Imposter sendromu

İmposter Sendromu, bireylerin başarılarını içselleştirememesi ve sürekli olarak yetersiz olduklarına dair bir korku yaşamaları durumunu ifade eder. Bu kişiler, kazandıkları başarıları kendi yetenekleri yerine şansa veya tesadüfe bağlarlar. Genellikle yüksek başarı göstermiş bireyler arasında sıkça görülen bu sendrom, yoğun bir sahtekarlık hissiyatı ile kendini gösterir. İmposter Sendromu, iş ve akademik hayatta stres, kaygı ve düşük özgüvene yol açabilir. Bu sendromla başa çıkabilmek için profesyonel yardım almak ve başarıları objektif bir şekilde değerlendirmek önemlidir.

İmposter sendromu, bireyin kendi kazandığı başarıları tesadüfen elde ettiğine inanması, yeteneklerini görmezden gelmesi ve zekâsı hakkında ciddi şüphelere düşmesi durumunu içerir. Toplumda sıkça rastlanan bu psikolojik rahatsızlığın temeli duygu durum bozukluğuna dayanır. İmposter sendromuna sahip kişiler, başarılarını hak etmediklerine inanarak, bu başarıların tesadüfi olduğuna kendilerini ikna ederler.

Geleneksel anlamda “sahtekarlık sendromu” olarak bilinen bu rahatsızlık, kişinin çevresine karşı rol yapma hissiyatını beraberinde getirir. İmposter sendromu yaşayan bireyler, toplumda, iş hayatında, sınavlarda veya herhangi bir alanda başarı elde ettiklerinde, bu konumun hak ettikleri bir şey olmadığına inanırlar. Bu durum, başarılarının şans eseri geldiğini düşündükleri için kendilerini sahtekâr olarak nitelendirirler.

Bu hislere karşı mücadele etmek, stres ve kaygıyla başa çıkmak ve özgüveni güçlendirmek için profesyonel yardım almak önemlidir. Imposter sendromuyla yüzleşen bireyler, başarılarını daha objektif bir bakış açısıyla değerlendirerek, gerçek yeteneklerine ve değerlerine odaklanmayı öğrenebilirler.

Imposter ne demek?

‘Imposter’, İngilizce kökenli bir terim olup Türkçe’de genellikle ‘hileci’ veya ‘sahtekar’ anlamına gelir. Ancak, terim aynı zamanda bir kişinin kendisini aldatması, yanıltması, sahte durumları benimsemesi anlamında da kullanılır. Psikolojide, ‘imposter sendromu’ olarak bilinen bir durumu tanımlamak için de kullanılır. Bu sendrom, bireyin kendi başarılarını içselleştirememesi, sürekli olarak yetersiz hissetmesi ve başarılarını dış faktörlere, şansa bağlaması durumunu ifade eder. Bu sendrom, kişinin kendini sahte veya hileci olarak algılamasıyla ilişkilidir.

Imposter sendromu tipleri nelerdir?

İmposter sendromu, kişilerin farklı tiplerde davranışlar sergilediği bir durumdur. Bu doğrultuda, imposter sendromunun farklı tipleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Uzman görüş: Kişinin yaşının artmasıyla birlikte bilgi eksikliği konusunda artan kaygı ve endişe. Bu tip, kişinin herhangi bir bilgi eksikliği olduğunda aşırı suçluluk ve başarısızlık duygularını tetikleyebilir.
 • Tabii deha: Bu tip, kişinin becerilerini hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirmesini içerir. Ancak, bir konuyu hemen çözememe veya ilk denemede başarısızlık hissi, bu tipi taşıyan kişide yoğun bir olumsuz duygu yaratır.
 • İnsanüstü duygudurumu: Bu durumdaki kişiler, sınırsız başarıya ulaşabileceklerini ve her konuda ustalaşabileceklerini düşünürler. Ancak, küçük bir başarısızlık durumunda kendilerini suçlarlar.
 • Mükemmeliyetçi kişilik: Bu tip, bir konunun mükemmel şekilde nasıl yapılacağı konusunda takıntılı düşüncelere sahiptir. Kişi, yaptığı işlerde pozitif bir geri dönüş alsa bile her şeyin daha iyi olması gerektiği düşüncesine odaklanır.
 • Solist düşünce: Bu tip, kişinin görevleri tek başına yapması gerektiği düşüncesine odaklanır. Başka insanlardan yardım almaktan kaçınır ve bunu zayıflık olarak algılar.

