isitme

İşitme kaybı

İşitme kaybı, işitme duyusunun kısmen veya tamamen kaybedilmesidir. İşitme kaybı, kişinin çevresindeki sesleri, konuşmayı veya diğer sesleri algılamasında zorluklar yaşamasına neden olur. İşitme kaybı genellikle işitme organının (kulak) hasarlanması veya işitme sinirinin etkilenmesi sonucu ortaya çıkar.

İşitme kaybı, derecesine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir:

 • Hafif işitme kaybı: Kişi, sessiz ortamlarda konuşmayı ve yumuşak sesleri zor duyabilir, özellikle gürültülü ortamlarda anlama güçlüğü çekebilir.
 • Orta işitme kaybı: Kişi, normal konuşma seviyesindeki sesleri duymakta zorlanır. Konuşma ve iletişimde zorluklar yaşayabilir.
 • Ağır işitme kaybı: Kişi, yüksek sesli konuşmalardan veya yakın mesafeden gelen seslerden bile zorlukla haberdar olabilir. İletişim büyük ölçüde etkilenir ve işitme cihazlarına ihtiyaç duyulabilir.
 • Derin işitme kaybı: Kişi, yüksek sesli sesleri bile algılamada büyük zorluklar yaşar. İşaret dili veya işitme cihazları gibi alternatif iletişim yöntemleri kullanabilir.

İşitme kaybı belirtileri

İşitme kaybı belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve işitme kaybının derecesine, nedenine ve süresine bağlı olarak değişebilir. İşitme kaybı olan kişilerde aşağıdaki belirtiler görülebilir:

 • Konuşmaları ve sesleri net duyamama: İşitme kaybı olan kişiler, özellikle yüksek frekanslı sesleri, fısıltıları veya uzak sesleri duymakta zorluk çekebilir. Konuşmaları net olarak anlamada güçlük yaşayabilirler.
 • Sık sık tekrarlama veya yanlış anlama: İşitme kaybı olan kişiler, konuşulanları doğru şekilde duyamadıkları için konuşan kişiye sık sık “tekrar eder misiniz?” diye sorabilir veya yanlış anlayabilir.
 • Zorlanarak konuşma: İşitme kaybı, kişinin kendisinin veya başkalarının konuşmasını doğru şekilde duyamamasına neden olabilir. Bu durumda, kişi de konuşurken doğru ses tonunu ve telaffuzu sağlamakta zorlanabilir.
 • Yüksek sesle televizyon veya müzik dinleme: İşitme kaybı olan kişiler, çevrelerindeki sesleri net duyamadıkları için televizyonu veya müziği daha yüksek sesle açma eğiliminde olabilirler.
 • Sosyal izolasyon: İşitme kaybı, sosyal etkileşimi ve iletişimi olumsuz etkileyebilir. Kişi, toplumsal etkinliklerden kaçınabilir, grup sohbetlerinde geri çekilebilir ve iletişim zorlukları nedeniyle sosyal izolasyon yaşayabilir.
 • Zil, alarm veya telefon seslerini duyamama: İşitme kaybı olan kişiler, zil sesi, telefon çalma veya alarm gibi önemli sesleri duymakta zorluk çekebilirler.
 • Kulak çınlaması (tinnitus): İşitme kaybı bazen kulak çınlaması ile ilişkilendirilebilir. Kişi, sürekli veya aralıklı olarak kulaklarında sesler duyabilir.

Bu belirtiler işitme kaybı olan bir kişide aynı anda görülebilir veya bazıları daha belirgin olabilir. İşitme kaybı belirtilerinin fark edilmesi, erken tanı ve uygun tedaviye başlanması açısından önemlidir. Eğer işitme kaybı belirtilerinden şüpheleniyorsanız, bir işitme uzmanına veya kulak burun boğaz uzmanına başvurmanız önemlidir. Uzmanlar, işitme testleri yaparak işitme kaybının derecesini ve nedenini değerlendirebilirler.

