Genetik hastalıklar

Genetik kodlar, anne ve babadan çocuklarına aktarılan bilgileri içerir ve DNA zincirleri aracılığıyla kuşaktan kuşağa geçer. DNA yapısı, bir bireyin yaşam sürecini, gelişimini, büyümesini, sağlığını ve hatta zekasını, duygularını ve düşüncelerini belirleyen tüm bilgileri içerir. Bu genetik bilgiler, doğum anından itibaren bireyin DNA yapısında bulunur.

Genetik hastalıklar, anne veya babadan çocuğa aktarılan genetik bozukluklar sonucu ortaya çıkar. Ebeveynlerin genetik yapısında ya da kromozomlarında herhangi bir bozukluk, hastalık veya farklılık varsa, bu durum bebekte “mutasyon” adı verilen değişikliklere neden olabilir. Sağlıklı bebekler, anne babalarının genetik hastalıklarından etkilenmezken, genetik bir hastalık taşıyan ebeveynlerin çocukları bu hastalıkları yaşamaya çalışabilirler.

Genetik hastalıkların bir kısmı doğuştan itibaren ortaya çıkar, ancak bazıları hayatın ilerleyen evrelerinde ortaya çıkabilir. Yapılan araştırmalara göre her 30 kişiden biri genetik bir rahatsızlıkla doğar. Genetik hastalıkların tedavisi günümüz tıbbi olanakları ile mümkün olabilir veya hastalar özel gözetim altında tutulabilir.

Genetik hastalıkları bir sonraki kuşağa aktarmamak için bu hastalıkların zamanında belirlenmesi ve önlem alınması büyük önem taşır. Genetik hastalıklar belirlendikten sonra, doktor kontrolünde tüp bebek yöntemi gibi yöntemlerle çocuk sahibi olunması önerilebilir.

Genetik hastalıklar, kromozom veya genlerdeki farklılıklar nedeniyle doğacak bebeğin DNA’sında meydana gelen mutasyonlara bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardır. Bu hastalıkların çeşitli türleri vardır ve bazıları doğuştan itibaren, bazıları ise hayatın ilerleyen evrelerinde ortaya çıkabilir. Örneğin, ailesinde kansere yatkınlık taşıyan bireyler, hayatlarının ileri evrelerinde kanser gibi riskli hastalıklarla karşılaşabilirler.

Genetik hastalıkların nedenleri

Genetik hastalıkların nedenleri genellikle genetik materyalin, yani DNA veya kromozomların yapısındaki anormalliklerdir. Bu anormallikler genlerin normal çalışmasını engelleyen veya bozan mutasyonlar olarak adlandırılır. Genetik hastalıkların başlıca nedenleri:

 • Genetik mutasyonlar: Genetik hastalıklar genellikle genlerde meydana gelen mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. Mutasyonlar, genlerin normal işleyişini bozabilir veya genlerin ürünü olan proteinlerin normal fonksiyonlarını etkileyebilir.
 • Kromozom anormallikleri: Bazı genetik hastalıklar, kromozom sayısındaki veya yapısındaki anormalliklerden kaynaklanır. Örneğin, Down sendromu, üç kromozomun normalde iki kromozom olması gereken 21. kromozom çiftinde bulunması sonucu ortaya çıkar.
 • Genetik aktarım: Genetik hastalıklar genellikle ebeveynlerden çocuklara geçer. Eğer anne veya babada belirli bir genetik hastalık varsa, bu hastalık potansiyel olarak çocuğa geçebilir.
 • Genetik değişimler: Çevresel etkenler veya radyasyon gibi dış faktörler, genetik materyali etkileyebilir ve genetik hastalıklara neden olabilir. Bu durum, genetik mutasyonlara yol açabilir ve hastalıklara zemin hazırlayabilir.
 • Aile geçmişi: Ailede genetik hastalıkların varlığı, bireyin bu hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. Ailede genetik hastalıkların öyküsü olan bireyler, bu hastalıklara karşı daha duyarlı olabilirler.
 • Rastgele mutasyonlar: Bazı genetik mutasyonlar, rastgele olarak ortaya çıkabilir ve bireyin kendisine veya gelecek nesillere aktarılabilir. Bu durum, genetik hastalıkların oluşmasına neden olabilir.

Genetik hastalıkların karmaşık bir etiyolojisi vardır ve birçok faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkabilirler. Bu nedenle, genetik hastalıkların spesifik nedenleri genellikle hastalığa bağlı olarak değişiklik gösterir.

