hipok

Hipoksemi

Hipoksemi, kandaki oksijen seviyesinin normalden düşük olması durumunu ifade eder. Normalde, arter kanında (%95-100) yeterli oksijen bulunması gerekmektedir. Ancak hipoksemi durumunda, arter kanındaki oksijen seviyesi (%90’ın altında) düşer.

Hipoksemi, solunum sistemi veya dolaşım sistemi sorunlarından kaynaklanabilir. Solunum sistemi sorunları, akciğer hastalıkları (örneğin KOAH, astım, akciğer enfeksiyonları), solunum yolu tıkanıklığı veya solunum kaslarının zayıflığı gibi durumları içerebilir. Dolaşım sistemi sorunları ise kalp hastalıkları, kan damarlarının daralması veya tıkanması, kanama veya kan kaybı gibi durumları içerebilir.

Hipoksemi nedenleri

Hipokseminin birçok farklı nedeni olabilir. Hipoksemiye yol açabilen yaygın nedenlerden bazıları:

 • Solunum sistemi sorunları: Akciğer hastalıkları, solunum yolu tıkanıklığı veya solunum kaslarının zayıflığı gibi durumlar hipoksemiye neden olabilir. Örnekler arasında KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı), astım, akciğer enfeksiyonları (pnömoni), akciğer fibrozu bulunur.
 • Dolaşım sistemi sorunları: Kalp hastalıkları, kan damarlarının daralması veya tıkanması, kanama veya kan kaybı gibi durumlar, dokulara yeterli miktarda oksijen taşınmasını engelleyerek hipoksemiye neden olabilir. Örnekler arasında kalp yetmezliği, kalp krizi, pulmoner emboli (akciğer damarlarının tıkanması), anemi (kan eksikliği) bulunur.
 • Yüksek irtifa: Yüksek irtifalarda, atmosferdeki oksijen seviyesi düşer ve bu da hipoksemiye yol açabilir. Dağcılık veya uçak seyahati gibi durumlar yüksek irtifaya maruz kalmayı içerir.
 • Solunum baskısı: Solunum baskısı, solunum kaslarının zayıflığı veya solunum yollarının tıkanması nedeniyle normal solunumun bozulduğu durumları ifade eder. Bu durumlar da hipoksemiye yol açabilir. Örnekler arasında uyku apnesi, solunum kası hastalıkları veya felç bulunur.
 • Anestezi: Anestezi altında yapılan cerrahi işlemler sırasında solunumun baskılanması ve oksijen alımının azalması hipoksemiye neden olabilir.
 • Zehirlenme: Bazı kimyasallar, ilaçlar veya gazlar, solunum sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğunda hipoksemiye neden olabilir.
 • Diğer faktörler: Sigara içmek, aşırı alkol tüketmek, obezite, akciğer hasarı, kalıtımsal faktörler veya doğuştan gelen anomaliler gibi diğer faktörler de hipoksemiye katkıda bulunabilir.

Hipoksemiye yol açan spesifik nedenler, bir kişinin tıbbi öyküsü, semptomları ve yapılan testlerin sonuçlarına dayanarak bir doktor tarafından belirlenmelidir. Bu nedenle, hipoksemi semptomları olan bir kişi, bir sağlık uzmanına başvurmalı ve gereken teşhis ve tedaviyi almalıdır.

hipokse
Hipoksemi 4

Hipoksemi belirtileri

Hipoksemi belirtileri, vücuttaki oksijen miktarının azalması nedeniyle dokuların yeterli oksijen alamamasından kaynaklanır. Hipoksemiye işaret edebilecek yaygın belirtiler:

 • Nefes darlığı (dispne): Hipoksemi genellikle nefes alma güçlüğüne yol açar. Hafif hipoksemide fiziksel aktivite sırasında nefes darlığı hissedilebilirken, daha ciddi durumlarda nefes darlığı dinlenme halinde bile ortaya çıkabilir.
 • Hızlı solunum (taşipne): Vücut, dokulara daha fazla oksijen sağlamak için solunum hızını artırır. Bu nedenle, hipoksemide hızlı ve sık solunum gözlemlenebilir.
 • Hızlı kalp atışları (taşikardi): Hipoksemiye bağlı olarak kalp, dokulara daha fazla oksijen taşımak için daha hızlı bir şekilde çalışır. Bu da hızlı kalp atışlarına ve yüksek nabız hızına neden olabilir.
 • Baş dönmesi ve sersemlik hissi: Yetersiz oksijen, beyne yeterli şekilde ulaşmadığında baş dönmesi, sersemlik veya hafiflik hissi ortaya çıkabilir.
 • Yorgunluk ve halsizlik: Hipoksemi, vücutta enerji üretimini olumsuz etkileyebilir ve yorgunluk, halsizlik veya enerji düşüklüğüne neden olabilir.
 • Ciltte solgunluk veya mavimsi renk değişiklikleri (siyanoz): Hipoksemi, dudaklar, tırnaklar veya ciltte solgunluk veya mavimsi bir renk değişikliği olan siyanoza yol açabilir. Bu durum, oksijen eksikliğinin belirgin bir göstergesi olabilir.
 • Zihinsel bulanıklık: Yetersiz oksijen, beyin fonksiyonlarını etkileyebilir ve konsantrasyon eksikliği, hafıza problemleri veya zihinsel bulanıklık gibi belirtilere neden olabilir.

