immunoterapi

immünoterapi

İmmünoterapi, bağışıklık sistemini kullanarak kanser, enfeksiyonlar ve diğer hastalıklar gibi çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. İmmünoterapi, vücudun kendi savunma sistemini kullanarak hastalıklara karşı mücadele etmesini hedefler.

İmmünoterapi, birçok farklı şekilde uygulanabilir. Örneğin, kanser immünoterapisi, kanser hücrelerini tanıyan ve öldüren T hücrelerinin veya doğal öldürücü hücrelerin aktivitesini arttırmak için kullanılır. Bu tür immünoterapi yöntemleri, kanser hücrelerinin büyümesini durdurabilir ve yayılmasını önleyebilir.

Başka bir immünoterapi örneği, alerjik reaksiyonlara neden olan antikorları bloke etmek için kullanılır. Bu immünoterapi yöntemi, alerjik reaksiyonların neden olduğu semptomları azaltabilir veya ortadan kaldırabilir.

İmmünoterapi, kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi diğer kanser tedavileri ile kullanılabilir ve bazı durumlarda daha iyi sonuçlar sağlayabilir. Ancak, immünoterapi bazı yan etkilere neden olabilir, bu nedenle tedavi öncesinde doktorlar hastanın durumunu ve immünoterapinin uygunluğunu değerlendirir.

İmmünoterapi kanser hastalığı üzerinde nasıl etki eder?

İmmünoterapi, kanser hücrelerine karşı doğal bağışıklık sistemini harekete geçirerek ve güçlendirerek çalışır. Bağışıklık sistemi, normalde vücudu enfeksiyonlardan ve hastalıklardan korur ve kanser hücrelerinin de yok edilmesinde önemli bir rol oynar.

Kanser hücreleri, bağışıklık sisteminden kaçmak için bazı mekanizmalar kullanabilirler. İmmünoterapi, kanser hücrelerinin bu mekanizmalarını hedef alarak, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha iyi tanımasına ve yok etmesine yardımcı olur. Bu şekilde kanser hücrelerinin büyümesi ve yayılması durdurulabilir.

Bazı immünoterapi ilaçları, kanser hücrelerinin yüzeyindeki belirli proteinleri hedef alarak çalışır. Örneğin, birçok melanom ve akciğer kanseri hastasında kullanılan pembrolizumab ve nivolumab, PD-1 adlı bir proteinin kanser hücrelerindeki etkisini engelleyerek, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha iyi tanımasına ve yok etmesine yardımcı olur.

Başka bir immünoterapi yöntemi, T hücrelerinin kanser hücrelerine doğrudan saldırmasını sağlamaktır. Bu amaçla, özel olarak üretilmiş T hücreleri, kanser hücrelerine saldırmak için modifiye edilir ve hastaya geri verilir. Bu yöntem, lösemi gibi bazı kan kanserlerinde kullanılır.

İmmünoterapinin kanser tedavisindeki etkinliği, kanserin türüne, aşamasına ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Bazı kanser tiplerinde, immünoterapi diğer tedavi seçeneklerine göre daha iyi sonuçlar verebilir. Ancak, immünoterapi bazı yan etkilere neden olabilir ve her hastaya uygun olmayabilir. Bu nedenle, tedavinin uygulanması öncesinde hastanın durumu dikkatle değerlendirilmelidir.

İmmünoterapi türleri nelerdir?

