guatr

Guatr

Guatr, tiroid bezinin büyümesiyle karakterize olan bir tıbbi durumdur. Tiroid bezi, boyunda bulunan ve metabolizmayı düzenleyen önemli bir bezdir. Genellikle iyot eksikliği veya tiroid hormonlarının düzenli üretimi ve salınımıyla ilgili problemler nedeniyle ortaya çıkar.

Guatr, tiroid bezinin boyutuna ve büyüklüğüne bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, tiroid bezinde küçük bir büyüme oluşurken, diğer durumlarda bez belirgin bir şekilde büyüyebilir ve boyna şişlik veya nodüller oluşabilir.

Guatr hastalığının sebepleri nelerdir?

 • İyot eksikliği: İyot, tiroid hormonlarının temel bileşenidir. Vücut, yeterli miktarda iyot alamadığında tiroid bezinde hormon üretimini artırmak için daha fazla çalışır ve bu da bezin büyümesine neden olabilir.
 • Otoimmün tiroid hastalığı: Otoimmün tiroid hastalıkları, vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kendi tiroid dokusuna saldırması sonucunda ortaya çıkar. Hashimoto tiroiditi ve Graves hastalığı gibi otoimmün tiroid hastalıkları, guatra neden olabilir.
 • Nodüler guatr: Tiroid bezinde oluşan nodüller (küçük kitleler), guatra yol açabilir. Bu nodüller genellikle iyi huyludur, ancak bazı durumlarda kanserli olabilir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar, tiroid bezinin büyümesine veya tiroid hormonlarının düzenlenmesine neden olarak guatra yol açabilir. Örneğin, lityum gibi bazı psikiyatrik ilaçlar guatra sebep olabilir.
 • Gebelik: Gebelik sırasında hormonal değişiklikler ve artan tiroid aktivitesi guatra yol açabilir. Bu duruma gebelik ilişkili guatr denir.
 • Genetik faktörler: Bazı guatr vakaları aileler arasında geçebilen genetik faktörlere bağlı olabilir. Özellikle otoimmün tiroid hastalıklarında genetik yatkınlık önemli bir rol oynar.
 • Diğer faktörler: Radyasyon maruziyeti, bazı enfeksiyonlar, tiroid beziyle ilgili cerrahi operasyonlar veya yaralanmalar, hormonal dengesizlikler ve bazı endokrin bozukluklar da guatra neden olabilir.

Guatrın oluşumunda birden fazla faktör etkili olabilir ve bazı durumlarda kesin neden tespit edilemeyebilir. Her durumda, guatrın kesin sebepleri ve tedavi yöntemleri için bir doktora danışmak önemlidir.

Guatr hastalığının belirtileri nelerdir?

Guatr hastalığının belirtileri, tiroid bezinin büyüklüğüne, büyümenin nedenine ve tiroid hormonlarının düzenlenmesindeki bozukluğa bağlı olarak değişebilir. Yaygın guatr belirtileri:

 • Boyunda şişlik veya nodüller: Tiroid bezinin büyümesiyle birlikte boyunda şişlik veya nodüller hissedilebilir. Bu şişlikler, boynun ön tarafında veya alt kısmında fark edilebilir.
 • Nefes almada güçlük: Büyük bir guatr, solunum yolunu etkileyebilir ve nefes almada güçlük veya hırıltılı solunuma neden olabilir.
 • Yutkunma zorluğu: Guatr, yemek yutarken veya yutkunurken zorluk hissi yaratabilir. Büyük bir guatr, yemek borusuna baskı yaparak yutkunmayı engelleyebilir.
 • Boğazda ağrı veya basınç hissi: Guatr, boğazda ağrı veya baskı hissine neden olabilir. Bu his, boyun hareketleri veya baskı altında olduğunda daha belirgin olabilir.
 • Ses kısıklığı: Guatr, ses tellerine baskı yaparak ses kısıklığına yol açabilir. Ses tonunda değişiklikler veya sesin çatallaşması da görülebilir.
 • Tiroid hormon düzensizlikleri: Guatr, tiroid hormonlarının normal düzeylerini etkileyebilir. Bu da metabolizma hızında değişikliklere neden olabilir. Hipotiroidizm (tiroid hormonu eksikliği) belirtileri arasında yorgunluk, kilo alma, depresyon ve soğuğa karşı duyarlılık bulunurken, hipertiroidizm (tiroid hormonu fazlalığı) belirtileri arasında hızlı kalp atışı, sinirlilik, kilo kaybı, terleme ve el titremesi yer alır.
 • Diğer belirtiler: Guatr bazen semptomsuz olabilir veya sadece hafif belirtilerle kendini gösterebilir. Bununla birlikte, bazı kişilerde boyunda estetik kaygılar, baskı hissi veya rahatsızlık gibi belirtiler de görülebilir.