 Genetik hastalıkların belirtileri

Genetik hastalıkların belirtileri, hastalığın türüne ve etkilediği organlara bağlı olarak büyük çeşitlilik gösterir. Her genetik hastalığın kendine özgü belirtileri vardır ve bu belirtiler genellikle hastalığın etkilediği sisteme, organa veya genlere bağlıdır. Genetik hastalıkların bazı yaygın belirtileri:

 • Kas zayıflığı ve yorgunluk: Bazı genetik hastalıklar kasları etkileyerek zayıflık, çabuk yorulma, kas ağrıları gibi belirtilere neden olabilir. Örneğin, Duchenne Musküler Distrofi bu tür bir genetik hastalıktır.
 • Zekâ geriliği: Bazı genetik hastalıklar çocukluk çağında zekâ geriliği ile ilişkilidir. Bu hastalıkların belirtileri, bilişsel yeteneklerde gerileme, gelişimsel gecikme veya öğrenme güçlükleri olabilir.
 • Karaciğer problemleri: Genetik hastalıklar, karaciğeri etkileyerek karaciğer yetmezliği, bilirübin yüksekliği veya diğer enzimlerde anormal artış gibi belirtilere yol açabilir.
 • Kalp sorunları: Bazı genetik hastalıklar kalp sağlığını etkileyebilir ve kalp problemlerine neden olabilir. Kalpte ritim bozuklukları, kalp kapaklarındaki anormallikler bu tür belirtilere örnektir.
 • Cilt anomalileri: Genetik hastalıklar, ciltte anormalliklere neden olabilir. Örneğin, kistik fibrozis ciltte tuz birikimine bağlı olarak özellikle terde tuzlu bir tadın oluşmasına yol açabilir.
 • Kanser: Bazı genetik mutasyonlar, bireyde kanser gelişimine yol açabilir. Aile öyküsünde sık görülen kanser türlerine genetik yatkınlık, belirli gen mutasyonlarına bağlı olarak kanser belirtilerine neden olabilir.
 • Görme veya işitme kaybı: Bazı genetik hastalıklar gözleri veya kulakları etkileyerek görme veya işitme kaybına neden olabilir. Retinitis pigmentosa veya genetik işitme kaybı buna örnektir.
 • Nörolojik sorunlar: Bazı genetik hastalıklar nörolojik sorunlara yol açabilir, bu da epilepsi, migren, Parkinson gibi belirtilere neden olabilir.

Genetik hastalıkların belirtileri kişiden kişiye büyük farklılık gösterir ve her bireyde aynı hastalığın belirtileri farklılık gösterebilir. Tanı, genellikle genetik testler ve uzman hekim değerlendirmeleri ile konulur.

Genetik hastalıkların türleri ve örnekleri

Genetik hastalıklar, DNA’da meydana gelen anormalliklere bağlı olarak ortaya çıkarlar. Bu hastalıklar genellikle iki ana kategori altında incelenir:

Kromozomal hastalıklar: Kromozomal hastalıklar, bireyin kromozom sayısında veya yapısında meydana gelen anormalliklere dayanır. Her insanın normalde 46 kromozomu bulunur (23 çift). Kromozomal hastalıklara örnekler şunlardır:

 • Down sendromu (Trizomi 21): Bireyde 21. kromozom çiftinin üç adet yerine iki adet bulunması durumudur.
 • Turner sendromu: Cinsiyet kromozomlarından birinde eksiklik (45,X) durumunda ortaya çıkan bir hastalıktır.
 • Klinefelter sendromu: Erkeklerde ekstra bir X kromozomunun bulunması durumudur (47,XXY).
 • Cri du chat sendromu: kromozomun bir parçasının eksik olduğu bir durumdur.

Kromozomal hastalıklar genellikle doğuştan gelir ve genetik testlerle teşhis edilir.

Tek gen hastalıkları (Mendelian hastalıklar): Tek gen hastalıkları, bireyin DNA’sındaki belirli bir genin mutasyonu sonucu ortaya çıkar. Bu genellikle o genin normal fonksiyonunu etkileyerek spesifik bir hastalığa yol açar. Örnekler şunları içerir:

 • Kistik fibrozis: CFTR genindeki mutasyonlar nedeniyle ortaya çıkan genetik bir hastalıktır.
 • Mukopolisakkaridoz: Farklı enzim genlerindeki mutasyonlar sonucu ortaya çıkan bir grup genetik hastalıktır.
 • Talasemi: Hemoglobin genindeki mutasyonlar nedeniyle kanın normal şekilde üretilmemesi durumudur.