Bu tipler, imposter sendromu yaşayan bireylerin farklı düşünce kalıpları ve duygusal tepkiler sergileyebileceğini yansıtmaktadır. Her bir tipin kendine özgü özellikleri vardır ve kişinin sendromla başa çıkma şeklini etkiler.

Imposter sendromunun özellikleri

Imposter sendromunun özellikleri genellikle iş ortamında gözlemlenen çeşitli semptomlar şeklinde ortaya çıkar. Kişinin kendisini kandırdığı veya yanılttığı düşüncesi, davranışları ve söylemlerini etkiler. Imposter sendromunun belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

 • Aşırı çalışma ve tükenmişlik: Sürekli olarak çok çalışma, başarılı olma çabası içinde olma ve bunun sonucunda tükenmişlik hissi yaşama.
 • Yetenek ve yetkinlikte şüphe: Kendi yeteneklerine ve yetkinliklerine karşı sürekli şüphe duyma, başarılarına inanamama.
 • Özgüven eksikliği: İşle ilgili durumlarda özgüven eksikliği ve kendine güvensiz tutumlar sergileme.
 • Sahne korkusu ve konuşma kaygısı: Toplum önünde konuşma ya da performans sergileme durumlarında aşırı kaygı ve sahne korkusu yaşama.
 • Yetersizlik ve başarısızlık duyguları: Kendini birçok konuda yetersiz hissetme ve başarısızlık yaşama, başarıları şans eseri olduğuna inanma.
 • Her şeyi sorgulama: Güzel olan her şeyi sorgulama, yaşanan başarıları şansa bağlama ve sürekli şüphe içinde olma.
 • Yanlışlara hassasiyet: Küçük hatalara aşırı duyarlılık gösterme, herhangi bir yanlışa karşı büyük bir endişe duyma.
 • Pozitif geri dönüşleri aşırı bulma: Çevresinden gelen pozitif geri dönüşleri aşırı veya abartılı bulma, bu geri dönüşlere inanmada zorluk yaşama.
 • Ekip çalışmalarında korku: Ekip çalışmalarında başarısızlık korkusu yaşama, diğerleriyle işbirliği yapma konusunda çekingenlik.
 • Mükemmeliyetçilik: Ulaşılması zor standartlara ulaşma çabası, her alanda mükemmeliyet arayışı.

Bu özellikler, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarında gözlemlenebilen imposter sendromu belirtileridir. Bu durumu yaşayan bireyler genellikle çeşitli duygusal zorluklarla baş etmek zorunda kalabilirler.

Imposter sendromunun nedenler

Imposter sendromunu tetikleyen çeşitli nedenler bulunmaktadır. Bu nedenler kişinin çocukluk döneminden itibaren yaşadığı çeşitli deneyimlerle ilişkilidir. Imposter sendromu oluşumuna neden olan bazı faktörler şunlar olabilir:

 • Eleştirel tutum ve davranışlar: Kişinin yakın çevresi tarafından sürekli eleştirilmesi, sorgulanması veya başarılarına sürekli şüphe ile yaklaşılması, bireyde imposter sendromu oluşumuna katkıda bulunabilir. Bu durum, bireyin kazandığı başarıları hak etmediği düşüncesine neden olabilir.
 • Cinsiyetçi ayrımcılık: Aile içinde veya toplumda cinsiyetçi ayrımcılığa maruz kalan bireyler, özellikle kız çocukları, başarılarını tesadüf olarak görebilirler. Bu durum, özgüven eksikliği yaşayan bireylerde imposter sendromu oluşumunu tetikleyebilir.
 • Aile tutumu ve ebeveyn davranışları: Aile içindeki baskıcı veya umursamaz tutumlar, çocuğun kendine güvenini etkileyebilir. Özellikle çocuklar arasında övgü ve yergi arasında doğru dengeyi sağlayamayan ebeveynlerin çocuklarında imposter sendromu görülebilir.
 • Travmatik süreçler: Çocukluk döneminde yaşanan kötü muamele, taciz veya travmatik olaylar, bireyin özgüven gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu tür deneyimler, imposter sendromunun oluşmasına zemin hazırlayabilir.
 • Mükemmeliyetçi yaklaşımlar: Bireyin sürekli olarak mükemmeliyetçilik beklentileriyle büyütülmesi, her alanda en iyi olma baskısıyla karşılaşması, başarıları elde etse bile yetersiz hissetmesine yol açabilir. Bu durum, imposter sendromunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu faktörlerin bir araya gelmesi veya bireyin yaşadığı deneyimler, imposter sendromunun gelişimini etkileyebilir. Ancak, bu durumun kişiden kişiye farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.

