Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis)

Hastalık hastalığı, kişinin gerçek olmayan sağlık endişeleri taşıdığı ve herhangi bir hafif rahatsızlık veya normal vücut işlevini ciddi bir hastalığın belirtisi olarak yorumladığı bir ruh hali olarak tanımlanır. Bu durum, genellikle kişinin ufak sağlık sorunlarını abartma, kendini sürekli olarak hasta hissetme ve sürekli tıbbi yardım arayışına girmesiyle belirginleşir. Hastalık hastalığı, günlük yaşamı, iş performansını ve sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir.

Hastalık hastalığına sahip bireyler, en ufak bir ağrıyı veya vücut hissini, ciddi bir sağlık sorununa işaret eden belirtiler olarak algılarlar. Bu durum, gerçeklikten uzak, aşırı kaygılı bir sağlık endişesi içerir. Kişiler, tıbbi testlerde herhangi bir anormallik olmasına rağmen, kendilerini sürekli olarak ciddi bir hastalığa sahip olarak düşünürler.

Tedavi genellikle psikoterapi, özellikle bilişsel davranış terapisi (BDT), ile gerçekleştirilir. Bu terapi türleri, kişinin anksiyete düzeyini azaltmaya, sağlık endişelerini ele almaya ve sağlıklı düşünce ve davranış modellerini geliştirmeye odaklanır. Ayrıca, ilaç tedavisi de bazen semptomları hafifletmede yardımcı olabilir. Hastalık hastalığıyla başa çıkmak için multidisipliner bir yaklaşım sıklıkla önerilir.

Hipokondriyazis krizi nedir?

Hipokondriyazis krizi, bireyin kendi sağlığıyla ilgili aşırı endişe duyduğu bir durumu ifade eder. Bu krizde, kişi genellikle normalde olmayan fiziksel belirtilerle karşılaştığında, bu belirtileri ciddi bir hastalık olarak algılar. Bu durumda, kaygı, panik ve korku hisleriyle birlikte yoğun bir stres yaşanabilir.

Hipokondriyazis krizi sırasında, birey çeşitli sağlık sorunlarıyla ilgili olumsuz senaryolara odaklanabilir. Örneğin, basit bir baş ağrısını veya mide rahatsızlığını ciddi bir hastalık belirtisi olarak değerlendirebilir. Bu düşüncelerle birlikte, kişi kendini sürekli olarak kontrol edebilir, internet üzerinden hastalık belirtilerini araştırabilir ve bu durumun yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek bir düzeye ulaşabilir.

Hipokondriyazis krizi, genellikle kişinin yaşadığı günlük stres ve kaygılarla ilişkilendirilir. Bireyin bu krizleri aşabilmesi için genellikle psikolojik destek, terapi ve gerektiğinde ilaç tedavisi önerilebilir. Bu tedaviler, bireyin sağlıkla ilgili endişeleriyle başa çıkmasına ve daha sağlıklı bir perspektife sahip olmasına yardımcı olabilir.

Hipokondriyazis: Sağlık kaygısının oluşumunu etkileyen faktörler

Hastalık hastalığı, yani hipokondriyazis, birçok faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilen bir durumdur. Bu faktörler, bireyin genel psikolojik durumu, yaşam deneyimleri ve çevresel etmenlerle ilişkilidir. Hastalık hastalığını tetikleyen faktörler:

Kişisel faktörler:

 • Zayıf farkındalık: Kendi vücutlarıyla ilgili duyarlılık ve farkındalık düzeyi düşük olan bireylerde hipokondriyazis riski artabilir.
 • Endişeli yapı: Doğuştan gelen veya yaşam boyu gelişen endişeli bir kişilik yapısına sahip olmak, hastalık hastalığına yatkınlığı artırabilir.

Geçmişte yaşanan deneyimler:

 • Çocuklukta ciddi hastalık: Çocukluk döneminde ciddi bir hastalık geçiren bireylerde, sağlıkla ilgili endişelerin daha fazla olma eğilimi görülebilir.
 • Sevilen birinin kaybı: Özellikle ani ve travmatik bir şekilde sevilen birini kaybetmek, kişide sağlık konusundaki kaygıları artırabilir.

Aile ve çevresel faktörler:

 • Ailede ciddi hastalık: Aile üyelerinde ciddi bir sağlık sorunu bulunması, bireyin kendi sağlığı konusunda endişe duymasına yol açabilir.
 • Endişeli çevre: Kişinin çevresindeki insanların genel olarak endişeli ve kaygılı olmaları, bu duyguların bireye bulaşmasına neden olabilir.