Tek gen hastalıkları genellikle ailesel geçiş gösterir ve ailenin genetik geçmiği dikkate alınarak teşhis edilir. Genetik testler, taşıyıcı olup olmadığınızı veya potansiyel bir genetik hastalık riski taşıyıp taşımadığınızı belirlemek için kullanılabilir.

Her iki türdeki genetik hastalıklar, genetik danışmanlık ve ileri teknolojik yöntemlerle tanı ve tedavi edilebilir.

Genetik hastalıkların teşhisi nasıl yapılır?

Genetik hastalıkların tanısı genellikle uzman tıbbi genetik uzmanları tarafından yapılır ve bu süreç aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Hasta değerlendirmesi: Hasta doğumdan itibaren geçmişi, aile geçmişi ve semptomları açısından değerlendirilir. Aile soyağacı çıkarılır ve genetik hastalıklara dair önceki nesillerdeki durumlar incelenir.
 • Fiziksel muayene: Hasta üzerinde genetik hastalıklara özgü belirtiler açısından fiziksel muayene yapılır.
 • Genetik testler: Gerekli durumlarda genetik testler istenir. Bu testler arasında kromozom analizi, tek gen analizi, panel testler veya tüm ekzom analizi bulunabilir. Kromozomal hastalıklar için karyotip analizi, tek gen hastalıkları için PCR veya DNA dizileme yöntemleri kullanılabilir.
 • Moleküler ve genetik analizler: Genetik materyaldeki belirli değişiklikleri tespit etmek için moleküler ve genetik analizler yapılır. Bu analizler, DNA’nın belirli bölgelerindeki mutasyonları veya kromozomlardaki yapısal değişiklikleri inceleyebilir.
 • Aile incelemesi: Aile üyeleri, genetik testlere tabi tutulabilir ve ailenin genetik yatkınlığı değerlendirilebilir.
 • Tanı ve danışmanlık: Genetik hastalıkların tanısı, yapılan test sonuçları, aile geçmişi ve klinik belirtiler dikkate alınarak konulur. Tanı konulduktan sonra genetik danışmanlık sağlanır. Hastalığın seyri, tedavi seçenekleri ve genetik riskler konusunda aileye bilgi verilir.

Genetik hastalıkların tanısı karmaşık olabilir ve genellikle bir multidisipliner yaklaşım gerektirir. Tıbbi genetik uzmanları, genetik danışmanlar ve genetik laboratuvarlar, doğru tanı ve tedavi planlaması için işbirliği yaparlar.

Genetik hastalıkların tedavisi

Genetik hastalıkların tedavisi genellikle hastalığın türüne, şiddetine ve semptomlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak, genetik hastalıkların birçoğu için spesifik ve tam bir tedavi mevcut değildir. Genetik hastalıkların tedavi yöntemlerine dair bazı genel bilgiler:

 • Semptomatik tedavi: Genetik hastalıkların birçoğu için semptomatik tedavi uygulanır. Yani, ortaya çıkan belirtilerin hafifletilmesi veya kontrol altına alınması amaçlanır. Örneğin, ağrı kesiciler, antiinflamatuar ilaçlar veya özel diyetler gibi semptomları yönetmeye yönelik tedaviler kullanılabilir.
 • Gen terapisi: Gelişen teknoloji ile birlikte bazı genetik hastalıkların tedavisinde gen terapisi kullanılmaktadır. Bu yöntemde, genetik materyale müdahale edilerek sağlıklı genlerin eklenmesi veya anormal genlerin düzeltilmesi amaçlanır. Ancak gen terapisi henüz deneysel aşamada olup sınırlı sayıda genetik hastalık için uygulanabilmektedir.
 • Enzim tedavisi: Enzim eksikliği olan genetik hastalıklarda, eksik enzimlerin vücuda takviye edilmesi amaçlanan enzim tedavisi kullanılabilir. Bu yöntemle hastanın vücudu eksik enzimi daha etkin bir şekilde üretebilir.
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Bazı genetik hastalıkların neden olduğu fiziksel kısıtlamaların yönetimi için fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilebilir. Bu, kas gücünün artırılması, hareket kabiliyetinin iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla uygulanabilir.
 • İlaç tedavisi: Belirli genetik hastalıkların semptomlarına yönelik ilaç tedavisi uygulanabilir. Örneğin, hiperkolesterolemi gibi genetik lipid metabolizma bozukluklarının tedavisinde belirli ilaçlar kullanılabilir.
 • Cerrahi müdahale: Bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Örneğin, doğuştan gelen kalp hastalıkları gibi durumlarda cerrahi müdahale tedavi seçeneği olabilir.