Guatrın belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazı durumlarda başka sağlık sorunları ile ilişkilendirilebilir. Eğer guatr belirtileri yaşıyorsanız, bir doktora başvurmanız ve teşhis ve tedavi için gerekli incelemeleri yaptırmanız önemlidir.

Guatr hastalığı nasıl teşhis edilir?

 • Fizik muayene: Doktor, boyunda şişlik veya nodüllerin varlığını belirlemek için boyun bölgesini muayene eder. Guatrın boyutu, kıvamı ve hareketliliği değerlendirilir.
 • Tiroid hormon testleri: Kan testleri, tiroid hormonları olan tiroid uyarıcı hormon (TSH), triiodotironin (T3) ve tiroksin (T4) seviyelerini ölçmek için yapılır. Bu testler, tiroid bezinin normal çalışmasını, hipoaktivite (hipotiroidizm) veya hiperaktivite (hipertiroidizm) durumlarını değerlendirmeye yardımcı olur.
 • Tiroid ultrasonu: Ultrasonografi, tiroid bezinin boyutunu, yapısını ve varsa nodülleri görmek için kullanılır. Ultrason, guatrın tipini ve büyüklüğünü belirlemeye yardımcı olur.
 • Tiroid sintigrafisi: Bu test, tiroid bezinin boyutunu, şeklini ve işlevini değerlendirmek için kullanılır. Radyoaktif bir madde (genellikle radyoaktif iyot) kullanılarak tiroid bezinin görüntülenmesi sağlanır. Bu test, nodüler guatr veya tiroid hormonlarının düzenlenmesindeki sorunları belirlemeye yardımcı olur.
 • Biyopsi: Büyük nodüller veya şüpheli nodüllerin varlığında, bir iğne ile tiroid bezinden doku örneği alınabilir. Bu örnek daha sonra patolojik inceleme için laboratuvara gönderilir. Biyopsi, nodülün kanserli olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Bu teşhis yöntemleri, guatrın tipini, büyüklüğünü, tiroid hormon düzeylerini ve varsa nodüllerin doğasını değerlendirmek için kullanılır. Bu değerlendirmeler, guatrın nedenini belirlemek ve uygun tedavi yöntemini seçmek için önemlidir.

guatr1
Guatr 4

Guatr Hastalığı nasıl tedavi edilir?

 • İyot takviyeleri: Guatrın temel nedeni iyot eksikliği ise, doktor iyot takviyeleri veya iyotlu tuz kullanımını önererek iyot düzeyini artırabilir. Bu tedavi, iyot eksikliği nedeniyle oluşan guatrlar için etkili olabilir.
 • Tiroid hormon replasman tedavisi: Hipotiroidizm (tiroid hormonu eksikliği) durumunda, doktor tiroid hormonlarını yerine koymak için sentetik tiroid hormon ilaçları reçete edebilir. Bu ilaçlar, tiroid hormon düzeylerini dengeleyerek guatrın büyümesini durdurmaya veya küçültmeye yardımcı olabilir.
 • Antitiroid ilaçlar: Hipertiroidizm (tiroid hormonu fazlalığı) durumunda, tiroid bezinin aşırı aktif olduğu durumlarda antitiroid ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, tiroid hormon üretimini azaltır ve tiroid bezinin büyümesini kontrol altına alabilir.
 • Radyoaktif iyot tedavisi: Tiroid bezindeki aşırı aktif hücreleri hedeflemek için radyoaktif iyot kullanılabilir. Radyoaktif iyot, tiroid hücrelerini yok eder veya küçültür. Bu tedavi, özellikle guatra yol açan nodüller veya hipertiroidizm durumlarında etkili olabilir.
 • Cerrahi müdahale: Büyük boyuttaki guatrlar, belirgin semptomlara neden olan guatrlar veya kanser şüphesi olan nodüller cerrahi olarak çıkarılabilir. Tiroid bezi kısmen veya tamamen alınabilir (tiroidektomi). Cerrahi seçeneği, diğer tedavilerin etkisiz olduğu veya uygun olmadığı durumlarda düşünülür.

Tedavi seçeneği, hastanın durumuna, semptomlara ve doktorun değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir. Tedavi planı genellikle hastanın düzenli kontroller ve takipler yapması gerektiğini içerir.

Her durumda, guatr hastalığı teşhisi ve tedavisi için bir endokrinolog veya tiroid uzmanıyla görüşmek önemlidir. Uzman, hastanın durumunu değerlendirerek en uygun tedavi seçeneklerini önerecektir.

Guatr hastalığı ile sık sorulan sorular?