Imposter sendromu belirtileri

Imposter sendromunun belirtileri genellikle bireyin duygusal durumunda ve davranışlarında gözlemlenebilir. Bu belirtiler arasında şunlar bulunabilir:

 • Başarıları şansa bağlama: Kişinin elde ettiği başarıları tesadüfe veya şansa bağlaması ve bu başarıları kendi yetenekleriyle ilişkilendirememe.
 • Kendini yetersiz hissetme: Sürekli olarak yetersiz olduğunu düşünme ve başarısızlık hissi yaşama.
 • Sahtekarlık hissi: Çevresine karşı kendini sahtekar gibi hissetme, elde ettiği başarıları gerçek ve hak edilmiş olarak görmeme.
 • Sosyal yaşamda özgüvensiz davranışlar: Toplumsal ilişkilerde özgüven eksikliği, çekingenlik, başkalarıyla iletişimde zorluk yaşama.
 • Toplumdan izole olma: Kendini toplumdan izole etme eğilimi, sosyal etkileşimden kaçınma.
 • Çevresinden gelen övgüleri aşırı bulma: Aldığı övgüleri abartılı ve aşırı bulma, bu övgüleri hak etmediğini düşünme.
 • Vasıfsız ve beceriksiz hissetme: Kendini vasıfsız, beceriksiz ve niteliksiz hissetme hali.

Imposter sendromu yaşayan kişiler genellikle bu belirtileri bir arada deneyimler ve bu durum, genellikle başarı elde etmiş bireylerde görülebilir. Bu belirtiler, kişinin kendi yeteneklerini ve başarılarını içselleştirememesi, sürekli bir başarısızlık ve yetersizlik hissi yaşamasıyla ilişkilidir.

Imposter sendromu hangi gruplarda daha sık görülür?

Imposter sendromu genellikle şu gruplarda daha sık gözlemlenebilir:

 • Yüksek statülü işlerde çalışanlar: Özellikle yönetici pozisyonundaki çalışanlar veya genel olarak yüksek statülü işlerde çalışan bireylerde imposter sendromu daha sık görülebilir. Bu kişiler, iş yerindeki diğer başarılı meslektaşlarıyla kendilerini karşılaştırabilir ve kendi başarılarını şansa veya dış etkenlere bağlayabilirler.
 • Başarılı bireyler: Genç yaşlarda büyük başarılar elde etmiş bireyler, kazandıkları başarıları tesadüfi ve şans eseri olarak görebilirler. Bu kişiler, kendi yeteneklerini gerçekçi bir şekilde değerlendiremeyebilir ve sürekli olarak başkalarıyla kendilerini kıyaslayabilirler.
 • Eğitim alanında çalışanlar: Öğrenciler veya akademik kariyerine devam eden kişiler, imposter sendromu yaşayabilirler. Özellikle akademik başarılarını sürekli olarak şansa veya dış etkenlere bağlama eğiliminde olabilirler.
 • Kariyer değiştirenler: İleri yaşlarda kariyer değişikliği yaparak yeni bir alana yönelen bireyler, kendilerini yeni ortamlarda ve işlerde yetersiz hissedebilirler. Bu durumda, imposter sendromu yaşama olasılıkları artabilir.
 • Toplum baskısı ve cinsiyet rollerine maruz kalanlar: Toplumun cinsiyet rollerine dair beklentileriyle başa çıkmak zorunda kalan kadınlar, özellikle iş yaşamında imposter sendromunu deneyimleyebilirler. Bu durum, kadınların başarılarını hak etmedikleri hissini güçlendirebilir.

Imposter sendromu her yaşta ve her kesimde görülebilen bir durumdur, ancak yukarıda belirtilen gruplarda daha yaygın olarak gözlemlenebilir. Bu sendromun yaşanması genellikle bireyin kişisel deneyimlerine, çevresel etmenlere ve toplumsal beklentilere bağlı olarak değişebilir.

Imposter sendromu nasıl tedavi edilir?

