Apandisit Nedir?

Apandisit Vücudun Neresinde Yer Alır?

Apendiks boyutları ortalamada 9-35 cm arasında uzunluğu değişebilen olan küçük, ince bir kesedir. Çocuklarda boyutu daha büyüktür ve yaş ilerledikçe yavaş yavaş kısmen kapanarak yetişkinlerde daha kısa olur.Gövdenin karın boşluğunun sağ alt kısmında yer alır. Apandisit girişi sindirim sisteminin bir parçası olan ince bağırsağın bittiği kalın bağırsağın başladığı ve halk arasında kör bağırsak olarak bilinir.

Apandisit Nedir?

Apendiksin görevi henüz tam olarak kesin olarak bilinmemekte fakat son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar ile çocukluk döneminden bağırsakların defans mekanizmasını, bağışıklık sistemini düzenlemede yardım ettiği kabul edildiği yani bu kesenin faydalı sindirim florası tarafından hastalık zamanında kullanılan sığınak işlevi gördüğüne düşünülmektedir.

Ancak yapılan araştırma ve çalışmalarda apendiksin alınmasının vücuda doğrudan bir zarar verdiğine dair herhangi bir kanıt bugüne kadar bulunamamıştır. Apandisit ise apendiksin yani kör bağırsağın iltihaplanmasına (enfeksiyonun oluşması ) verilen isimdir.

Apandisit Ne İşe Yarar?

Apendiksin görevi henüz tam olarak kesin olarak bilinmemekte fakat son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalar ile çocukluk döneminden bağırsakların defans mekanizmasını, bağışıklık sistemini düzenlemede yardım ettiği kabul edildiği yani bu kesenin faydalı sindirim florası tarafından hastalık zamanında kullanılan sığınak işlevi gördüğüne düşünülmektedir.Bağışıklık sistemine hizmet eden ilgili bir organ olabileceği düşünülmektedir.

Apandisitin Nedenleri Nelerdir?

 • Apandisite neyin sebep olduğu açık değildir. Çoğu zaman apendiks kesesinin girişinin vücudun kendi ürettiği veya yabancı maddeler tarafından tıkanmasının sebep olduğu düşünülmektedir.
 • Örnek verecek olursak dışkı tarafından giriş kapatabilir ve işlevini yerine getiremez veya halihazırda bulunan bir üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında bağırsak duvarındaki lenf düğümü şişerek bası etkisiyle apendiks girişinin kapanmasına sebep olabilir. Bu kapanma yani tıkanıklık sonucu iltihaplanma ve şişmeye, yani apandisite neden olabilir.
 • Midede tam olarak sindirilmesi mümkün olmayan nar çekirdeği, limon çekirdeği gibi sert besin artıklarının ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçerken apendikse kaçması tıkanmaya sebep olur
 • Sindirim sistemi iltihapları sebepbiyle apendiks ağzındaki lenf bezleri şişer ve karna alınan darbeler sonucunda apendiksin girişinde kapanma yani tıkanma meydana gelir
 • Chrons, Ülser ve ülseratif kolit hastalığı
 • Tümörler
 • Bağırsak kurtları, solucanları ve parazitleri
 • Genetik yatkınlık
 • Bakteriyel enfeksiyonlar, bağırsak enfeksiyonlarısırasında bağırsak duvarındaki lenf bezi şişer vebası oluşur buda apendiksin tıkanmasına sebep olur
 • Virüs, mantar ve diğer mikroorganizmalar da apendiks dokusuna zarar vererek iltihaplanmaya sebep olur.

Apandisit Nasıl Engellenir?

Apandisitin bir çok sebebi olduğundan ve her zaman tam olarak nedeni anlaşılmadığından bu durumu engellemekmümkün değildir.

Apandisit ile Benzer Şikayetlere Neden Olan Hastalıklar

Apandisit, aşağıdaki yer alan hastalıklarla benzer şikayetleresebep olabilir:

 • Chrons, Ülser ve ülseratif kolit hastalığı
 • Gastroenterit
 • Bağırsak kurtları, solucanları ve parazitleri
 • Kabızlık
 • Mesane veya idrar enfeksiyonları
 • Huzursuz Bağırsak Sendromu (İBS)
 • Kadınlarda apandisit hastalığında benzerlik gösteren semptomların bazıları bazen adet sancısı, ektopik gebelik, veya pelvikinflamatuar hastalık (PID) gibi jinekolojik sebeplerden kaynaklı olabilir.