İmmünoterapi, bağışıklık sistemi hücrelerini veya moleküllerini hedef alan çeşitli tedavi yöntemlerini kapsar. İmmünoterapi türleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • Antikor tedavileri: Bu tedaviler, kanser hücrelerinde bulunan belirli proteinleri hedef alır. Bu proteinler, kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden kaçmasına yardımcı olur. Antikor tedavileri, kanser hücrelerine bağlanarak bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tanımaya ve yok etmeye teşvik eder. Örnekler arasında rituksimab, trastuzumab ve pembrolizumab bulunur.
 • Sitokin tedavileri: Bu tedaviler, bağışıklık sistemi hücrelerinin ürettiği sitokin adı verilen molekülleri hedef alır. Sitokinler, bağışıklık sisteminin aktivasyonunu düzenler ve kanser hücrelerine saldırmasını teşvik eder. İnterlökin-2 (IL-2), alfa interferon ve gamma interferon gibi sitokinler kullanılarak tedavi uygulanabilir.
 • T hücre tedavileri: Bu tedaviler, hastanın kendi T hücrelerini kanser hücrelerine saldırmak için kullanır. Bu yöntemde, hastanın T hücreleri toplanır, laboratuvarda özel bir şekilde modifiye edilir ve sonra hastaya geri verilir. Modifiye edilmiş T hücreleri, kanser hücrelerini tanır ve yok etmek için özel olarak tasarlanmıştır. CAR-T hücre tedavisi bu yöntemin bir örneğidir.
 • Aşı tedavileri: Bu tedaviler, hastanın bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha iyi tanımasını ve yok etmesini sağlayacak bir aşı kullanarak çalışır. Aşılar, kanser hücrelerindeki özgül proteinleri hedef alarak bağışıklık sisteminin aktivasyonunu arttırır. Örnekler arasında sipuleucel-T ve HPV aşıları bulunur.
 • Checkpoint inhibitörleri: Bu tedaviler, bağışıklık sisteminin aktivasyonunu arttırarak kanser hücrelerine karşı daha etkili bir yanıt vermesini sağlar. Checkpoint inhibitörleri, bağışıklık sisteminin baskılayıcı etkilerini engelleyen proteinlerin aktivitesini bloke ederek çalışır. Bu yöntemde, pembrolizumab ve nivolumab gibi ilaçlar kullanılabilir.

İmmünoterapinin yararları nelerdir?

İmmünoterapi, bağışıklık sistemi hücrelerini veya moleküllerini hedef alarak kanser tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. İmmünoterapinin yararları şunlar olabilir:

 • Yüksek yanıt oranı: İmmünoterapi, bazı kanser türlerinde kemoterapi veya radyoterapiye göre daha yüksek yanıt oranlarına sahip olabilir. Bazı vakalarda, kanser tamamen yok edilebilir veya hastalık uzun süre kontrol altında tutulabilir.
 • Az yan etki: İmmünoterapi, kemoterapiden farklı olarak hedeflenen hücreleri sadece kanser hücrelerine saldırmak için kullanır. Bu nedenle, yan etkiler genellikle kemoterapiye kıyasla daha az şiddetlidir.
 • Uzun süreli yanıt: İmmünoterapi, bazı kanser türlerinde uzun süreli bir yanıt sağlayabilir. Bazı vakalarda, tedavi sonrası uzun yıllar boyunca hastalık nüks etmeyebilir.
 • Kombine edilebilir: İmmünoterapi, diğer kanser tedavileri ile kombine edilebilir. Örneğin, immünoterapi ve kemoterapi birlikte kullanılabilir ve birbirini tamamlayarak daha etkili bir tedavi sağlayabilir.
 • Çoklu kanser türlerinde kullanılabilir: İmmünoterapi, birden fazla kanser türünde kullanılabilir. Bazı immünoterapi ilaçları, farklı kanser türlerinde tedavi olarak onaylanmıştır.

Bu yararların yanı sıra, immünoterapi henüz tüm kanser türlerinde etkili değildir ve her hastaya uygun olmayabilir. İmmünoterapi tedavisi öncesi ve sırasında dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmalı ve hastanın durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

İmmünoterapi nasıl uygulanır?