İşitme kaybı dereceleri

İşitme kaybı, genellikle işitme testleriyle belirlenen derecelere göre sınıflandırılır. İşitme kaybının derecesi, kişinin duyabildiği ses seviyesiyle normal işitme seviyesi arasındaki farka bağlı olarak belirlenir. Derecelendirme aşağıdaki kategorilere dayanır:

 • Hafif işitme kaybı: İşitme kaybı, 26 ila 40 desibel (dB) arasındaysa hafif olarak sınıflandırılır. Kişi, sessiz ortamlarda normal konuşma seviyesindeki sesleri duymakta zorlanabilir.
 • Orta işitme kaybı: İşitme kaybı, 41 ila 70 dB arasında ise orta olarak sınıflandırılır. Kişi, yüksek sesle konuşma seviyesindeki sesleri duymakta zorluk çekebilir.
 • Ağır işitme kaybı: İşitme kaybı, 71 ila 90 dB arasındaysa ağır olarak sınıflandırılır. Kişi, yüksek sesli konuşmaları veya şiddetli sesleri duymakta zorlanabilir.
 • Derin işitme kaybı: İşitme kaybı, 91 dB veya daha yüksekse derin olarak sınıflandırılır. Kişi, çok yüksek ses seviyelerinden veya titreşimlerden etkilenmeyebilir ve işaret dilini veya işitme cihazlarını kullanabilir.

İşitme kaybı dereceleri, kişinin duyabildiği frekanslara ve konuşma anlama becerilerine bağlı olarak da değişebilir. Örneğin, bazı kişiler belirli frekanslarda daha fazla zorluk yaşayabilirken, diğer frekanslarda daha iyi işitebilirler.

İşitme kaybının derecesi, bir işitme uzmanı tarafından işitme testleriyle belirlenir. Bu testler, kişinin işitme eşiğini, farklı frekanslardaki seslerin duyulabilirlik seviyelerini ve konuşma anlama becerilerini değerlendirmeye yardımcı olur. İşitme kaybının derecesi, kişinin işitme cihazları veya diğer işitme yardımlarıyla nasıl destekleneceğini belirlemek için önemlidir.

İşitme kaybı nedenleri

 • Yaşlanma (Presbiyakusis): İlerleyen yaşla birlikte işitme organındaki doğal yaşlanma süreci nedeniyle işitme kaybı oluşabilir. Bu genellikle yüksek frekanslı seslerin duyulmasında zorluklarla kendini gösterir.
 • Genetik faktörler: Bazı işitme kaybı tipleri genetik geçiş gösterebilir. Bu, ailede işitme kaybı geçmişi olan kişilerde işitme kaybının ortaya çıkma olasılığını artırır.
 • Gürültüye maruz kalma: Sürekli veya yüksek ses seviyelerine maruz kalma, işitme sinirlerine ve işitme organına zarar verebilir. İş yerinde gürültüye maruz kalan çalışanlar, kulak koruması kullanmadıklarında işitme kaybı riski altındadır.
 • Kulak infeksiyonları: Sık sık tekrarlayan veya tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları, işitme organını ve işitme sinirlerini etkileyerek geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olabilir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda veya uzun süreli kullanıldığında, işitme kaybına neden olabilir. Bu tür ilaçlar arasında ototoksik ilaçlar (örneğin, aminoglikozit antibiyotikler) ve bazı kemoterapi ilaçları bulunur.
 • Travma: Baş veya kulak bölgesinde yaşanan ciddi travmalar işitme kaybına neden olabilir. Kafa yaralanmaları, patlama veya yüksek sesle çıkan patlama sesleri gibi etkiler işitme organını etkileyebilir.
 • Doğumsal anomaliler: Bebeklik veya çocukluk döneminde ortaya çıkan doğumsal anomaliler işitme kaybına neden olabilir. Örneğin, iç kulak, işitme siniri veya dış kulakta yapısal anormallikler işitme kaybına yol açabilir.
 • İçkulak hastalıkları: İç kulakta yer alan yapısal veya işlevsel bozukluklar işitme kaybına sebep olabilir. Meniere hastalığı, otoskleroz veya iç kulak iltihapları bu tür hastalıklara örnek olarak verilebilir.
 • İşitsel nöropati: İşitsel nöropati, işitme sinirinin işlevinin bozulduğu bir durumdur. İşitsel nöropati, işitme kaybına ve konuşma anlama güçlüğüne neden olabilir.

Bu, işitme kaybının sadece bazı nedenlerini kapsayan birkaç örnektir. İşitme kaybının belirli bir nedeni olabileceği gibi birden fazla faktörün birleşimi de işitme kaybına yol açabilir. İşitme kaybı olan kişilerin bir işitme uzmanı veya kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi önemlidir.

İşitme kaybı en sık hangi yaşlarda görülür?