Burada öncelikle dikkat edilmesi gereken husus ani gelişen ve yoğun karın ağrısına neden olan durumların acil uzman hekim tarafından tıbbi değerlendirilmesi gerektiğidir.

Apendiks kişilere göre vücudun değişik bir noktasına doğru uzanabilir. Bu değişik noktalar ise ince bağırsağın etrafı, kalın bağırsağın arkası, karaciğerin sağ alt kısmının yakını ya da pelvis çevresi gibi farklı alanlar olabilir.

Eğer hastanın gösterdiği belirtiler ve tepkiler tipik değilse tanıyı doğrulayıp onaylamak için ve diğer olasılıkları ortadan kaldırmak açısından başka testler yapılabilir.

Bu testler arasında enfeksiyon belirtileri doğrultusunda bakmak için kan testi, kadınlar için hamilelik testi, mesane enfeksiyonu olup olmadığı olasılığı yok etmek için idrar testi, apandisitin durumunu ve şişkinliğini gözlemek için ultrason taraması ve CT taraması gerçekleştirilebilir. Özel Ankara Magnet Hastanesi’nde idrar testi , kan testi ,ultrason ve CT taraması mevcuttur.

Yapılan bu testlerin sonuçlarını almak zaman gerektirdiği için bu sırada cerrah tarafından apandisitin ve pelvik organları incelemek için bir laparoskopi önerisinde bulunabilir.Özel Ankara Magnet Hastanesi’nde laparoskopi uzman ekibimizce gerekli koşullar sağlanarak yapılmaktadır.

Apandisitin alınmasının tavsiye edilmesinin sebebi bir patlama riskine karşı kişiyi riske atmamak için durumu garantiye almak isteğidir. Bazı vakalarda her şeyin normal görünmesine rağmen apandisitin alınması kararının verilmesinin sebebidir.

Eğer doktor sorunun apandisit olup olmadığından emin değilse, belirtilerinizi takip amacıyla24 saate kadar beklemeyi önerebilir .Yani düzelip düzelmediğini, durumun aynı kalıp kalmadığını veya kötüleştiğini görmek açısından beklemeyi düşünebilir.

Apandisit Belirtileri

Apandisitte tipik olarak karnın sağ orta kesiminde gelip giden bir ağrı ile başlar. Birkaç saat içinde buağrı, apandisitin genellikle bulunduğu yerde sabit kalır ve ağrı şiddetlenmeye başlar.

Apandisit bölgesine basınç uygulamak, üzerine bastırmak, şiddetli öksürmek veya yürümek ağrıyı daha kötüleşmesini tetikler. Apandisit rahatsızlığı iştah kaybına neden olur, genel olarak bu hasta kişidehissettirir ve kabızlık ya da ishale neden olur.

Apandisit ağrısının sebebi genelde apandisit girişinin bir sebepten dolayı tıkanmasıyla birlikte, içeride bulunan ve çoğalan bakterilerin kesenin çeperlerine uyguladığı basınçtır.

Apandistin genel belirtileri;

 • Alt karın sağ tarafında başlayan ani ağrı
 • Mide bulantısı ve kusma
 • İştah kaybı
 • Kabızlık veya ishal
 • Karın şişkinliği
 • Karnın sağ alt tarafında giderek artan kötüleşen bir karın ağrısı varsa mutlaka acil servise ya da doktora başvurulmalıdır.

Tedavi Yöntemleri

Apandisit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Apandisit durumunda genelde öncelikle yapılan ilk ve en yaygın müdahale kesenin cerrahi operasyonla alınmasıdır.

Bu işleme Apendektomi yani apendisitin cerrahi yöntemle alınma işlemidir. Apendoktomi operayonunda , apendiksin çıkarılmasında laparoskopik veya açık cerrahi yöntemlerinden biri yapılabilir. Her iki operasyon sırasında genel anestezi kullanılmaktadır.

Apandisit Ameliyatı

Laparoskopik ya da halk arasında bilinen ismiyle kapalı cerrahi operasyonu apendiksin çıkarılması için çoğunlukla tercih edilen yöntemidir çünkü hastanın iyileşme durumu açık cerrahiden daha hızlı gerçekleşmektedir.

Operasyon sırasında hastanın karnında 3 veya 4 adet küçük kesik açılır, bu kesiler r vasıtasıyla kamera ve diğer özel cerrahi aletler karın boşluğuna gönderilir.

