Ana Sayfa

Hasta Hakları

Hastanemize hasta olarak başvurduğunuzda aşağıdaki haklara sahip olursunuz;

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkınız olacaktır.

Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

Alacağınız her türlü sağlık hizmetinin ve imkanın neler olduğunu öğrenme ve sağlık durumunuzla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkınız vardır.

Sağlık Kuruluşu ve Personeli Seçme ve Değiştirme Hakkı

Sağlık kuruluşunu seçme, değiştirme ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme hakkı vardır.

+

Mahremiyet Hakkı

Ankara Magnet Hastanesi hastalarının gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

+

Rıza ve İzin Hakkı

Tıbbi müdahaleler öncesinde rızasının alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.

+

Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma Hakkı

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

+

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

Hastalarımızın sağlık tesisimizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibeleri yerine getirmeye hakkı vardır.

Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı

Saygı, itina ve ihtimam gösterilen, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Sağlık tesisimiz tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etme, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.

Şikayet ve Dava Hakkı

Hakların ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
Hastanemize hasta olarak başvurulduğunda, hastalarımızın aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olduğu kabul edilir;

  • Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
  • Yakınmalarını daha önce geçirdiği hastalıkları gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
  • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunma,
  • Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
  • İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
  • Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
  • Hakların ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşandığında hasta iletişim birimine başvurma.

Ankara Magnet Hastanesi, sağlıklı günler diler.


özel hastane ankara

özel hastane ankara iş ilanları

özel hastane fiyatları ankara

özel hastane ankara doğum ücretleri

özel hastane ankara kızılay
özel hastane ankara covid testi