Genetik hastalıkların tedavisi genellikle multidisipliner bir ekip tarafından yönetilir ve hastalığın tipine özgü olarak belirlenen stratejilere dayanır. İlerleyen bilimsel ve tıbbi araştırmalarla, genetik hastalıkların tedavi seçenekleri genişlemekte ve gelişmektedir.

Genetik hastalık taşıyıcısı kimler olur?

Genetik hastalık taşıyıcısı, özellikle resesif genlere sahip olan kişiler arasında ortaya çıkar. Resesif genler, bir bireyde iki adet aynı anormal gen bulunduğunda hastalık belirtilerini ortaya çıkarır. Taşıyıcılar, bir normal gen (sağlam gen) ve bir mutasyonlu gen (anormal gen) taşıdıkları için genellikle hastalık belirtileri göstermezler veya çok hafif belirtiler gösterirler.

Heterozigot taşıyıcılık, bir bireyin genetik materyalinin bir tarafının mutasyonlu, diğer tarafının ise sağlam olduğu durumu ifade eder. Bu durumda, birey genetik hastalığı taşıyan bir geni aktaramayacak şekilde etkilenmez, çünkü diğer gen normaldir ve hastalığa karşı baskın gelir. Ancak, aynı resesif geni taşıyan başka bir taşıyıcı ile çocuk sahibi olmaları durumunda, çocukları hastalığı gösterebilir, çünkü her iki ebeveyn de mutasyonlu geni taşımaktadır.

Bu durum, otozomal resesif genetik hastalıkların taşıyıcılığı için önemlidir. Çiftin her iki tarafında da aynı genetik hastalığı taşıyan bir mutasyon bulunduğunda, çocuklarının hastalığı gösterme riski artar. Genetik danışmanlık, taşıyıcılık durumlarını belirlemek, riskleri değerlendirmek ve ebeveynlere bilgi sağlamak için önemli bir araçtır.

Genetik bir hastalığı olan bir çiftin çocuklarındaki hastalık riski nedir?

Genetik bir hastalığa sahip olan bir çiftin çocukları, eğer hastalık otozomal resesif bir şekilde aktarılıyorsa, her gebelikte bu hastalığı taşıma olasılığı %25’tir. Eğer anne ve baba aynı hastalığın taşıyıcısıysa, %50 olasılıkla çocuklar taşıyıcı olur.

Otozomal dominant bir hastalık söz konusu ise, hasta anne veya baba her gebelikte %50 olasılıkla bu hastalığı çocuklarına aktarır. Yani, her çocuğun bu hastalığı taşıma olasılığı eşit olarak %50’dir.

Akraba evliliklerinin genetik hastalıklarla ilişkisi nedir?

Genetik hastalıkların temel nedeni, DNA zincirlerinde bulunan hasta genlerdir ve akraba evlilikleri genetik hastalıkların en önemli nedeni değildir. Ancak, akraba evliliklerinde aynı aile kökeninden gelen bireyler arasında genetik benzerlikler daha fazla olduğu için, özellikle otozomal resesif (çekinik genlerle taşınan) hastalıkların ortaya çıkma olasılığı toplum geneline kıyasla daha yüksek olabilir. Bu durumda, aynı çiftte bu hastalığı taşıyan genlerin birleşme olasılığı artar, bu da potansiyel olarak hastalıklı bir genotipin oluşma riskini artırır.

Genetik hastalıkların kökeni: Anneden mi, babadan mı geçer?

Genetik hastalıkların çoğu hasta anne ve/veya babadan çocuğa geçse de, döllenme ve gebelik sürecinde embriyoda meydana gelebilecek mutasyonlar, hatta anne ve baba genetik açıdan sağlıklı olsalar bile, çocukların genetik hastalıklara sahip olmasına yol açabilir. Bazı hastalıklar, özellikle kanser gibi, dokuya özgü mutasyonlar sonucunda hayatın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle genetik hastalıkların kaynağı sadece anne veya baba değil, aynı zamanda embriyo gelişim sürecindeki mutasyonlar da önemli bir faktördür.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?