Bu aletler sayesinde operasyonu gerçekleştiren cerrahın apandisiti daha net görebilmesinin yanı sıra çalışması için daha fazla alan sağlamak üzere karnı şişirmek için gazın pompalandığı bir tüp, karnın içindekileri takip etmesini sağlayan kamera ve ışıkların olduğu laparoskop adı verilen bir başka tüp ile apendiksin gövdeden çıkarılmasında kullanılan küçük aletlerdir.

Apendiks çıkarıldıktan sonra kesilerin iyileşmesi için emilebilir dikiş yani vücut tarafından hidroliz veya enzimatik yolla zamanla emilip kendi kendine yok olan cerrahi ameliyat iplikleri atılabilir. Fakat emilemeyen dikiş kullanıldıysa bunlaroperasyondan 7 – 10 gün içerisinde alınabilir.

Apendiksin çıkarılmasında laparoskopik önerilmez ve bunun yerine açık cerrahi yöntemi uygulanır. Açık cerrahi yönteminin uygulanacağı durumlar arasında apandisitin patlamış olması ve vücut içinde bi apandisit kitlesi adı verilen bir yumru oluşturması, ya da hastanın daha önce açık karın ameliyatı geçirmiş olması gibi durumlarda tercih edilir.

Açık ameliyatta, sağ altta tek bir büyük kesi işlemi yapılır. Operasyonu gerçekleştiren cerrah, bu kesi yoluyla karın içine erişir. Yine laparoskopik cerrahide olduğu gibi açılan kesikler ya emilen dikişler ya da operasyon sonrasında bir tarihte çıkarılması gereken emilemeyen dikişler kullanılarak kapatılır.

Her iki operasyon sonrası çıkarılan apendiks patolojik incelemeye gönderilir.

Apendiksin alındıktan bir kaç haftanı geçmesiyle birlikte tam iyileşme sağlanır. Ama açık ameliyattan sonra ise durum 6 haftaya kadar yorucu faaliyetlerden hastanın kendisini korumasıgerekmektedir

Cerrahi operasyonun yapılamadığı durumlarda ise damardan verilen antibiyotikler operasyon ihtiyacını daha ileri bir tarihe erteleyebilir ya da enfeksiyonun tamamen ortadan kalkmasını sağlayabilir.

Apandisit Ameliyat Sonrası İyileşme Süreci

Laparoskopik cerrahinin temel avantajlarından biri iyileşme süresinin çok kısa zamanda olmadır. Çoğu hasta ameliyattan birkaç gün sonra, hatta 24-48 saat içinde hastaneden çıkış yapabilir.

Açık cerrahide veya peritonit gibi hastalığın komplike olduğu durumlarda ise hastaneden ayrılmak çıkış yapmak bir haftayı bulabilir. Ameliyattan sonra ilk birkaç gün ağrı görülebilir ancak bunlar zamanla geçecektir. Ağrı kesici sadece gerekli durumlarda alınmalıdır.

Laparoskopik cerahi operasyon sonrasında omuzda bir haftaya kadar ağrı görülebilir, bunun sebebi ameliyat sırasında pompalanan gazdandır. Yine operasyon sonrası kabızlık gözlenebilir. Kabızlığın giderilebilmesi içinde lifli gıdalar ve bol sıvı tüketilmelidir.

Ameliyat yerinin bakımı ve hangi aktivitelerden uzak durulması gerektiği konusunda hastaneden çıkış işlemi gerçekleştirilmeden doktor tarafından hastaya anlatılacaktır.Özel Ankara Magnet Hastanesi evdem ve hastane ortamında bu bakımı sağlamaktadır.

Çocuklarda Apandisit

Çocuklarda yaşanılan apandisitin sebebi yetişkinlere göre farklılık göstermektedir. Yaşanılan viral enfeksiyonlar çocuklarda apandisit oluşmasını sağlayabilir. Apandisitin lümen denilen iç kısmı çocuklarda daha dar olduğu için içeri giren dışkı parçasının ya da limon çekirdeği , nar çekirdeği gibi besin atıklarının dışarı çıkamaması da apandisit enfeksiyonuna yani iltihaplanmaya yol açabilmektedir. Erken farkedilip teşhis edilebilmesi için ailenin çocuktaki değişimleri iyi gözlemlemesi gerekmektedir.

