fibro

Fibroadenom

Fibroadenom, genellikle kadınlarda görülen ve memede gelişebilen bir tür iyi huylu tümördür. Bu tümör, nadiren erkeklerde de ortaya çıkabilir ancak kadınlarda daha sık rastlanır. Fibroadenomlar genellikle ağrısızdır ve cildin altında rahatça hareket edebilirler.

Kendi kendine meme muayenesi sırasında veya doktor tarafından yapılan muayene sırasında tespit edilebilirler. Fibroadenomlar genellikle memede bir bez veya yumuşak bir top şeklinde hissedilir. Boyutları tipik olarak küçük olup, genellikle 1-2 cm civarındadır. Ancak, bazı durumlarda nadir olarak 5 cm’den daha büyük boyutlara ulaşabilirler.

Fibroadenomlar genellikle yayılmaz ve çevre dokulara veya diğer organlara sıçramazlar. Çoğunlukla sadece meme dokusunda kalır ve nadiren kansere dönüşürler. Bu nedenle, genellikle endişe verici bir durum oluşturmazlar. Ancak, bir doktor tarafından yapılan muayene ve tetkiklerle kesin olarak teşhis edilmeleri önemlidir.

Genç kadınlarda en sık görülen iyi huylu meme tümörleri arasında yer alan fibroadenomlar, genellikle cerrahi müdahale gerektirmeden izlenir. Ancak tümörün boyutu, semptomlar veya diğer faktörler göz önüne alınarak, bazı durumlarda cerrahi olarak çıkarılmaları tercih edilebilir. Bu tür durumlarda, tedavi seçenekleri ve yaklaşımları genellikle bireysel olarak belirlenir ve bir doktorun önerilerine dayanır.

Fibroadenom belirtileri

Fibroadenomlar genellikle aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir:

 • Yuvarlak veya oval şekilli olabilirler.
 • Düzgün sınırlara sahiptirler ve genellikle kolayca hareket ettirilebilirler.
 • Ağrısızdırlar ve genellikle sert veya lastiksi bir dokuya sahiptirler.
 • Tek bir memede olabileceği gibi her iki memede de ortaya çıkabilirler.

Sağlıklı kadınların meme dokusunda zaman zaman yumru ve topak gibi yapılar hissedilebilir, bu genellikle endişe verici değildir. Ancak, yeni bir kitle hissediliyorsa veya memede belirgin değişiklikler gözleniyorsa, doktora danışmak önemlidir. Özellikle daha önce kontrol edilen bir meme tümörünün boyutunda bir artış varsa veya tümör çevre dokusundan ayrılmış gibi hissediliyorsa, tekrar bir doktor kontrolüne gitmek faydalı olabilir. Bu tür değişikliklerin değerlendirilmesi ve gerekirse ileri tetkiklerin yapılması için doktorunuzla iletişime geçmek önemlidir.

Fibroadenom neden ortaya çıkar?

Fibroadenomların tam olarak neden ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, bu tür tümörlerin genellikle ergenlik döneminde veya hamilelik sırasında oluştuğu ve menopozdan sonra genellikle kendiliğinden kaybolduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, hormonal değişikliklerin bu tümörlerin gelişiminde etkili olduğunu düşündürmektedir.

Hormonal değişimlerin fibroadenom oluşumunda rol oynadığı teorisi üzerinde durulur. Özellikle östrojen ve progesteron gibi hormonlardaki dalgalanmaların bu tür tümörlerin büyümesine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Ancak, fibroadenomların tam nedeni net olarak anlaşılamamıştır ve etkileyen faktörler hala araştırılmaktadır. Bu tür tümörlerin belirli bir sebebi olmamasına rağmen, hormonal etkilerin bu tümörlerin oluşumunda önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Fibroadenom çeşitleri nelerdir?