Guatr hastalığı hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir, ancak kadınlarda daha yaygın bir şekilde görülür. Kadınlarda guatr hastalığının görülme sıklığı, erkeklere kıyasla genellikle daha yüksektir. Bu cinsiyet farkı, hormonal değişikliklerin etkisiyle ilişkilendirilebilir. Kadınlarda guatrın sık görülme nedenleri ise; hormonal etkiler, hormonal farklılıklar, gebelik ilişki guatr, otoimmün hastalıklardır.

Guatr hastalığı hangi durumlarda tedavi edilir?

Guatr hastalığının cerrahi olarak tedavi edilmesi gereken durumlar şunlardır:

 • Belirgin semptomlar: Guatr, boyunda belirgin şişlik veya nodüllerin varlığına bağlı olarak semptomlara neden olabilir. Şiddetli yutma güçlüğü, nefes alma zorluğu, aşırı ses kısıklığı veya estetik kaygı gibi semptomları olan hastalarda cerrahi müdahale düşünülebilir.
 • Büyük boyut: Guatrın büyüklüğü, solunum yolunu etkileyebilir veya çevre dokulara baskı yapabilir. Eğer guatr, normal boyutun üzerinde ise ve semptomlara neden oluyorsa, cerrahi çözüm düşünülebilir.
 • Şüpheli nodüller: Guatrın içinde nodüllerin varlığı, kanser riskini artırır. Nodüller kanser şüphesi taşıyorsa, cerrahi olarak çıkarılması önerilebilir. Ayrıca büyük boyutlu veya hızla büyüyen nodüller de cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • Tiroid kanseri: Guatrın kanserli olduğu teşhis edilen durumlarda, cerrahi çözüm genellikle tedavi planının bir parçası olacaktır. Cerrahi, tiroid kanserinin çıkarılması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilir.
 • İlaç tedavisine direnç: Bazı guatr vakalarında ilaç tedavisi yeterli sonuçları vermez veya hastalar ilaçları düzenli kullanma zorluğu yaşar. Bu durumlarda cerrahi çözüm düşünülebilir.

Cerrahi tedavi, guatrın boyutunu küçültmek, semptomları gidermek, kanser riskini azaltmak veya kanseri tedavi etmek için kullanılabilir. Cerrahi müdahale, genellikle tiroid bezinin kısmen (parsiyel tiroidektomi) veya tamamen (total tiroidektomi) çıkarılmasını içerir.

Guatr hastalığından korunmak için beslenme nasıl olmalıdır?

Guatr hastalığından korunmak için sağlıklı bir beslenme düzeni ve bazı önlemler almak önemlidir. Guatr hastalığından korunmak için beslenmeyle ilgili bazı öneriler:

 • Yeterli iyot alımı: Guatrın en yaygın nedenlerinden biri iyot eksikliğidir. Bu nedenle, yeterli iyot alımı sağlamak önemlidir. İyot açısından zengin yiyecekler arasında deniz ürünleri, iyotlu tuz, süt ve süt ürünleri yer alır. Bununla birlikte, iyot takviyeleri veya iyotlu tuz kullanımı için doktorunuzla konuşmanız önerilir.
 • Kalsiyum ve demir alımına dikkat etmek: Yüksek iyot alımı, kalsiyum ve demir emilimini etkileyebilir. Bu nedenle, iyotlu tuz veya iyot takviyeleri kullanırken kalsiyum ve demir alımınızı da göz önünde bulundurun. Kalsiyum açısından zengin yiyecekler arasında süt, yoğurt, peynir, badem ve brokoli bulunur. Demir açısından zengin yiyecekler arasında kırmızı et, tavuk, balık, mercimek, ıspanak ve tahıllar yer alır.
 • Soy ürünlerini sınırlamak: Soya bazlı ürünler, tiroid bezinin işlevini etkileyebilen izoflavonlar içerir. Bu nedenle, guatr riski olan kişiler soya ürünlerini sınırlamalı veya uzak durmalıdır.
 • Çiğ lahana, brokoli ve ıspanak gibi bazı sebzeleri pişirerek tüketmek: Bu sebzeler, doğal olarak glukosinolat adı verilen bileşikleri içerir. Çiğ tüketildiğinde glukosinolatlar tiroid bezinin işlevini etkileyebilir. Bu nedenle, bu sebzeleri pişirerek veya haşlayarak tüketmek daha iyidir.
 • Dengeli ve sağlıklı beslenmek: Genel olarak, dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni, guatr hastalığından korunmada önemlidir. Doğru miktarda protein, sağlıklı yağlar, lifli gıdalar, meyve ve sebzeler içeren bir beslenme planı benimsemek önemlidir.

Beslenme düzeninizle ilgili önemli değişiklikler yapmadan önce bir doktora veya bir beslenme uzmanına danışmanız önemlidir. Kişiye özgü durumunuza ve ihtiyaçlarınıza göre uygun beslenme önerileri almanız en iyisidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?