Çocuklarda Apandisit Belirtileri

Çocuklardaki belirtisi genelde karın ağrısı, kusma ve iştahsızlık gibi yakınmalardır. Ağrı, başlangıçta göbek etrafında başlar ve bir süre sonra karnın sağ alt bölgesine yerleşir. Sürekli bir ağrı olur ve bu ağrı giderek artar. İştahsızlık görülür ve birçok hastada kusma bu tabloya eşlik ederek devam eder.

Çocuklarda ateş ise genellikle ilerlemiş tabloda gözlenir ve bu halk arasında “patlamış apandisit” olarak nitelendirilen perforasyon, yani iltihabın karın içine dağılması,yayılması ile birlikte görülür.

Çocuklarda Apandisit Tanısı

Çocuklarda apandisit tanısı doktor muayenesi ile konulur. Bunun yanında yapılan testlerde akyuvarların (lökosit) yüksekliği, boğaz iltihabı ya da idrar yolu iltihabı varlığında da olabileceğinden dikkatle değerlendirilip incelenmelidir. Ek olarak ultrasonografi ve gereken durumlarda bilgisayarlı tomografiden de faydanılabilmektedir.

Çocuklarda Apandisit Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda ve yetişkinlerde apandisit tedavisi yöntemi cerrahi işlemdir. Açık cerrahi ya da laparoskopik cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Hastanın şikayetlerininbaşlamasından itibaren ilk 24 saat içinde yapılan operasyonlarda genelde perforasyon yoktur.

Böyle durumlarda hastalar sıklıkla 24 saat içinde hastaneden ayrılabilir. Gecikmiş tabloda hastanede kalış süresi de uzamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sık olarak görülen apandisit belirtileri: göbek çevresinde ve karnın sağ alt kısmına elle bastırıldığında hassaslık, bıçak saplanması şeklinde yoğun hissedilen ve bireyi zorlayan iki büklüm hale getiren keskin bir ağrı, bu ağrının şiddetinin zamanla artması mide bulantısı, kusma ve iştahsızlık.

Apandisit bir bakteri enfeksiyonudur. Apandisit belirtileri göbek çevresinde karnın sağ alt tarafında giderek artan kötüleşen bir ağrı, daha sonraları hafif ateşle devam eder. Aynı zamanda sindirim zorluğu, kabızlık veya ishal gözlenebilir.

Gövdenin karın boşluğunun sağ alt tarafında olduğu bölgede yer alır. Apandisit girişi sindirim sisteminin bir parçası olan ince bağırsağın bittiği kalın bağırsağın başladığı ve halk arasında kör bağırsak olarak bilinir.

Tipik apandisit tablosunda görülen ağrı göbek çevresinde, hastanın tam olarak yerini gösteremediği bir ağrı şeklinde ile başlar. Ağrı süreç ilerledikçe karnın sağ alt tarafına doğru ilerler. Ağrıya bulantı, kusma, iştahsızlık eklenebilir.

Apandisit ağrısı bilindik karnın sağ orta kısmında gidip gelen bir ağrı ile başlar. Bu ağrı kısa süre içinde apandisitin genellikle bulunduğu yerde sabitlenir ve şiddetlenmeye başlar. Apandisitin olduğu bölgeye uygulanan basınç, bölgeye bastırmak, öksürmek veya yürümek ağrıyı daha artıracaktır.

Apandisit belirtilergenelde 12-18 saat içinde fark edilir fakat anlaşılması bir hafta sürebilir ve zaman geçtikçe apandisit belirtileri daha kötüye gidebilir.
Belirtiler şunları içerir:
• İştahta azalma
• Mide sorunları
• Bulantı, ishal ve kabızlık ve bunlarla birlikte görülen sürekli kusma.

Sıklıkla genç erişkinlerde görülen apendiks kesesinin girişinin vücudun kendi ürettiği veya yabancı maddeler tarafından tıkanmasının sonucu apendikste meydana gelen iltihaplanma durumudur. Apandisit de en sık karşılaştığımız belirti dışkı parçaları veya etrafındaki lenf dokusunun genişlemesi sonucu apendiksi kesesinin ağzının tıkanmasıdır.

Karının sağ alt bölgesinde ağrınınolmasıdır. Aynızamanda karnın sağ alt bölgesinde bağırsağın olduğu yerlerde şişlik ve sertlik olmasıdır. Nadir aralıklarla da olsa kusma apandisit belirtilerindendir.İştahsızlık ve tuvalete çıkamama yani kabızlık durumu da belirtiler arasındadır.

