Magnet Hastanesi

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkınız olacaktır.

Magnet Hastanesinin Ayrıcalıklı Odalarını İnceleyin!

hasta hakları
Group10
Group9
hasta hakları 2
Group10
Magnet Hastanesi

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

Alacağınız her türlü sağlık hizmetinin ve imkanın neler olduğunu öğrenme ve sağlık durumunuzla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkınız vardır.

 
Magnet Hastanesi

Sağlık Kuruluşu ve Personeli Seçme ve Değiştirme Hakkı

Sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkı vardır.

Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı

Saygı, itina ve ihtimam gösterilen, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Sağlık tesisimiz tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.

Şikayet ve Dava Hakkı

Hakların ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
Hastanemize hasta olarak başvurulduğunda, hastalarımızın aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olduğu kabul edilir;

 • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
 • Yakınmalarını daha önce geçirdiği hastalıkları gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunma,
 • Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
 • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
 • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
 • Hakların ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşandığında hasta iletişim birimine başvurma.

Ziyaretçi ve Refakatçi Politikamız

Siz değerli hastalarımızın sağlığı açısından aşağıdaki kurallara uymanız gerekmektedir;


 • Herhangi bir sebeple servisten ayrılmanız gereken durumlarda servis hemşirelerinizi mutlaka bilgilendiriniz.
 • 4207 sayılı Kanun gereği hastane içinde ve yangın merdivenlerinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Hemşire çağrı sistemi ile ihtiyacınız olan her durumda hemşireniz yanınızda olacaktır.
 • Dini vecibelerinizi yerine getirebilmek için odanızda yer alan seccadeleri kullanabilirsiniz.
 • Hastalar, düzenli kullandıkları ilaçlarının yanlarında olması halinde, tümünü servis hemşirelerine teslim etmelidir.
 • Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri doktoruna sormalıdır.
 • Hastanın hastane kurallarına uymamasından doğabilecek sonuçlardan kendisi sorumludur.
 • Hastanemizde yattığınız süre içerisinde sizinle ilgilenen servis hemşirelerine tüm ihtiyaçlarınızı bildirebilirsiniz.

Mahremiyet Hakkı

Rıza ve İzin Hakkı

Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma Hakkı

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

Mahremiyet Hakkı

Magnet Hastanesi hastalarının gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

Clipboard with laptop, stethoscope
tab_01-2
Özel hastane Ankara

Rıza ve İzin Hakkı

Tıbbi müdahaleler öncesinde rızasının alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.

Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma Hakkı

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

skolyoz ameliyatı
tab_01-2
closeup-support-hands_53876-14963

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

Hastalarımızın sağlık tesisimizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibeleri yerine getirmeye hakkı vardır.

Değerli refakatçiler ve sevgili ziyaretçiler, hastanemizde bulunduğunuz süre boyunca aşağıdaki kurallara uymanız gerekmektedir;

 • Hasta ziyareti akşam 22:00’a kadardır. Ziyaret süresi olabildiğince kısa tutulmalıdır. (Tercihen 5-7 dakika arasında)
 • Hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 • Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır.
 • Kurum içinde herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalı veya ellerini dezenfektan ile temizlemelidir.
 • Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir.
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
 • Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odasından ayrılınmalıdır.

Not: Her odaya 1 adet refakatçi yemeği tanımlanmıştır.

Not: Yatak başında yeşil yonca takılı olan hastaların düşme riski taşıdığını unutmayınız.

Magnet Hastanesi, sağlıklı günler diler.

Hemen Ara