Fibroadenomlar, farklı türlerde ve özelliklerde ortaya çıkabilir. Bazı temel fibroadenom çeşitleri şunlardır:

 • Basit fibroadenomlar: Genellikle en yaygın olanıdır. Tipik olarak küçük boyutlarda, düzenli sınırlara sahip ve hareket edilebilir özelliktedirler.
 • Kompleks fibroadenomlar: Hızlı büyüme gösterebilen bir fibroadenom türüdür. Patoloji uzmanları tarafından dokudan alınan örnekler incelendiğinde daha karmaşık özellikler sergileyebilirler.
 • Juvenil fibroadenomlar: Ergenlik çağındaki genç kızlarda en sık görülen meme kitlesi türüdür. Bu tür fibroadenomların büyüme riski olsa da çoğu zaman kendiliğinden küçülüp kaybolabilirler.
 • Dev fibroadenomlar: Boyutları 5 cm’ye kadar ulaşabilen büyük tümörlerdir. Diğer meme dokusuna baskı yapabilecekleri için genellikle cerrahi müdahale gerektirirler.

Bu farklı fibroadenom türleri, genellikle büyüme hızı, boyutu ve dokusal özelliklerine göre sınıflandırılır. Her birinin belirli özellikleri ve tedavi gereksinimleri olabilir. Bu nedenle, doktorlar genellikle tanıyı doğrulamak ve uygun tedaviyi belirlemek için biyopsi ve görüntüleme gibi yöntemleri kullanır.

Fibroadenom tanısı nasıl konulur?

Fibroadenomun teşhisi çeşitli yöntemlerle konulabilir:

 • Meme muayenesi: Doktor tarafından yapılan fiziksel muayene ile memedeki kitleler ve diğer değişimler incelenir. Ancak, bazı fibroadenomlar çok küçük olabilir ve elle hissedilemeyebilir.
 • Mamografi: X ışınları kullanılarak meme dokusunun görüntülenmesini sağlayan bir tarama yöntemidir. Fibroadenomlar genellikle düzgün kenarlı, yuvarlak ve diğer meme dokusundan ayrı bir kitle olarak görülebilir.
 • Ultrasonografi: Ses dalgaları kullanılarak memenin iç yapısının detaylı görüntüsünü oluşturan bir görüntüleme yöntemidir. Mamografiye ek olarak, özellikle meme dokusu yoğun olan kadınlarda daha ayrıntılı bir değerlendirme yapmak için istenebilir.
 • İnce iğne aspirasyonu: Doktor, ince bir iğne yardımıyla kitleden örnek alabilir. Eğer alınan örnek sıvıysa, tümörün kistik özellikte olduğu anlaşılabilir.
 • Biyopsi: Doktor, ultrason eşliğinde kitleden bir parça alabilir ve bu parça daha detaylı olarak incelenmek üzere laboratuvara gönderilir. Bu işlem fibroadenomun kesin teşhisini sağlar.

Bu yöntemler, fibroadenomun teşhisinde kullanılan temel değerlendirme yöntemleridir. Doktor, belirli durumlarda hangi testlerin yapılacağına karar verebilir ve teşhis için birden fazla test istenebilir.

Fibroadenom tedavi yöntemleri nelerdir?

Fibroadenomların tedavisi genellikle gerekli değildir, çünkü bu tümörler genellikle iyi huyludur ve kansere dönüşme riski düşüktür. Bununla birlikte, fibroadenomlar semptomlara veya estetik kaygılara neden oluyorsa veya hastanın endişelerini giderecek bir cerrahi müdahale tercih ediliyorsa, bir dizi tedavi seçeneği mevcuttur.

Ameliyat (Cerrahi yöntemler):

 • Lumpektomi veya Eksizyonel Biyopsi: Cerrah fibroadenomu ve etrafındaki meme dokusunun bir kısmını çıkarır. Çıkarılan doku daha sonra laboratuvarda kanser olup olmadığı açısından incelenir.
 • Kriyoablasyon: Kriyoablasyon, memedeki fibroadenom tümörünü dondurarak yok etmeyi amaçlar. Bir çubuk şeklindeki alet (kriyoprob), tümöre doğru yönlendirilir ve dondurarak tümörü ortadan kaldırır.
 • Lazer Ablasyon: Bu yöntemde lazer cihazı kullanılarak ultrason eşliğinde fibroadenom dokusu ortadan kaldırılır. Bu yöntem genellikle anestezi gerektirmez ve hastanın aynı gün taburcu olmasına olanak tanır.
 • Radyofrekans Ablasyon: Ultrason eşliğinde yapılan bu işlemde, radyofrekans enerjisi kullanılarak tümör dokusu ısıtılarak kesilir ve çıkarılır.