 1. mMonoklonal antikorlar: Bu tedavide, kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan belirli hedeflere (örneğin, PD-1 veya PD-L1) karşı geliştirilmiş antikorlar kullanılır. Antikorlar, kanser hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını kolaylaştırarak, hücreleri hedefleyen bağışıklık tepkilerinin oluşmasını sağlar. Bu tedavi, damar yolundan verilir.
 2. T hücresi terapisi: Bu yöntemde, hastanın kendi T hücreleri laboratuvar ortamında çoğaltılır ve kanser hücrelerine saldırmaları için özelleştirilir. Bu özelleştirme sırasında, T hücreleri, kanser hücrelerinin yüzeyindeki belirli hedeflere bağlanmalarını sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu tedavi, damar yolundan verilir.
 3. Sitokinler: Bu tedavide, bağışıklık sistemi hücreleri tarafından üretilen sitokinler kullanılır. Sitokinler, bağışıklık sistemi hücrelerinin aktivasyonunu arttırarak kanser hücrelerine karşı mücadelelerini güçlendirir. Bu tedavi, damar yolundan veya doğrudan tümör bölgesine enjekte edilerek verilir.
 4. Aşılar: Bu tedavide, kanser hücrelerinin bazı bileşenleri, özellikle kanser hücrelerinin yüzeyinde bulunan belirli hedefler, bağışıklık sistemi tarafından tanınacak şekilde tasarlanmış aşılar kullanılır. Bu aşılar, bağışıklık sistemi hücrelerinin kanser hücrelerine saldırmasını sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu tedavi, enjeksiyon veya damar yolundan verilebilir.

İmmünoterapi tedavisi, tümör tipine, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilir. Tedavi öncesi ve sırasında, hastanın durumu yakından izlenir ve gerekirse tedavi planı değiştirilebilir.

Her hasta immünoterapiden fayda görür mü?

Hayır, immünoterapi her hastada aynı derecede etkili olmayabilir. Her kanser türü ve hatta aynı kanser türündeki farklı hastalarda bile, immünoterapinin etkisi farklı olabilir. Bunun nedeni, kanser hücreleri arasındaki farklılıklar ve bağışıklık sistemi yanıtının da kişiden kişiye değişebilmesidir. Ayrıca, immünoterapinin yan etkileri de olabilir ve bu yan etkiler hastalara farklı derecelerde etki edebilir.

Bununla birlikte, immünoterapi, diğer kanser tedavilerinin etkisiz olduğu veya yan etkilerinin çok fazla olduğu durumlarda bile hastalar için bir umut kaynağı olabilir. İmmünoterapi tedavisi, kanser hücrelerini bağışıklık sistemi tarafından tanımlanarak yok edebildiği için, kanser hücreleri bağışıklık sistemi tarafından tanınabilecek bir hedefe sahipse, immünoterapi tedavisi faydalı olabilir.

İmmünoterapi kimlerde uygulanıyor?

İmmünoterapi, kanser tedavisinde giderek daha yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Ancak, her kanser türü veya kanser evresi için immünoterapinin kullanılması uygun olmayabilir. Genellikle immünoterapi, diğer tedavilerin etkili olmadığı veya hastanın diğer tedavileri tolere edemediği durumlarda kullanılır.

İmmünoterapi, ayrıca bazı kanser türleri için standart tedavi olarak da kullanılabilir. İmmünoterapinin en yaygın kullanım alanları arasında melanom, akciğer kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri, Hodgkin lenfoma, meme kanseri ve bağırsak kanseri yer alır. Bununla birlikte, immünoterapi, diğer kanser türleri için de kullanılmaktadır ve araştırmalar hala devam etmektedir.

İmmünoterapi ne kadar sürer?

İmmünoterapi tedavisi süresi, kanser türüne, tedavinin amacına ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Bazı kanser türleri için immünoterapi tek başına veya diğer tedavilerle birlikte kullanılabilirken, diğer kanser türleri için immünoterapi sadece bir destekleyici tedavi olarak kullanılabilir.

İmmünoterapi tedavisi, genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Bazı durumlarda, immünoterapi tedavisi birkaç yıl boyunca düzenli aralıklarla uygulanabilir.

İmmünoterapi tedavisi, hastanın genel sağlık durumu, kanserin evresi ve tedavinin amacına bağlı olarak kişiye özgü bir tedavi planı gerektirir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?