General Surgery Surgeries

With 30 Years of Experience

We complete all operations with our expert staff and care about your health.

medical staff wearing protective white gloves 2022 02 01 22 38 43 utc
Uroloji Cerrahi Ameliyatlari

Genel Cerrahi Ameliyatı Nedir?

Genel cerrahi ameliyatları, vücudun çeşitli organlarını, dokularını ve sistemlerini ilgilendiren geniş bir cerrahi dalıdır. Bu ameliyatlar, karın, göğüs, cilt, yüz, boyun ve diğer vücut bölgelerinde gerçekleştirilebilir. Genel cerrahi, birçok farklı hastalığı ve durumu tedavi etmek için kullanılır, örneğin:

Genel Cerrahi Ameliyatı Türleri Nelerdir?

Open Surgery

Açık cerrahi, cerrahın büyük bir kesim yaparak, ameliyat bölgesine erişmesini sağladığı bir cerrahi yöntemdir. Açık cerrahi genellikle daha büyük ameliyatlarda kullanılır ve daha uzun iyileşme süreleri gerektirir. Örnek açık cerrahi ameliyatlar:

Closed Surgery

Closed surgery is a minimally invasive surgical method that allows surgery to be performed through small incisions. This method is especially preferred because the patient's recovery time is shorter and the level of postoperative pain and discomfort is less.
Example closed surgical operations:

Genel Cerrahi Ameliyatı Öncesi ve Sonrası

Genel cerrahi ameliyatları öncesinde, hastalar genellikle ameliyatla ilgili talimatlar ve prosedürler hakkında bilgilendirilirler. Bu talimatlar, ameliyat öncesi açlık süresi, ameliyat sonrası iyileşme süreci ve ameliyat sonrası aktivite düzeyi gibi konuları içerir. Ameliyat sonrası iyileşme süreci, hastanın türüne ve ameliyatın büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Genellikle, hastalar ameliyat sonrası birkaç gün hastanede kalırlar ve iyileşme süreci boyunca ağrı yönetimi, enfeksiyon önleme, yara bakımı ve diğer konularda yakından takip edilirler. Ameliyat sonrası dönemde, hastalar genellikle aktivite düzeylerini sınırlamalı ve yavaş yavaş normal aktivitelerine geri dönmelidirler. Ameliyat sonrası kontrol randevuları da düzenli olarak yapılmalıdır, böylece cerrah, iyileşme sürecini yakından takip edebilir. Genel cerrahi ameliyatları, vücudun çeşitli organlarını, dokularını ve sistemlerini ilgilendiren geniş bir cerrahi dalıdır. Açık cerrahi ve kapalı cerrahi olarak ikiye ayrılan genel cerrahi ameliyatları, birçok farklı hastalık ve durum için kullanılır. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastaların yakından takip edilmesi ve talimatlarına uyulması önemlidir.

Genel Cerrahi Ameliyatı
Scroll to Top
Live Help
Need help?
Magnet Hospital
Hello
How can we help you today?