Bu belirtiler hipoksemi durumunda ortaya çıkabilir, ancak belirtiler bireyden bireye farklılık gösterebilir ve semptomların şiddeti altta yatan nedenin ciddiyetine bağlı olabilir. Hipoksemi şüphesi olan bir kişi, bir sağlık uzmanına başvurmalı ve uygun teşhis ve tedavi için değerlendirilmelidir.

Hipoksemi ve Hipoksi arasındaki fark 

Hipoksemi, kandaki oksijen seviyesinin normalin altında olması durumunu ifade eder. Normalde arter kanındaki oksijen seviyesi %95-100 arasında olmalıdır. Hipoksemi durumunda bu seviye %90’ın altına düşer. Hipoksemi, vücut dokularının yeterli oksijen alamamasına ve oksijen eksikliği nedeniyle sağlık sorunlarına yol açabilir. Hipoksemi, solunum sistemi veya dolaşım sistemi sorunlarından kaynaklanabilir.

Hipoksi, dokuların yeterli oksijen alamaması durumunu ifade eder. Hipoksi, hipoksemi gibi bir durumun sonucu olabilir, ancak daha geniş bir anlam taşır. Hipoksi, kandaki oksijen seviyesi düşük olsa da dokuların oksijenlenmesinde bir bozulma olduğunda ortaya çıkar. Hipoksi, solunum sistemi veya dolaşım sistemi sorunlarının yanı sıra, oksijen taşınmasında bozulma, hücre solunumunun bozukluğu veya hücrelerin oksijeni kullanma yeteneğinde bir sorun olduğunda da meydana gelebilir.

Yani, hipoksemi sadece kandaki oksijen seviyesinin düşük olmasıyla ilgilenirken, hipoksi dokuların yeterli oksijen almasında bir bozulma olduğunu ifade eder.

Hipoksemi tanı yöntemleri 

Hipoksemi tanısı, kan oksijen seviyesini değerlendiren ve altta yatan nedeni belirlemeye yardımcı olan çeşitli tanı yöntemlerini içerir. Hipoksemi tanısı için kullanılan yaygın yöntemler:

 • Arteriyel kan gazı analizi: Bu test, arter kanından alınan bir örneği kullanarak kan pH’sı, oksijen seviyesi (oksijen basınçları – PaO2) ve karbondioksit seviyesi (karbondioksit basıncı – PaCO2) gibi değerleri ölçer. Arteriyel kan gazı analizi, hipoksemi ve solunum yetmezliği gibi durumların tanısında temel bir yöntemdir.
 • Oksimetre: Bu cihaz, parmak veya kulak memesine yerleştirilen bir sensör aracılığıyla oksijen saturasyonunu (SpO2) ölçer. SpO2, arter kanındaki oksijenin yüzdesel olarak ifadesidir. Normalde, SpO2 seviyesi %95’in üzerinde olmalıdır. Düşük SpO2 seviyeleri hipoksemiye işaret edebilir.
 • Solunum fonksiyon testleri: Solunum fonksiyon testleri, akciğerlerin işlevini değerlendirmek için kullanılan çeşitli testlerdir. Bu testler, solunum kapasitesi, hava akış hızı, akciğer volümleri ve difüzyon kapasitesi gibi parametreleri ölçerek hipoksemiye yol açabilecek solunum sistemi sorunlarını tespit etmeye yardımcı olabilir.
 • Göğüs röntgeni: Göğüs röntgeni, akciğerlerin görüntülerini elde etmek için kullanılır. Akciğerlerde enfeksiyon, tümör veya akciğer hasarı gibi durumları belirlemek ve hipoksemiye neden olabilecek altta yatan sorunları tespit etmek için değerlidir.
 • Ekokardiyografi: Ekokardiyografi, kalbin ultrason kullanarak görüntülerini elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Hipoksemiye yol açabilecek kalp hastalıklarını veya kan dolaşımı problemlerini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Solunum oksimetrisi: Solunum oksimetrisi, solunumun monitör edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Solunum hızı, solunum derinliği ve solunum deseni gibi solunum parametrelerini değerlendirerek hipoksemiye ilişkin ipuçları sağlayabilir.