Stres ve travmatik durumlar:

 • Stresli olaylar: Stresli durumlar, bireyin sağlıkla ilgili endişelerini artırabilir. Örneğin, iş kaybı, ilişki sorunları veya finansal sıkıntılar.
 • Çocukluk istismarı: Çocukluk döneminde yaşanan fiziksel veya duygusal istismar, hipokondriyazis riskini artırabilir.

Çevresel faktörler:

 • İnternet araştırmaları: Sağlıkla ilgili sürekli internet araştırmaları yapmak, bireyin kendi sağlığıyla ilgili endişelerini artırabilir.
 • Çevresel etkiler: Kirli çevre koşulları, kötü beslenme alışkanlıkları gibi faktörler de hipokondriyazise zemin hazırlayabilir.

Düşük benlik saygısı:

 • Düşük benlik saygısı: Kendine güven eksikliği, bireyin kendi sağlığı konusunda aşırı endişe duymasına ve hipokondriyazise yol açabilir.

Hastalık hastalığının tam olarak neden kaynaklandığını belirlemek zor olsa da, genellikle bu faktörlerin bir kombinasyonuyla ilişkilidir. Kişiye uygun terapötik yaklaşımlar ve destek, hipokondriyazisle başa çıkmada yardımcı olabilir.

Hipokondriyazis belirtileri ve fiziksel bulgular

Hipokondriyazis, sağlıkla ilgili aşırı endişe ve korkuların hâkim olduğu bir durumu ifade eder. Bu durumda birey, normalden çok daha fazla hasta olma korkusuyla yaşar ve sürekli sağlık durumunu kontrol etme eğilimindedir. Hipokondriyazis belirtileri ve bu durumla ilişkilendirilen fiziksel bulgular:

 • Hasta olmaktan korkma: Kişi sürekli olarak bir hastalığa yakalanma korkusuyla yaşar ve sağlığıyla ilgili aşırı endişe duyar.
 • Hastalık araştırmaları: İnternet üzerinden bir hastalığı araştırdıktan sonra, kişi o hastalığa sahip olduğuna inanabilir ve bu düşünceye takılı kalabilir.
 • Sürekli doktor kontrolleri: Hasta olma korkusuyla kişi sürekli doktor randevularına gitme eğilimindedir ancak elde edilen sonuçlar genellikle güvence sağlamaz.
 • Panik ataklar: Yoğun kaygı durumları, panik ataklara neden olabilir. Bu ataklar genellikle hastalıkla ilgili endişelerle tetiklenir.
 • Sosyal izolasyon: Hasta olma korkusu nedeniyle kişi, sağlıklı sosyal ilişkilerden kaçınabilir ve insanlardan uzak durma eğiliminde olabilir.
 • Uyku sorunları: Sağlık kaygısı nedeniyle meydana gelen stres, uykusuzluk ve düzensiz uyku problemlerine yol açabilir.
 • Fiziksel belirtiler: Terleme, kas ağrısı, baş dönmesi, kalp çarpıntısı, uyuşma, nefes darlığı gibi fiziksel belirtiler yaşanabilir. Bu belirtiler genellikle normal vücut reaksiyonlarını aşan bir şekilde algılanır.
 • Sürekli kontrol davranışları: Kalp atışları, tansiyon gibi fiziksel ölçümleri sürekli kontrol etmek, bu belirtilerle ilgili obsesif davranışlara neden olabilir.
 • Fiziksel araştırmalar ve testler: Hastalık hastaları, yaşadıkları belirtileri doğrulamak için bir dizi tıbbi test ve muayeneye sıkça başvurabilirler.
 • Duygusal stres: Hastalık hastalığı, kişinin duygusal olarak stresli bir durumda olmasına ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkilemesine neden olabilir.

Hipokondriyazis belirtileri, bireyin günlük yaşamını etkileyebilir ve bu durumla başa çıkmak için genellikle psikoterapi ve destek almak gerekebilir.

Hastalık hastalığı kimlerde görülür?

Hipokondriyazis genellikle erken ve orta yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Hem kadınlar hem de erkekler arasında benzer sıklıkta görülme eğilimindedir. Ancak, yaşlı bireylerde ortaya çıkan hipokondriyazis bazen hafıza sorunları ve sağlıkla ilgili korkular şeklinde belirginleşebilir. Bu bağlamda, hipokondriyazisin daha belirgin olduğu yaş aralığının genellikle 20-30 yaş arasında olduğu gözlemlenmiştir.