Gözlem ve izleme: Bazı durumlarda, doktorlar hastaları düzenli takibe almayı tercih edebilirler. Eğer fibroadenom belirgin bir şekilde büyümezse veya semptomlara neden olmazsa, sadece gözlem altında tutulabilir.

Bitkisel alternatif tedaviler: Bazı kadınlar fibroadenomlar için bitkisel tedavileri kullanmayı tercih edebilir. Ancak, bu tedavilerin etkili olduğuna dair bilimsel kanıt yoktur. Bu nedenle, bu tür tedaviler kullanılmadan önce bir doktora danışılması önemlidir.

Yeni tümörlerin değerlendirilmesi: Fibroadenom tümörlerinin çıkarılmasından sonra yeni tümörlerin ortaya çıkma olasılığı vardır. Bu durumda, yeni oluşan tümörlerin fibroadenom mu yoksa kanserli bir doku mu olduğunu belirlemek için tekrar değerlendirme yapılabilir.

Fibroadenomlar genellikle iyi huylu olup kansere dönüşme riski düşüktür. Ancak, meme dokusunda kitle tespit eden kadınların doktorlarına başvurması önemlidir. Doktorunuz, size en uygun tedavi seçeneğini belirlemek ve durumu izlemek için size rehberlik edebilir.

Fibroadenom ne zaman tehlikeli?

Genellikle, fibroadenomlar (meme dokusunda oluşan iyi huylu tümörler) kanserle ilişkili değildir ve genellikle tehlikeli değildir. Ancak, bazı durumlarda fibroadenomların belirli özellikleri veya semptomları olabilir ki bu durumlar daha dikkatli bir yaklaşım gerektirebilir:

 • Hızlı büyüme: Fibroadenomlar genellikle yavaş büyüyen tümörlerdir. Ancak, aniden hızlı bir şekilde büyüme göstermeye başlayan veya normalden daha hızlı büyüyen bir fibroadenom varsa, bu durum daha detaylı bir değerlendirme gerektirebilir.
 • Şiddetli ağrı veya rahatsızlık: Fibroadenomlar genellikle ağrısızdır veya hafif ağrıya neden olabilir. Eğer bir fibroadenom şiddetli ağrıya veya rahatsızlığa sebep oluyorsa, bu durumda doktorunuzun değerlendirmesi önemlidir.
 • Şekil değişiklikleri veya ciltle ilgili sorunlar: Fibroadenomlar genellikle cildin altında hareket edebilen, sınırları belirgin kitlelerdir. Eğer meme üzerinde şekil değişiklikleri, ciltte kızarıklık, çekilme veya kalınlaşma gibi değişiklikler fark edilirse, bu durum daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektirebilir.
 • Hastada diğer risk faktörlerinin bulunması: Özellikle ailede meme kanseri öyküsü olan veya kişisel olarak meme kanseri öyküsü bulunan kişilerde, fibroadenomların daha dikkatli izlenmesi önemlidir.
 • Memede birden fazla kitle olması: Bir kadının memesinde birden fazla fibroadenom bulunması durumu gözlemlenirse, bu durumda dikkatli bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekebilir.

Yukarıda belirtilen durumlar her zaman fibroadenomun kanserli olabileceğini göstermez. Ancak, bu durumlar fibroadenomun daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesini ve gerektiğinde ek testlerin yapılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, memede herhangi bir değişiklik fark edildiğinde, doktorunuzla iletişime geçmek ve bir değerlendirme için muayene olmak önemlidir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?