Apandisit patlarsa kesenin içinde bulunan zehir (iltihap) vücuttaki diğer organlara zarar verebilir.Bu yaşlı ve çocuklarda %50 oranla ölümle sonuçlanmaktadır.Apandistin kesin tedavisi ameliyattır. Eğer apandisit patlamışsa operasyonla apandisit kesesi alınarak karın içi yıkanır ve temizlenir.

En Yaygın Apandisit Belirtileri:
Apandisit ilk olarak kendini göbek çevresindebaşlayan ve karın bölgesinin sağ alt kısmında daha yoğun bir şekilde hissedilir ve o bölgede bir sıkışma ya da sertlik hissine dönüşebilir.

Apandisit patlaması sonucunda vücuda karışan zehirli kan vücuda çok hızlı bir şekilde yayılarak diğer organlara zarar vererek hayatı tehlikeye atabilir. Apandisit patlaması, çok şiddetli bir karın ağrısı görülür. Apandisiti patlayan birey çok kısa bir süre zarfında zehirlenerek ölür.

Akut apandisitin en önemli belirtisi, karın ağrısıdır. Bu ağrı göbek çevresinde başlar, yavaş yavaş artan bu ağrı karnın sağ alt tarafına yayılan bireyi iki büklüm hale getiren hareket etmesini zorlaştıran tarzda bir ağrıdır.Bu ağrı yaklaşık 4-5 saat sürer ve bu geçen süre zarfında şiddeti azalır ya da artar. Bu ağrı, kasık bölgesinde, sırtta ya da pelvikde yani genital bölgede hissedilebilir.

Apandisit belirtileri: Bulantı, kusma, iştahsızlık, karın ağrısı, mide sorunları.
Kusmalar ağrılardan sonra ortaya çıkar genelde.Ancak önce kusma, sonra ağrı oluyorsa, genelde bu akut apandisit değildir. Kusmanın sebebi, periton irritasyonudur.

Apandisit, çocuklarda 6-12 yaş arasında okul çağı döneminde daha sıklıkla görülmektedir. Erkek çocuklarda daha fazla görülen apandisitin teşhisinde doktor muayenesinin yanında, radyolojik tetkikler ve kan tahlillerinin de yapılmaktadır.

Apandisit Belirtileri Nelerdir?
Apandisit tipik olarak göbek çevresinde belli belirsiz bir ağrı ile başlar. Birkaç saat içerisinde ağrı, kesenin olduğu karın bölgesinin sağ alt tarafta yoğunlaşır ve kendini sabitler, ağrı şiddetlenerek devam eder.Apandisitin olduğu yere baskı uygulamak, öksürmek, hapşırmak veya yürümek ağrının şiddetini dahada arttırır.

Apandisit patladıktan sonra zehirli sıvı serbestçe yayılır. Çevrede iltihap (periapandiküler apse) gelişir. Hasta kısa sürede ameliyata alınmazsa yaygın karın içi iltihap şeklinde ağır bir tablo gelişir ve kötüye doğru ilerler.

Apandisit ameliyatının gecikmesi ile birlikte enfeksiyon iyice yayılma gösterir ve bağırsak sonunda tıkanmalar meydana gelir. Dolaşım bozukluğu ile birlikte apandis üzerinde çürüme olur. Bu çürümeye apandisit patlaması denir.

Hastada apandisit olduğu halde bazı durumlardaultrasonda apandisit görünmeyebilir. Ama ultrason yeterince seçicidir genelde ultrasonda çıkar.

NE YAPMALI, NE YAPMAMALI?
Apandisit şüphesi görülen hastada , belirti ve bulgularıgörmezden gelmek veya ilaçlarla geçiştirmek doğru değil aynı zamanda tehlikelidir. Acilen bir Genel Cerrahi Uzmanına başvurmanız gereklidir. Tanı konulana kadar mümkün olduğunca yeme-içmeyi kısıtlamak doğru olur.

Yaş ilerledikçe görülme azalır. Görevi ile bağlantılı olarak apandiksin aktif olduğu çocukluk ve gençlik yaşlarında yani 10-30 lu yaşlar arasında apandisit sıklıkla görülür. Apandisit bebeklerde az, yaşlılarda nadiren görülür.

Apandisit ameliyatı sonrasında hastalar çoğunlukla 12 saat içerisinde ayağa kalkabilirler. Küçük ağrılar dışında yan etkiler görülmez. Hastanın ve hastalığın genel durumuna göre ortalama olarak 1 hafta içerisinde normal hayata geri dönebilirler.

Hemen Ara