 Hipokondriyazis tedavisi: Psikoterapi, ilaç ve destek yöntemleri

Hastalık hastalığı, psikoterapi ve gerekirse ilaç tedavisi ile ele alınabilir. Hipokondriyazis tedavi yöntemleri:

Psikoterapi (Bilişsel davranışçı terapi – BDT):

 • Bilişsel davranışçı terapi, hipokondriyazis tedavisinde yaygın olarak kullanılan etkili bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi, bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye odaklanır.
 • Yararsız düşünceleri tanıyarak, bunları daha gerçekçi ve sağlıklı düşüncelerle değiştirmek.
 • Endişe ve korkuların kaynağını anlamak ve bu duygularla başa çıkma becerilerini geliştirmek.
 • Vücutla ilgili olumsuz düşüncelerin yerine sağlıklı bir vücut algısı oluşturmak.

Davranışsal stres yönetimi: Stres yönetimi teknikleri, kişinin stresle daha etkili bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir. Derin nefes alma, meditasyon ve gevşeme egzersizleri gibi teknikler uygulanabilir.

İlaç tedavisi: Psikiyatrist tarafından değerlendirildikten sonra, bazı durumlarda antidepresan ilaçlar hipokondriyazis tedavisinde kullanılabilir. Antidepresanlar, kaygı ve depresyon semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu da hipokondriyazis belirtilerinin yönetilmesine katkıda bulunabilir.

Duygusal destek ve eğitim: Bireyin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıkla ilgili kaygılarını anlamak için duygusal destek ve eğitim önemlidir. Aile üyeleri ve yakın çevre bu süreçte destekleyici rol oynayabilir.

Grup terapisi: Benzer sorunları olan kişilerle bir araya gelmek, deneyimleri paylaşmak ve destek almak hipokondriyazis tedavisinde faydalı olabilir.

Düzenli takip ve değerlendirme: Tedavi sürecinde düzenli takip ve değerlendirme, terapinin etkisini izlemek ve gerektiğinde tedavi planını güncellemek için önemlidir.

Tedavi, bireyin özel ihtiyaçlarına ve durumuna göre uyarlanmalıdır. Bir sağlık profesyoneli tarafından yönlendirilen bireysel bir tedavi planı, hipokondriyazis belirtilerini hafifletmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Hastalık hastalığı ne kadar sürer?

Hastalık hastalığının süresi bireyden bireye değişiklik gösterir ve kesin bir cevap vermek zordur. Hipokondriyazis, tedavi edilmezse uzun yıllar devam edebilir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak, uygun tedavi yöntemleriyle, özellikle psikoterapi ve ilaç tedavisi ile, hipokondriyazis kontrol altına alınabilir ve kişi sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edebilir. Tedavi süreci kişinin özel durumuna, tedaviye olan yanıtına ve destek almasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Profesyonel yardım aramak ve tedavi sürecine bağlı kalmak, hipokondriyazisle başa çıkmada önemli adımlardır.

Hipokondriyazis kendiliğinden geçer mi?

Hastalık hastalığı, genellikle kendi kendine geçmeyen ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır. Birey sürekli olarak ciddi bir hastalık endişesi taşıdığı için bu durum kendi kendine düzelmez. Hipokondriyazisle başa çıkabilmek ve etkili bir şekilde tedavi edebilmek için profesyonel yardım almak, genellikle daha etkili bir yaklaşım olacaktır. Psikiyatrist veya psikolog rehberliğinde uygulanan tedavilerle bireyin sağlıkla ilgili endişeleri ve kaygıları ele alınabilir, böylece yaşam kalitesini artırabilir.

Hipokondriyazis genetik midir?

Hipokondriyazis rahatsızlığı genetik etmenlerle ilişkilendirilebilir, ancak bu etkileşimin tam çerçevesi henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Hipokondriyazis, genetik yatkınlığın yanı sıra çeşitli çevresel faktörler ve kişisel deneyimlerin bir kombinasyonu sonucunda ortaya çıkabilir. Bu hastalığın gelişiminde genetik faktörlerin ne kadar etkili olduğu konusu, bilim dünyası tarafından daha fazla araştırma ve çalışmayı gerektirmektedir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?