 • Yaşlanma (Presbiyakusis): İlerleyen yaşla birlikte işitme kaybı riski artar. Presbiyakusis olarak adlandırılan yaşa bağlı işitme kaybı genellikle 60 yaşından sonra başlar ve daha sık olarak orta ve yüksek frekanslı seslerin algılanmasında zorluklarla kendini gösterir.
 • Çocukluk dönemi: İşitme kaybı, doğumdan itibaren çocukluk döneminde de ortaya çıkabilir. Bunun nedeni genetik faktörler, enfeksiyonlar, prematürite, ilaç kullanımı veya doğumsal anomaliler gibi çeşitli etkenler olabilir. Doğumsal işitme kaybı sıklıkla erken yaşta teşhis edilir ve müdahale edilirse çocuğun dil gelişimi ve iletişimi üzerinde olumsuz etkileri minimize edilebilir.
 • Genç yetişkinlik: Genç yetişkinlik dönemi, işitme kaybının nadiren ortaya çıktığı bir dönemdir. Ancak, bazı durumlarda genç yetişkinlerde işitme kaybı oluşabilir. Örneğin, gürültülü ortamlarda çalışan veya yüksek sesle müzik dinleyen genç yetişkinler işitme kaybı riski altındadır.
 • Orta yaş: Orta yaş dönemi, işitme kaybının daha sık görüldüğü bir dönemdir. Yaşlanma sürecinin bir sonucu olarak işitme yeteneği azalabilir. Ayrıca, orta yaş döneminde yaşam tarzı faktörleri, gürültüye maruz kalma ve diğer etkenler işitme kaybı riskini artırabilir.

İşitme kaybının yaşa bağlı olarak görülme sıklığı ve nedenleri bireyden bireye değişebilir. Herhangi bir yaşta işitme kaybının belirtilerinin fark edilmesi önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, işitme kaybının ilerlemesini yavaşlatabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. İşitme kaybı şüphesi olan kişilerin bir işitme uzmanına veya kulak burun boğaz uzmanına başvurması önerilir.

İşitme kaybı tanısı

İşitme kaybı, işitme yeteneğinin kısmen veya tamamen kaybıdır. İşitme kaybı farklı nedenlerden kaynaklanabilir ve çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. İşitme kaybının türünü ve derecesini belirlemek için bir işitme testi yapılması gerekmektedir. İşitme kaybı tanısı koymak için aşağıdaki adımlar genellikle izlenir:

 • Öykü ve semptomların değerlendirilmesi: İşitme kaybının ne zaman başladığı, semptomların niteliği, şiddeti ve süresi gibi faktörler hakkında ayrıntılı bir anamnez alınır. Bunun yanı sıra, işitme kaybının kişinin günlük yaşamını nasıl etkilediği ve mevcut sağlık durumu hakkında bilgi toplanır.
 • Kulak muayenesi: Kulak burun boğaz uzmanı veya odyolog, kulak muayenesi yaparak işitme kaybının fiziksel nedenlerini araştırır. Bu muayene, kulak kepçesi, kulak kanalı ve kulak zarının durumunu değerlendirmeyi içerir.
 • İşitme testleri: İşitme testleri, kişinin işitme yeteneğini değerlendirmek için kullanılır. Bu testler, sesin hangi frekanslarda duyulduğunu ve hangi şiddette işitildiğini ölçer. Kişinin işitme seviyesini belirlemek için genellikle odyometri adı verilen bir test kullanılır. Bu testte, kişi bir kulaklık takar ve farklı frekanslarda ve şiddetlerde duyduğu sesleri rapor eder.
 • İleri testler: İşitme kaybının nedenini belirlemek için bazı durumlarda ileri testler gerekebilir. Bu testler, işitsel beyin sapı tepkisi (ABR), otoakustik emisyon testi (OAE), bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi testleri içerebilir.

İşitme kaybının derecesi (hafif, orta, şiddetli veya derin) ve türü (iletim, sensörinöral, karışık) gibi faktörler belirlenir. Tanı konulduktan sonra, uygun tedavi seçenekleri ve işitme cihazları gibi destekleyici yöntemler değerlendirilebilir.

isitmekay
İşitme kaybı 4

İşitme kaybı tedavi yöntemleri

İşitme kaybı, işitme duyusunun kısmi veya tamamen kaybedilmesi durumudur. İşitme kaybı tedavi yöntemleri, işitme kaybının nedenine, şiddetine ve bireyin yaşam tarzına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşitme kaybı tedavi yöntemlerinden bazıları:

