözetiminde muayene olunmalıdır.
 • Nefes darlığı: Ani nefes darlığı hissi, kalp ritim bozukluğunun ciddi bir belirtisi olabilir. Özellikle efor sırasında veya dinlenirken nefes almada zorluk yaşanıyorsa, derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
 • Halsizlik ve baş dönmesi: Şiddetli halsizlik, baş dönmesi, hatta bayılma hissi kalp ritim bozukluğunun belirtileri olabilir. Bu durumlar ciddi olabilir ve uzman görüşü gerektirebilir.
 • Göğüs ağrısı veya baskı hissi: Göğüs ağrısı, kalp sağlığı ile ilgili birçok sorunu işaret edebilir. Özellikle kalp ritim bozukluğu sırasında göğüs ağrısı veya baskı hissi varsa, hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
 • Denge kaybı: Ani denge kaybı, baş dönmesi ve bayılma, ritim bozukluğunun ciddi sonuçlarından biri olabilir. Bu tür semptomlar acil tıbbi müdahale gerektirebilir.
 • Ventriküler fibrilasyon: Bu aritmi türünde kalbin düzensiz ve etkili bir şekilde atması durur. Kişi nefes alamayabilir ve nabzı kaybolabilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektirir. 112 aranmalı, kalp masajına hemen başlanmalıdır.
 • Bayılma: Ani bayılma durumu, ritim bozukluğunun ciddi sonuçlarından biri olabilir. Bayılma durumunda mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır.

Unutmayın ki kalp ritim bozukluğu belirtileri hafif veya tehlikeli olabilir. Herhangi bir belirti fark edildiğinde, derhal bir sağlık profesyoneline danışmak en güvenli adımdır.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?