Bu tanı yöntemleri, hipoksemiye neden olan altta yatan sorunu tespit etmeye yardımcı olur. Hangi testlerin yapılacağı, semptomların şiddeti, hastanın tıbbi öyküsü ve fiziksel muayene sonuçlarına bağlı olarak doktor tarafından belirlenir.

Hipoksemi tedavisi

Hipoksemi tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesine ve düzeltilmesine bağlı olarak değişir. Hipoksemiye neden olan sorunlar solunum sistemi, dolaşım sistemi veya diğer faktörlerden kaynaklanabilir, bu yüzden tedavi yaklaşımı altta yatan nedene yönelik olacaktır. Hipoksemi tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

 • Oksijen tedavisi: Hipoksemi tedavisinde en yaygın ve temel yaklaşım oksijen tedavisidir. Oksijen solunumu, vücuda yeterli oksijen sağlamak için kullanılır. Oksijen tedavisi, burun kanülü, maske veya ventilatör gibi farklı cihazlar aracılığıyla uygulanabilir.
 • Solunum destek tedavisi: Solunum yetmezliği veya solunum baskısı nedeniyle hipoksemi oluşmuşsa, solunum destek tedavileri gerekebilir. Bu tedaviler arasında mekanik ventilasyon (solunum cihazıyla desteklenen solunum), pozitif basınçlı solunum (CPAP veya BiPAP) veya solunum kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler bulunabilir.
 • Altta yatan hastalığın tedavisi: Hipoksemiye neden olan spesifik bir hastalık veya durum varsa, o hastalığın veya durumun tedavi edilmesi önemlidir. Örneğin, akciğer enfeksiyonlarına antibiyotik tedavisi, kalp yetmezliğine yönelik ilaç tedavisi veya obstrüktif uyku apnesine yönelik pozitif havayolu basıncı (CPAP) tedavisi gibi.
 • Cerrahi müdahale: Bazı durumlarda, hipoksemiye yol açan sorunun cerrahi müdahale gerektirebileceği durumlar olabilir. Örneğin, akciğer tümörü veya akciğer drenajını sağlamak için tıkanmış bir hava yolu tıkanıklığı gibi durumlar cerrahi tedavi gerektirebilir.
 • Diğer destekleyici önlemler: Hipoksemi tedavisinde diğer destekleyici önlemler de kullanılabilir. Bu önlemler arasında hastanın rahat pozisyon almasını sağlamak, solunum egzersizleri yapmak, sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir beslenme düzenine uyum sağlamak ve altta yatan risk faktörlerini kontrol altına almak yer alır.

Hipokseminin yan etkileri

 • Organ hasarı: Hipoksemi, organların yeterli oksijen alamamasına neden olarak organ hasarına yol açabilir. Özellikle beyin, kalp, böbrekler ve karaciğer gibi oksijen ihtiyacı yüksek organlar etkilenebilir. Hipoksemi uzun süre devam ederse, bu organlarda hasar ve işlev bozukluğu gelişebilir.
 • Hücre hasarı: Oksijen eksikliği, hücrelerin normal işlevlerini yerine getirememesine ve hasar görmesine neden olabilir. Hücre hasarı, metabolik dengesizliklere, hücresel oksidatif stresin artmasına ve hücre ölümüne yol açabilir.
 • Zihinsel ve nörolojik sorunlar: Beyin, yeterli oksijen alamadığında etkilenir. Hipoksemi, hafıza problemleri, konsantrasyon güçlüğü, dikkat eksikliği, baş dönmesi, sersemlik hissi ve zihinsel bulanıklık gibi nörolojik belirtilere neden olabilir. Daha ciddi durumlarda, bilinç kaybı ve nöbetler gibi sorunlar da ortaya çıkabilir.
 • Kalp problemleri: Oksijen eksikliği, kalbin normal işlevlerini etkileyebilir. Hipoksemi, kalp ritmi bozuklukları, kalp yetmezliği, kalp krizi ve diğer kalp problemlerine neden olabilir. Ayrıca, hipoksemiye bağlı olarak pulmoner hipertansiyon denilen akciğerlerin yüksek kan basıncı da gelişebilir.
 • Solunum sistemi sorunları: Hipoksemi, solunum sisteminin normal işleyişini etkileyebilir. Solunum kaslarının yetersiz oksijen alması, solunum güçlüğü, solunum kaslarının zayıflaması ve solunum yetmezliği gibi sorunlara neden olabilir.
 • Genel zayıflık ve yorgunluk: Oksijen eksikliği, enerji üretiminde azalmaya ve genel bir zayıflık ve yorgunluk hissine neden olabilir. Hipoksemi, günlük aktivitelerin yapılmasını zorlaştırabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Hipoksemiye bağlı yan etkiler, oksijen seviyesinin ne kadar düşük olduğuna, hipoksemi süresine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?