 • İşitme cihazları: İşitme kaybı olan birçok kişi, işitme cihazlarından fayda sağlayabilir. İşitme cihazları, işitme kaybı yaşayan kişinin işitme duyusunu güçlendirmek için kullanılır. İşitme cihazları, sesi yakalar, güçlendirir ve kulak içine veya arkasına yerleştirilir. Böylece işitme kaybı olan kişi, çevredeki sesleri daha net duyabilir.
 • Koklear implant: İşitme kaybı, iç kulaktaki işitme sinirinin hasar görmesiyle ilgili ise koklear implantlar kullanılabilir. Bu cerrahi prosedürde, iç kulağa bir cihaz yerleştirilir. Cihaz, işitme sinirinin doğrudan uyarılmasını sağlar ve işitme kaybı olan kişinin işitme yeteneğini geri kazanmasına yardımcı olabilir.
 • İşitme rehabilitasyonu: İşitme kaybı olan kişiler, işitme rehabilitasyonu programlarından fayda görebilir. Bu programlar, işitme kaybıyla başa çıkmayı öğreten ve işitme becerilerini geliştiren egzersizler, iletişim stratejileri ve işitme cihazı kullanımı gibi unsurları içerebilir.
 • İşaret dili: İşitme kaybı olan kişiler, işaret dilini öğrenerek iletişim kurabilirler. İşaret dilinde, hareketler ve el işaretleri kullanılarak iletişim sağlanır. İşaret dilini öğrenmek, işitme kaybı olan kişilerin iletişim becerilerini güçlendirebilir.
 • Cerrahi müdahaleler: İşitme kaybının bazı nedenleri, cerrahi müdahale gerektirebilir. Örneğin, işitme kaybı, kulak yapısında bir sorun veya tıkanıklıktan kaynaklanıyorsa, cerrahi müdahalelerle bu sorunlar giderilebilir.
 • İşitme koruma cihazları: İşitme kaybını önlemek veya mevcut işitme kaybının daha da kötüleşmesini engellemek için işitme koruma cihazları kullanılabilir. Bu cihazlar, gürültülü ortamlarda veya yüksek ses seviyelerine maruz kalındığında işitme organını korur.

İşitme kaybı tedavi yöntemleri, her bireyin ihtiyaçlarına ve durumuna göre değişir. İşitme kaybınız varsa, bir kulak burun boğaz uzmanına veya işitme uzmanına başvurmanız önemlidir. Uzmanlar, size en uygun tedavi yöntemlerini önerebilir ve size özelleştirilmiş bir tedavi planı sunabilir.

İşitme kaybına karşı alınacak önlemler nelerdir?

 • Kulak koruması: Yüksek ses seviyelerine maruz kalmaktan kaçınmak işitme kaybını önlemek için önemlidir. Gürültülü ortamlarda, kulakları koruyan kulaklık veya kulak tıkaçları gibi işitme koruma cihazları kullanılmalıdır.
 • Ses seviyesini kontrol etmek: Evde, işte veya boş zaman etkinliklerinde mümkün olduğunca ses seviyelerini kontrol etmek gerekir. Özellikle kulaklıklar veya hoparlörlerle müzik dinlerken, televizyon izlerken veya konser gibi etkinliklere katılırken dikkatli olunmalıdır.
 • İş sağlığı ve güvenliği: Gürültülü çalışma ortamlarında çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymalıdır. İşverenlerin işitme koruyucu cihazlar sağlaması ve çalışanlara gerekli eğitimi vermesi önemlidir.
 • Kulak enfeksiyonlarına dikkat: Kulak enfeksiyonları, işitme kaybının yaygın bir nedenidir. Yüzme sırasında suyun kulağa girmesini önlemek için kulak tıkaçları veya yüzme şapkaları kullanılmalıdır. Kulak enfeksiyonu belirtileri varsa, bir doktora başvurmak ve uygun tedaviyi almak önemlidir.
 • Ototoksik maddelerden kaçınmak: Bazı ilaçlar ve kimyasallar, işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, reçeteli ilaçlar ve kimyasallar kullanılırken doktorun veya sağlık uzmanının talimatlarına uymak önemlidir.
 • Sağlıklı yaşam tarzı: Sağlıklı bir yaşam tarzı işitme sağlığını da destekler. Dengeli bir beslenme düzeni, düzenli egzersiz yapmak, stresi yönetmek ve sigara içmemek işitme sağlığını korumaya yardımcı olur.
 • Periyodik kontroller: Düzenli olarak kulak burun boğaz uzmanına giderek işitme sağlığınızı kontrol ettirmek önemlidir. Periyodik kontroller, erken dönemde işitme kaybını tespit etmeye ve gerektiğinde tedaviye başlamaya yardımcı olabilir.
Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?