Imposter sendromu tedavisi genellikle profesyonel yardım almayı içerir. Bu tedavi süreçleri şu şekillerde olabilir:

 • Bireysel terapi: Psikologlar veya psikiyatristlerle bireysel terapi, imposter sendromu yaşayan bireyin duygusal durumunu anlaması ve başa çıkma stratejileri geliştirmesi için destek sağlar.
 • Grup terapisi: Imposter sendromu yaşayan bireylerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı grup terapisi, destek sistemini artırabilir ve benzer deneyimleri paylaşmanın rahatlatıcı bir etkisi olabilir.
 • Bilişsel davranışçı terapi (BDT): Bu terapi türü, olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamayı, anlamayı ve değiştirmeyi hedefler. BDT, kişinin kendi düşünce ve inançlarını daha sağlıklı bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.
 • Kabul ve bağlanma terapisi (ACT): Bu terapi türü, bireyin duygusal acılarıyla baş etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Imposter sendromuyla mücadelede duygusal zorlukları ele alabilir.
 • Mindfulness ve meditasyon: Farkındalık ve meditasyon teknikleri, bireyin şu anki duruma odaklanmasına, stresle başa çıkmasına ve içsel dengeyi bulmasına yardımcı olabilir.
 • İlaç tedavisi: Psikiyatrist tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülürse, bazı durumlarda ilaç tedavisi de önerilebilir. Özellikle depresyon veya anksiyete belirtileri varsa ilaçlar destekleyici olabilir.

Her bireyin durumu farklı olduğu için tedavi süreci de kişiye özel olarak planlanmalıdır. Profesyonel yardım almak, bireyin duygusal sağlığını anlamasına, sorunlarına odaklanmasına ve sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmesine yardımcı olabilir.

Imposter sendromuyla başa çıkma yolları

Imposter sendromundan kurtulmak için şu adımlar atılabilir:

 • Duyguları kabul etme: İlk adım, bu duyguları inkâr etmek yerine kabul etmektir. Imposter sendromu yaşamak, normal bir durumdur ve bu duyguların kişisel değerlendirmeleri etkilemesine izin vermemek önemlidir.
 • Duyguları paylaşma: Duyguları açıkça ifade etmek ve paylaşmak, bu duygularla başa çıkmanın etkili bir yoludur. Aile üyeleri, arkadaşlar veya profesyonel bir danışman gibi güvendiğiniz kişilerle duygularınızı paylaşabilirsiniz.
 • Olumlu inançları güçlendirme: Olumsuz düşünceleri pozitif inançlarla değiştirmek, imposter sendromuyla mücadelede etkili olabilir. Kendinize güveninizi artırmak için başarılarınıza odaklanın ve olumlu geri bildirimlere değer verin.
 • Somut verilere odaklanma: Olumsuz düşüncelerinizi somut verilerle desteklemek, gerçekçi bir perspektif kazanmanıza yardımcı olabilir. Başarılarınızı, yeteneklerinizi ve elde ettiğiniz başarıları objektif bir şekilde değerlendirin.
 • Hedef belirleme ve adım adım ilerleme: Büyük hedefleri küçük, yönetilebilir adımlara bölmek ve bu adımları takip etmek, kendinize olan güveninizi artırabilir. Küçük başarılar, imposter sendromunu aşmada önemli bir rol oynayabilir.
 • Profesyonel yardım alma: Gerekirse bir psikolog veya terapistten profesyonel destek almak, duygusal zorluklarla başa çıkmada yardımcı olabilir. Terapi, duygusal refahı artırabilir ve olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeye yardımcı olabilir.

Her birey farklıdır, bu nedenle etkili bir çözüm bulmak kişisel ihtiyaçlara bağlıdır. Imposter sendromuyla başa çıkabilmek için bireyin kendisine yönelik pozitif bir tutum geliştirmesi ve olumlu düşüncelerle kendini güçlendirmesi önemlidir.

Imposter sendromu tedavisinde ilaç kullanılır mı?

İlaç kullanımı genellikle imposter sendromu tedavisinde ilk tercih değildir. Psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, destekleyici terapi gibi terapötik yaklaşımlar daha yaygın olarak kullanılır. Ancak, bazı durumlarda, özellikle şiddetli kaygı ve depresyon belirtileri varsa, ilaçlar tedavi planına dahil edilebilir.

Antidepresan ilaçlar ve anksiyolitikler, belirli durumlar için reçete edilebilir. Ancak, bu ilaçların kullanımı, bir uzman tarafından değerlendirilmiş ve önerilmiş olmalıdır. İlaç tedavisi, genellikle diğer tedavilerle birlikte veya psikoterapinin yanı sıra kullanılır.

Önemli olan, imposter sendromuyla başa çıkma sürecinin kişiye özel bir planla yönetilmesidir. Uzman bir sağlık profesyoneli, bireyin durumunu değerlendirerek en uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?